Leia kiirelt!

Kuidas kontrollida, kas keegi on dokumendilt kinnitust eemaldanud?

Kinnituste eemaldamine on võimalik, kui kasutajale on antud Kasutajagrupis vastav õigus.
Vastava õiguse saab lisada või eemaldada peakasutaja, kellel on volitus Kasutajagruppide seadistust muuta.

Kasutajagrupid tuleb üle kontrollida ka siis, kui võetakse kasutusele funktsioon Globaalsed kasutajad. Lisaks Isiku kaardile (Üldise mooduli register) on kasutajagrupp määratud ka globaalse kasutaja kaardile (Tehnika mooduli register).

Kui on soov näha, kes, millal ja millistel dokumentidel kinnitus on eemaldatud, siis seda näeb Tehnika moodulis - Aruanded - Kinnitamata kaardid.