Leia kiirelt!

Kas saab piirata, et kasutaja ei saaks ostutellimusest laosissetulekut koostada?

Kui kasutajal on õigus sisestada programmis uusi ostutellimusi ja samas ka vaadata koostatud laosissetulekuid, aga puudub õigus laosissetulekut ise koostada, siis saab kasutajagrupile lisada piirangu. Kasutajale ilmub teade, et toiming ei ole lubatud.

Õiguse piiramiseks mine moodulisse Üldine - Seadistused - Kasutajagrupid. Leia grupp, kuhu kasutaja kuulub ja ava. Lisa vabale reale

Toiming / Laosissetuleku koostamine ostutellimusest / Ei

Märksõnad: