Telema

Telema 4-dokumendi andmevahetuse seadistused

Vajalikud eeldused ja tingimused Telema 4-doc lahenduse kasutamiseks, mis võimaldab partneritega vahetada elektrooniliselt XML formaadis dokumente: tellimusi, saatelehti/lähetusi, tarnekinnitusi, arveid.

Loe seadistuste kohta siit: PDF

Telema 4-dokumendi andmevahetuse kasutamine

4 dokumendi vahetamine Telema süsteemiga. Lisatud juhendis on kirjeldatud vajalikud seadistused ja tööprotsess, sh. müügitellimuste vastuvõtmine, lähetuste saatmine, tarnekinnituste vastuvõtmine, müügiarvete saatmine XML formaadis.

Loe täpsemalt siit: PDF

Peale versiooni uuendamist ei liigu Telemast tulnud dokumentide failid uue versiooni andmebaasi.

Telema Gateway tarkvaras on vajalik teha vastavad muudatused kataloogide asukohtade osas. Pöördu Telema konsultandi poole nende seadistuste muutmiseks.

Tarnekinnituse fail on Telemast edastatud ja saabunud vastavasse kataloogi, kuid programmis näha ei ole?

Kui dokument on importimata, siis saab impordi uuesti koostada järgmiselt:  serverprogrammi kataloogi sees leia alamkataloog “Archive”, leia sealt konkreetse dokumendinumbri ja kuupäevaga fail, kopeeri see fail “xmlimport” kataloogi sisse. Mõne hetke pärast impordib programm selle uuesti.

Meil on andmebaasis mitu ettevõtet, kas siis saab kasutada standard Telema funktsionaalsust?

Alates Standard Books versioonist 7.2 (vers. kuupäev 08.04.2015) on funkstioon kasutatav ka mitme ettevõttega andmebaasis. Selleks on lisatud seadistus Kliendihalduse moodulisse "Telema 4Doc seadistused". Kui on vaja andmeid importida-eksportida mitmest ettevõttest, siis jälgi, et kataloogide asukohad oleksid erinevad, et vältida andmete ülekirjutamist.

Varasemate versioonidega oli võimalik ainult andmebaasi esimese ettevõttes kasutada. Enterprise paketiga on võimalik import erinevates ettevõtetes seadistada HAL-ga.

Mis moodulid on Telema andmevahetuse kasutamise eelduseks?

Standard Books:  7.2 või uuem versioon ning moodulid "Müügihaldus", “Kliendihaldus” ja “Logistika”.

Enterprise: 7.1 või uuem versioon ning “HAL” moodul.

Mõlema paketi puhul tuleb seadistada mitmekasutajaga server/klient installatsioon.


Inventuurid

Milleks kasutatakse aruannet "Inventuurivõrdlus"?

Logistika mooduli aruanne "Inventuurivõrdlus" näitab erinevusi programmi sisestatud laodokumentide ja viimase inventuuri tulemuste vahel. Aruanne näitab ühes veerus laoseisu vastavalt sisestatud ja kinnitatud laodokumentidele. Teises veerus näitab inventuuri kaardile sisestatud tulemused. Viimases veerus on näha koguste erinevused. 

Selle aruande tulemuste põhjal tuleb programmi sisse viia korrigeerimised Logistika moodulis. Aruande kohta saad täpsemalt luged veel siit: hansamanuals.com

(Enterprise ja ERP versioonis moodul Logistika= moodul Ladu)

Kuidas printida inventuurilehte?

Inventuurilehe trükkimiseks mine moodulisse "Logistika", vali Aruanded, vali aruanne "Inventuurileht".

Aruande määramisaknas vali Ladu, kui teostad inventuuri ainult ühe lao piires. 
Kui soovid näha Inventuurilehe aruandes ka oodatavat kogust (mida programm arvab, et peaks olema), siis vali määramisaknas "Näita kogust".

Aruande avamiseks vajuta määramisaknas "Käivita".

Inventuuri lehe aruande kohta saad lugeda täiendavalt siit:  hansamanuals.com

(Enterprise ja ERP versioonis Logistika moodul = Ladu)

Kuhu saab sisestada inventuuri tulemusi?

Inventuuri tulemused saad sisestada Logistika moodulis - Seadistused - Inventuur. Uue kaardi sisestamiseks vali sirvimise akna päises "Koosta" menüüst valik "Uus Inventuur" (7.2 ja vanemates versioonides vali sirvimise aknas nupp "Uus").

Inventuuri kaardi täitmise kohta saad täpsemalt lugeda siit: hansamanuals.com

(Enterprise ja ERP versioonis moodul Logistika =  moodul Ladu)

Hooldus "Koosta inventuuri kaardid" ei tekita inventuuri kaarte

Logistika moodulis - Funktsioonid - Hooldused - valik "Koosta inventuuri kaardid" funktsiooni saab kasutada inventuuri kaartide sisestamise lihtsustamiseks. Kui hoolduse käivitamisel ei teki inventuuri kaardid, siis kontrolli, et hooldusfunktsiooni käivitamisel oleks määramisaknas kindlasti täidetud lahtrid “Ladu” ja “Kuupäev”.

(Enterprise versioonis moodul Logistika = moodul Ladu)

Kas inventuuri kaardi kinnitamisel muutub laoseis?

Inventuuri kaardi kinnitamisel ei muutu programmis laoseis. Inventuuri kaardile sisestatud kogused on infoks, mille põhjal programm oskab soovitada, mis muudatused on vaja teha (laosissetulekud või laomahakandmised).

Millised toimingud tuleb teha enne inventuuri tegemist?

- Tee andmetest tekstikoopia või andmebaasifailist koopia, et võimalike eksimuste korral oleks võimalik taastada eelnev seis.

- Koosta laosissetulekud kõikidele kaupadele, mis juba saabunud.

- Koosta kõik vajalikud mahakandmised, mis inventuuri tulemustes ei peaks enam kajastuma.

- Kontrolli, et kõik lao dokumendid oleksid kinnitatud.

- Trüki inventuurilehed. Logistika moodulis aruanne “Inventuurileht”. (Enterprises moodul Logistika=Ladu)

- Trüki välja Laoseisu aruanne enne inventuuri tulemuste sisestamist

- Inventuuri lugemise ajal ei tohi programmis koostada ladu muutvaid toiminguid.

Kuidas koostada kaupade inventuuri?

Inventuuride koostamine. Juhised, kuidas inventuure teha, leiad siit: 

Veebiseminari video

PDF juhend


Artiklid

Mis on struktuurartikkel?

Struktuurartikli on seda tüüpi toode, mille Sinu firma paneb kokku selleks sisse ostetud detailidest/komponentidest.
Kasutada saad kahte tüüpi komplekteeritud artikleid:
A) need, mis pannakse kokku lähetuse hetkel;
B) need, mis komplekteeritakse varem ning mida hoitakse lähetamiseni laos.

Kui Tootmise/Komplekteerimise moodulit ei kasutata, on võimalik kasutada vaid esimest tüüpi. Ehk kui artikkel komplekteeritakse lähetuse hetkel, tuleb see registreerida Struktuurartiklina. Programmis ei toimu selliste artiklite laoseisude jälgimist. Selliseks näiteks on stereosüsteem, mida ei hoita laos komplekteerituna. Laos hoitakse selle komponente (nt võimendi, CD mängija). Kui stereosüsteem lähetatakse, vähendatakse selle komponentide laoseise vastavalt.

Kui artikkel komplekteeritakse eelnevalt ja seda hoitakse laos, tuleb see registreerida Laoartiklina. Selliseks näiteks on CD mängija. Kui CD mängija pannakse kokku Tootmise/Komplekteerimise mooduli Tootmiste registris, vähendatakse selle komponentide laoseise automaatselt ning suurendatakse CD mängija laoseisu.

Mõlemal juhul on komplekteeritava artikliga seotud Retsept, millega määratakse kasutatavate komponentide hulk. Retsepti näed artikli kaardil "Retsepti" lahtris.

Kuidas saab muuta artiklite koode? (pilveteenuse kasutajale)

Kui artiklit ei ole kasutatud, siis saab artikli kaardi kustutada ja luua uue. Kui artiklit on vähemalt korra kasutatud mõnel dokumendile, ei lase programm artikli kaarti kustutada. Kui soov on siiski artiklite kodeerimise loogikat muuta ja asendada vana artikli kood uue koodiga, siis tuleb teostada artiklite konverteerimine. 

Järgnev juhis on mõeldud Excellenti pilveteenuse kasutajale: 

1. Veendu, et kõik teised kasutajad on programmist väljunud.

2. Vali moodul Üldine - Seadistused - "Konverteerimine - Artiklid". 

3. Sisesta vanad ehk praegused artikli koodid ja kõrvale uued. Kui valmis, Salvesta.

4. Vali seadistustes "Konverteerimine - Master" ja märgi linnuke "Konverteeri artiklid". Salvesta seadistus.

5. Võta ühendust konsultandiga või pilve administraatoriga, kes teostaks andmebaasihoolduse.

Importimise käigus asendatakse kõikidel (k.a. kinnitatud) dokumentidel vana artiklikoodid uutega.

6. Peale hoolduse tegemist mine seadistusse "Konverteerimine – artiklid" ja kustuta kõik read. Samuti eemalda seadistustes "Konverteerimine - Master" linnuke "Konverteeri artiklid". Salvesta.

7. Kontrolli üle, kas vanad koodid on asendunud uutega, nii kaartidel kui aruannetes. 

Artikli kaardi salvestamisel ilmub teade: "Vale retsept"?

Teade võib ilmuda olukorras, kui oled artikli kaardile sisestanud Retsepti, kus ühel real on artikkel, mis on omakorda seotud Retseptiga, ehk kasutusel on mitmetasemeline retseptide loogika. Alamretseptil ei tohi olla "Välja" veerus sama artikli kood, mis pearetseptil "Välja" veerus.

Kas saan artikli kaardile lisada ise uusi lahtreid?

Kui toote kohta on soov salvestada infot, mida standardversioon ei paku, siis saad ise juurde lisada uusi lahtreid. Võimalik on lisada teksti, kuupäeva või summa tüüpi infot. Väljade lisamiseks mine moodulisse Kliendihaldus - Seadistused - "Omakirjeldatud väljad - artiklid".

Vaata ka VIDEOT

Kuidas leida artiklid, mida ei ole kordagi kasutatud, et neid sulgeda?

Aja jooksul võib koguneda artikleid, mida on programmi sisestatud, kuid pole kordagi müüdud või kasutatud. Et sellised vanad tooted või kasutud artiklid ei ilmuks valikusse ja et kasutaja neid ei saaks kasutada, siis saab sellised artiklid Sulgeda. Selliste artiklite leidmiseks on abiks aruanne "Artiklite sulgemine" moodulis Andmebaasihooldus.

Andmebaasihoolduse moodul on nähtav ainult kasutajale, kelle kasutajagrupile vastav õigus lisatud on.

Vaata ka VIDEOT

Kas saab kõikidel artiklikaartidel korraga täita vöötkoodi lahtri?

Programmis on abistav funktsioon, kui eelnevalt on täidetud EAN koodi lahter: moodul Müügihaldus - Funktsioonid - Hooldused - valik "Vöötkood, EAN kood ja artiklikood".
Automaatne hooldusfunktsioon võimaldab tõsta EAN koodi väljal olevad andmed Vöötkoodi lahtrisse. 

Kui standardfunktsioon ei sobi, siis pöördu Excellenti konsultandi poole, kes spetsiaalsete tööriistadega saab artiklite andmeid korraga Excelis muuta.

Miks kasutaja ei näe artikli kaardi peal ostuhinda?

Kui lahter "Ostuhind" ei ole nähtav, siis on tõenäoliselt kasutajaõigustes keelatud ostuhinna näitamine. Õiguste muutmiseks mine moodulisse Üldine - Seadistused - Kasutajagrupid. Leia ja ava kasutajagrupp, kuhu kasutaja kuulu. Lisa vabale reale:

Toiming / Ostuhinna näitamine / Täis

Kas on võimalik kasutajatele keelata artikli kaardil müügihinna muutmine?

Hinna muutmise piiramiseks on kaks võimalust:

A) Müügiarvete moodulis seadistuses "Artikli seadistused" märgi valik "Ära luba baashinna muutust". Selle valiku märkimisel ei saa hindu muuta otse Artiklikaardil.

B) Mitme kasutajaga saab baashinna muutmist keelata kasutajagruppide kaupa (Üldise mooduli seadistus Kasutajagrupid). Kasutajagrupile vali 
Toiming / Hindade muutmine / Puudub

Vaata ka VIDEOT

Kuidas vanu ostuartiklite kaarte saab korraga kustutada?

Kasuta Logistika mooduli hooldust "Kustuta ostuartiklid" (Funktsioonid - Hooldused). Selle funktsiooniga saad kustutada palju ostuartikleid korraga.

NB! Ole ettevaatlik – kui jätad funktsiooni määramisaknas kõik väljad tühjaks, kustutatakse kõik kaardid ostuartiklite registris.
Määra vähemalt üks kriteerium, mille alusel Ostuartiklid kustutatakse. Kustutamise käsklust tagasi võtta ei saa.

Tarnija - Määra hankija, kelle Ostuartiklit soovid kustutada.

Artikkel - Määra artikkel, mille Ostuartikleid soovid kustutada.

Artikliklass - Määra artikliklass, kuhu kuuluvate artiklite seotud Ostuartiklid soovid kustutada.

Ainult suletud artiklid - Märgi see valik, kui soovid kustutada kõigi Suletud artiklite Ostuartikli kaardid

Vaata ka VIDEOT

Kas kõikide ostuartiklite infot on võimalik korraga muuta?

Kauba võtmisel lattu (Laosissetulekute kinnitamisel ja salvestamisel) on võimalik muuta artikli kaardil ostuhinda automaatselt. Ostuartiklite kaartidel ostuhindasid see ei mõjuta. Selleks, et muuta ka Ostuartiklitel ostuhinnad, kasuta Logistika mooduli hooldust "Uuenda ostuartiklid". Seda funktsiooni saad kasutada ka ostuartiklite nimetuste muutmiseks: see on mugav, kui oled samale artiklile registreerinud erinevaid ostuartikleid.

Artikkel - Jäta see väli täitmata, kui soovid muuta kõik Ostuartiklid. Sisesta artiklikood, kui soovid muuta vaid selle artikli Ostuartiklit.

Tarnija - Sisesta tarnija kood, kui soovid muuta vaid selle tarnijaga seotud Ostuartikleid.

Muuda artikli nime - Märgi see valik, kui soovid muuta ostuartikli kaardil nimetust. Uus nimetus võetakse Artikli kaardilt ning see antakse kõigile antud artikliga seotud Ostuartiklitele.

Muuda hinda - Märgi see valik, kui soovid muuta Ostuartiklite hindu. Uueks hinnaks on ostuhind artikli kaardilt. Artiklite ostuhindu saad automaatselt muuta vastavalt viimastele Laosissetulekutele. Uus ostuhind kantakse kõigile artikliga seotud Ostuartiklitele hoolimata sellest, kas on märgitud valik Vaikimisi või milliselt tarnijalt artiklit viimati osteti.

Kui Ostuartikli hind on teises valuutas kui Artikli ostuhind, konverteeritakse hind vastavalt vahetuskursile.

Kas kõikide artiklite baasmüügihinda on võimalik korraga muuta?

Artiklite kaartidel on võimalik määrata baas müügihinnad (millest omakorda arvutatakse soodustused, hinnakirjad). Baasmüügihindade muutmiseks on võimalik kasutada Müügihalduse mooduli hooldusfunktsiooni "Arvuta artiklite baashinnad ümber". Nii saad muuta hindu teatud valemi alusel (näiteks kui soovid kõiki hindu 10% võrra tõsta). 

Mine Müügihalduse moodulisse ja vali Funktsioonid - Hooldused.

Artikliklass - Sisesta Artikliklass, kui soovid arvutada ümber kõikide sellesse Klassi kuuluvate Artiklite hinnad.

Artiklid - Sisesta artiklikood või koodide vahemik, mille baashindasid soovid muuta. Kas artikliklass (eelmisel väljal) või artikkel peab olema näidatud, muidu funktsioon ei toimi. Kui jätta mõlemad väljad tühjaks, ei arvutata ümber kõikide artiklite hindasid.

Hinnavalem - Vali Hinnavalem, mille alusel arvutatakse ümber artiklite baashinnad. Kui jätad välja tühjaks, hindasid ei muudeta.

Vaata ka VIDEOT

Kas kõikide laoartiklite ostuhindasid on võimalik korraga muuta?

Artikli kaartidel saab korraga ostuhindasid muuta, kasutades Logistika mooduli hooldusfunktsiooni "Muuda artikli ostuhinda".

Selle funktsiooniga saad muuta laoartiklite ostuhindasid Artiklite registris. Uued ostuhinnad võetakse laosissetulekutelt.

Artikkel - Sisesta artiklikood. Jäta väli tühjaks, kui soovid muuta kõigi laoartiklite ostuhinnad. 

Klass - Vali konkreetse artikliklass, kui soovid ainult sellesse klassi kuuluvat ostuhinda muuta.

Valuutakurss - Nende valikutega määra, kuidas arvutatakse ostuhinnad välisvaluutas Laosissetulekute puhul. 
Sissetuleku päeva - Ostuhinnad arvutatakse Laosissetuleku päeva kursi alusel. Soovitatav on kasutada seda valikut, kuna samad väärtused esinevad ka laoaruandluses.
Hetke - Ostuhinnad arvutatakse, kasutades hetke kurssi.

Muuda - Nende valikutega määra, kuidas uued ostuhinnad arvutatakse. 
Vastavalt artiklikaardile - Selle valikuga muudetakse ostuhind vastavalt märgitud valikule Artiklikaardil.
Lao FIFO - Kõigi artiklite puhul kasutatakse keskmise FIFO meetodit.

Uuenda kaalutud keskmist - Märgi see valik, kui soovid artiklite kaalutud keskmised hinnad ümber arvutada.
Ainult saldoga artiklid - Märgi see valik, kui soovid, et ostuhinnad arvutataks ümber vaid positiivse laosaldoga artiklitel.

Ostuhindade muutmiseks teatud valemi alusel (nt suurendamaks kõiki ostuhindasid 10%) kasuta Hindade mooduli hooldusfunktsiooni "Arvuta artiklite ostuhinnad ümber".

Kas saab seadistada, et programm nõuaks artikliklassi täitmist uue artikli tegemisel?

Kui ettevõttes soovitakse aruandeid vaadata artikli klasside kaupa, siis tuleb artiklid jaotada Artikliklassidesse. Programmis saab aktiveerida kontrolli, et alati uute artiklite sisestamisel oleks täidetud ka väli Artikliklass. Selleks tuleb Müügiarvete mooduli seadistuses "Artikli seadistused" märkida linnuke "Nõua artikliklassi".

Vaata ka VIDEOT

Kui artikli kaardil muuta artiklitüüpi, ilmub teade "Artikli tüübi muutmine ei ole toetatud."?

Artiklitüübi muutmine ei ole soovituslik, kui artiklit on juba kasutatud. Kui siiski on vaja muuta artiklitüüpi ja uue artikli kaardi loomine ei ole võimalik, siis artikli tüüpi saab muuta järgmiselt:

1. Kasutajagrupile tuleb lisada rida:  Toiming / "Artikli tüübi muutmine" / Täielik

2. Lubatud on muuta:
- Tavalist tüüpi Laoartikliks
- Tavaline tüüp Teenuse artikliks
- Laoartikkel tüüp Tavaliseks (eeldusel, et muutmise hetkel on artikli laoseis 0).

Kuidas saab muuta artiklikoode? (oma server)

Kui artiklit ei ole kasutatud, siis saab artikli kaardi kustutada ja luua uue. Kui artiklit on vähemalt korra kasutatud mõnel dokumendile, ei lase programm artikli kaarti kustutada. Kui soov on siiski artiklite kodeerimise loogikat muuta ja asendada vana artikli kood uue koodiga, siis tuleb teostada artiklite konverteerimine. 

Järgnev juhis on mõeldud oma serveri kasutamisel:  

1. Veendu, et kõik kasutajad on programmist väljunud.

2. Vali moodul Üldine - Seadistused - "Konverteerimine - Artiklid".
Sisesta vanad ehk praegused artikli koodid ja kõrvale uued. Kui valmis, Salvesta.

3. Vali seadistustes "Konverteerimine - Master" ja märgi linnuke "Konverteeri artiklid". Salvesta seadistus.

4. Koosta andmebaasist tekstikoopia (moodul Üldine - Funktsioonid - Ekspordid - "Käivita serveris ajastatud tekstikoopia"). Oota kuni tekstikoopia fail on valmis.

5. Nimeta ümber andmebaasi fail "Hansa.HDB" (näiteks "Hansa_kuupäev.HDB")

6. Käivita serverprogramm uuesti. Sisene tühja ettevõttesse. Vali Põhiaknast ikoon Funktsiooonid - Impordid - "Automaatne, faili otsimisega".
Leia ja impordi tekstikoopia, mille eelnevalt koostasid.

Importimise käigus asendatakse kõikidel (k.a. kinnitatud) dokumentidel vana artiklikoodid uutega.

7. Peale impordi lõppu mine seadistusse "Konverteerimine – artiklid" ja kustuta kõik read. Samuti eemalda seadistustes "Konverteerimine - Master" linnuke "Konverteeri artiklid". Salvesta.

8. Kontrolli üle, kas vanad koodid on asendunud uutega, nii kaartidel kui aruannetes.

Kui protseduur ei õnnestunud, siis taasta algne andmebaas "Hansa.hdb" ja pöördu toimingu teaostamiseks konsultandi poole.

NB! Pilveserveri teenuse kasutamisel saab toimingu teostada konsultandi või pilveserveri administraatori abiga. Loe täpsemalt SIIT

Milleks kasutatakse artikli kaardil "teisendeid"?

Teisendid on funktsionaalsus, mida saab kasutada siis, kui firma ostab ja müüb erinevat värvi, mitmes suuruses või erineva tegumoega kaupa. Artiklite registris on iga sellise artikli kohta üks kaart, kuid samas saab pidada artikli iga tegumoe, värvi ja suuruse kohta eraldi laoseisude arvestust. Sellised kaubad on näiteks riided või kingad, mille üks mudel on saadaval mitmes värvitoonis ja eri suurustes või erineva lõppviimistlusega mööbel.

Teisendite kasutamise kohta toome kaks näidet: pluus, mis on saadaval mitmes suuruses, ning valida saab ka eri värvide ja tegumoodide (lühikeste ja pikkade käistega) vahel; ning erineva vööümbermõõdu, jala sisekülje pikkuse ja lõikega püksid.

Kas programmis saab kasutada triipkoode?

Kasutusalad:

A. Kassasüsteemid on kõige levinumad triipkoodide ehk vöötkoodide kasutuskohti. Vöötkoodide kasutamine ostukoha kassas annab suure ajavõidu ja võimaldab oluliselt tõsta töötaja tööviljakust. Lisaks vähenevad oluliselt vead ja on täpsem kaubaarvestus.
B. Inventari kontroll ja jälgimine. Ettevõtte varade jälgimine ja inventuurid on muutumas üha  olulisemaks. Tihti on nendega seotud suured investeeringud. Kontrolli saamiseks varustatakse varad inventarinumbritega, mis esitatakse vöötkoodina. Hilisem kontroll ja jälgimine ning tulemuste registreerimine arvutis on lihtne andmekogumisterminali(käsiskänneri) abil.
C. Vöötkood arvetel vähendab oluliselt kliendi aega, mis kulub arve käsitlemisele. Ühe vöötkoodi lugemisega on lihtne arvutisse sisestada makse saaja kontonumber, ülekantav summa ja viitenumber. Samas arve väljastajale on tagatud ülekannete täpsus.
D. Laoliikumiste registreerimised tooraine, valmistoodangu ja pooltoodangu laos on kõige enamlevinud andmekogumisrakendus. Selle käigus registreeritakse kauba saabumine, väljastamine ja ladude vaheline liikumine.

Vajalikud seadistused:

1. Serverarvutisse ja ja töökohtadesse peab olema installeeritud õige ribakoodi font.  Sagedamini kasutatakse vöötkooditüüpe Code 39 , Code 128, EAN 13. Fonte on võimalik leida ja osta internetist (näiteks fail: V100001_.TTF). Enamasti on fondid tasulised, kuid leidub ka tasuta variante.

2. Järgmisena tuleb programmis kirjeldada uus Stiili kaart (Üldine moodul -> Seadistused -> Stiilid).  Stiili kaardil tuleb täita Windowsi font väli CTRL+ENTER klahvikombinatsiooniga. Sõltuvalt kasutatavast fondist võib fondi nimetus siin erineda fondi faili nimest. 

3. Soovitud dokumendimallile tuleb lisada ribakoodi väli. Välja nimeks vali "Vöötkood", stiiliks vali just loodud uus font (Ctrl+Enter).

4. Artiklite kaartidel peab olema täidetud väli "Vöötkood" (Retsepti lehel).

Kasutamine:

Näiteks: arvete, saatelehtede, komplekteerimislehtede sisestamisel on võimalik kasutada arvuti külge ühendatud ribakoodi skännerit. Olles kursoriga artiklikoodi väljal, saab skänneriga lugeda toote pealt triipkoodi. Liikudes artiklikoodi väljalt edasi asendub ribakood automaatselt artiklikoodiga ja muu artikli infoga.

Vaata näidispilte siit PDF

Milleks kasutatakse artikliklassifikaatoreid?

Selles „Müügiarved“ mooduli seadistuses saad kirjeldada klassifikaatorid Artiklite liigitamiseks. Klassifikaatorid näidatakse iga artikli kaardi lehel, kuhu saad sisestada ka mitu komadega eraldatud Klassifikaatorit. Näiteks, saab raadiomaki liigitada nii raadio kui magnetofonina.

Klassifikaatorid on alternatiiv artikliklassidele artiklite grupeerimisel. Klassidesse koondatakse Artiklid tavaliselt raamatupidamise eesmärgil (näiteks sama Müügi-, Lao- ja Laosissetuleku kontrollkonto, KM-koodi ja kulumudeliga Artiklid kuuluvad ühte Klassi). Klassifikaatoritega saab artiklid grupeerida veel mingil müügi eesmärgil, selleks et kasutajatel ja klientidel oleks soovitud kaupa kergem leida. Artikkel võib kuuluda ainult ühte artikliklassi, kuid tal võib olla mitu Klassifikaatorit.

Klassifikaatorid võib omakorda jagada Klassifikaatorite tüüpidesse, mis kirjeldatakse Müügiarvete mooduli vastavas seadistuses.

Müügiarvete mooduli Seadistuste nimekirjas ava topeltklõpsuga Artikliklassifikaatorite nimekirja. Uue Klassifikaatori lisamiseks kliki [Uus]. Avaneb aken „Artikliklassifikaator: Uus“. Sisesta vajalikud andmed ja kliki [Salvesta] kaardi salvestamiseks.

Kood - anna Klassifikaatorile kuni viiest tähemärgist koosnev kood.

Nimetus - sisesta Klassifikaatori nimetus, mida näed aknas Artikli klassifikaatorid: Sirvi ja Ctrl-Enter nimekirjas.

Tüüp – vali Ctrl+Enter, et avada Klassifikaatoritüüpide nimekiri. Vajadusel saad koondada sarnased Klassifikaatorid kokku, määrates neile sama Klassifikaatori tüübi.

Peaklassifikaator – vali Ctrl+Enter, et avada Artikliklassifikaatorite nimekiri.

Selle välja abil pane paika Klassifikaatorite hierarhiline struktuur, mida kirjeldatakse täpsemalt SIIN.Kuidas artiklile pilti lisada saab?

Toodete pilte on võimalik lisada Artiklite registrisse. Igale artikli kaardile saab lisada ühe pildi.

Mine moodulisse Müügiarved, ava register Artiklid. Ava artikli kaart ekraanile. Vajuta artikli kaardi paremas ülemises nurgas "kirjaklambri" ikoonile.

Avanenud väikse akna peal vali operatsioonide menüüst valik "Seo fail". Avaneb faili valiku aken. Leia oma arvutist vastav toote pilt ja vajuta Open (või Ava). NB! Lisatav pildi fail peab olema .JPG failiformaadis.

Kui oled faili lisanud, siis sulge artikli kaart korraks ja ava uuesti. Nüüd peaksid nägema ka toote fotot.

Mac versioonis on artikli kaardil näha eraldi ka vastav nupp kohe pildi koha all, mis võimaldab lihtsalt artikli pilti lisada. 

Vaata ka VIDEOT

Kuidas saab kustutada vana artiklit?

Kui artiklit ei ole kasutatud, saab selle kustutada kas ühekaupa (menüü Kaart > Kustuta) või mitu korraga (Müügiarvete moodulis Funktsioonid - Hooldused - "Kustuta kasutamata artiklid"). 

Tooteid, mida on programmis Laosissetulekute, Arvete, Lähetuste või mujal kasutatud, ei saa kustutada. Aga kui artikli laoseis on 0, saad märkida artikli "suletuks". Sellisel juhul ei paku programm seda artiklit kasutajale üheski "Aseta" valiku aknas. Vajaduse korral saad artikli taas  avada, kui võtta "Suletud" märge ära.

Võimalik on ka kirjutada Artikli kaardi Retsepti osale lahtrisse "Hoiatus" tekst, mis ilmub ekraanile alati kui selline artikkel valitakse mõnele dokumendile.
Nii "Suletud" linnukest kui hoiatuse teksti saab igal ajal artiklikaardilt eemaldada.

 Vaata ka videot SIIT

Mille jaoks saab kasutada artikli kaardil valikut "Ei ole müügiartikkel"?

Märkides artikli kaardi päises linnukese "Ei ole müügiartikkel" ei saa antud artiklit valida Ctrl+Enter valikuga müügitellimuse, pakkumise või müügiarve sisestamisel. Näiteks, kui tegemist on toote vana mudeliga, mida enam müüa ei tohiks. Vanadel pakkumistel ja arvetel on siiski artikkel nähtav. Funktsioon on kasutatav ainult Enterprise paketis.

Kas peaksin arvelt "Muuda ladu" linnukese ära võtma, kui lisaks lao artiklitele on arvel ka tavalised artiklid?

Kui artikkel on artikli kaardil seadistatud kui "Tavaline" ei peeta tema üle ka lao arvestust. See tähendab, et ei pea muutma seadistust Lausendamine M/R ega ka võtma linnukest ära ruudust "Muuda ladu". Kui tegemist ei ole laoartikliga jätab programm selle märke lihtsalt tähelepanuta. Kui ühel arvel on nii lao- kui ka tavalised artiklid nt transporditeenus vms tehakse laost maha arvestus ikkagi ainult laoartiklite osas.


Muud teemad

Kas on võimalik vaadata laoseisu aruannet artikliklasside kaupa?

Vaikimisi loetleb Laoseisu aruanne artiklite laoseisud. Artikliklasside kaupa aruande vaatamiseks tuleb aruande määramisaknas mrkida valik Järjestus = Artikliklass.

Mida teeb Tootmiste sirvimise aknas Koosta menüü valik "Tooted"?

Ava Komplekteerimise moodulis register Tootmised. Sirvimise akna Koosta menüü valikuga (koosta tooted) koostatakse Tootmise kaardid, võrreldes iga Retsepti kaardil oleva laoartikli laoseisu võimaliku minimaaltasemega. Koostatud Tootmise kaardid salvestatakse kinnitamata kujul.
Võrreldes artiklite laoseise, võetakse arvesse lubatud minimaaltase (artikli kaardil), täitmata Müügitellimused ja kinnitamata Tootmiste kaardid. Seega ei koostata uut Tootmise kaarti näiteks laoartiklile lubatud minimaaltasemega 1, kui eksisteerib juba kinnitamata Tootmise kaart.
Kuna selle funktsiooniga koostatud Tootmise kaardid salvestatakse kinnitamata kujul, ei arvestata komponentide laoseise ega jälgita seerianumbreid. Kogus leitakse igale Tootmise kaardile vastavalt Retseptile ("Norm. tood. kogus"), seda ei mõjuta lao puudujäägid.

Valides Koosta menüüst ‘Toode’, avaneb dialoogiaken. Täida artikli väli, kui soovid, et funktsioon kontrolliks mingi artikli või artiklite vahemiku laoseisu. Täida artikliklassi väli, kui soovid, et funktsioon kontrolliks mingisse artikliklassi kuuluvate artiklite laoseisu.

Osuta Käivita ning Tootmise kaardid koostatakse. Kui uued kaardid on koostatud, saad neid vaadata, vajadusel muuta ning kinnitada.

Kuidas teha Lao konverteerimise hooldust?

Lao konverteerimine on soovitatav teha, näiteks, kui muudad Kuluarvestuse seadistuses kuluarvestuse meetodi (FIFO, kaalutud keskmine) või valikut "Kaalutud keskmine lao kohta" või "Seerianumbripõhine kulu konteerimine". Samuti on lao konverteerimine vajalik, kui on eksitud lao kronoloogia jälgimisel ja sisestatud laodokumente ajaliselt vales järjekorras või valesti parandatud.

Mine moodulisse Tehnika - Funktsioonid - Hooldus - Lao konverteerimine. Kui Tehnika moodulit ei ole valikus, toimi nii: JUHIS

Enne Lao konverteermise hoolduse käivitamist soovitame teha andmebaasist koopia, et vajadusel oleks võimalik võrrelda eelneva seisuga või lihtsalt taastada.

Hoolduse käivitamise aknas määra esimene valik "Olen hooldusfunktsiooni juba käivitanud, kuid soovin seda uuesti teha". Teist valikut märkida ei ole vaja, selle valiku kasutamise vajaduse soovitab konsultant.

Käivitamisel hakkab serverprogramm teostama hooldustoimingut. Toimingu kestvus sõltub andmebaasi suurusest ja lao dokumentide arvust. Varu piisavalt aega, sest samal ajal programmi kasutada ei ole soovitatav. Näiteks, võid hoolduse käivitamise planeerida tööpäeva lõppu ja hommikul kontrollida hoolduse tulemusi.

Kas saab programmi seadistada nii, et kasutaja ei peaks kauba lähetamisel ise valima partiinumbrit?

Üldjuhul valib kasutaja müügidokumentidele käsitsi õige seerianumbri või partiinumbri, vastavalt milline laost ära saadetakse. Aga on ka võimalus lasta programmil täita partiinumbrid automaatselt. Funktsioon on kasutatav ainult Lähetuste dokumentidel. Kasuta selleks Logistika mooduli seadistust "Laoseadistused".

Automaatne partiinumber lähetusele / Sorteeri partiinumbrid Parim enne kuupäeva järgi
Seerianumbrit kandva artikli lähetamisel pead tavaliselt Seerianumbri ise sisestama, kuna seda ei tehta automaatselt vastavalt FIFO/LIFO arvestusele. Kui on aga tegemist artikliga, millel on vaid partiinumber ning sa oled märkinud selle valiku, sisestuvad Seerianumber ja "Parim enne" kuupäev Lähetusele automaatselt.
Kui tellitakse partiist suurem kogus kaupa, sisaldab Lähetus vajalikku arvu erinevate Seerianumbritega ridu.
Näiteks, partii Seerianumbriga 1 koosneb 10 artiklist ja partii Seerianumbriga 2 samuti 10 artiklist. Sulle esitatakse Tellimus 11 artiklile. Kui see valik on märgitud, koostatakse Lähetus, millel on 2 rida: esimene kogusele 10 ja Seerianumbriga 1 ning teine kogusele 1 ja Seerianumbriga 2.
Seerianumbrite kasutamist alustatakse kõige väiksemast (1 enne 2-te, A enne B-d jne). Kuid kui valik "Sorteeri partiinumbrid Parim enne kuupäeva järgi" on märgitud, kasutatakse esimesena kõige varasema "Parim enne" kuupäevaga partiinumbrit. Ilma Parim enne kuupäevata partiinumbreid kasutatakse esimestena.
Kui Lähetust koheselt ei kinnitata, saad sellel kasutavaid partiinumbreid muuta, kasutades Operatsioonide menüü käsklust "Täida partiinumbrid".

Kuidas saab programmis planeerida tootmist, arvestades ka müügitulemusi?

Tootmise planeerimine on võimalik Standard ERP paketis, kui kasutada MRP (Material Resource Planning) ehk Tootmise Ressursside Planeerimise moodulit. Moodul võimaldab planeerida tootmist ja materjalide ostu, võttes aluseks müügi prognoose ja lao minimaaltasemeid.

Kui müügi prognoosid ja soovitud minimaaltasemed on sisestatud, siis kasutatakse seda infot automaatselt Tootmise ja Ostutellimuste Plaani koostamiseks, mis sisaldavad detailset infot tootmise ja ostude ajagraafiku kohta, sh kogused ja ajad. Tootmise Plaanist saad otse koostada Tootmise kaardi või Tootmistellimuse. Ostutellimuse Plaanist saad koostada Ostutellimused. Seega aitavad nii Tootmise Plaan kui Ostutellimuse Plaan mõjutada ettevõtte tootmist ja ostude otsuseid, kindlustades, et alati on olemas piisav laoseis müügiprognooside täitmiseks.

MRP ehk Tootmise Ressursside Planeerimise moodul on kasutatav Standard ERP paketiga. Mooduli täpsema juhendiga saad tutvuda siit: hansamanuals.com

Kuidas saab muuta ladude koode?

Kui Ladusid ei ole kasutatud, siis saab Lao kaardi kustutada ja luua uue. Kui Ladu on vähemalt korra kasutatud mõnel dokumendile, ei lase programm lao kaarti kustutada. Kui soov on siiski ladude kodeerimise loogikat muuta ja asendada vana laokood uue koodiga, siis tuleb teostada ladude konverteerimine. Toiming tuleb teostada serverprogrammis.

Kasuta Üldises moodulis seadistustes valikuid "Konverteerimine - laod". Konverteerimise loogika on sarnane artiklite konverteerimisele

Koostasin tellimusele kreeditarve, aga tellimusel ei muutunud arvega kogus?

Põhjus võib olla selles, et Kreeditarve ei koostatud Tagastatud kaupade dokumendist. Tagastuse puhul tuleb koostada Tagastataud kaupade dokument Lähetuse pealt, sealt saab omakorda Kreeditarve koostada.
Samuti tasub kontrollida Müügihalduse moodulis seadistust "Tellimuste seadistused", kas on märgitud valik:

Kreeditarve muudab arvega kogust 
Selle valikuga kontrollid, kas Tellimusega seotud Arve krediteerimisel arvutatakse automaatselt ümber Arvega summa Tellimuse D.osal.
Kui see valik on märgitud, arvutatakse arvega summa automaatselt ümber, kui koostad Kreeditarve. Kui teed koopia originaalarvest, arvutatakse Arvega summa ümber vaid juhul, kui oled enne Kreeditarve esmakordset salvestamist määranud sellele sobiva Tasumistingimuse ja krediteeritava Arve numbri. 
Kui see valik ei ole märgitud, saad Tellimuse arvega summa ümber arvutamiseks kasutada hooldusfunktsiooni '‘Arvuta tellimused ümber'’.
Kui sisestad Kreeditarve otse Arvete registrisse, ei arvutata seotud Tellimuse arvega summat ümber, sõltumata siin tehtud valikust. Kasutada ei saa ka hooldusfunktsiooni "Arvuta tellimused ümber".
Kui krediteeritav Arve koostati hooldusfunktsiooniga '‘Koosta koondarved', ei arvutata seotud Tellimuste arvega summasid ümber, sõltumata siin tehtud valikust.

Kuidas täita seadistus "Tellimuste seadistused" Müügihalduse moodulis?

Kopeeri tellimuse kuupäev saatmise kuupäevaks 
Tellimuse koostamisel sisestub Tellimuse kuupäevaks hetke kuupäev ning Saatmise kuupäeva väli on tühi. Kui soovid, et ka Saatmise kuupäevaks sisestuks hetke kuupäev, märgi see valik. Kui nüüd Tellimuse kuupäeva muudad, muutub ka Saatmise kuupäev.

Arvuta tellimuse MK lähetusel ümber 
Artikli sisestamisel Tellimusele võetakse artikli Ostuhind artikli kaardilt. Ostuhindade alusel arvutatakse Tellimuse müügikate. Tellimuse lähetamisel ei pruugi müüdud artikli tegelik omahind (arvutatakse Kulumudeli alusel nt FIFO, LIFO või Kaalutud keskmine) langeda kokku Tellimuse väärtusega. Märgi see valik, kui soovid, et ühiku hind Lähetuselt sisestuks Tellimusele lähetuse kinnitamisel, ning et Tellimuse müügikate arvutataks ümber. 
Ole tähelepanelik selle valiku kasutamisel, kui koostad sageli osalisi Lähetusi tellimuseridadest. Ühiku ostuhind kõige hiljutisemalt Lähetuselt sisestub tellimusereale, ning sellest saab vastava rea kogu koguse ühiku Ostuhind sinna algselt sisestatud hinna asemel.
Kui Logistika mooduli Kuluarvestuse seadistuses ei ole märgitud valik "Arvuta uuesti müügikate, kui teed arve", sisestuvad tellimuseridade Ostuhinnad vastavatele arveridadele. Niisiis, kui kasutatakse seda valikut, kuid mitte valikut "Arvuta uuesti müügikate, kui teed arve", sisestuvad artiklite omahinnad müügil Tellimustelt arvetele.

Koosta arve lähetuse alusel 
Kui sisestad Tellimusele seerianumbreid kandva artikli, võid selle sisestada ainult ühele reale vastava kogusega, ilma seerinumbrita. Tellimusest Lähetuse koostamisel jagab programm artikli automaatselt ühekaupa eraldi ridadele, mis võimaldab lisada seerianumbrid. Tellimusel näed ainult viimase rea seerianumbrit. 
Järgnevalt koostatav Arve võib olla koostatud vastavalt Tellimusele (seerianumbreid kandev Artikkel esitatakse ühel real koos vastava kogusega) või Lähetusele (artiklid esitatakse ühekaupa eraldi ridadel). Märgi see valik, kui soovid kasutada viimast varianti: see on mugav, kui pead artiklite seerianumbreid lisaks Saatelehele/Lähetusele ka arve väljatrükil näitama.
See valik kehtib Arvete puhul, mis on koostatud tellimuse Koosta menüü käsklusega 'Koosta arve' või hooldusfunktsioonidega 'Koosta koondarved' ja 'Koosta arved kinnitatud lähetustest'.
- Kui see valik on märgitud, trükitakse iga Lähetuse number ja Lähetuse artiklite koguväärtus igale Arvele omaette ridadele.
- Kui see valik on märgitud, ei saa samaaegselt kasutada ka valikut "Kreeditarved muudavad ladu" (Üldise mooduli "Valikuliste võimaluste" seadistuses). Kui seal on see valik siiski märgitud, ei võeta seda arvesse. Artiklite tagastamiseks lattu tuleb enne kreeditarve esitamist kas Lähetusest või Tellimusest koostada Tagastatud kauba kaart.
- Kui see valik on märgitud, ei saa samaaegselt kasutada ka valikud "Arved enne lähetust" (Logistika mooduli seadistuses Laoseadistused). Kui seal on see valik siiski märgitud, ei võeta seda arvesse.

Kopeeri pakkumise klass tellimusele 
Pakkumisest saad koostada Tellimuse, valides pakkumise Koosta menüüst käskluse 'Koosta tellimus'. Märgi see valik, kui tahad, et uuele Tellimusele sisestuks Tellimuse klassiks automaatselt Pakkumise klass.

Aseta kõik lähetusaadressid 
Lähetusaadresside seadistuses saad registreerida mitme harukontoriga klientide Lähetusaadressid. Sobiva aadressi saad valida Pakkumistele, Tellimustele ja Arvetele (Lähetusaadressi osal) ning Lähetustele (Aadressi osal). Tavaliselt näed Ctrl-Enter valikuaknas vaid valitud kliendi Lähetusaadresse ja selliseid Lähetusaadresse, millele ei ole klienti määratud. Märgi see valik, kui soovid Ctrl-Enter valikuaknas näha kõiki Lähetusaadresse.

Ära luba reserveerida rohkem, kui laos 
Tellimuse jaoks saad reserveerida kaupa, märkides Tellimuse päises valiku Reserveeritud. Teiste tellimuste lähetamisel jätab programm piisava koguse kaupa antud Tellimuse jaoks.
Kui see valik on märgitud, ei saa Tellimuse jaoks kaupa reserveerida, kui artikli tellitud kogus ületab koguse laos. Kontrollitakse vaid Laoartiklite koguseid. Kui soovid, et kontrollitaks ka Struktuurartiklite koguseid, märgi vastavatel artiklitel valik "Aseta sisestamisel komponendid" ('‘Retsepti'’ lehel).
See valik kehtib ka valiku "Reserveeritud" kohta Laoliikumise päises.

Kreeditarve muudab arvega kogust 
Selle valikuga kontrollid, kas Tellimusega seotud Arve krediteerimisel arvutatakse automaatselt ümber Arvega summa Tellimuse D.osal.
Kui see valik on märgitud, arvutatakse arvega summa automaatselt ümber, kui koostad Kreeditarve. Kui teed koopia originaalarvest, arvutatakse Arvega summa ümber vaid juhul, kui oled enne Kreeditarve esmakordset salvestamist määranud sellele sobiva Tasumistingimuse ja krediteeritava Arve numbri. 
Kui see valik ei ole märgitud, saad Tellimuse arvega summa ümber arvutamiseks kasutada hooldusfunktsiooni '‘Arvuta tellimused ümber'’.
Kui sisestad Kreeditarve otse Arvete registrisse, ei arvutata seotud Tellimuse arvega summat ümber, sõltumata siin tehtud valikust. Kasutada ei saa ka hooldusfunktsiooni "Arvuta tellimused ümber".
Kui krediteeritav Arve koostati hooldusfunktsiooniga '‘Koosta koondarved', ei arvutata seotud Tellimuste arvega summasid ümber, sõltumata siin tehtud valikust.

Ära luba tellimusest koostada tag. kaupade kaarti
Kui klient tagastab ostetud kaubad, saad Müügitellimusest või Lähetusest koostada Tagastatud kauba kaardi. Koosta Tagastused lähetustest, kui Logistika mooduli "Kuluarvestuse" seadistuses on märgitud valik "Algne kulu (lähetuselt) tagast. kaupadel" ja/või samas seadistuses on määratud, et Tagastatud kaubad sisestatakse kulujärjekorda algsele positsioonile. Märgi see valik, kui soovid, et Tagastused tuleb alati koostada Lähetustest.

Kopeeri arve kande kp. teenuse lähetamiskuupäevaks
Teenuse lähetamiskuupäev on päev, mil tellitud kaubad toimetati kohale. Tellimusest arve koostamisel näed arve '‘Lähetuse" lehel "Teenuse lähetamiskuupäeva väljal" viimase kinnitatud lähetuse kuupäeva. Kui see valik on märgitud, sisestub sama kuupäev ka arve Kande kuupäevaks. Seetõttu võivad arve kuupäev ja arve Kande kuupäev erineda.

Nõua tellimuseklassi 
Märgi see valik, kui soovid, et kõik Tellimused peavad kuuluma mingisse Tellimuseklassi.

Järeltell. kommentaar 
Kui koostate Tellimusest lähetuse sisestub tellimuse Kommentaar ('‘Lähetustingimuste'’ lehel) Lähetuse '‘Artiklite'’ jalusesse. Osaliste lähetuste puhul sisestub sama Kommentaar seega kõigile samast Tellimusest koostatud lähetustele. Kui aga siia on sisestatud Järeltellimuse kommentaar, näed seda teisel ja järgnevatel lähetustel.

Mida näitab aruanne "Tellimuste info" Müügihalduse moodulis?

See aruanne on mõeldud peamiselt Standard ERP versiooni EDI (Electronic Data Interchange) mooduli jaoks, kus võib olla vajalik vaadata riknevate kaupade (nagu puu- ja juurviljad) ajalugu. Seda aruannet saad kasutada ka muul juhul, kui on vajalik artikli ajalugu ajaliselt väga täpselt registreerida.

Iga Tellimuse kohta näidataks aruandes selle number, kliendi kood ja nimi, kliendi tellimuse number ning Planeeritud lähetuse kuupäev. Seejärel loetletakse tellitud artiklid koos artiklikoodi, nimetuse, koguse, allika, noppe kuupäeva ja kella, lao, ladustamise päeva ja kella ning saatmise päevaga. Need andmed võetakse Tellimuste F ja G.osadelt.

(Enterprise ja Standard ERP versioonides moodul Müügihaldus=Müügitellimused)

Kas kõikidest täidetud tellimustest saab korraga arved koostada?

Kui palju müügitellimusi on täidetud ja kaubad klientidele saadetud, siis saab arved koostada automaatselt. Ei ole vaja iga tellimuse pealt käsitsi ise koostada. Selleks saad kasutada hooldusfunktsiooni "Koosta arved kinnitatud lähetustest" - moodul Müügihaldus - Funktsioonid - Hooldused.

Selle funktsiooniga koostatakse palju müügiarveid korraga. Otsitakse kõiki kinnitatud kuid arveta Lähetusi ja koostatakse nende kohta kas kinnitatud või kinnitamata Arved. Selle ja hooldusfunktsiooni "Koosta koondarved" peamiseks erinevuseks on, et iga Tellimuse kohta koostatakse omaette Arve, mitte ei koostada eraldi Arvet igale Kliendile, võttes samale Arvele mitu Tellimust.
Arvel näed viidet Tellimusele, millest see koostati ('Tunnuste' lehel Tell.nr väljal). Arveid ei koostata Tellimuste kohta, millel pole määratud Tasumistingimust. Kõik koostatud Arved saad kinnitada korraga Arvete sirvimisaknas.
NB! Kõik vajalikud muudatused tuleb teha enne Arvete kinnitamist.

Klient - Siin saad valida kliendi, kelle lähetatud Müügitellimustele arved koostatakse.

Tell.klass - Siin saad valida, millisesse Tellimuste klassi kuuluvatele lähetatud Müügitellimustele arved koostatakse.

Järjestuse valik - Arved koostatakse Müügitellimustele, mille Sorteerimisindeks jääb siin näidatud vahemikku. Tellimuse Soreteerimisindeksit näed 'Lähetustingimuste' kaardi Sort.indeksi väljal.

Kinnita arved - Märgi see valik, kui soovid koostada kinnitatud arved. Muidu on koostatavad arved kinnitamata.

Korrigeeri kehtivate hindadega - Märgi see valik, kui soovid, et arvetel kasutataks kõige uuemaid hindu Hindade ja Artiklite registritest, mitte Tellimusel toodud hindu.

"Koosta arved kinnitatud lähetustest" hooldus ei tööta?

Müügihalduse moodul - Funktsioonid - Hooldus - Koosta arved kinnitatud lähetustest. Kui funktsiooni käivitamisel müügiarveid ei koostata, võib põhjuseks olla:

 1. Tellimusel pole artikleid, mille kohta on vaja esitada Arve.
 2. Tellimuse 'Lähetustingimuste' lehel on määratud Projekti kood. Sellisel juhul tuleb arved koostada Projektiarvestuse moodulis hooldus- funktsiooniga 'Koosta projektiarved'.
 3. Tellimuse 'Kuupäeva' lehel ei ole määratud Tasumistingimust.
 4. Kliendi Kontakti kaardil ('Tingimuste' lehel) on märgitud valik "Ainult koondarved".
 5. Seadistuses "Numbriseeriad – Arved" (moodul Müügiarved) ei ole kehtivat numbriseeriat.

"Koosta laoliikumised" hooldus ei tee käivitamisel midagi?

Selle hooldusfunktsiooni puhul on oluline, et määramisaknas oleksid kindlasti täidetud need lahtrid:

Tellimused - Siin saad valida, millise Müügitellimuse või Tellimuste vahemiku kohta Laoliikumised koostatakse. Laoliikumisi ei koostata Müügitellimuste kohta, mille 'Lähetustingimuste' kaardil ei ole määratud Ladu ega tellimuseridade kohta, mis on juba kas osaliselt või täies ulatuses lähetatud. 

Laost - Määra Ladu, kust kaup üle viiakse. Sihtlaoks on ladu Tellimuse 'Lähetustingimuste' kaardilt.

Kui üks nendest on tühi, siis hooldusfunktsioon toimingut ei teosta.

Milleks kasutatakse hooldust "Koosta laoliikumised" Müügihalduse moodulis?

Selle funktsiooniga koostatakse korraga hulk Laoliikumisi kauba viimiseks valitud Müügitellimuste 'Lähetustingimuste' lehel määratud Ladudesse. Kui Tellimustel pole Ladu näidatud, aga "Laoseadistustes" on määratud Põhiladu, viiakse koostatud Laoliikumistega kaup Põhilattu. Antud funktsioon ei arvesta tellimuseridade F osal näidatud Ladusid. Iga Tellimuse kohta koostatakse üks Laoliikumine, millel on iga tellimuserea kohta üks rida (Laoliikumisel ei kajastu tellimuseread, mis on juba kas osaliselt või täies ulatuses lähetatud). Vajadusel võivad koostatud Laoliikumised olla märgitud Vastu võetuks, eeldusel et laos, kust kaup võetakse, on piisav kogus kaupa. Suletud Tellimuste kohta Laoliikumisi ei koostata.

Kauba viimiseks vajalikku lattu sisestub ladu Tellimuse "Lähetustingimuste" lehelt (või Põhiladu, kui tellimusele pole ladu määratud) vastava Laoliikumise väljale Lattu. Laoliikumise Kommentaari väljal näed, millise Tellimuse kohta see koostati. Laoliikumise ridade kogused võetakse Tellimustelt: ei pakuta viia üle kogu olemasolev laokogus.

Periood - Kui soovid otsida vaid teatud perioodi Müügitellimusi, sisesta siia selle perioodi algus- ja lõpukuupäev, eraldades need kooloniga.

Tellimused - Siin saad valida, millise Müügitellimuse või Tellimuste vahemiku kohta Laoliikumised koostatakse. Laoliikumisi ei koostata Müügitellimuste kohta, mille 'Lähetustingimuste' kaardil ei ole määratud Ladu ega tellimuseridade kohta, mis on juba kas osaliselt või täies ulatuses lähetatud. 
NB! See väli peab olema täidetud.

Klass - Siin saad valida, millisesse Tellimuste klassi kuuluvate Müügitellimuste kohta Laoliikumised koostatakse. 

Klient - Siin saad valida, millise kliendi Müügitellimuste kohta Laoliikumised koostatakse.

Laost - Määra Ladu, kust kaup üle viiakse. Sihtlaoks on ladu Tellimuse 'Lähetustingimuste' kaardilt.
NB! See väli peab olema täidetud.

Numbriseeria kommentaar - Võid määrata, et Laoliikumistele antakse numbrid teatud seeriast seadistusest Numbriseeriad – Laoliikumised. Selleks sisesta siia vastava seeria Kommentaar. Ole tähelepanelik suur- ja väiketähtedega. Kui jätad välja tühjaks või kui vastavat Kommentaari ei leita, kasutatakse esimest seeriat seadistusest.

Laoliikumise kuupäev - Määra kuupäev, mis antakse koostatud Laoliikumistele.

Kinnita laoliikumised - Märgi see valik, kui soovid, et koostatud Laoliikumised oleksid märgitud "Vastu võetuks". Kui see valik on märgitud ja laos, kust kaup võetakse, pole piisavat kaubakogust ning "Laoseadistustes" on keelatud miinusesse lähetamine, ei märgita koostatud laoliikumisi "Vastu võetuks".

Mida näitab aruanne "Ajaline lao analüüs" Logistika moodulis?

Selles aruandes näed, kui kaua Artiklid on laos olnud. Aluseks võetakse FIFO järjekord. Aruandes esitatakse Artikli kood ja nimetus, kogusaldo ja määratud ajavahemike saldod. Saad määrata kuni kuus ajavahemikku.

Artikkel - Kui soovid aruannet teatud Artiklite kohta, sisesta Artikli kood või kooloniga eraldatud koodide vahemik. Näidatakse vaid Laoartikleid.

Klass - Kui soovid aruannet vaid teatud Klassi kuuluvate Laoartiklite kohta, sisesta Artikliklassi kood.

Ladu - Kui soovid aruannet teatud Lao kohta, sisesta Lao kood. 

Osakond - Sisesta Osakonna kood, kui soovid aruannet vaid teatud Osakonnale määratud Artiklite kohta (määratakse Artiklikaardi Lao kaardil.

Tarnija - Kui siin on määratud Hankija, kaasatakse aruandesse ainult need Artiklid, mille vaikimisi kasutatavale Ostuartiklile on märgitud antud Hankija.

Kuupäev - Näita kuupäev, millest hakatakse kauba vanust arvutama. Kui jätad välja tühjaks, käsitletakse seda hetke kuupäevana.

Ajalised limiidid 1-6 - Määra ajaperioodid.
Vaikimisi on esimeseks ajalimiidiks 30 ja teiseks 60. Aruandes näed kolme veergu kauba kohta vanusega 0-30 päeva, 31-60 päeva ja vanemad kui 60 päeva.
Kui tahad esimeses veerus näha täna (või ülal valitud kuupäeval) saabunud kaupa, määra esimeseks limiidiks 0. Kui nüüd määrad teiseks limiidiks 30, näed
teises veerus kaupa, mis on olnud laos 1 kuni 30 päeva.
Kauba vanus arvutatakse Laosissetuleku kuupäevast. Tagastatud kauba vanus sõltub sellest, kas Kuluarvestuse seadistuses on märgitud valik Sisesta kulujärjekorda algsele positsioonile.

Ainult saldoga - Märgi see valik, kui tahad aruandes näha vaid saldoga Artikleid. Näidatakse nii positiivse kui negatiivse saldoga Artiklid.

Kas saab ostutellimusi korraga automaatselt koostada?

Kui soovid koostada ostutellimused automaatselt kõikide täitmata müügitellimuste põhjal, saad kasutada hooldust moodulis Müügihaldus - Funktsioonid - Hooldus - "Koosta ostutellimused".

Selle funktsiooniga koostatakse klientide poolt tellitud kauba kohta Ostutellimused. Sama funktsiooni saab käivitada ka Müügitellimuste sirvimisaknast. Koostatud Ostutellimused ei ole kinnitatud. Tavaliselt tellitakse vaid Laoartiklid.

Tekkinud ostutellimusele valitkse tarnijad järgmiselt:

 1. Kui Artiklile on määratud Ostuartikkel (Ostuartiklite register asub Logistika moodulis) ja sellel on märgitud hankija ning valik Vaikimisi, kasutatakse seda hankijat.
 2. Muul juhul on hankijaks Ostutellimuste seadistustes määratud "Vaikimisi hankija". Kui seal ei ole vaikimisi hankijat määratud, ei koostata Ostutellimusi artiklite kohta, mis ei vasta punktis 1 toodud tingimustele.

Loe funktsiooni kasutamise kohta täpsemalt siit: hansamanuals.com

Planeeritud lähetuse lahtrisse ei saa sisestada kuupäeva, salvestub tavaline tekst?

Planeeritud lähetuse väljale sisestatava kuupäeva formaati saab kasutaja seadistada. Selleks on Müügihalduse moodulis seadistus "Planeeritud lähetus".

Mõnede programmi funktsioonide jaoks on oluline, et välja formaadiks oleks kindlasti valitud "Kuupäev".

Kui märgitud on valik "Ära luba koostada lähetusi enne planeeritud kuupäeva", ei saa koostada Tellimusest lähetusi enne Planeeritud lähetuse kuupäeva. See kehtib mõlema Planeeritud lähetuse kuupäeva kohta ('Kuupäeva' lehel ja E.osal ), kuid mitte Ostutellimuste kohta. Selleks peab välja formaadiks olema Kuupäev.

Märgi valik "Nõua Planeeritud lähetuse kuupäeva", kui soovid kõikidele Müügi- ja Ostutellimustele sisestada Planeeritud lähetuse kuupäeva.

Vaata ka VIDEOT

Mida näitab aruanne "Ostutellimuse vajadus" Logistika moodulis?

Seda aruannet kasutatakse lähikuude ostuvajaduse analüüsimiseks, võttes aluseks toimunud keskmise müügi. Aruandes näed Artiklite koguseid, mis kaasataks samanimelise hooldusfunktsiooniga koostatavatele Ostutellimustele.

Periood - Aruandes näed iga Artikli keskmist müüki kuu kohta, mille põhjal ennustatakse tulevast müüki ning ostuvajadust. Keskmised näitajad saadakse kinnitatud Arvete põhjal, mille kuupäevad langevad aruande perioodi. 
Ole tähelepanelik perioodi valimisel. Näiteks kui tellida aruanne jooksva kalendriaasta kohta, käsitletakse aasta lõpuni jäänud kuid nullmüügiga kuudena, mis muudab keskmised näitajad valeks.
Perioodiks peab olema teatud arv täiskuid. Kui sisestad mingi muu perioodi, ümardab programm selle lähima täiskuude arvuni.

Kuude arv - Aruandes esitatakse iga artikli keskmine müük kuu kohta, mille põhjal ennustatakse lähikuude müüki ning pakutakse soovituslikud kogused iga Artikli tellimiseks. Määra siin, mitme kuu müüki soovid ennustada. See väli ei tohi olla tühi.

Artikkel - Sisesta artiklikood või kooloniga eraldatud koodide vahemik, mille kohta aruannet soovid. Aruandesse kaasatakse ainult Laoartiklid. Aruandesse ei kaasata suletud Artikleid.

Artikliklass - Sisesta Artikliklass, mille kohta aruannet soovid. Aruandesse kaasatakse ainult Laoartiklid. Aruandesse ei kaasata suletud Artikleid.

Soovituslik tellitav kogus sisaldab eeldatavat müüki - Vaikimisi on Artikli soovituslik tellitav kogus teoreetiline laokogus (aruande 5. veerg) pluss Minimaalne laokogus (9. veerg) pluss vaikimisi Ostuartiklil määratud Normaalse tellimuse kogusest puudu jääv kogus, kusjuures võetakse arvesse Ostutellimuste seadistustes tehtud valikut "Soovita täiskordseid norm. tellitavaid koguseid". Kui see valik on märgitud, lisatakse ostusoovitusele prognoositav müük (8. veerg). 

Ainult ostuartikliga artiklid - Tavaliselt kaasatakse aruandesse kõik määratud vahemikku jäävad Laoartiklid. Kui aga on märgitud antud valik, näidatakse aruandes vaid vaikimisi Ostuartikliga laoartiklid,

Aruandes näed 11 veergu:

1. Artikli kood - Aruandesse kaasatakse ainult Laoartiklid.

2. Laos - Artikli laokogus aruande tellimise hetkel. See kogus võib muutuda aruande perioodi lõpuks.

3. Ostutellimustel - Artikli kogus Ostutellimustel aruande tellimise hetkel. See kogus võib muutuda aruande perioodi lõpuks. Arvesse võetakse nii kinnitatud kui kinnitamata Ostutellimused.

4. Müügitellimustel - Artikli kogus Müügitellimustel aruande tellimise hetkel. See kogus võib muutuda aruande perioodi lõpuks.

5. Teoreetiliselt laos - Laokogus pärast Ostu- ja Müügitellimuste täitmist.

6. Müük - Aruandeperioodi jooksul müüdud kogus vastavalt perioodi kinnitatud Müügiarvetele.

7. Keskmine müük - Keskmine kuu jooksul müüdud kogus. See number saadakse jagades 6. veerus toodud müüdud koguse aruande perioodi kuudega. Aruandeperioodina ei ole soovitav kasutada jooksvat arvestusaastat, kuna aasta lõpuni jäänud kuid käsitletakse sel juhul nullmüügiga kuudena, mis muudab keskmised näitajad valeks.

8. Eeldatav müük - Eeldatav müük saadakse korrutades 7. veerus toodud keskmise müügi aruande määramisaknas märgitud kuude arvuga. Seega on tegemist valitud kuude eeldatava müügiga.

9. Artikli min. tase - Artikli kaardi 'Ladu' lehelt.

10. Min. tellitav kogus - Minimaalne tellitav kogus vaikimisi ostuartiklilt.

11. Soovituslik tellitav kogus  Soovituslik tellitav kogus saadakse, võttes aluseks teoreetilise laoseisu (5. veerg), artikli minimaalse laotaseme (9. veerg) ja minimaalse tellitava koguse (10. veerg). Kui märgitud on valik "Soovituslik tellitav kogus sisaldab eeldatavat müüki", võetakse arvesse ka eeldatavat müüki (8. veerg). 

Kuidas fikseerida vahed, kui laosissetulekul ja ostuarvel on erinevad summad?

Kauba lattu võtmisel hinnangväärtustega võivad tekkida hinnavahed. Ostutellimuse koostamise hetkel ei pruugi olla selge, kui suured on transpordi, tolli, sadamamaksude, muude maksude jms kulud: seda eriti kauba impordil. Mõnel juhul pole teada ka kauba enda täpne maksumus, nii et Ostutellimusele tuleb see määrata hinnanguliselt. Kulud ei pruugi olla selged ka veel kauba lattu võtmisel, mis tähendab, et kaup võetakse lattu Ostutellimusel toodud hinnangväärtustega. Ostuarve saabumisel võivad tegelik hind (Arvel) ja Sinu hinnang (lattu võtmisel ja erinevatele kontrollkontodele kantud) erineda. Erinevused Ostuarve ja Laosissetuleku vahel kantakse Hinnaerinevuse kontodele kas Arvelt või Laosissetulekult, olenevalt, kumb koostatakse hiljem. Neid erinevusi näed koos kaubakuluga Kasumiaruandes. See funktsioon võimaldab registreerida hinnavahed, tagamaks korrektne saldo, erinevatel kontrollkontodel Ostuarvelt ja Laosissetulekult.

Hinnaerinevuse funktsiooni seadistamiseks ja kasutamiseks toimi järgnevalt: hansamanuals.com

Mida näitab aruanne "Ostutellimuse soovitus"?

See aruanne on sarnane Täiendamisvajaduse aruandele. Erinevalt viimasele esitatakse siin aruandes ostusoovitused, mitte laovajadused ning tavaliselt esitatakse ainult need artiklid, mille kohta on registreeritud Vaikimisi Ostuartikkel (st artiklid, mida on võimalik tellida Operatsioonide menüü funktsiooniga 'Koosta ostutellimused'). Kui soovid aga näha ostusoovitusi, mis võtavad arvesse ka eeldatava müügi, telli Ostutellimuse vajaduse aruanne.

Laovajadus ei pruugi langeda kokku ostusoovitusega. Ostusoovituse arvutamisel võetakse arvesse hankija tingimused. Näiteks, kui artikli minimaalne laotase on 10 ja laos on artiklit vaid 1 ühik, on vajaduseks 9. Kuid kui hankijale on määratud minimaalne tellimuse kogus 15, on vajadus ikkagi 9, kuid soovituslik tellitav kogus 15.

Artikkel - Sisesta artikkel või artiklite vahemik, mille kohta aruannet soovid. Aruandes esitatakse ainult Laoartiklid. Suletud artikleid aruandes ei esitata. Kui pole märgitud valikut K.a. vaikimisi ostuartiklita artiklid, näidatakse aruandes vaid valitud vahemikku jäävad vaikimisi Ostuartikliga artiklid.

Artikliklass - Võid tellida aruande kindla artikliklassi või artikliklasside vahemiku kohta.

Ladu - Võid tellida aruande artiklite, laoseisude ja tellimuste kohta teatud Laos. 
Laomooduli artiklite minimaaltasemete seadistuses saab määrata iga artikli minimaalse koguse igas Laos. Kui jätad siin lao valimata, näidatakse aruandes artikli minimaalne laokogus üle kõikide ladude. Kui aga määrad siin lao, esitatakse aruandes artikli minimaalne laokogus valitud laos. Minimaalne laokogus artiklite puhul, mida pole artiklite minimaaltasemete seadistuses registreeritud, võetakse artiklikaardi 'Lao' kaardilt.

Tarnija - Saad tellida aruande teatud tarnijat ostetavate artiklite kohta (st selle Hankija nimele registreeritud vaikimisi Ostuartiklitega artiklite kohta).

Järjestus - Aruande võid tellida järjestatuna artikli koodi, klassi või nimetuse järgi.

Ainult saldoga - Selle valikuga jäetakse aruandest välja saldota artiklid, st artiklid, mida pole hetkel laos ja mille kohta ei ole lahtisi Müügi-, Ostu või Tootmistellimusi.

K.a. vaikimisi ostuartiklita artiklid - Vaikimisi näed aruandes vaid Laoartikleid, mille kohta on registreeritud vaikimisi Ostuartikkel. Selle valikuga näed lisaks ka ilma vaikimisi Ostuartiklita artikleid (k.a. artikleid, mille Ostuartiklil pole valik Vaikimisi märgitud ning ilma Ostuartiklita artikleid).
Kui jätad hankija määramata ja märgid selle valiku, näed aruandes kõiki Laoartikleid. Suletud artikleid siiski aruandesse ei kaasata. Vaikimisi Ostuartikliga artiklite puhul näidatakse hankijakood. Ostusoovituse arvutamisel võetakse arvesse vaikimisi Ostuartiklile määratud normaalset ja minimaalset tellimuse kogust. Artiklite puhul, millel pole vaikimisi Ostuartiklit, normaalset ja minimaalset tellimuse kogust arvesse ei võeta ning seega võrdub ostusoovitus laovajadusega.

Kui määrad hankija ja märgid selle valiku, näed aruandes valitud hankijalt ostetavaid Laoartikleid, st kõiki selle hankija artikleid, mille kohta on registreeritud Ostuartiklid, sõltumata Ostuartiklil tehtud Vaikimisi valikust. Ilma Ostuartiklita artikleid aruandesse ei kaasata. Ostusoovituse arvutamisel võetakse arvesse Ostuartiklile määratud normaalset ja minimaalset tellimuse kogust ning seega on tegemist ostusoovituse, mitte laovajadusega.

Kas ostutellimusi saab tarnijale e-mailiga saata?

Ostutellimusi on võimalik otse programmist saata tarnijale e-mailiga. Eelduseks on Kliendihalduse mooduli olemasolu ja e-mailide saatmise seadistused.

Ava ostutellimus, mida soovid saata ja vali Koosta menüüst "Koosta e-mail". Kontrolli saaja e-maili aadress ja lisa soovitud tekst. Ostutellimus lisatakse automaatselt PDF formaadis kirja külge.

Vaata ka VIDEOT

E-mailide seadistamise kohta vaata KKK eraldi menüüd "E-mailide saatmine".

Mida näitab aruanne "Täitmata ostutellimused" Logistika moodulis?

Selles aruandes esitatakse sisestatud täitmata Ostutellimusi, st Ostutellimused, mille kohta ei ole koostatud Laosissetulekuid. Kinnitamata Laosissetulekutega Ostutellimused loetakse täidetuks ja neid aruandes ei näe. Soovi korral võid aruandesse kaasata Ostutellimused osaliste Laosissetulekutega. Aruandes näed Ostutellimuse numbrit, kuupäeva, tarnijat ja Tellimuse täitmata summat.

Ostutellimus - Võid tellida aruande ühe Ostutellimuse või Ostutellimuste vahemiku kohta.

Artikkel - Võid tellida aruande teatud artiklit puudutavate Ostutellimuste kohta. Aruande kokkuvõtlikus versioonis esitatavad summad on kogu tellimuse, mitte ainuüksi valitud artikli kohta.

Tarnija - Kui soovid aruannet teatud tarnija Ostutellimuste kohta, sisesta tarnija kood.

Klassifikaator - Kui soovid näha teatud Klassifikaatorit kandvate tarniijate Ostutellimusi, sisesta siia see Klassifikaator. Kui jätad välja tühjaks, näed aruandes Tellimusi kõikidele tarnijatele, nii Klassifikaatoriga kui ilma. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Klassifikaatorit, näidatakse vaid selliste tarnijate Tellimused, kes kannavad kõiki valitud Klassifikaatoreid. Kui sisestad mitu plussmärgiga eraldatud Klassifikaatorit, näidatakse sellistetarnijate Tellimused, kes kannavad vähemalt ühte valitud klassifikaatoritest. Kui sisestad Klassifikaatori ette hüüumärgi, jäetakse aruandest välja vaid selliste hankijate Tellimused, kes kannavad antud Klassifikaatorit.

Klassifikaatori tüüp - Sisesta Klassifikaatori tüüp, kui soovid aruandes näha antud tüüpi Klassifikaatoreid kandvate hankijate Ostutellimusi. Kui jätad välja tühjaks, kaasatakse kõik tarnijad, nii Klassifikaatoriga kui ilma. Kui sisestad mitu komadega eraldatud tüüpi, kaasatakse aruandesse ükskõik millist valitud tüüpi Klassifikaatorit kandvate hankijate Ostutellimused.

Artikliklassid - Võid tellida aruande teatud Klassi(desse) kuuluvate artiklite Ostutellimuste kohta. Aruande kokkuvõtlikus versioonis esitatavad summad on kogu tellimuse, mitte ainuüksi valitud artikliklassi kuuluvate artiklite kohta.

Planeeritud lähetus - Kui soovid aruannet Ostutellimuste kohta, mille kaup peaks saabuma teatud kuupäeval (Planeeritud lähetuse kuupäev määratakse Ostutellimuse 'Kuupäevade' kaardil ja 'Artiklite' kaardi D.osal), sisesta siia see kuupäev. 

Ladu - Võid tellida aruande teatud lattu tellitud artiklite Ostutellimuste kohta (Ladu määratakse Ostutellimuse 'Lähetusaadressi' kaardil).

Projekt - Võid tellida aruande teatud Projektiga seotud Ostutellimuste kohta. Siin arvestatakse Projekti nii Ostutellimuse 'Tingimuste' kaardilt kui Ostutellimuseridade C.osalt. Kui Ostutellimuse erinevad read on seotud erinevate Projektidega, näidatakse aruandes vaid valitud Projektiga seotud read. Tellimuseread, millele pole Projekti määratud C.osal, seotakse projektiga ostutellimuse Tingimuste kaardilt.

Ot.klass - Võid tellida aruande teatud ostutellimuste klassi kuuluvate Ostutellimuste kohta.

Näita ainult täielikult saamata artikleid - Kui soovid aruannet osaliselt saabunud Ostutellimuste kohta ning oled märkinud valiku Detailne või Tellimuseread, kaasatakse selle valikuga aruandesse ainult täitmata või osaliselt saabunud Ostutellimuseread. Kui see valik on märkimata, esitatakse kõik read (st ka täies ulatuses saabunud read).

K.a. min. tellimuse summa - Kui see valik on märgitud, näed aruandes iga Tellimuse kohta ka hankijale määratud minimaalset tellimuse summat ('Tingimuste' kaardilt). See kehtib ainult valikute Kokkuvõte ja Detailne puhul.

Näita kokkuvõttes planeeritud lähetuse kuupäeva - Aruande kokkuvõtlikus versioonis esitatakse tavaliselt Ostutellimuse kuupäev. Kui soovid selle asemel näha Planeeritud lähetuse kuupäeva, märgi antud valik.

Esitus - Määra nende valikutega aruande detailsus.
Kokkuvõte - Selle valikuga esitatakse aruandes Ostutellimuse number, kuupäev, hankija nimi. Lisaks näidatakse Tellimuse veel saabumata osa summa või kogus, sõltuvalt sellest, kas on märgitud valik Summad või Kogused.
Detailne - Selle valikuga näed lisaks Tasumistingimust ja Planeeritud lähetuse kuupäeva. Samuti esitatakse aruandes iga Ostutellimuserea kohta artiklikood ja nimetus ning erinevad summad või kogused, sõltuvalt sellest, kas on märgitud valik Summad või Kogused.
Tellimuseread - Selle valikuga esitatakse aruandes minimaalne informatsioon (tellimuse number, kuupäev ja Planeeritud lähetuse kuupäev). Kõigi tellimuseridade kohta esitatakse artikli kood ning erinevad summad või kogused, sõltuvalt sellest, kas on märgitud valik Summad või Kogused.

Esitus - Siin vali, kas aruandes näidatakse summad või kogused.
Summad - Kokkuvõtlikus versioonis näed iga Ostutellimuse täitmata summat. Detailses ja Tellimuseridade versioonides näed iga Ostutellimuserea täitmata kogust ja summat ning ühikuhinda.
Kogused - Kokkuvõtlikus versioonis näed iga Ostutellimuse täitmata kogust. Detailses versioonis näed iga Ostutellimuserea tellitud, saadud, arvega ja täitmata kogust. Tellimuseridade versioonis näed iga Ostutellimuserea tellitud, saadud ja täitmata kogust.

Vali - Vali, milliste Ostutellimuste kohta aruannet soovid. Võid märkida ka mitu valikut.
Lähetamata - Aruandesse kaasatakse vaid Ostutellimused, mille kohta pole registreeritud Laosissetulekuid. Kui Ostutellimuse kohta on olemas kasvõi kinnitamata osaline Laosissetulek, tellimust aruandes ei näidata.
Osal. lähetatud - Selle valikuga kaasatakse aruandesse osaliselt täidetud Ostutellimused. Aruandes näed veel saamata summasid ja koguseid.

Mida näitab aruanne "Akumuleeritud ostutellimused" Logistika moodulis?

See aruanne on sarnane "Ostutellimuste hetkeseisu" aruandele valikuga "Summalised kokkuvõtted", milles esitatakse Ostutellimused, mille puhul on kaubad saabunud, kuid ei ole saadud astuarvet. Siin aga saad tellida aruande ka konkreetse kulukonto kohta.

Aruandes näed iga Ostutellimuse artikleid koos koodi, nimetuse, kulukonto, väärtuse ja võimalike objektidega. Samuti näed nii tellitud kui saabunud, arvega kui arveta kogust. Aruandes esitatakse ka Ostutellimuse number, hankija kood ja nimi, objektid ja Planeeritud lähetuse kuupäev.

Selle aruande jaoks peab Ostuarvete B.osal olema näidatud artiklid. Artiklid saab tekitada automaatselt ostuarvete koostamisel Ostutellimustest, kui ostuarve seadistustes on märgitud valik "Summeerituna artikli ja projekti kaupa".

Ostutellimus - Võid tellida aruande teatud Ostutellimuse või Ostutellimuste vahemiku kohta.

Periood - Määra aruande algus- ja lõpukuupäevad. Vaikimisi pakutakse esimest perioodi "Aruannete perioodide" seadistusest.

Tarnija - Võid tellida aruande teatud tarnija(te) Ostutellimuste kohta. Sisesta tarnija kood või kooloniga eraldatud koodide vahemik.

Objekt(päisest) - Võid tellida aruande teatud Objekte kandvate Ostutellimuste kohta. Siin arvestatakse objekte Ostutellimuse päisest, mitte ridadelt. Kui sisestad mitu komadega eraldatud objekti, kaasatakse aruandesse ainult valitud objektide kombinatsiooni kandvad Ostutellimused.

Objektitüüp - Kui soovid aruannet Ostutellimuste kohta, mis kannavad teatud tüüpi objekte, sisesta siia soovitud objektitüübi kood. Siin arvestatakse objekte Ostutellimuse päisest, mitte ridadelt.

Objekt (realt) - Võid tellida aruande Ostutellimuste kohta, mille ridadel leidub teatud objekte. Kui sisestad mitu komadega eraldatud objekti, kaasatakse aruandesse ainult need Ostutellimused, mille ridadel leidub valitud objektide kombinatsioon.

Konto - Kui soovid aruannet Ostutellimuste kohta, mille ridade B.osal on näidatud teatud kulukonto, sisesta see Konto siia. Seda välja ei või tühjaks jätta.

Seisuga - Iga Ostutellimuse rea kohta esitatakse tellitud ja saabunud ning arvetega ja arveteta kogused. Kui soovid, et need kogused arvutataks teatud kuupäeva seisuga, sisesta see kuupäev siia.

Vali - Vaikimisi kaasatakse aruandesse ainult kinnitatud Ostutellimused. Nende valikutega saad neile lisada ka suletud ja kinnitamata Ostutellimused.

Ostutellimusest ostuarve koostamisel ilmub teade "Tegevus on keelatud:Ostuarve koostamine ostutellimusest"

Teade ilmub juhul, kui kasutajale ei ole lubatud kinnitada ostuarveid. Õiguse muutmiseks mine moodulisse Üldine - Seadistused - Kasutajagrupid. Leia grupp, kuhu kasutaja kuulub ja ava. Lisa vabale reale:

Toiming / Ostuarve koostamine ostutellimusest / Täis

Kuidas saab ostutellimusest koostada ostuarvet enne laosissetuleku sisestamist?

Ostutellimuse kaardil saab Koosta menüü alt kasutada valikut "Ostuarve" vaid siis, kui ostutellimusest on vähemalt üks laosissetulek eelnevalt koostatud ja kinnitatud. Kui soovid ostuarvet sisestada enne Laosissetuleku sisestamist, siis vali ostutellimusel "Läh.tingimused" lehelt valik "Arved enne laosissetulekut".

Vaata ka VIDEOT

Kuidas töötab aruanne Täiendamisvajadus moodulis Logistika?

Selles aruandes näed iga artikli laoseisu, kogust Müügi-, Ostu- ja Tootmistellimustel ning laovajadust. Laovajadus arvutatakse, võttes aluseks artikli hetke laoseisu, koguse täitmata Müügi-, Ostu- ja Tootmistellimustel, artikli minimaalse laotaseme. Vajadus tekib, kui artikli laoseis jääb kõigi Müügi-, Ostu- ja Tootmistellimuste täitmisel alla artikli minimaalset laotaset. Vajadus on kogus, mida on vaja artikli minimaalse laoseisu tagamiseks.

Laovajadus ei pruugi langeda kokku ostusoovitusega. Ostusoovituse arvutamisel võetakse arvesse hankija tingimused. Näiteks kui artikli minimaalne laotase on 10 ja laos on artiklit vaid 1 ühik, on vajaduseks 9. Kuid kui hankijale on määratud minimaalne tellimuse kogus 15, on vajadus ikkagi 9, kuid soovituslik tellitav kogus 15. 

Vaikimisi näeb antud aruandes vaid laovajadust, samas kui Ostutellimuse soovituse ning "Ostutellimuse vajaduse" aruannetes näeb soovituslikku tellitavat kogust, kusjuures viimase aruande puhul võetakse ostusoovituse arvutamisel arvesse ka eeldatav müük.

Et antud aruanne näitaks reaalset hetkeseisu, peab järgmistes registrites olema ajakohane informatsioon:

 • Ostutellimuste registris on informatsioon eelnevate Ostutellimuste kohta.
 • Tellimuste registris on informatsioon veel lähetamata Müügitellimuste kohta. 
 • Tootmistellimuste registris on informatsioon planeeritud komplekteerimiste kohta. Kauba komplekteerimisel võetakse komponendid laost ja lattu lisatakse koostatud artiklid. (kui Tootmise/Komplekteerimise moodul on kasutusel)
 • Kõik artiklid peavad olema tüübilt Laoartiklid ning neile peab olema määratud minimaalne laotase kas artikli kaardil.
 • Kui soovid koostada aruande valikuga "Kontrolli normaalse tellimuse kogust ostuartiklil", peab iga artikli kohta olema registreeritud vaikimisi Ostuartikkel, millel on määratud normaalne ja minimaalne tellimuse kogus.
 • Laosissetulekute registris on informatsioon kaupade lattu võtmise kohta, mis mõjutab artiklite laoseise.
 • Artiklite laoseise mõjutab ka Lähetuste register.

Artikkel - Sisesta Artikkel või Artiklite vahemik, mille kohta aruannet soovid. Aruandes esitatakse ainult Laoartiklid. Suletud artikleid aruandes ei esitata.

Artikliklass - Võid tellida aruande kindla artikliklassi või artikliklasside vahemiku kohta.

Art. klassifikaator - Võid tellida aruande vaid teatud Klassifikaatorit kandvate artiklite kohta. Kui jätad välja tühjaks, näidatakse aruandes kõik artiklid, nii Klassifikaatoriga kui ilma. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Klassifikaatorit, kaasatakse aruandesse vaid määratud Klassifikaatorite kombinatsiooni kandvad artiklid. Kui sisestad mitu plussmärgiga eraldatud Klassifikaatorit, kaasatakse aruandesse kõik artiklid, mis kannavad vähemalt ühte määratud Klassifikaatoritest. Kui sisestad Klassifikaatori ette hüüumärgi, ei kaasata aruandesse vaid neid artikleid, mis kannavad seda Klassifikaatorit.

Klassifikaatori tüüp - Sisesta Klassifikaatori tüüp, kui soovid aruandes näha antud tüüpi Klassifikaatoreid kandvaid Artikleid. Kui jätad välja tühjaks, kaasatakse kõik Artiklid, nii Klassifikaatoriga kui ilma. Kui sisestad mitu komadega eraldatud tüüpi, kaasatakse aruandesse ükskõik millist valitud tüüpi Klassifikaatorit kandvad Artiklid.

Ladu - Võid tellida aruande Artiklite, laoseisude ja tellimuste kohta teatud Laos. Kui jätad siin lao valimata, näidatakse aruandes artikli minimaalne laokogus üle kõikide ladude. Kui aga määrad siin lao, esitatakse aruandes Artikli minimaalne laokogus valitud laos.

Osakond - Kui soovid aruannet teatud Osakonnale kuuluvate Artiklite kohta (Osakond määratakse Artiklikaardi 'Lao' kaardil), sisesta siia selle Osakonna kood.

Müügimees - Kui määrad siin Isiku, kaasatakse aruandesse ainult need Artiklid, mille Vaikimisi Ostuartiklil on selle Isiku initsiaalid.

Järjestus - Aruande võid tellida järjestatuna Artikli koodi, klassi või nimetuse järgi.

Jäta vahele saldota artiklid - Selle valikuga jäetakse aruandest välja Artiklid, mille laoseis on kõigi lahtiste Müügi-, Ostu ja Tootmistellimuste täitmise järel null. Selle valikuga jäetakse aruandest välja kõik nullsaldoga Artiklid, millele on määratud Minimaalne laotase, isegi juhul, kui selle Artikli puhul eksisteerib laovajadus. Seepärast ära kasuta seda valikut, kui soovid aruannet kõigi vajadusega Artiklite kohta.

Jäta vahele vajaduseta artiklid - Märgi see valik, kui soovid, et aruandes esitataks vaid Artiklid, mida on vaja juurde tellida (st vajadusega Artiklid). Vajadus tekib, kui Artikli laotase jääb peale kõigi lahtiste Müügi-, Ostu- ja Tootmistellimuste täitmist alla minimaalset laotaset.

Kontrolli normaalset tellitavat kogust ostuartiklil - Kui seda valikut ei märgita, näeb aruande viimases veerus Artiklite vajadust (minimaaltasemest puudu jääv kogus peale kõigi lahtiste Müügi-, Ostu- ja Tootmistellimuste täitmist). Selle valikuga aga muudetakse vajadust vastavalt normaalsele ja minimaalsele tellimuse kogusele, mis määratakse Vaikimisi Ostuartiklil (kui Artiklile on Ostuartikkel registreeritud). Seega pole sisuliselt enam tegemist vajaduse, vaid ostusoovitusega.

Kuidas täita seadistust Lausendamine,ladu moodulis Logistika?

Seadistus Lausendamine, ladu asub moodulis Logistika (Ladu). Seadistuse väljad:

Ladu
Lao kontrollkonto. Kui pead kuluarvestust Finantsis, debiteeritakse seda kontot kauba lattu võtmisel ja krediteeritakse Arve või Lähetuse kinnitamisel, eeldusel, et vastavale Laole või Artikliklassile pole kontot määratud.
Lähemalt loe palun Kuluarvestuse seadistusest.

Laokasum, Laokahjum 
Nendel kontodel registreeritakse kauba väärtuse muutused, mis tekivad Laoliikumistega kauba üleviimisel ühest Laost teise. Vaikimisi debiteeritakse Laokahjumi kontot ka Laomahakandmistega ning krediteeritakse Laokasumi kontot hooldusfunktsiooniga Inventuurivõrdlus koostatud Laosissetulekutega.

Laokulu Eesti, EL, eksport 
Kulukonto, mida kasutatakse kaupade lähetamisel laost. Kui kasutad kuluarvestust, debiteeritakse seda kontot Arve või Lähetuse kinnitamisel, eeldusel, et vastavale Artikliklassile pole Kulukontot antud. Määra kolm Kulukontot, üks igale käibemaksutsoonile.

Laoülekanne 
Sellel kontol registreeritakse kauba väärtuse muutused, mis tekivad kauba Siselaoliikumistega üleviimisel ühest Laost teise.

Tootmise M-kulu 
Siin määratud kontot krediteeritakse Tootmise materjalikulu kogusummas ja debiteeritakse toodetud Artikli summas Tootmise kaardi kinnitamisel. Seda eeldusel, et kõnesolevale Laole ega Artikliklassile ei ole määratud Laokontot.

Tootmise T-kulu 
Seda kontot krediteeritakse töökulu summas Tootmise kaardi kinnitamisel. Tavaliselt on selleks komplekti kokkupanemiseks vaja läinud tööjõu kulu.

Tagastatud kaubad 
Kui klient tagastab kauba, registreeritakse see Tagastatud kaupade registris. Kaardi kinnitamisel ja salvestamisel krediteeritakse antud kontot, v.a. juhul, kui Artikkel kuulub Kulukontoga Artikliklassi ja Kuluarvestuse seadistuses on märgitud valik Kasuta konteerimisel artikliklasse.

Tag. kaubad hankijatele 
Kui tagastad kauba hankijale, koostatakse kaart registrisse Tagastatud kaubad hankijale. Kaardi kinnitamisel ja salvestamisel debiteeritakse antud kontot, eeldusel, et sa ei ole allpool märkinud valikut Tagastatud kaubad hankijatele konto laosissetulekult.

Tagastatud kaubad hankijatele konto laosissetulekult 
Kui tagastad kauba hankijale, koostatakse kaart Tagastatud kaubad hankijale registrisse. Tavaliselt koostatakse vastav kaart Artikli lattu võtmisel registreeritud Laosissetulekust. Tagastuse kinnitamisel ja salvestamisel debiteeritakse eespool määratud Tagastatud kaubad hankijale kontot või, kui oled märkinud selle valiku, algse Laosissetulekuga krediteeritud Laosissetuleku kontrollkontot. 
Tagastusi hankijatele saab koostada ka Ostutellimustest. Sellisel juhul tähendab antud valiku märkimine, et debiteeritakse vastava Artikliklassi Laosissetuleku kontrollkontot (kui Kuluarvestuse seadistuses on märgitud valik Kasuta konteerimisel artikliklasse) või antud seadistuse Laosissetuleku kulu kaardil määratud Laosissetuleku kontrollkontot.

Konteeri hinnaerinevus 
Selle valiku kohta loe palun lähemalt siit.

Laosisset. kontroll, Eesti, EL, import 
Kontrollkonto, mida kasutatakse sissetulnud kauba registreerimiseks enne, kui saadakse ja registreeritakse Ostuarve. Seda kontot krediteeritakse Laosissetuleku kinnitamisel (juhul kui vastavale Artikliklassile pole Laosissetuleku kontrollkontot määratud) ning debiteeritakse Ostutellimustest koostatud Ostuarvete kinnitamisel (olenevalt Ostureskontro Ostuarve seadistustes valitud Ostutellimuse ridade ülekande viisist Ostuarvele). Määra kolm Laosissetuleku kontrollkontot – üks iga käibemaksupiirkonna jaoks.
Selle funktsiooni kohta loe palun lähemalt Kuluarvestuse seadistusest.

Laosisset. transpordikulu 
Siin registreeritakse kauba kättesaamisega seotud transpordikulud. Seda kontot krediteeritakse Laosissetulekute kinnitamisel.

Tollikulu 
Siin registreeritakse kauba kättesaamisega seotud tollikulud. Seda kontot krediteeritakse Laosissetulekute kinnitamisel.

Lisakulu 
Spetsiaalne kulukonto, millel registreeritakse mitmesugused kauba kättesaamisega seotud lisakulud Laosissetulekute ning Tagastatud kaupade ridadelt Lisakulu väljalt. Seda kontot krediteeritakse Laosissetulekute ja Tagastatud kaupade kinnitamisel.

Laosisset. kulu kontroll 
Sellel kontol registreeritakse kauba kättesaamisega seotud lisakulud (Laosissetuleku Lisakulude kaardilt ja Laosissetuleku ridade H osalt). Kontot krediteeritakse Laosissetulekute kinnitamisel. Lisakulu kontodele saad anda nimetused Laomooduli seadistuses Omakirjeldatud väljad – Lisakulu.

Määra Hinnaerinevuste kontod ka juhul, kui sa ei kasuta Hinnaerinevuste funktsiooni. Kui Laosissetuleku sisestamisel, millel on toodud eraldi välja Transpordi- ja/või Tollikulud (jaluses) ja/või Lisakulud (Lisakulude kaardil) ning nende kulude jagamisel Artikli ridade vahel jääb mingi summa üle, registreeritakse see ülejääk Laosissetuleku kinnitamisel ja salvestamisel vastaval Hinnaerinevuse kontol. Loe selle kohta täpsemalt SIIT.

Kuidas täita seadistust Kuluarvestus?

Mõnede ettevõtete jaoks on piisav, kui ülevaade laoseisust saadakse igakuiste aruannete põhjal ning vastavad finantskanded Finantsi moodulisse sisestatakse kord kuus. Teiste jaoks on oluline võimalus jälgida laoseisu pidevalt reaalajas ning tellida bilanssi ja kasumiaruannet suvalisel ajahetkel. Selliste kasutajate jaoks koostab programm kaupade lattu võtmise või laost väljastamise kinnitamisel automaatselt kulukanded Finantsi. Kauba müügil on võimalik valida, kas need kanded koostatakse arvete või lähetuste kinnitamisel. 

Kuluarvestuse pidamiseks peavad artiklid olema üldjuhul registreeritud Laoartiklitena. Vali oma ettevõtte peamine kulumudel (kuluarvestuse meetod) Logistika mooduli seadistuses Kuluarvestus. 

Kulumudel

Artikli Laost väljastamisel muudetakse automaatselt laoväärtust Finantsis. Väljastamise kulukannete väärtus arvutatakse vastavale Artiklile või Artikliklassile antud Kulumudeli alusel. Vaikimisi Kulumudeli puhul kasutatakse allpool kirjeldatud Peamist kulumudelit. Nende valikutega määra ära Kulumudeli toimimine teatud olukordades.

Kasuta artikliklasside kulumudelit 

Lähetustest, Arvetest, Laomahakandmistest, Laoliikumistest ja Töölehtedest koostatud väljastamise kulukannete summad arvutatakse Artiklile antud Kulumudeli alusel. Kui Artiklile on määratud Vaikimisi Kulumudel ning eeldusel, et märgitud on antud valik, kasutatakse Artikliklassi Kulumudelit. Kui ka Artikliklassil on Vaikimisi Kulumudel, kasutatakse allpool kirjeldatud Peamist kulumudelit. Kui Artiklile on määratud Vaikimisi Kulumudel ning antud valikut märgitud ei ole, kasutatakse allpool kirjeldatud Peamist kulumudelit (st ei kasutata Artikliklassi Kulumudelit).
Selle valiku märkimisel on soovitatav jagada kõik Laoartiklid Klassidesse ja anda igale Klassile oma Kulumudel.

Algne laosisset. ostuhind hankijatele tagast. kaupadel 

Kaup võib olla Laost väljastatud Hankijale tagastamiseks. Selleks koosta algsest Laosissetulekust või Ostutellimusest kaart registrisse Tagastatud kaubad hankijatele.
Hankijale kauba tagastamisel võid arvutada Artikli väärtuse, kasutades tavapärast Kulumudelit (st nagu oleks tegemist tavalise laost väljastamisega) või, kui märgid selle valiku, kasutada kauba Ostuhinda algselt Laosissetulekult.
Näiteks kasutad Sa FIFO Kulumudelit ja Laos on kolm sama Artiklit hindadega 100, 200 ja 300. Nüüd on vaja neist viimane Hankijale tagastada. Otsi üles algne Laosissetulek ja koosta sellest Tagastatud kaubad hankijale kaart. Kui see valik on märkimata, väheneb Artikli laoväärtus Finantsis 100 võrra, kuna see oli esimesena Lattu võetud Artikli hind (arvutatud FIFO Kulumudeli alusel). Kui see valik on märgitud, väheneb Artikli laoväärtus Finantsis 300 võrra, mis oli tegelikult tagastatud Artikli Laosissetulekul registreeritud hind.

Kui seda valikut ei märgita, saab Tagastatud kaupu hankijatele koostada Laosissetulekutest või Ostutellimustest, kasutades Operatsioonide menüü funktsiooni Koosta tagastatud kaubad. Kui see valik on märgitud, saad Tagastatud kaupu hankijatele koostada vaid Laosissetulekutest.

Algne laosisset. ostuhind tagast. kaupadel 

Võib juhtuda, et Sul on vaja võtta Lattu Kliendi poolt tagastatud kaup. Selleks koosta algsest Lähetusest või Müügitellimusest kaart Tagastatud kaupade registrisse.
Kui Klient tagastab kauba, võid kasutada Artikli Ostuhinda (Artiklikaardilt) või, kui märgid selle valiku, kauba tegelikku hinda algselt Lähetuselt.
Näiteks kasutad Sa FIFO Kulumudelit ja Laos on kolm sama Artiklit hindadega 100, 200 ja 300. Ostuhind Artiklikaardil on 150. Kauba müümisel väheneb laoväärtus Finantsis 100 võrra, kuna see oli esimesena Lattu võetud Artikli hind (arvutatud FIFO Kulumudeli alusel). Kui Klient tagastab kauba, otsi üles algne Lähetus ning koosta sellest Tagastatud kaup. Kui see valik on märkimata, on Tagastatud kauba Ostuhind ja Ühiku ostuhind 150 (Artiklikaardi Ostuhind). Kui see valik on märgitud, on Tagastatud kauba Ostuhind ja Ühiku ostuhind 100, mis oli tegelikult tagastatud Artikli Lähetusel registreeritud hind.
Kui sa seda valikut ei kasuta, võid koostada Tagastatud kaubad algsest Lähetusest või Müügitellimusest, kasutades Operatsioonide menüü käsklust Koosta tagastatud kaubad. Kui kasutad antud valikut, saad koostada Tagastusi ainult algsest Lähetusest.

Kulujärjekorra kulumudeli (FIFO või LIFO) kasutamisel sõltub otsus, kas kasutada antud valikut ja valik, kas Tagastatud kaubad lähevad kulujärjekorras oma algsele või uuele positsioonile teineteisest. Vt (see Kuluarvestus 2. osa).

Peamine kulumudel

Kulumudel täidab kaht ülesannet. Esiteks, kui pead kuluarvestust Finantsis, koostatakse Arvete, Lähetuste, Töölehtede või Laomahakandmiste kinnitamisel automaatselt Kanne Finantsi, millega debiteeritakse väljastatud kauba väärtuses Kulukontot ja krediteeritakse Laokontot. Lähetatava kauba väärtus arvutatakse vastavale Artiklile määratud Kulumudeli alusel või, kui kasutad valikut Kasuta artikliklasside kulumudelit, vastava Artikliklassi kulumudeli alusel. Kui see Kulumudel on Vaikimisi, kasutatakse Peamist kulumudelit.
Teiseks, Kulumudeli alusel arvutatakse laoväärtused Laoseisu aruandes. Teiseks, Kulumudeli alusel arvutatakse laoväärtused Laoseisu aruandes. Siingi arvutatakse kauba väärtus vastavale Artiklile määratud Kulumudeli alusel või, kui kasutad valikut Kasuta artikliklasside kulumudelit, vastava Artikliklassi kulumudeli alusel. Kui see Kulumudel on Vaikimisi, kasutatakse Peamist kulumudelit. Võrdluseks võid Laoseisu aruandes kasutada mõnda muud Kulumudelit. Kui siin seadistuses oled valinud Peamiseks kulumudeliks Ei, kuna Sa ei pea kuluarvestust (vt punkti 2 osas Kui kuluarvestus ei ole vajalik eespool),saad Laoseisu aruande tellimisel valida soovitud Kulumudeli.
Mõlemal juhul eiratakse teatud olukorras valitud Kulumudelit, kui oled vastaval Artiklil, Artikliklassil või siin seadistuses märkinud valiku Seerianumbripõhine ostuhind (kirjeldatakse edaspidi). Sellisel juhul sõltub Ostuhind Seerianumbrist. Teatud Seerianumbriga Artikli müümisel kasutatakse vastaval kulukandel sellele Seerianumbrile antud Ostuhinda. Seerianumbriga Artiklite väärtused arvutab Laoseisu aruanne laos olevatele Seerianumbritele määratud Ostuhindade alusel.

Võimalikud Kulumudelid:

Ei - Märgi see valik, kui Sa ei soovi Kulumudelit kasutada. Väljastamise kulukandeid ei koostata.Laoseisu aruande tellimisel pead iga kord määrama Kulumudeli, või vastasel juhul laoväärtusi selles ei esitata. (Kulumudel vali aruande määramisaknas).

Ostuhind - Kasutatakse Artikli Ostuhinda (Artiklikaardi Kulude kaardilt). Kui märgid selle valiku, on soovitatav märkida ka üks valikutest Uuenda ostuhinda peale laosissetulekut (samuti Artiklikaardi Kulude kaardil). Nii on Artikli Ostuhind alati õige.

% baashinnast - Kulu on vastav protsent Artikli Baasmüügihinnast (st jaehinnast). Protsent sisesta kõrvalasuvale % väljale. Kasuta seda valikut, kui soovid, et müügikate oleks ühtlane.

Kaalutud keskmine - Kasutatakse Artikli Kaalutud keskmist Ostuhinda (kõigi eelnevate ostude keskmine hind, mida näed Artiklikaardi Kulude kaardil.
Kaalutud keskmine arvutatakse kauba lattu võtmisel järgmise valemi alusel ümber:

WA= (( Kogus laos x Hetke KK) + (Kogus LS-l x Ühikuhind LS-l)) / (Kogus laos + Kogus LS-l)

Kulujärjekord 

Kasutatakse FIFO (First In First Out) või LIFO (Last In First Out) väärtust, mis arvutatakse Laosissetulekutel registreeritud Ostuhindade alusel. Valik FIFO või LIFO tee allpool.
Kulujärjekorra kulumudel võimaldab pidada väga täpset laoväärtuste arvestust, eriti kui Artikli Ostuhinnad võivad erineda. Kuid selle täpsuse tagamiseks peab olema järjekindel. Et FIFO (esimesena sisse, esimesena välja) ja LIFO (viimasena sisse, esimesena välja) väärtused oleksid õiged, tuleb kõik laotoimingud sisestada rangelt kronoloogilises järjekorras. Ära kunagi registreeri Laosissetulekut eelmise päeva kuupäevaga, kui oled juba sisestanud Laosissetuleku tänase kuupäevaga. Samamoodi ka Lähetuste ja Laomahakandmistega. Samuti on soovitatav laotoimingud nende esmakordsel salvestamisel kinnitada. Ära kinnita varem registreeritud kinnitamata Laosissetulekut, kui on olemas hilisemad kinnitatud Laosissetulekud, v.a. juhul, kui Sa muudad sellel ka kuupäeva. Laotoimingute kronoloogilise registreerimise tagamiseks kasuta Laoseadistuste valikut Kronoloogia laos ning "Lausendamine müük" valikut Nõua arvete kronoloogiat.

Kulujärjekorra kulumudel 

Kui Peamiseks kulumudeliks (ülalpool) on määratud Kulujärjekord, tee siin valik FIFO ja LIFO arvestuse vahel.

FIFO - Kauba lähetamisel või muul viisil laost väljastamisel lähetatakse esimesena kaup, mis võeti lattu sisse esimesena. Laoseisu aruandes määratakse Artiklite väärtused kronoloogilises järjekorras.

LIFO - Kauba lähetamisel või muul viisil laost väljastamisel lähetatakse esimesena kaup, mis võeti lattu sisse viimasena. Laoseisu aruandes määratakse Artiklite väärtused vastupidiselt kronoloogilisele järjekorrale.

Kui oled Peamise kulumudeli valikul märkinud Ei, kuna Sa ei pea kuluarvestust, tuleks siiski valida üks kahest Kulujärjekorra kulumudelitest. Laoseisu aruande tellimisel pead määrama Kulumudeli. Kui selleks on Kulujärjekorra kulumudel, kasutatakse aruandes siin määratud mudelit (kas FIFO või LIFO), eeldusel et Artikli või Artikliklassi vastav valik on Vaikimisi.

Kreeditarved ja tagastatud kaubad 

Neid valikuid kasutatakse vaid Kulujärjekorra kulumudeli (FIFO või LIFO) kasutamisel. Sellise kulumudeli puhul pannakse Artikkel Lattu võtmisel järjekorda. Kaubad lähetatakse või eemaldatakse muul viisil Laost selle järjekorra alusel (st FIFO puhul alustatakse kõige esimesena ja LIFO puhul kõige viimasena Lattu võetud Artiklist). Nende valikutega määra, millisele kohale järjekorras Kliendi poolt tagastatud kaup sisestatakse.

Kui Kulujärjekorra kulumudelit ei kasutata, märgi valik Sisesta kulujärjekorda uue kirjena. Vastasel juhul muutub valeks Laoseisu aruanne. Kui kasutad Kulujärjekorra kulumudelit, kuid Laoseisu aruande koostamiseks valid mingi muu Kulumudeli, pea meeles, et aruanne võib olla vale, kui siin on märgitud valik Sisesta kulujärjekorda algsele positsioonile. 

Sisesta kulujärjekorda uue kirjena 

Tagastatud kaup sisestatakse järjekorra lõppu (FIFO) või algusesse (LIFO), sarnaselt uue kauba registreerimisele Laosissetulekuga. Korrektse FIFO/LIFO arvestuse huvides on soovitatav see valik märkida.

Sisesta kulujärjekorda algsele positsioonile

Tagastatud kaup sisestatakse selle algsele kohale järjekorras. FIFO puhul on selleks järjekorra algus ning tagastatud kaup lähetatakse järgmisena.
Selle valiku märkimisel pead Tagastatud kauba kaardid koostama Lähetustest (neid ei saa koostada Müügitellimustest).
Kui kaup väljastati algselt Laost Kliendile kas Müügitellimuse või Lähetuse alusel, koosta kauba tagasi Lattu võtmiseks Tagastatud kauba kaart Lähetusest või Müügitellimusest. Tagastusega sisestatakse Artikkel FIFO/LIFO järjekorda nii, nagu kirjeldasime eespool.
Kui kaup väljastati algselt Kliendile Arvega ilma Müügitellimust tegemata, koosta Laosissetulek, millega tagad, et kaup võetakse Lattu tagasi õige hinnaga. Olenemata ülalpool tehtud valikust, sisestatakse Artikkel alati kas järjekorra lõppu (FIFO) või algusesse (LIFO).

Ära konteeri artiklite kulu Lähetustel 

Mõnedes riikides nõutakse, et müügitehingul ja seotud kulukandel oleks sama kuupäev. Selleks märgi antud valik ning kulukanded koostatakse Arvetest. Samuti võta Finantsi Allsüsteemide seadistuses maha valik Lähetuste kanded ning märgi Lausendamine (M/R) seadistuses valik Arve muudab ladu. Kui nimetatud valikud pole märgitud nagu kirjeldatud, võib juhtuda, et kulukandeid ei koostatagi. Pane tähele, et laoseise muudavad siiski Lähetused. Kui Lähetusel on Arvest varasem kuupäev, esineb perioode, mil Laoseisu aruanne ja laoarvestus Finantsis erinevad. 
Kulukannete koostamiseks Lähetustest võta see valik maha ja märgi Allsüsteemide seadistuses valik Lähetuste kanded.

Arvuta uuesti müügikate, kui teed arve 

Arvete koostamisel Tellimustest võidakse iga Arvel oleva Artikli Ostuhind (ja seega ka selle müügikate) võtta Tellimuselt või Artikli kaardilt (Ostuhinna ja Lisakulu summa). Kui soovid kasutada viimast varianti, märgi antud valik. See on täpsem, kui uuendad Artiklite Ostuhindasid Laosissetulekute põhjal ja kasutad back-to-back Ostutellimusi. Sellisel juhul registreeritakse värskeima ostuhinnaga Laosissetulek tõenäoliselt peale Müügitellimust ning selle Laosissetuleku põhjal muudetakse Ostuhinda Artiklikaardil.

Kui oled märkinud Müügitellimuste mooduli Tellimuste seadistustes valiku Arvuta tellimuse MK lähetusel ümber, sisestub Müügitellimusest Lähetuse koostamisel a iga Artikli laoväärtus (arvutatakse Kulumudeli alusel, nt FIFO, LIFO või Kaalutud keskmine) Lähetuselt Tellimuse ridade Ostuhinna väljale. Seega, kui oled märkinud valiku Arvuta tellimuse MK lähetusel ümber, kuid ei ole märkinud valikut Arvuta uuesti müügikate, kui teed arve, sisestub iga Artikli laoväärtus Tellimuselt Arvele.

Objekt laokontodele 

Lähetuse kinnitamisel Lähetuste kinnitamisel kantakse Objektid Lähetuse E osalt sellest koostatud Kande Kulukonto deebetkonteeringule. Märgi antud valik, kui soovid, et need kantaks ka Kande Laokonto kreeditkonteeringule.
Laomahakandmise kinnitamisel kantakse Objektid päisest ja A osalt Kande Kulukonto(de) (Laokahjumi konto) deebetkonteeringule. Kui märgid selle valiku, kantakse need Objektid ka Laokonto kreeditkonteeringule.

Kasuta konteerimisel artikliklasse 

Kui see valik on märgitud, kasutab HansaWorld Enterprise Lähetustest, Arvetest, Töölehtedest ja Laosissetulekutest Kannete koostamisel kontosid Artikliklassilt.
Kui see valik on märgitud, on soovitatav kõik Laoartiklid jagada Artikliklassidesse ning igale Artikliklassile määrata Kulu- ja Laokonto.

Konteeri struktuurartiklite kulu müügiarvel 

Kui Struktuurartiklit kasutatakse Lähetusest koostatud kulukandel, kasutatakse komponentide Kontosid, Kulumudelit ja laoväärtusi. Samuti, kui Arvest koostatud kulukandel kasutatakse Struktuurartiklit, millel on märgitud valik Aseta sisestamisel komponendid, kasutatakse komponentide Kontosid, Kulumudelit ja laoväärtusi. Kuid kui Arvest koostatud kulukandel kasutataval Struktuurartiklil valikut Aseta sisestamisel komponendid märgitud pole, kasutatakse komponentide Kontosid, Kulumudelit ja laoväärtusi vaid siis, kui oled siin märkinud selle valiku. Vastsel juhul selliseid Struktuurartikleid kulukandele ei kaasata (st Arved ei muuda komponentide laoarvestust Finantsis).

Iga artikli kohta eraldi rida finantskandel 

Kui lattu võtmise või väljastamise toiming sisaldab mitut sama Kulukontot, Laokulu kontrollkontot ja/või Laokontot kasutavat Artiklit, on vastaval kulukandel kas iga Artikli kohta eraldi read või üks ühine konteeringupaar. Märgi see valik, kui soovid iga Artikli kohta eraldi konteeringuid.

Uuenda kaalutud keskmist hankijale tagastatud kaupadest 

Märgi see valik, kui tahad, et Artikli Kaalutud keskmise arvestusel võetakse arvesse Tagastusi hankijatele.
Näiteks ostsid Sa kaks Artiklit hinnaga 100 ja 200. Artikli Kaalutud keskmine on seega 150. Tagastad teise neist Hankijale. Kui soovid, et Kaalutud keskmine jääks 150, ära märgi seda valikut. Märgi see valik, kui soovid, et Kaalutud keskmiseks saaks järelejäänud Artikli hind (mis sõltub sellest, kas oled märkinud valiku Algne laosissetuleku ostuhind hankijatele tagast. kaupadel).

Uuenda kaalutud keskmist tagastatud kaupadest ja kreeditarvetest 

Märgi see valik, kui tahad, et Artikli Kaalutud keskmise arvestusel võetakse arvesse Tagastatud kauba kaarte (st kui Klient tagastab kauba). Kui soovid, et Kaalutud keskmist muudavad Kreeditarved, märgi see valik ning samuti valik Kreeditarved muudavad ladu Üldise mooduli Valikuliste võimaluste seadistuses.

Näiteks ostad Sa Artikli hinnaga 100 ja väljastad selle Kliendile. Seejärel ostad teise samasuguse Artikli, aga seekord hinnaga 200. Artikli Kaalutud keskmine on nüüd seega 200 (null-laoseisu puhul muutub see nulliks). Klient tagastab Artikli. Kui tahad, et Kaalutud keskmine ei muutuks, ära märgi seda valikut. Kui tahad, et uus Kaalutud keskmine oleks 150 (100 ja 200 keskmine) ning Sa soovid, et Kaalutud keskmise arvutamisel võetaks arvesse Tagastatud kauba Lisakulusid, märgi see valik. 

Konteeri tavaliste ja teenusartiklite kulu 

Tavaliselt koostatakse lattu võtmise ja väljastamise kulukanded vaid Laoartiklite kohta. Kui tahad, et kanded koostataks ka Tavaliste ja Teenusartiklite kohta, märgi see valik. 
Selle valiku märkimisel on soovitatav mitte kasutada Kulujärjekorra kulumudelit Tavaliste ja Teenusartiklite puhul. Laoseadistuste Miinusesse lähetamise valikud ei kehti Tavaliste ja Teenusartiklite kohta ning seega ei keelata lähetamist miinusesse. Miinusesse lähetamine muudab aga FIFO/LIFO arvestuse valeks.

Kaalutud keskmine Baasvaluuta 2-s 

Väljastamise kulukande (koostatud nt Lähetusest või Arvest) väärtus Baasvaluutas 1 arvutatakse Kulumudeli alusel. Saadud summa arvutatakse tavaliselt ümber Baasvaluutasse 2 vastavalt kehtivale kursile.
Kui märgid selle valiku, arvutatakse väärtus Baasvaluutas 1 vastavalt Kulumudelile nagu tavaliselt. Kuid saadud summat ei arvutata ümber Baasvaluutasse 2: selle asemel võetakse Baasvaluuta 2 summa Artiklikaardi Kulude kaardi väljalt Kaal.keskm. Baasvaluuta 2-s (seda summat näed ka Lähetuse C osal). 
Kui kasutad Kaalutud keskmise kulumudelit, tagad selle valiku märkimisega Finantsi laoarvestuse õigsuse mõlemas Baasvaluutas.

Seerianumbripõhine kulu konteerimine

Kui müüakse või muul viisil eemaldatakse laost seerianumbrit kandev Artikkel, tuleb seerianumber Arvele, Lähetusele või Laomahakandmisele käsitsi sisestada: seda ei valita automaatselt. HansaWorld Enterprise pakub laoarvestuse seisukohalt kahte meetodit, kuidas seerianumbriga Artikli laost väljastamine mõjutab laoarvestust. 

Esimese meetodi puhul ei mõjuta seerianumbrid Artiklite Ostuhindu. ArveLähetuse või Laomahakandmise kinnitamisel arvutatakse kulukande väärtus vastavalt kas Artiklile või Artikliklassile või siin seadistuses määratud Kulumudelile. Näiteks kui kasutad Kulujärjekorra FIFO Kulumudelit, eemaldatakse Laost vanima Ostuhinnaga Artikkel hoolimata sellest, kas valitud seerianumber on vanim või mitte. Selle meetodi kasutamiseks jäta antud valik märkimata.

Teise meetodi puhul on Ostuhinnad seerianumbritega seotud. Arve või Lähetuse kinnitamisel kantakse kulusse antud seerianumbri laoväärtus. See ei tarvitse olla õige ostuhind, mida kasutataks valitud Kulumudeli puhul. Selle meetodi kasutamiseks märgi antud valik.

Seda meetodit on soovitav kasutada, kui kaupa ostetakse mõnikord lattu erihindadega, nt näidiste puhul. Kui näidiseid viiakse Laost välja või liigutatakse Ladude vahel Laoliikumistega (sisetellimused), tagab see meetod, et näidise erihind jääb seotuks selle seerianumbriga.
Kui oled juba Laomooduli kasutamist alustanud, ei tohi enam antud valikut muuta, kuna sellega läheks FIFO/LIFO arvestus sassi ning muutuksid valeks Kaalutud keskmised hinnad. Kui soovid seda siiski teha, käivita Tehnika mooduli hooldusfunktsioon Lao konverteerimine. Sellega arvutatakse ümber FIFO/LIFO järjekord ning Kaalutud keskmised, kuid ei muudeta eelnevalt registreeritud laotoiminguid (nt Lähetusi) ega nendest koostatud Kandeid Finantsi. Samuti võib olla vajalik laoarvestuse Finantsis õigeks saamiseks sisestada vajalik paranduskanne käsitsi.
Siin tehtud valikut saad üksiku Artikli või, kui kasutad valikut Kasuta artikliklasside kulumudelit eespool, Artikliklassi jaoks muuta.

Kulujärjekord lao kohta 

Kui Sul on mitu Ladu ja kasutad Kulujärjekorra kulumudelit, pakub HansaWorld kahte FIFO/LIFO arvutusmeetodit. 
Esimese meetodi puhul peetakse FIFO/LIFO arvestust kõigi Ladude kohta kokku. See on sobiv, kui Ladusid pole või Laod tähistavad nt sama Lao erinevaid laoruume või riiuleid. Kui kaup lähetatakse laost, saadetakse alati kõigepealt vanimad (FIFO) või uusimad (LIFO) Artiklid sõltumata sellest, millises Laos need asuvad või milline Ladu on Lähetusele või Arvele märgitud. Artikleid võib Laoliikumistega Ladude vahel liigutada, kuid nende väärtus ei muutu. Sellise meetodi kasutamiseks lülita antud valik välja.

Teise meetodi puhul peetakse FIFO/LIFO arvestust iga Lao kohta eraldi. See meetod on sobiv, kui erinevad Laod tähistavad erinevaid laohooneid. Kui Artiklid lähetatakse laost, saadetakse kõigepealt antud Lao vanimad (FIFO) või uusimad (LIFO) Artiklid. Sellise meetodi kasutamiseks märgi antud valik.

Kui oled juba Laomooduli kasutamist alustanud, ei tohi enam antud valikut muuta, kuna sellega läheks FIFO/LIFO arvestus sassi. Kui soovid seda siiski teha, käivita Tehnika mooduli hooldusfunktsioon Lao konverteerimine. Sellega arvutatakse ümber FIFO/LIFO järjekord ning Kaalutud keskmised, kuid ei muudeta eelnevalt registreeritud laotoiminguid (nt Lähetusi) ega nendest koostatud Kandeid Finantsi. Samuti võib olla vajalik laoarvestuse Finantsis õigeks saamiseks sisestada vajalik paranduskanne käsitsi.

Kui Kulujärjekorra kulumudelit ei kasutata, võid siiski soovida seda valikut kasutada, kui Sul on mitu Ladu (kui kasutad kas Kaalutud keskmise või Ostuhinna kulumudelit ning vastavalt valikuid Kaalutud keskmine lao kohta või Ostuhind lao kohta). Laoseisu aruande arvutamisel võid kasutada kas oma tavapärast Kulumudelit või valida mõne muu Kulumudeli. Kui soovid kunagi kasutada laoseisude arvutamiseks Kulujärjekorra kulumudelit, märgi antud valik ning aruande tellimisel pakutakse samasuguseid valikuid kui tavapärase Kulumudeli puhul.
Siin tehtud valikut saad üksiku Artikli või, kui kasutad valikut Kasuta artikliklasside kulumudelit eespool, Artikliklassi jaoks muuta.

Kaalutud keskmine lao kohta 

Mitme Lao korral peab HansaWorld Enterprise iga Artikli kohta kahte Kaalutud keskmise arvestust – üldist (seda näed Artiklikaardi Kulude kaardil) ning iga Lao lõikes eraldi (neid näed Kaalutud keskmise seadistuses).
Kaalutud keskmise kulumudeli korral määra selle valikuga, milliste summade alusel arvutatakse Laoseisu aruande ning väljastamise kulukannete väärtused. Kui seda valikut ei märgi, kasutatakse üldist Kaalutud keskmist. Kui see valik on märgitud, kasutatakse Kaalutud keskmisi Lao kohta.
Näiteks võeti Lattu 1 sisse Artiklid hinnaga 100 ja 150 ning Lattu 2 Artiklid hinnaga 150 ja 200. Üldine Kaalutud keskmine on seega 150, Lao 1 Kaalutud keskmine 125 ja Lao 2 Kaalutud keskmine 175. Kui see valik on märkimata, on Laoseisu aruandes väärtuseks 4 x 150 ning väljastamise kulukande summa olenemata laost 150. Kui see valik on märgitud, on Laoseisu aruandes väärtuseks (2 x 125) + (2 x 175) ning väljastamise kulukande summa olenevalt Laost kas 125 või 175.
Kauba Laoliikumisega ühest Laost teise viimisel kaasatakse sellega seotud Lisakulud Artikli üldise Kaalutud keskmise arvestusse. Kui see valik on märgitud, kaasatakse need lisakulud ka sihtlao Kaalutud keskmise arvestusse.

Kui oled juba Laomooduli kasutamist alustanud, ei tohi enam antud valikut muuta, kuna sellega läheks FIFO/LIFO arvestus sassi. Kui soovid seda siiski teha, käivita Tehnika mooduli hooldusfunktsioon Lao konverteerimine. Sellega arvutatakse ümber FIFO/LIFO järjekord ning Kaalutud keskmised, kuid ei muudeta eelnevalt registreeritud laotoiminguid (nt Lähetusi) ega nendest koostatud Kandeid Finantsi. Samuti võib olla vajalik laoarvestuse Finantsis õigeks saamiseks sisestada vajalik paranduskanne käsitsi.
Kui Kulujärjekorra kulumudelit ei kasutata, võid siiski soovida seda valikut kasutada, kui Sul on mitu Ladu (kui kasutad kas Kaalutud keskmise või Ostuhinna kulumudelit ning vastavalt valikuid Kaalutud keskmine lao kohta või Ostuhind lao kohta). Laoseisu aruande arvutamisel võid kasutada kas oma tavapärast Kulumudelit või valida mõne muu Kulumudeli. Kui soovid kunagi kasutada laoseisude arvutamiseks Kulujärjekorra kulumudelit, märgi antud valik ning aruande tellimisel pakutakse samasuguseid valikuid kui tavapärase Kulumudeli puhul.

Siin tehtud valikut saad üksiku Artikli või, kui kasutad valikut Kasuta artikliklasside kulumudelit eespool, Artikliklassi jaoks muuta.

Kreeditarved ja tagastatud kaubad 
Neid valikuid kasutatakse vaid Kulujärjekorra kulumudeli (FIFO või LIFO) kasutamisel. Sellise kulumudeli puhul pannakse Artikkel Lattu võtmisel järjekorda. Kaubad lähetatakse või eemaldatakse muul viisil Laost selle järjekorra alusel (st FIFO puhul alustatakse kõige esimesena ja LIFO puhul kõige viimasena Lattu võetud Artiklist). Nende valikutega määra, millisele kohale järjekorras Kliendi poolt tagastatud kaup sisestatakse.

Kui Kulujärjekorra kulumudelit ei kasutata, märgi valik Sisesta kulujärjekorda uue kirjena. Vastasel juhul muutub valeks Laoseisu aruanne. Kui kasutad Kulujärjekorra kulumudelit, kuid Laoseisu aruande koostamiseks valid mingi muu Kulumudeli, pea meeles, et aruanne võib olla vale, kui siin on märgitud valik Sisesta kulujärjekorda algsele positsioonile. 
Sisesta kulujärjekorda uue kirjena 
Tagastatud kaup sisestatakse järjekorra lõppu (FIFO) või algusesse (LIFO), sarnaselt uue kauba registreerimisele Laosissetulekuga. Korrektse FIFO/LIFO arvestuse huvides on soovitatav see valik märkida.

Sisesta kulujärjekorda algsele positsioonile
Tagastatud kaup sisestatakse selle algsele kohale järjekorras. FIFO puhul on selleks järjekorra algus ning tagastatud kaup lähetatakse järgmisena.

Selle valiku märkimisel pead Tagastatud kauba kaardid koostama Lähetustest (neid ei saa koostada Müügitellimustest).
Kui kaup väljastati algselt Laost Kliendile kas Müügitellimuse või Lähetuse alusel, koosta kauba tagasi Lattu võtmiseks Tagastatud kauba kaart Lähetusest või Müügitellimusest. Tagastusega sisestatakse Artikkel FIFO/LIFO järjekorda nii, nagu kirjeldasime eespool.

Kui kaup väljastati algselt Kliendile Arvega ilma Müügitellimust tegemata, koosta Laosissetulek, millega tagad, et kaup võetakse Lattu tagasi õige hinnaga. Olenemata ülalpool tehtud valikust, sisestatakse Artikkel alati kas järjekorra lõppu (FIFO) või algusesse (LIFO).

Ära konteeri artiklite kulu Lähetustel 
Mõnedes riikides nõutakse, et müügitehingul ja seotud kulukandel oleks sama kuupäev. Selleks märgi antud valik ning kulukanded koostatakse Arvetest. Samuti võta Finantsi Allsüsteemide seadistuses maha valik Lähetuste kanded ning märgi Lausendamine (M/R) seadistuses valik Arve muudab ladu. Kui nimetatud valikud pole märgitud nagu kirjeldatud, võib juhtuda, et kulukandeid ei koostatagi. Pane tähele, et laoseise muudavad siiski Lähetused. Kui Lähetusel on Arvest varasem kuupäev, esineb perioode, mil Laoseisu aruanne ja laoarvestus Finantsis erinevad. 

Kulukannete koostamiseks Lähetustest võta see valik maha ja märgi Allsüsteemide seadistuses valik Lähetuste kanded.

Arvuta uuesti müügikate, kui teed arve 
Arvete koostamisel Tellimustest võidakse iga Arvel oleva Artikli Ostuhind (ja seega ka selle müügikate) võtta Tellimuselt või Artikli kaardilt (Ostuhinna ja Lisakulu summa). Kui soovid kasutada viimast varianti, märgi antud valik. See on täpsem, kui uuendad Artiklite Ostuhindasid Laosissetulekute põhjal ja kasutad back-to-back Ostutellimusi. Sellisel juhul registreeritakse värskeima ostuhinnaga Laosissetulek tõenäoliselt peale Müügitellimust ning selle Laosissetuleku põhjal muudetakse Ostuhinda Artiklikaardil.

Kui oled märkinud Müügitellimuste mooduli Tellimuste seadistustes valiku Arvuta tellimuse MK lähetusel ümber, sisestub Müügitellimusest Lähetuse koostamisel a iga Artikli laoväärtus (arvutatakse Kulumudeli alusel, nt FIFO, LIFO või Kaalutud keskmine) Lähetuselt Tellimuse ridade Ostuhinna väljale. Seega, kui oled märkinud valiku Arvuta tellimuse MK lähetusel ümber, kuid ei ole märkinud valikut Arvuta uuesti müügikate, kui teed arve, sisestub iga Artikli laoväärtus Tellimuselt Arvele.

Objekt laokontodele 
Lähetuse kinnitamisel Lähetuste kinnitamisel kantakse Objektid Lähetuse E osalt sellest koostatud Kande Kulukonto deebetkonteeringule. Märgi antud valik, kui soovid, et need kantaks ka Kande Laokonto kreeditkonteeringule.

Laomahakandmise kinnitamisel kantakse Objektid päisest ja A osalt Kande Kulukonto(de) (Laokahjumi konto) deebetkonteeringule. Kui märgid selle valiku, kantakse need Objektid ka Laokonto kreeditkonteeringule.

Kasuta konteerimisel artikliklasse 
Kui see valik on märgitud, kasutab HansaWorld Enterprise Lähetustest, Arvetest, Töölehtedest ja Laosissetulekutest Kannete koostamisel kontosid Artikliklassilt.

Kui see valik on märgitud, on soovitatav kõik Laoartiklid jagada Artikliklassidesse ning igale Artikliklassile määrata Kulu- ja Laokonto.

Konteeri struktuurartiklite kulu müügiarvel 
Kui Struktuurartiklit kasutatakse Lähetusest koostatud kulukandel, kasutatakse komponentide Kontosid, Kulumudelit ja laoväärtusi. Samuti, kui Arvest koostatud kulukandel kasutatakse Struktuurartiklit, millel on märgitud valik Aseta sisestamisel komponendid, kasutatakse komponentide Kontosid, Kulumudelit ja laoväärtusi. Kuid kui Arvest koostatud kulukandel kasutataval Struktuurartiklil valikut Aseta sisestamisel komponendid märgitud pole, kasutatakse komponentide Kontosid, Kulumudelit ja laoväärtusi vaid siis, kui oled siin märkinud selle valiku. Vastsel juhul selliseid Struktuurartikleid kulukandele ei kaasata (st Arved ei muuda komponentide laoarvestust Finantsis).

Iga artikli kohta eraldi rida finantskandel 
Kui lattu võtmise või väljastamise toiming sisaldab mitut sama Kulukontot, Laokulu kontrollkontot ja/või Laokontot kasutavat Artiklit, on vastaval kulukandel kas iga Artikli kohta eraldi read või üks ühine konteeringupaar. Märgi see valik, kui soovid iga Artikli kohta eraldi konteeringuid.

Uuenda kaalutud keskmist hankijale tagastatud kaupadest 
Märgi see valik, kui tahad, et Artikli Kaalutud keskmise arvestusel võetakse arvesse Tagastusi hankijatele.

Näiteks ostsid Sa kaks Artiklit hinnaga 100 ja 200. Artikli Kaalutud keskmine on seega 150. Tagastad teise neist Hankijale. Kui soovid, et Kaalutud keskmine jääks 150, ära märgi seda valikut. Märgi see valik, kui soovid, et Kaalutud keskmiseks saaks järelejäänud Artikli hind (mis sõltub sellest, kas oled märkinud valiku Algne laosissetuleku ostuhind hankijatele tagast. kaupadel).

Uuenda kaalutud keskmist tagastatud kaupadest ja kreeditarvetest 
Märgi see valik, kui tahad, et Artikli Kaalutud keskmise arvestusel võetakse arvesse Tagastatud kauba kaarte (st kui Klient tagastab kauba). Kui soovid, et Kaalutud keskmist muudavad Kreeditarved, märgi see valik ning samuti valik Kreeditarved muudavad ladu Üldise mooduli Valikuliste võimaluste seadistuses.

Näiteks ostad Sa Artikli hinnaga 100 ja väljastad selle Kliendile. Seejärel ostad teise samasuguse Artikli, aga seekord hinnaga 200. Artikli Kaalutud keskmine on nüüd seega 200 (null-laoseisu puhul muutub see nulliks). Klient tagastab Artikli. Kui tahad, et Kaalutud keskmine ei muutuks, ära märgi seda valikut. Kui tahad, et uus Kaalutud keskmine oleks 150 (100 ja 200 keskmine) ning Sa soovid, et Kaalutud keskmise arvutamisel võetaks arvesse Tagastatud kauba Lisakulusid, märgi see valik. 

Konteeri tavaliste ja teenusartiklite kulu 
Tavaliselt koostatakse lattu võtmise ja väljastamise kulukanded vaid Laoartiklite kohta. Kui tahad, et kanded koostataks ka Tavaliste ja Teenusartiklite kohta, märgi see valik. 

Selle valiku märkimisel on soovitatav mitte kasutada Kulujärjekorra kulumudelit Tavaliste ja Teenusartiklite puhul. Laoseadistuste Miinusesse lähetamise valikud ei kehti Tavaliste ja Teenusartiklite kohta ning seega ei keelata lähetamist miinusesse. Miinusesse lähetamine muudab aga FIFO/LIFO arvestuse valeks.

Kaalutud keskmine Baasvaluuta 2-s 
Väljastamise kulukande (koostatud nt Lähetusest või Arvest) väärtus Baasvaluutas 1 arvutatakse Kulumudeli alusel. Saadud summa arvutatakse tavaliselt ümber Baasvaluutasse 2 vastavalt kehtivale kursile.

Kui märgid selle valiku, arvutatakse väärtus Baasvaluutas 1 vastavalt Kulumudelile nagu tavaliselt. Kuid saadud summat ei arvutata ümber Baasvaluutasse 2: selle asemel võetakse Baasvaluuta 2 summa Artiklikaardi Kulude kaardi väljalt Kaal.keskm. Baasvaluuta 2-s (seda summat näed ka Lähetuse C osal). 

Kui kasutad Kaalutud keskmise kulumudelit, tagad selle valiku märkimisega Finantsi laoarvestuse õigsuse mõlemas Baasvaluutas.

Seerianumbripõhine kulu konteerimine
Kui müüakse või muul viisil eemaldatakse laost seerianumbrit kandev Artikkel, tuleb seerianumber Arvele, Lähetusele või Laomahakandmisele käsitsi sisestada: seda ei valita automaatselt. HansaWorld Enterprise pakub laoarvestuse seisukohalt kahte meetodit, kuidas seerianumbriga Artikli laost väljastamine mõjutab laoarvestust. 

Esimese meetodi puhul ei mõjuta seerianumbrid Artiklite Ostuhindu. ArveLähetuse või Laomahakandmise kinnitamisel arvutatakse kulukande väärtus vastavalt kas Artiklile või Artikliklassile või siin seadistuses määratud Kulumudelile. Näiteks kui kasutad Kulujärjekorra FIFO Kulumudelit, eemaldatakse Laost vanima Ostuhinnaga Artikkel hoolimata sellest, kas valitud seerianumber on vanim või mitte. Selle meetodi kasutamiseks jäta antud valik märkimata.

Teise meetodi puhul on Ostuhinnad seerianumbritega seotud. Arve või Lähetuse kinnitamisel kantakse kulusse antud seerianumbri laoväärtus. See ei tarvitse olla õige ostuhind, mida kasutataks valitud Kulumudeli puhul. Selle meetodi kasutamiseks märgi antud valik.

Seda meetodit on soovitav kasutada, kui kaupa ostetakse mõnikord lattu erihindadega, nt näidiste puhul. Kui näidiseid viiakse Laost välja või liigutatakse Ladude vahel Laoliikumistega (sisetellimused), tagab see meetod, et näidise erihind jääb seotuks selle seerianumbriga.

Kui oled juba Laomooduli kasutamist alustanud, ei tohi enam antud valikut muuta, kuna sellega läheks FIFO/LIFO arvestus sassi ning muutuksid valeks Kaalutud keskmised hinnad. Kui soovid seda siiski teha, käivita Tehnika mooduli hooldusfunktsioon Lao konverteerimine. Sellega arvutatakse ümber FIFO/LIFO järjekord ning Kaalutud keskmised, kuid ei muudeta eelnevalt registreeritud laotoiminguid (nt Lähetusi) ega nendest koostatud Kandeid Finantsi. Samuti võib olla vajalik laoarvestuse Finantsis õigeks saamiseks sisestada vajalik paranduskanne käsitsi.

Siin tehtud valikut saad üksiku Artikli või, kui kasutad valikut Kasuta artikliklasside kulumudelit eespool, Artikliklassi jaoks muuta.

Kulujärjekord lao kohta 
Kui Sul on mitu Ladu ja kasutad Kulujärjekorra kulumudelit, pakub HansaWorld kahte FIFO/LIFO arvutusmeetodit. 

Esimese meetodi puhul peetakse FIFO/LIFO arvestust kõigi Ladude kohta kokku. See on sobiv, kui Ladusid pole või Laod tähistavad nt sama Lao erinevaid laoruume või riiuleid. Kui kaup lähetatakse laost, saadetakse alati kõigepealt vanimad (FIFO) või uusimad (LIFO) Artiklid sõltumata sellest, millises Laos need asuvad või milline Ladu on Lähetusele või Arvele märgitud. Artikleid võib Laoliikumistega Ladude vahel liigutada, kuid nende väärtus ei muutu. Sellise meetodi kasutamiseks lülita antud valik välja.

Teise meetodi puhul peetakse FIFO/LIFO arvestust iga Lao kohta eraldi. See meetod on sobiv, kui erinevad Laod tähistavad erinevaid laohooneid. Kui Artiklid lähetatakse laost, saadetakse kõigepealt antud Lao vanimad (FIFO) või uusimad (LIFO) Artiklid. Sellise meetodi kasutamiseks märgi antud valik.

Kui oled juba Laomooduli kasutamist alustanud, ei tohi enam antud valikut muuta, kuna sellega läheks FIFO/LIFO arvestus sassi. Kui soovid seda siiski teha, käivita Tehnika mooduli hooldusfunktsioon Lao konverteerimine. Sellega arvutatakse ümber FIFO/LIFO järjekord ning Kaalutud keskmised, kuid ei muudeta eelnevalt registreeritud laotoiminguid (nt Lähetusi) ega nendest koostatud Kandeid Finantsi. Samuti võib olla vajalik laoarvestuse Finantsis õigeks saamiseks sisestada vajalik paranduskanne käsitsi.

Kui Kulujärjekorra kulumudelit ei kasutata, võid siiski soovida seda valikut kasutada, kui Sul on mitu Ladu (kui kasutad kas Kaalutud keskmise või Ostuhinna kulumudelit ning vastavalt valikuid Kaalutud keskmine lao kohta või Ostuhind lao kohta). Laoseisu aruande arvutamisel võid kasutada kas oma tavapärast Kulumudelit või valida mõne muu Kulumudeli. Kui soovid kunagi kasutada laoseisude arvutamiseks Kulujärjekorra kulumudelit, märgi antud valik ning aruande tellimisel pakutakse samasuguseid valikuid kui tavapärase Kulumudeli puhul.

Siin tehtud valikut saad üksiku Artikli või, kui kasutad valikut Kasuta artikliklasside kulumudelit eespool, Artikliklassi jaoks muuta.

Kaalutud keskmine lao kohta 
Mitme Lao korral peab HansaWorld Enterprise iga Artikli kohta kahte Kaalutud keskmise arvestust – üldist (seda näed Artiklikaardi Kulude kaardil) ning iga Lao lõikes eraldi (neid näed Kaalutud keskmise seadistuses).

Kaalutud keskmise kulumudeli korral määra selle valikuga, milliste summade alusel arvutatakse Laoseisu aruande ning väljastamise kulukannete väärtused. Kui seda valikut ei märgi, kasutatakse üldist Kaalutud keskmist. Kui see valik on märgitud, kasutatakse Kaalutud keskmisi Lao kohta.

Näiteks võeti Lattu 1 sisse Artiklid hinnaga 100 ja 150 ning Lattu 2 Artiklid hinnaga 150 ja 200. Üldine Kaalutud keskmine on seega 150, Lao 1 Kaalutud keskmine 125 ja Lao 2 Kaalutud keskmine 175. Kui see valik on märkimata, on Laoseisu aruandes väärtuseks 4 x 150 ning väljastamise kulukande summa olenemata laost 150. Kui see valik on märgitud, on Laoseisu aruandes väärtuseks (2 x 125) + (2 x 175) ning väljastamise kulukande summa olenevalt Laost kas 125 või 175.

Kauba Laoliikumisega ühest Laost teise viimisel kaasatakse sellega seotud Lisakulud Artikli üldise Kaalutud keskmise arvestusse. Kui see valik on märgitud, kaasatakse need lisakulud ka sihtlao Kaalutud keskmise arvestusse.

Kui oled juba Laomooduli kasutamist alustanud, ei tohi enam antud valikut muuta, kuna sellega läheks FIFO/LIFO arvestus sassi. Kui soovid seda siiski teha, käivita Tehnika mooduli hooldusfunktsioon Lao konverteerimine. Sellega arvutatakse ümber FIFO/LIFO järjekord ning Kaalutud keskmised, kuid ei muudeta eelnevalt registreeritud laotoiminguid (nt Lähetusi) ega nendest koostatud Kandeid Finantsi. Samuti võib olla vajalik laoarvestuse Finantsis õigeks saamiseks sisestada vajalik paranduskanne käsitsi.

Kui Kulujärjekorra kulumudelit ei kasutata, võid siiski soovida seda valikut kasutada, kui Sul on mitu Ladu (kui kasutad kas Kaalutud keskmise või Ostuhinna kulumudelit ning vastavalt valikuid Kaalutud keskmine lao kohta või Ostuhind lao kohta). Laoseisu aruande arvutamisel võid kasutada kas oma tavapärast Kulumudelit või valida mõne muu Kulumudeli. Kui soovid kunagi kasutada laoseisude arvutamiseks Kulujärjekorra kulumudelit, märgi antud valik ning aruande tellimisel pakutakse samasuguseid valikuid kui tavapärase Kulumudeli puhul.

Siin tehtud valikut saad üksiku Artikli või, kui kasutad valikut Kasuta artikliklasside kulumudelit eespool, Artikliklassi jaoks muuta.

Kuidas määrata artiklitele minimaaltasemed erinevates ladudes?

Igal artiklikaardil saab Minimaaltaseme lahtris määrata laos hoitava kauba minimaalse koguse. Aga artikli kaardil on kogus üle kõikide ladude.
Kui soovid määrata miinimumkogused igas laos eraldi, kasuta Logistika mooduli seadistust "Artiklite minimaaltasemed". 

Kus seda infot kasutatakse?
Ostutellimuste sirvimisakna Koosta menüü käsklusega "Koosta ostutellimused" koostatakse Ostutellimused, mis tagavad artikli miinimumtaseme laos. Seejuures võetakse arvesse kogused Müügitellimustel, mida laost täita ei saa. Minimaaltaseme leidmiseks liidetakse kokku vastava artikli erinevatel minimaaltaseme kaartidel määratud kogused. Kui artiklile ei ole minimaaltaseme kaarti sisestatud, kasutatakse artikli kaardil määratud minimaaltaset. Kui kasutad artikli minimaaltasemete seadistust, on soovitatav jätta artiklikaartidel minimaaltase määramata.

Selle seadistusega arvestatakse ka aruannete "Täiendamisvajadus" ja "Ostutellimuse soovitus" koostamisel, millega koostatakse tellimissoovitused ning esitatakse eelvaade eespool kirjeldatud funktsiooniga koostatavatest ostutellimustest. Kui jätad aruannete tellimisel Lao määramata, on artikli minimaaltasemeks kõikide ladude miinimumkogused kokku. Kui valid ka Lao, on selleks artikli miinimumtase valitud laos. Kui artiklile ei ole minimaaltaseme kaarti sisestatud, kasutatakse artikli kaardil määratud minimaaltaset.

Kuidas saab programmis jälgida toodete "Parim enne" kuupäevi?

Parim enne / Kehtiv kuni / Realiseerimise tähtaeg

 Funktsiooni tuleks kasutada koos partiinumbri(või seerianumbri) jälgimisega. Selleks tuleb eelenavalt teha need seadistused:

1. Artikli kaardile Ladu lehele märkida "Seerianumbri jälgimine = Partiinumber (või Seerianumber). NB! Seda valikut saab teha ainult uute artiklite peal, vanu muuta ei tohi.
2. Logistika mooduli seadistuses Kuluarvestus märkida linnuke "Seerinumbripõhine kulu konteerimine".
3. Logistika mooduli seadistuses Laoseadistused märkida linnuke "Sorteeri partiinumbrid parim enne kuupäeva järgi".
4. Müügiarvete mooduli seadistuses "Artikli seadistused" märkida valik "Näita Parim enne kuupäevi".

Kui seadistused tehtud, siis tuleb alati laosissetulekute sisestamisel täita ära B.osal veerud "Seerianr./Partiinr." ja "Parim enne" kuupäev.

Kui neid artikleid laost välja saata Lähetusega, Laomahakandmisega või Müügiarvega, siis tuleb samuti Seerianr/Partiinr lahtris valida vastav partiinumber. Samas aknas on näha ka Parim enne kuupäevi.

Vaata ka VIDEOT

Kuidas õigesti sisestada kaupade tagastamine kliendilt?

Korrektse laoarvestuse säilitamise seisukohalt on kreeditarvete koostamisel ning kaupade lattu tagasi võtmisel soovitatav toimida järgmiselt:

A) Kui tagastatav kaup väljastati Müügitellimusest koostatud Lähetuse alusel, siis ava vastav Müügitellimus või Lähetus ja vali Koosta menüüst "Tagastatud kaubad".
Kui arvet krediteerida ei ole vaja ja asendad tagastatud kauba uuega, siis saad müügitellimusest koostada uue Lähetuse. Kui asendamist ei soovita ja on vaja koostada kreeditarve, siis kasuta Tagastatud kaupade kaardi peal Koosta menüüst "Kreeditarve".
Tagastatud kaupade kaart muudab laoseisu ning ka laoarvestust Finantsis (kui oled nii määranud Finantsi Allsüsteemide seadistuses).

Vaata A variandi kohta ka VIDEOT

B) Kui Müügitellimusi ei kasutata, ja artiklid müüdi tavalise müügiarvega (märgitud linnuke "Uuenda ladu"/Muuda ladu), siis kõigepealt koosta sellest algsest arvest Kreeditarve, kasutades Koosta menüü käsklust. Kreeditarvel on automaatselt võetud maha linnuke "Uuenda ladu". See peabki nii olema, kui kasutad kulumudelit FIFO.
Kinnita kreeditarve (sellega muudetakse Müügireskontro aruannet ning müügivõla, KM ja müügikontosid Finants moodulis). Seejärel registreeri kauba tagasi lattu võtmise kohta Laosissetulek. Laosissetulekule saad tagastatud kauba õige väärtuse originaalarve C.osalt (FIFO veerust). Laosissetuleku kinnitamisel uuendatakse laoseisu.

Vaata B variandi kohta ka VIDEOT

Laosissetulekud saad lasta kreeditarvest koostada ka automaatselt. Selleks märgi Üldise mooduli seadistuses "Valikulised võimalused" linnuke "Koosta laosissetulek kreeditarvetest". Ole selle funktsiooni kasutamisel tähelepanelik, sest uued laosissetulekud on automaatselt kinnitatud, mis ei jäta võimalust laoarvestust kontrollida ega muuta.

Mõlemal juhul krediteeritakse kreeditarvega originaalarvet ning muudetakse müügi-, KM ja müügivõlgade kontosid. 

Milline finantskanne tekib Lähetuse kinnitamisel?

Kaupade laost väljaminekul on võimalik koostada kulukanded kas Lähetuste või Arvete kinnitamisel. Kannete tekkimiseks peab olema Finants mooduli seadistuses Allsüsteemid märgitud Lähetused ja Arved.

Kannete kreedit pool ehk krediteeritav laokonto leitakse järgmiselt:

1. Krediteeritakse vastavale Lao kaardile määratud Laokontot (Logistika mooduli seadistus Laod).

2. Kui see väli on tühi ning Kuluarvestuse seadistuses on märgitud valik "Kasuta konteerimisel artikliklasse", krediteeritakse vastava Artikliklassi kaardil (Müügiarvete moodulis) Laokontot.

3. Kui ka see väli on tühi, või artikkel ei kuulu ühtegi artikliklassi, või ei ole valik "Kasuta konteerimisel artikliklasse märgitud", krediteeritakse Laokontot Logistika mooduli seadistusest Lausendamine,Ladu.

Kannete deebet ehk debiteeritav laokulu konto leitakse järgmiselt:

1. Kui Kuluarvestuse seadistuses on märgitud valik "Kasuta konteerimisel artikliklasse", debiteeritakse artikliklassile määratud Kulukontot.

2. Kui siin ei ole kontot määratud, või artikkel ei kuulu ühtegi artikliklassi või Kuluarvestuse seadistuses ei ole märgitud valikut "Kasuta konteerimisel artikliklasse", debiteeritakse artikli kaardil määratud Kulukontot.

3. Muul juhul debiteeritakse kulukontot Logistika mooduli seadistusest "Lausendamine, Ladu". Vaikimisi kasutatavat kulukontot näed Lähetuse E.osal, kus saad seda vajadusel muuta.

NB! Kui Lähetustest ei teki kandeid, hoolimata Allsüsteemide seadistuses märgitud valikutest, on ilmselt vaikimisi kasutatavaks kulumudeliks märgitud valik 'Ei' (seadistus Kuluarvestus) või on seadistuses märgitud valik "Ära konteeri artiklite kulu Lähetustel".

Milline finantskanne tekib laosissetuleku kinnitamisel?

Laosissetuleku kinnitamisel tekib Finants moodulisse kanne registrisse Kanded. Eeldusel, et Finants moodulis on seadistuses Allsüsteemi märgitud valik Laosissetulekud.

Finantskande kreedit ehk krediteeritav konto on "Laosissetuleku kontrollkonto" (vahekonto). Selle konto leiab programm järgmiselt:

1. Laosissetuleku E.osalt veerust "Laovahek.".
Kui laosissetulek koostati Ostutellimusest ning oled seadistuses "Ostutellimuste seadistus" märkinud valiku "Konto ja objekt laosissetulekule", võetakse laovahekonto ostutellimuse B.osa veerust "Laov.konto". 

2. Muul juhul (kui sisestad laosissetulekud otse Laosissetulekute registrisse) valitakse kreeditkonto vastavalt nendele punktidele:

2.1. Kui Logistika moodulis Kuluarvestuse seadistuses on märgitud valik "Kasuta konteerimisel artikliklasse", krediteeritakse vastava artikliklassi kaardile märgitud Laosissetuleku kontrollkontot.

2.2. Kui artikliklassidel ei ole määratud eraldi kontot, siis krediteeritakse alati Laosissetuleku kontrollkontot Logistika mooduli seadistusest seadistusest "Lausendamine,ladu".

Kande deebet pool ehk debiteeritav laokonto leitakse järgmiselt:

1. Debiteeritakse laokontot Laosissetuleku E.osalt veerust "Laokonto".

2. Debiteeritakse vastavale Lao kaardile määratud laokontot (Logistika mooduli seadistus Laod).

3. Kui lao kaardil on konto väli tühi ning Kuluarvestuse seadistuses on märgitud valik "Kasuta konteerimisel artikliklasse", debiteeritakse vastava artikliklassi kaardi peale määratud Laokontot.

4. Kui ka artikliklassi peal ei ole laokontot märgitud või ei kuulu artikkel ühtegi artikliklassi või ei ole valik "Kasuta konteerimisel artikliklasse" märgitud, debiteeritakse Laokontot seadistusest Lausendamine,Ladu (Logistika moodul).

Kuidas saab programmis kaupa reserveerida?

Artiklite reserveerimine on võimalik 3 viisil. Sõltuvalt ettevõtte tööprotsessidest võib valida sobiva. Soovitame kasutada korraga ainult ühte varianti, et kõik kasutajad toimiksid ühtemoodi.

A) Artiklite liigutamine teise lattu.
Selle variandi eeliseks on see, et reserveeritud kogused kajastuvad ka kõikides Laoseisu aruannetes. Samuti ei eelda see variant Müügitellimuste kasutamist. Võid luua mitu nn. virtuaalset ladu iga müügimehe jaoks (Logistika mooduli seadistus Laod). Kui kasutaja soovib reserveerida kindlad tooted ja kogused, siis tuleb vastavad artiklid liigutada põhilaost oma lattu, kasutades Laoliikumist. Laoliikumise kinnitamisel väheneb põhilao saldo ja suureneb virtuaalse lao saldo. Kasutaja saab siis müüa kauba oma laost või liigutada artiklid tagasi põhilattu.

B) Reserveerimine kinnitamata Lähetuse/saatelehe koostamisel.
Selle variandi kasutamine eeldab, et vaba laoseisu jälgitakse artikli hetkeseisu aknas. Laoseisu aruandes reserveering ei kajastu. Selle variandi kasutamine eeldab müügitellimuste kasutamist. Lisaks tuleb teha 2 seadistus
1.Logistika mooduli seadistuses Laoseadistused märkida valik "Vähenda laokogust lähetustel =Kui lähetus tehtud".
2.Müügiarved mooduli seadistuses "Artikli seadistused" tuleb märkida valik "Näita artikli hetkeseisu akent".
Kui kasutaja soovib reserveerida teatud kogused, siis tuleb müügitellimusest koostada Lähetus, kuid jätta see kinnitamata. Kinnitamata lähetuse dokument reserveerib koguse ja vähendab näidatavat laoseisu artikli hetkesisu aknas. Reserveeringu vabsatamiseks tuleb kinnitamata lähetuse kaart kustutada (Kaart menüü Kustuta).
NB! Lähetusi ei tohiks jätta kinnitamata pikemaks ajaks. Lähetused tuleb kinnitada ajaliselt kronoloogilises järjestuses (vanemad enne).

C) Reserveerimine müügitellimusega.
Enne funktsiooni kasutamist tuleb Müügiarvete mooduli seadistuses "Artikli seadistused" märkida valik "Näita artikli hetkeseisu akent". Reserveerimiseks piisab müügitellimuse kaardil märkida valik "Reserveeritud". Sellega reserveeritakse kõik artiklid, mis tellimusele sisestatud. Reserveeringu vabastamiseks saab linnukese tellimuselt eemaldada.

Kui "Tellimuste seadistuses"(moodul Müügihaldus) on märgitud valik "Ära luba reserveerida rohkem, kui laos", ei saa tellimust reserveerida, kui laos ei ole tellimuse täitmiseks vajalikku kaubakogust.
Teatud kasutajatel saad keelata Tellimuste reserveerimise. Seda tehakse Kasutajagruppidega.

NB! Reserveeritud koguseid on näha ainult artikli hetkeseisu aknas, mitte Laoseisu aruandes.

Kui lao kulukandeid ei soovi, kuidas programmi seadistada?

Kui kuluarvestus ei ole vajalik, näiteks koostatakse koond kulukanne 1 kord kuus kästisi, või kui sa ei soovi mingil põhjusel kuluarvestust programmis jälgida, toimi järgmiselt:

1. Lülita välja Finantsi mooduli Allsüsteemide seadistuses valikud: Lähetused, Laosissetulekud, Tagastatud kaubad, Laoliikumised. 
NB! Ära lülita välja valikut Arved, kuna sellega lõpetatakse konteerimine ka Müügi-, KM ja Müügivõlgade kontole.

2. Logistika(Ladu) moodulis Kuluarvestuse seadistuses märgi Peamine kulumudel=Ei. 

3. Artiklite ja Artikliklasside kaartidel märgi Kulumudel kas Vaikimisi või Ei.

4. Kui koostad Müügitellimustest lähetusi, muudetakse artiklite laokogused automaatselt Lähetuse kinnitamisel. Finantskannet aga ei teki. 
Kui soovid, et artiklite laoseisud muutuksid ka müügiarvete kinnitamisel, mis ei ole Müügitellimustega seotud, märgi seadistuses Lausendamine,müük valik "Arve muudab ladu". Finants moodulisse kulukannet ei teki.

Laoseisu aruannetes siiski kõik kogused muudetakse, ka Laosissetulekute või Laomahakandmiste kinnitamisel.

Firmal on mitu ladu. Kas saab seadistada, et dokumentidel oleks automaatselt täidetud kindel ladu?

Logistika mooduliga töötades on oluline jälgida, et kõikidel laodokumentidel oleks määratud lao kood, et programm teaks millist laoseisu muuta. Vaikimisi ei ole täidetud uue laosissetuleku, laoliikumise või muu laoga seotud dokumendi sisestamisel lahter Ladu. Kasutaja peab selle valima Ctrl+Enter-ga.

Kui firmas on mitu ladu ja programmis tuleb need sisestada Logistika mooduli seadistusse Laod. Seejärel on võimalik iga kasutajaga/isikuga siduda kindel lao kood. Selleks tuleb Üldises moodulis Isikute registris iga kasutaja kaardile lahtrisse Ladu määrata soovitud lao kood. Peale seadistamist tuleb teha programmi taaskäivitus/restart. Kui nüüd kasutaja siseneb programm ja hakkab sisestama tellimust, laosissetulekut või muud laoga seotud dokumenti, on lahter Ladu automaatselt täidetud.

Vaata ka VIDEOT

Intrastati aruande(dokumendi) seadistamine

Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga kadusid tollipiirid liikmesriikidega ja kaubavahetuse andmeid, mida seni registreeris riigipiiril Tolliamet, hakati koguma otse eksportööridelt/importööridelt. Seetõtu tuleb igal ettevõttel, kes tegeleb ekspordi või impordiga, esitada Statistikaametile aruanne ‘Intrastat’.
Intrastati aruanne hõlmab kaupade eksporti Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja importi Euroopa Liidu liikmesriikidest. Ekspordina tuleb kirjeldada kaupade müüki, lähetamist töötlemiseks ja taasväljavedu pärast töötlemist Eestis. Impordina tuleb kirjeldada kaupade saabumist tarbimiseks Eestis (ost), taassissevedu pärast töötlemist Euroopa Liidu liikmesriigis ja sissevedu töötlemiseks Eestis.

HansaWorldi tarkvara toetab ainult kaupade ostu ja müüki. Intrastat impordi aruande väljatrüki saate programmi Ostuarvete moodulis - Dokumendid - "Intrastat OR".

Ekspordi andmed saab vastavalt siis Müügiarvete moodulis - Dokumendid - "Intrastat MR".

Aruandeperiood on kalendrikuu. Aruanne esitatakse hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 10.kuupäevaks. Programmis tuleb täita järgnevad seadistused:

1. Riigid - Riigikoodid peavad olema kahekohalised tähekombinatsioonid (vastavad koodid on antud statistikaameti koduleheküljel). Kui teil on hetkel kasutusel kolmekohalised riigikoodid, siis tuleb need koodid ümber konverteerida. Selleks saate kasutada meie konsultantide abi.

2. Tarneklausel - programmi mõistes on see Lähetustingimus. Lähetustingimused asuvad moodulis Müügihaldus(Müügitellimused) - Seadistused.

3. Transpordiliik - programmi mõistes on see Lähetusviis. Ka lähetusviisid on mooduli Müügihaldus(Müügitellimused) seadistuste all.

4. Kaubakood - Kaubakood on EKN (Eesti kaupade nomenklatuur) kood, mis avaldatakse Riigi Teatajas. Programmi tuleb sisestada vastav kood Artikli kaardile EKN koodi väljale.

5. Netomass - märgitakse kauba netomass kilogrammides Artikli kaardile väljale "Kaal".

6. Valuuta - Vajalik sisestada valuuta koodid moodulisse Üldine.

Setup kataloogi all on olemas importfail, mis sisaldab riike, lähetustingimus, lähetusviise ning valuutasid. Uutele klientidele on see informatsioon olemas juba standardseadistuste seas. Kuna programm toetab ainult ostu ja müüki, siis on Intrastati dokumendimallidel vaikimisi olemas juba Tehinguliik (11-Ost/müük)

Lisaks tuleb seadistada:

1) Kõikidele EL-sisestele kliendi/hankija kaartidele on vaja märkida: 
• Riik 
• Valuuta, kui on ainult 1 valuuta, milles selle kliendi/hankijaga arveldatakse 
• Tsooniks EL 
• Lähetusviis ja lähetustingimus Kui kliendil/hankijal on erinevad lähetustinimused ja lähetusviisid, siis võib need sisestada ka otse arvele või sisestada kliendi ja hankija jaoks eraldi kaart. Kui kliendi/hankija kaardil on vastavad väljad täidetud, siis sisestuvad nad ostu/müügidokumendile automaatselt, kus vajadusel saab neid muuta. Intrastati dokument otsib loetletud väljasid müügiarvelt ning ostutellimuselt ja/või ostuarvelt.

2) Ostu ehk Intrastati impordi puhul vajalik Ostuarve registreerimisel sisestada ka artiklid:
• Kui kasutate programmis Ostutellimusi, ja koostate Ostuarve ostutellimusest, siis märkige Ostuarvete mooduli seadistuses ‘Ostuarve seadistused’ valik "Ostutellimuse ridade ülekanne ostuarvele: Summeerituna artikli ja projekti kaupa". Sel juhul kannab programm Ostutellimuselt artiklid automaatselt üle Ostuarvele.
• Kui sa ei kasuta programmis Ostutellimusi, ja sisestad ostuarveid otse Ostuarvete registrisse: sel juhul tuleb Ostuarvele lisaks kulukontodele sisestada ka artiklid ja kogused osal B. Samuti tuleks silmas pidada seda, et Ostuarvele ei saa sisestada lähetusviise ja lähetustingimusi. Juhul kui üks hankija tarnib kaupu erinevaid lähetusviise ja lähetustingimusi kasutades, siis tuleks korrektse aruandluse tagamiseks sisestada niimitu hankija kaarti kui on erinevaid kombinatsioone.

Müügihalduse mooduli juhend

Standard Books versiooni põhjal: PDF

TEEMAD:

ARUANDED
Aktsepteeritud pakkumiste nimekiri
Artiklite nimekiri
Arvekõlblikud tellimused
Hinnaalandusmaatriksite nimekiri
Hinnaalanduste statistika
Hinnakirjad
Lahtised pakkumised
Lähetatavad tellimused
Müügitsükkel
Objekt/tellimus statistika
Pakkumine/Müügimees statistika
Pakkumise otsuse statistika
Pakkumisennustus 
Pakkumiste hetkeseis
Pakkumiste nimekiri 
Tellimuste hetkeseis
Tellimuste info
Tellimuste komplekteerimine
Tellimuste müügikate
Tellimuste nimekiri
Tellitud artiklid 
Täitmata müügitellimused
Ülelähetatud tellimused

DOKUMENDID
Ettemaksuarved
Kliendi/hankija sedelid 
Müügitellimused
Pakkumised

SEADISTUSED
Arvutusvalem
Ettemaksud
Koguseale hinnad
Koguseale hinnad
Lähetusaadressid
Lähetustingimused
Lähetusviisid
Numbriseeriad – Müügitellimused
Numbriseeriad – Pakkumised 
Pakkumiste klassid
Pakkumise mail 
Planeeritud lähetus
Tellimuse mail 
Tellimuste klassid
Tellimuste seadistused 

FUNKTSIOONID
HOOLDUSED
Arvuta hinnakirjad ümber
Arvuta tellimused ümber
Koosta arved kinnitatud lähetustest
Koosta koondarved 
Koosta laoliikumised
Koosta ostutellimused
Koosta planeeritud tegevused 
Koosta planeeritud tegevused tellimustest
Ribakood, EAN kood ja artiklikood
Uuenda pakkumised

ARTIKLID
HINNAALANDUSMAATRIKSID
HINNAD
HINNAKIRJAD 
HINNAVALEMID 
KONTAKTID

PAKKUMISED
Pakkumise sisestamine
Pakkumiste välja trükkimine

TELLIMUSED
Müügitellimuse sisestamine 
Tellimuste välja trükkimine 

Kuidas määratakse artiklitele partiinumbrid?

Artiklitele, mille puhul on vajalik partiinumbrite lisamine, tuleb märkida vastav valik artikli kaardi peal "Ladu" osal. 

Partiinumbri jälgimisel on kolm valikut:
Ilma - Märgi see valik, kui artikkel ei kanna Seerianumbrit.

Seerianumber - Märgi see valik, kui artikli igal ühikul on individuaalne Seerianumber. Seda tüüpi artiklid kantakse Lähetustele ja Laosissetulekutele kogusega '1', et oleks võimalik näidata iga artikli Seerianumber eraldi real.

Partiinumber - Märgi see valik, kui tervel partiil on ühine Partiinumber. Lähetustel tuleb näidata selliste artiklite partiinumber: programm jälgib, kui palju artikleid mingist partiist lähetatud on. Laosissetulekutel ei pea selliseid Artikleid ühekaupa näitama, kuid näidata tuleb Partiinumber real.

NB! Valik tuleb teha artikli kaardi loomisel, enne kui seda mingitel dokumentidel kasutatakse. Juba kasutatud artiklitel ei tohi valikut muuta, et aruannete tulemused oleksid õiged.

Vaata ka VIDEOT

Kuidas määratakse toodetele seerianumbrid?

Artiklitele, mille puhul on vajalik seerianumbri lisamine, tuleb märkida vastav valik artikli kaardi peal "Ladu" osal. 

Seerianumbrite jälgimisel on kolm valikut:
Ilma - Märgi see valik, kui artikkel ei kanna Seerianumbrit.

Seerianumber - Märgi see valik, kui artikli igal ühikul on individuaalne Seerianumber. Seda tüüpi artiklid kantakse Lähetustele ja Laosissetulekutele kogusega '1', et oleks võimalik näidata iga artikli Seerianumber eraldi real.

Partiinumber - Märgi see valik, kui tervel partiil on ühine Partiinumber. Lähetustel tuleb näidata selliste artiklite partiinumber: programm jälgib, kui palju artikleid mingist partiist lähetatud on. Laosissetulekutel ei pea selliseid Artikleid ühekaupa näitama, kuid näidata tuleb Partiinumber real.

NB! Valik tuleb teha artikli kaardi loomisel, enne kui seda mingitel dokumentidel kasutatakse. Juba kasutatud artiklitel ei tohi valikut muuta, et aruannete tulemused oleksid õiged.

Vaata ka VIDEOT

Kas programm lubab kaupa miinusesse lähetada?

Jah, lubab küll, kui oled andnud selleks loa moodulis Logistika > Seadistused> Laoseadistused > "Miinusesse lähetamine"=Luba. 

NB! Hoiatus, kui ladu läheb miinusesse, ei oska programm leida kaubale õiget FIFO kuluhinda, mis tähendab, et summalist laoarvestust sellisel juhul õigesti arvestada ei saa. Miinusesse lähetamist võib aktiveerida ainult siis kui seadistuses on kasutusel "Kaalutud keskmine" laoarvestus.

(Enterprise ja ERP versioonides moodul Logistika=Ladu)

Koostasin tellimuse-lähetuse-arve, arvele jäi "Uuenda ladu" linnuke. Kas läheb laost topelt maha?

Kui müügiarve ja Lähetus on koostatud Müügitellimuse pealt (arve "Tunnused" osas on Tellimuse nr.), siis programm "Uuenda ladu"(Muuda ladu) linnukest ei arvesta ja kaupa ei võeta laost topelt maha.

Milleks on vaja lao vahekontot?

Lao vahekonto on vajalik siis, kui programm koostab automaatselt finantskanded nii Ostuarvetest kui ka Laosissetulekutest.

Esiteks, vahekonto on vajalik, et ei tekiks topeltkandeid. Laovahekonto kasutamine annab võimaluse ka kontrollida, kas iga laosissetuleku kohta on koostatud ostuarve. (Aruanne moodulis Finants > Aruanded > Pearaamat,  Lao vahekonto kohta)

Laosissetulekust tekib automaatselt finantskanne:
D - Ladu
K - Laovahekonto

Ostuarve peal tuleb määrata deebetkontoks samuti laovahekonto, et tekiks finantskanne:
D - Laovahekonto
D - Tasutud Käibemaks
K - Võlgnevus hankijale

Milliseid aruandeid saab kasutada teisendite jälgimiseks?

1. Logistika mooduli aruanne "Vabad teisendid". Selle Laomooduli aruandega saad vaadata teatud Teisendi või teatud Artikli Teisendite laoseise.

Artikkel - Ctrl-Enter valikuga avaneb Artiklite register. Vahemiku jaoks sisesta Artiklikood või koodide vahemik, mille kohta aruannet soovid. Vahemiku esimene ja viimane kood eralda kooloniga.

Artikliklass - Ctrl-Enter valikuga avaneb Artikliklasside register. Vahemiku jaoks sisesta Artikliklassi kood, millesse kuuluvata Artiklite kohta aruannet soovid.

Ladu - Ctrl-Enter valikuga avaneb Ladude seadistus. Sisesta Laokood, kui soovid aruannet teatud Lao kohta. Kui jätad Lao määramata, tuuakse aruandes välja Teisendite laoseisud igas Laos.

Teisendid, või, ja - Ctrl-Enter valikuga avaneb Teisendite seadistus. Sisesta Teisendi kood, mille laoseisu soovid näha. Saad tellida aruande ka mitme Teisendi kohta. Selleks sisesta siia komadega eraldatud Teisendite koodid. Kui märgid ka valiku Ja, näed aruandes vaid Artikleid, millel on kõik valitud Teisendid. Kui märgid Või, näed aruandes Artikleid, millel on vähemalt üks valitud Teisenditest. 
Näiteks soovid saada teada, mitu väikest suurust musta särki on hetkel laos. Sisesta Artikli väljale särgi Artiklikood ja siia väikest suurust ja musta värvi tähistavate Teisendite koodid. Samuti märgi valik Ja. Kui tahad teada igat suurust musta värvi ja igat värvi väikest suurust särkide laoseise, märgi valik Või. Kui jätad siin Teisendi näitamata, näed aruandes valitud Artikli(te) kõikide Teisendite laokoguseid.

Lao kohta - Tavaliselt on aruanne järjestatud kõigepealt Artikli/Teisendi koodikombinatsiooni ja seejärel Lao järgi. Kui aruanne tellitakse mitme Lao kohta, näed valitud Teisendi või Artikli laoseise erinevates Ladudes üheskoos. Märgi see valik, kui soovid, et aruanne oleks järjestatud kõigepealt Lao ja seejärel Artikli/Teisendi koodikombinatsiooni järgi.

___________

2. Logistika mooduli aruanne "Teisendite laoseis". Selles aruandes esitatakse sarnane informatsioon kui eespoolkirjeldatud Vabade teisendite aruandes. Kui viimane on lihtne Teisendite nimekiri, siis siin esitatakse andmed tabelina. Enne aruande käivitamist peab olema määratud vastava(te) Artikli(te) Esitus aruandes Teisendite kasutamise seadistuse B osal. Vastasel juhul on aruanne tühi. Erinevalt Teisendite kasutamise seadistuse A.osal määratud Kasutatavatest klassidest võib Esitust aruandest (B osal) igal ajal muuta, mis annab võimaluse tellida erinevaid aruandeid. Näiteks saab osa Artiklile määratud Teisendite klasse aruandest välja jätta.

Artikkel - Ctrl-Enter valikuga avaneb Artiklite register. Vahemiku jaoks Sisesta Artiklikood või koodide vahemik, mille kohta aruannet soovid. Vahemiku esimene ja viimane kood eralda kooloniga.

Ladu - Ctrl-Enter valikuga avaneb Ladude seadistus. Sisesta Laokood, kui soovid aruannet teatud Lao kohta.

K.a. kõik võimalikud teisendid - Tavaliselt näidatakse aruandes vaid positiivse laoseisuga Teisendid. Märgi see valik, kui tahad näha kõiki Teisendeid.

__________

3. Logistika mooduli aruanne "Laoseis". Kui Laoseisu aruanne sisaldab Teisenditega Artikleid, on sellised Artiklid aruandes alla joonitud. See tähendab, et klõpsates Artiklikoodil, saad vaadata Artikli kohta lisainformatsiooni. Klikkides Artiklikoodil, avaneb valitud Artikli Teisendite laoseisu aruanne. Kui Artiklile ei ole Teisendite kasutamise seadistuses määratud Esitust aruandes, on aruanne tühi.

 

Kuidas täita seadistust "Teisendite kasutamine"?

Siin seadistuses määra, milliseid Teisendeid iga artikliga kasutada saab.

NB! Kui Artiklile on lubatud Teisendid määratud ja seda Artiklit on kasutatud müügi- või laotoimingul, ei tohi vastava Artikli Teisendite kasutamise seadistust muuta. Vastasel juhul muutuvad laokaardid valeks. Kui Teisendite kasutamise seadistus on vale või muutub Artikli kirjeldus, tuleb registreerida uus Artikkel ja sisestada uus rida Teisendite kasutamise seadistusse. Muuta võib lahtrit "Esitust aruandes" seadistuse B.osal ja "Võimalikke teisendeid" C.osal.

Teisendi kasutamise muutmiseks mine Logistika moodulisse - Seadistused - "Teisendite kasutamine".
Tee soovitud muudatused, kuid muuda vaid selliste Teisendite kasutamist, mille puhul oled kindel, et neid pole eelnevalt müügi- ega laotoimingutel kasutatud. Uus Teisendi kasutamine sisesta esimesele vabale reale. Iga rida peab sisaldama järgmist informatsiooni:

A osa

Alates artiklist, Kuni artiklini - Ctrl-Enter valitav Artiklite register. Nendel väljadel näita Artiklite vahemik, mille Teisendite kasutamise seadistad.

Pikkus - Kui kasutad toimingutel Teisenditega artikleid, pead näitama Artikli/Teisendi koodikombinatsiooni, mis koosneb Artiklite registris registreeritud Artiklikoodist ja Teisendit tähistavast liitest. Liide koosneb nii mitmest osast, mitut tüüpi Teisendeid antud artiklil on. 
Artikli/Teisendi koodikombinatsiooni erinevad osad saad eraldada kas punktidega või määrata iga osa pikkuse. Valik, kuidas antud Teisendi klassi tähistav osa koodikombinatsioonis eristub, tee siin, sisestades kas punkti või tähemärkide arvu.
Kui sisestad siia arvu, koosnevad antud Artiklite koodid siin määratud arvust tähemärkidest. Kui sisestad punkti (nagu näites neljandal real), pole Artiklikoodi pikkus oluline.

Kasutatavad klassid - Ctrl-Enter valikuga avaneb Teisendite klasside seadistus. Määra Teisendite klassid, mida valitud artiklitega võib kasutada. Sisestada saad ka mitu komadega eraldatud Teisendite klassi. Kui valid Klassid Ctrl-Enteriga, trüki enne klahvikombinatsiooni vajutamist koma. Nii lisandub uus Klass juba valitud Klassidele, mitte ei asenda eelnevat.

Kui tellid Tellimuselt või Arvelt Artikli hetkeseisu aruande, kontrollimaks müüdava Artikli laoseisu, on oluline, millises järjekorras on Teisendite klassid sisestatud Teisendite kasutamise seadistusse. Kui soovid Artiklile määrata Teisendi klassi, kuid keelata ühe antud Klassi kuuluva Teisendi kasutamise (nt on särk saadaval vaid musta ja valget värvi, kuid mitte sinist), tee seda C.osal "Võimalike teisendite" väljal.

B osa

Esitus aruandes - Ctrl-Enter valikuga avaneb Teisendite klasside seadistus. Siin määra, millised A.osal näidatud Teisendite klassid soovid kaasata Teisendite laoseisu aruandesse. Selleks, et ei esitataks tühja aruannet, peab see väli sisaldama väärtust. Põhjaliku kirjelduse ja näite leiad Teisendite laoseisu aruande kirjeldusest.

C osa

Võimalikud teisendid - Ctrl-Enter valik avab Teisendite seadistuse. Vastavalt järjekorrale, kuidas Teisendite klassid on sisestatud A osale, näita siin Teisendid, mida määratud Artiklitega kasutada võib. Kõigepealt sisesta esimesse Klassi kuuluvad Teisendid, mida saab kasutada antud Artiklitega. Eralda Teisendid komadega. Seejärel trüki semikoolon (;) ja sisesta teise Klassi kuuluvad Teisendid. Teisendid eralda jällegi komadega jne. Kui on lubatud kasutada kõiki teatud Klassi kuuluvaid Teisendeid, sisesta tärn (*). Kui kasutada võib kõiki kõikidesse määratud Klassidesse kuuluvaid Teisendeid, võid jätta selle välja tühjaks.

 

Kuidas täita seadistust "Teisendid"?

Siin seadistuses registreeri erinevad Teisendid, mida müüd. Uue Teisendi sisestamiseks mine Logistika moodulisse - Seadistused - Teisendid.

Kood - Anna Teisendile kood. Kui Teisendite klasside seadistuses on vastava Klassi kaardil Teisendi koodi pikkus määratud, tuleb siia sisestada sellise pikkusega kood. Kui parempoolsele väljale sisestada Teisendi klass, näed Ctrl-Enter aknas meeldetuletuseks koodi nõutud pikkust.  Kui vastava Teisendi klassi kaardil on Teisendi pikkuse väljale sisestatud punkt, saad siia sisestada kuni viis tähemärki (koodi pikkus pole oluline).

Klass - Ctrl-Enter valikuga avaneb Teisendite klasside seadistus. Näita siin, millisesse Klassi antud Teisend kuulub.

Nimetus - Anna Teisendile nimi, mis liidetakse Artikli nimetusele iga kord, kui Teisendit kasutatakse (nt Arvetel, Tellimustel või Laosissetulekutel).

Tabelisse akna alaosas saad sisestada Teisendi nimetuse erinevates keeltes. Esimesse veergu sisesta Keele kood, kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni, ning teise veergu vastav tõlge. Kui kasutad artiklit Tellimustel või Arvetel, valitakse õige tõlge vastavalt kasutatavale Keel-le. Kohaliku keele jaoks ei ole vaja siia eraldi rida sisestada.

Kuidas täita seadistust "Teisendite klassid"?

Siin seadistuses kirjeldatakse müüdavate Teisendite tüübid. Näiteks Värv, Suurus, Lõige, Lõppviimistlus jne. Siia ei sisestata Teisendeid endid. Näiteks, kui müüd riidekaupa, kirjelda Teisendi klass "Suurus".  Erinevad suurused (nt Väike, Keskmine, Suur jne) aga sisesta Teisendite seadistusse.

Uue "Teisendi klassi" sisestamiseks mine Logistika moodulisse - Seadistused - Teisendite klassid.

Kood - Anna Teisendi klassile kuni viiest tähemärgist koosnev kood.

Teisendi pikkus - Kui kasutad toimingutel Teisenditega artikleid, pead näitama Artikli/Teisendi koodikombinatsiooni, mis koosneb Artiklikoodist vastavalt Artiklite registrile ja Teisendit tähistavast liitest. Liide koosneb nii mitmest osast, mitut tüüpi Teisendeid antud artiklil on.

Artikli/Teisendi koodikombinatsiooni erinevad osad saad eraldada üksteisest kas punktidega või määrata iga osa pikkuse. Valik, kuidas antud Teisendi klassi tähistav osa koodikombinatsioonis eristub, tee siin, sisestades kas punkti või tähemärkide arvu. Kui sisestad siia arvu, peab antud Teisendi klassi kuuluva Teisendi kood koosnema siin määratud arvust tähemärkidest. Eespool toodud näites on kõikidel Värvidel kolmest tähemärgist koosnev kood. Kui sisestad punkti, pole Teisendi koodi pikkus oluline.

Nimi - Anna Teisendi klassile nimi.

(Enterprise või Standard ERP versioonis moodul Logistika = Ladu)

Kuidas Teisendeid seadistatakse?

Teisendite kasutamiseks tuleb täita mõned seadistused. Mine Logistika moodulisse ja toimi järgmiselt:

1. Teisendite klassid seadistuses kirjelda müüdavate Teisendite tüübid. Näiteks, vajame kolme Teisendi klassi särgi jaoks (Värv, Suurus ja Tegumood) ja kolme pükste jaoks (Lõige, Jalapikkus ja Vööümbermõõt):

2. Teisendid seadistuses sisesta kõik võimalikud Teisendid, mida müüd. Näiteks, kuuluvad Teisendi klassi 'Suurus' teisendid Väike, Keskmine ja Suur. Teisendi klassi 'Tegumood' kuuluvad teisendid Lühikeste käistega ja Pikkade käistega.

3. Artiklile, mida on eelnevalt müügi- või laodokumenditel programmis kasutatud, ei saa Teisendeid määrata. Vastasel juhul muutuvad laokaardid valeks. Sellepärast sisesta iga artikli kohta, mida soovid kasutada koos Teisenditega, kõigepeale uus kaart Artiklite registrisse nagu tavaliselt.

4. Teisendite kasutamine seadistuses määra, milliseid Teisendeid iga Artikliga kasutada võib.

(Enterprise ja Standard ERP versioonides moodul Logistika = Ladu)

Kuidas koostada ettemaksuarvet?

Ettemaksuarvet saab koostada moodulis Müügihaldus. Vali tellimuse peal Operatsioonid nupu alt 'Koosta ettemaksuarve' (alates 8.1 versioonist asub valik "Koosta" menüü all).

Koostatakse ettemaksuarve. Kui lähetad kauba ja teed hiljem sama tellimuse pealt tavalise arve (valikuga "Koosta arve"), märgitakse koostatud ettemaksuarve summa viimasele reale miinusmärgiga.

Soovitatav ettemaksuarve koostamise töökäik:

1)Kujunda ettemaksuarve jaoks eraldi dokumendimall: Üldine moodul > Dokumendimallid. Võid teha tavalisest arvest koopia ja muuta dokumendi nimetuseks "Ettemaksuarve".

2)Kirjelda ettemaksuarve dokumendimall moodulis Müügihaldus > Dokumendid > Arved > Operatsioonide menüü > Kirjelda dokument. Vali eraldi reale ettemaksuarve dokumendimall, ning lisa "Keel" kood (näiteks, ETTE).

3)Ettemaksu arve koosta müügitellimuse pealt, vali Operatsioonide menüüst > "Koosta ettemaksuarve" (alates 8.1 versioonist asub valik "Koosta" menüü all). Ekraanile avaneb ettemaksuarve. Vali "Keel" väljale ETTE, siis trükib programm selle ettemaksuarve mallile.

4)Kui klient maksab ettemaksuarve ära, tuleb sisestada laekumine. Moodul Müügiarved > Laekumised, valid ettemaksuarve numbri.

Vaata ka VIDEOT

 

Ettemaksuarvete kohta saad veel lugeda SIIT

(Enterprise/ERP versioonis moodul Müügihaldus = Müügitellimused)

Kinnitasin lähetuse, nüüd soovin mõned artiklid tagasi võtta, kuna klient ei soovi neid hetkel saada. Kas siis need artiklid lähevad ka arve peale ikka?

Kui Lähetuse dokument on kinnitatud, siis on kaubad laost välja kantud. Kaup mida klient ei soovinud tuleb tagastatud kaupadega arvele võtta. Selleks ava lähetus ja vali operatsioonide nupu alt "Koosta tagastatud kaubad" (alates 8.1 versioonist asub valik "Koosta" menüü all). 

Korrigeeri kogused, mis tagasi tulid ja kinnita "Tagastatud kaubad" kaart.

Müügitellimuse peal operatsioonide menüü valikuga "Koosta arve" (alates 8.1 versioonist asub valik "Koosta" menüüs) arvestatakse ainult neid kaupasid, mis on lähetatud, st kui lähetati 5 artiklit ja tagastati 3, siis arvel kantakse koguseks 2.

Milleks kasutatakse Müügihalduse moodulis hooldust "Vöötkood, EAN kood ja artiklikood"?

Selle funktsiooni abil saab korraga iga artikli kaardil kopeerida Artiklikoodi lahtri sisu Vöötkoodi(ribakoodi) lahtrisse. Või vahetada omavahel Vöötkoodi ja EAN koodi väljade sisu.


Logistika

Kas laosissetulekust koostatud ostuarvele on võimalik artiklite read koondada ühe kulukonto alla?

Kui laosissetulekule on sisestatud mitu artikli rida ja sellest sissetulekust koostada ostuarve, siis vaikimisi ilmuvad ka ostuarvele iga artikli kohta eraldi rida, kuigi kulukonto võib olla sama. Kui soovid, et ostuarvele ilmuks ainult üks summeeritud rida, siis saad kasutada Ostuarvete mooduli seadistust "Ostuarve seadistused". Märgi valik "Ühe summeeritud reana tarnija kulukontoga". Salvesta.

Lähetuse kinnitamisel ilmub teade "On laosissetulekuid, mille kuupäev on varasem"?

Teade viitab sellele, et aktiveeritud on lao kronoloogia jälgimine ja kinnitamata kaartide hoiatus. Kuna laos on FIFO kuluarvestuse kasutamisel oluline jälgida dokumentide kronoloogilist sisestamist, siis ei luba programm kinnitada uuema kuupäevaga dokumenti (näites Lähetus), kui on mingi varasema kuupäevaga ladokument (näiteks Laosissetulek) kinnitamata.

Kuidas toimub transpordi kulu lisamine laosissetulekule?

Kauba lattu võtmisel on võimalik lisada artikli omahinnale juurde ka transpordi kulu, nii et lattu võetud toote hind sisaldab ka transpordikulu. Transport on võimalik sisestada laosissetulekule jalusesse "Transport" väljale või H.osale "Trans. kul." veergu.

Artikli transpordikulu (ühiku kohta) lisatakse laosissetuleku ostuhinna kogusummale. Transpordikulu on kohalikus valuutas (Baasvaluutas 1). Transpordikulu saad lisada igale reale eraldi või sisestada summa kogu saadetise kohta kokku.

Jalusesse sisestatud transpordi kulu kogusumma jagatakse ridade vahel ära vastavalt iga rea ostuhinna summale. Et transpordikulu jaotuks õigesti, määra transpordikulu alles siis, kui ridadele on kõik andmed artiklite ja nende koguste kohta sisestatud.

Ostutellimusest koostatud laosissetulekule sisestub transpordikulu ostutellimuse jalusest Transpordi väljalt või, kui see on tühi, ostutellimusel "Muu" osalt Transpordikulu väljalt (jagatuna proportsionaalselt ridade vahel).

Laosissetulekust koostatud finantskandel krediteeritakse transpordikulu summas Laosissetuleku transpordikulu kontot seadistusest "Lausendamine Ladu".
Kui jaluses märgitud transpordikulu jagamisel ridade vahel jääb teatud summa üle, kantakse see summa Transpordi hinnaerinevuse kontole seadistusest "Lausendamine,Ladu".

Kas ilma ostuartikliteta saab koostada ostutellimusi?

Selleks on kaks võimalust.

A) Sisesta ostutellimus käsitsi otse Ostutellimuste registrisse moodulis Logistika.

B) Kui soovid kasutada hooldusfunktisooni "Koosta ostutellimused", siis tuleb Logistika mooduli seadistuses "Ostutellimuse seadistus" määrata vaikimisi hankija.

Ostutellimuselt ostuarve koostamisel võib valuutakurss muutuda vahepeal. Kuidas tagada, et arvele tuleks uus kurss, mitte ostutellimuselt kopeeritud?

Ava moodulis Ostuarved seadistus "Lausendamine, Ost". Märgi valik “Muuda arve koostamisel valuutakurssi”. Salvesta.

Kui teha ostutellimusest laosissetulekut, siis ilmub teade: Ostutellimus peab olema kinnitatud, et sellest saaks teha laosissetulekut.

Antud teade ilmub juhul, kui on märgitud vastav seadistus:
moodul Logistika > Seadistused > Ostutellimuse seadistused > valik “O/tell kin. mahavõtmine keelatud, kinnitus vajalik laosissetulekuks”.

Laomahakandmise kinnituse eemaldamisel ilmub teade "Laos korrigeerimised ei ole lubatud. Kontrolli laoseadistusi."

Laseisu muutvate dokumentide puhul ei ole lubatud kinnituste eemaldamine. Kuna kinnitamise hetkel koostati finantskanne ja uuendati laoseisu (sh. FIFO arvestuse järjekorda), siis ei ole jõuga muutmised lubatud. Kasutada tuleb korrektset parandamise protseduuri. 

Kaalutud keskmise kulurvestuse meetodi puhul võib antud näite korral laosissetuleku koostada.
FIFO kuluarvestuse meetodi puhul sõltub, kas toodet on laos rohkem kui 1 partii. Kui tegemist oli ainsa partiiga, siis võib lasissetuleku koostada. Kui laos oli ka teisi partiisid eri hinnaga, tuleb antud toote laoseis nulli kanda ja korrektne laoseis taastada.

Tagastatud kaupade kinnitamisel tekkis kanne, aga seal on vale konto?

Kui Tagastus kinnitatakse, koostatakse sellest automaatselt finantskanne. 

Debiteeritav Laokonto leitakse järgmiselt:

 1. Debiteeritakse Lao kaardile määratud laokontot.
 2. Kui Laole ei ole laokontot määratud või ei ole Tagastusel ladu näidatud ning kui Kuluarvestuse seadistuses on märgitud valik "Kasuta konteerimisel artikliklasse", debiteeritakse Artikliklassi peal määratud Laokontot.
 3. Muul juhul debiteeritakse Laokontot seadistusest "Lausendamine, Ladu".

Krediteeritav Kulukonto või Tagastatud kaupade konto leitakse järgmiselt:

 1. Krediteeritakse artikli kaardile määratud Kulukontot.
 2. Kui Artiklile ei ole Kulukontot määratud ning kui Kuluarvestuse seadistuses on märgitud valik "Kasuta konteerimisel artikliklasse", krediteeritakse Artikliklassi kaardile määratud Kulukontot.
 3. Muul juhul krediteeritakse Tagastatud kaupade kontot seadistusest "Lausendamine,Ladu".
 4. Kui Tagastatud kaupade kontot pole määratud, krediteeritakse laokulu kontot seadistusest "Lausendamine Ladu".

Kas saab seadistada nii, et programm ei lubaks kinnitada laosissetulekut ilma tarnijata?

Tarnija koodi sisestamine ei ole kohustuslik. Näiteks, on vaja laosissetulekuid koostada ka inventuuri korrigeerimiseks, kus tarnijaga seos puudub.

Kohustuslikuks muutmise seadistus standardversioonis puudub. 

Kas laoarvestuse kulumudelit saab muuta?

Kulumudel täidab kaht ülesannet. 
Esiteks, kui pead laoarvestust Finantsis, koostatakse Arvete, Lähetuste, Töölehtede või Laomahakandmiste kinnitamisel automaatselt kanne Finantsi, millega debiteeritakse väljastatud kauba väärtuses Kulukontot ja krediteeritakse Laokontot. Lähetatava kauba väärtus arvutatakse vastavalt vaikimisi määratud Peamisele kulumudelile Logistika mooduli seadistuses Kuluarvestus.
Teiseks, Kulumudeli alusel arvutatakse laoväärtused Laoseisu aruandes.

Kuluarvestuse meetodi peab ettevõte valima enne majandusaasta algust. Eesti on see FIFO või kaalutud keskmine meetod. Majandusaasta keskel ei tohi mudelit programmis muuta. Kui siiski selgub, et seadistus oli valesti täidetud ja vajab muutmist, tuleb toimida järgnevalt:

1. Koosta andmebaasi tagavara koopia hetke seisuga. Sellest on võimalik andmed taastada, kui järgnevate sammudega peaksid eksima.

2. Kanna kogu laoseis nulli. Koosta laomahakandmised ja vii programmis kaubad laost välja.

3. Muuda peamist kulumudelit Logistika mooduli seadistuses "Kuluarvestus". 

4. Käivita Lao konverteerimise hooldus Tehnika moodulis. Tehnika mooduli nägemiseks tuleb anda õigus Kasutajagrupile.

5. Võta kaubad lattu tagasi sisse laosissetulekuga.

Laomahakandmine sisestati kogemata vale kuupäevaga, tänasest varasemasse perioodi. Kuidas parandada?

Antud olukord saab tekkida juhul, kui seadistustes pole aktiveeritud lao dokumentide kronoloogia jälgimine. Antud olukorras soovitame pöörduda konsultandi poole, et parandus sisse viia. Tavakasutaja ei ole võimalik parandus iseseisvalt sisse viia.

Üldine parandamise loogika:
- vale lao mahakandmine eksporditakse süsteemist;
- kuupäev parandatakse failis;
- laomahakandmise import;
- lao konverteerimise hooldus (mõlemad valikud aktiveeritud). 

Kuidas parandada valesti sisestatud Lähetuse dokumenti?

Kinnitatud Lähetust kustutada ja tühistada ei saa. Aga õige on toimida järgnevalt:

ava lähetus ja vali operatsioonid nupu alt "Koosta tagastatud kaubad" (alates 8.1 versioonist asub valik "Koosta" menüü all).
Kinnita. Peale seda on kaubad lattu tagasi võetud.

Vaata kaupade tagastamise kohta videot SIIT

Kuidas sisestada laoliikumisi?

Laoliikumist saab sisestada Logistika moodulis.  (Enterprise/ERP paketis Logistika moodul = Ladu)

Laoliikumiste kinnitamisel tekivad ka finantskanded.

Vaata VIDEOT

Miks ei teki laoliikumisest finantskannet?

Kui laoliikumine kinnitada ja Finants moodulisse ei teki kannet, siis kontrolli järgnevaid seadistusi:

1. Laoliikumisel kasutatud lao kaartidel ei tohi olla samad kontod. Kui saadetava ja saabuva lao kaartidel on sama konto, siis tekib deebet ja kreedit poolele sama ehk 0-summaga liikumine.

2. "Numbriseeriad-laoliikumised" seadistuses peab viimases "Kanded" veerus olema valitud "Koosta". 

3. Kui laoliikumisel on täidetud "Vastuvõetud" kuupäev, kogus ja linnuke, siis kande vaatamiseks tuleb operatsioonide (rattakese) menüüst valida "Ava finantskanne, saadud".

Ma ei saa muuta Lao Ümberhindluse peal kogust?

Kohe kui oled sisestanud Lao ümberhindluse reale artikli täitub kogus automaatselt. Lao ümberhindlust saab teha ainult kogu artikli laoseisule, mitte konkreetsele tükile või laole. Programm leiab automaatselt kõik kodused erinevates ladudes ja toob need välja eraldi ridadel. Kui kasutad seerinumbri jälgimist, siis loetleb programm eraldi ridadele iga seerianumbriga artikli.

Soovitatav Laoümberhindluse kaart sisestada siis, kui keegi teine kasutaja samal ajal ei sisesta mingit ladu muutvat dokumenti (Lähetusi, Laosissetulekut vms).

Milleks kasutatakse "Lausendamine, Ladu" seadistuses kontosid Hinnaerinevused?

Kauba lattu võtmisel hinnangväärtustega võivad tekkida hinnavahed. Ostutellimuse koostamise hetkel ei pruugi olla selge, kui suured on transpordi, tolli, sadamamaksude, muude maksude jms kulud: seda eriti kauba impordil. Mõnel juhul pole teada ka kauba enda täpne maksumus, nii et Ostutellimusele tuleb see määrata hinnanguliselt. Kulud ei pruugi olla selged ka veel kauba lattu võtmisel, mis tähendab, et kaup võetakse lattu Ostutellimusel toodud hinnangväärtustega. Ostuarve saabumisel võivad tegelik hind (Arvel) ja Sinu hinnang (lattu võtmisel ja erinevatele kontrollkontodele kantud) erineda. Erinevused Ostuarve ja Laosissetuleku vahel kantakse Hinnaerinevuse kontodele kas Arvelt või Laosissetulekult, olenevalt, kumb koostatakse hiljem. Neid erinevusi näed koos kaubakuluga Kasumiaruandes. See funktsioon võimaldab registreerida hinnavahed, tagamaks korrektne saldo, erinevatel kontrollkontodel Ostuarvelt ja Laosissetulekult.

Hinnaerinevuse funktsiooni seadistamiseks ja kasutamiseks toimi järgnevalt: hansamanuals.com

Ostutellimuse operatsioonide menüüst on kadunud valik "Vaata eelmisi ostuhindu"?

Alates 8 versioonist on valik viidud ostutellimuse rea taha. Aktiveeri rida, vajutades rea numbrile, kus asub huvitav artikkel. Vajuta hiire parema klahviga rea numbri peal, kus avaneb menüü valikuga "Eelmised ostuhinnad".

Milleks kasutatakse ostutellimusel valikut "Arve enne laosissetulekut"?

Ostutellimusest koostatud ostuarvele võetakse tavaliselt vaid lattu saabunud artiklid. Seepärast pead enne ostuarve koostamist koostama Ostutellimusest kinnitatud laosissetuleku. Märgi see valik, kui soovid koostada otuarveid ostutellimustest (kogutellimuse ulatuses), mis ei ole lattu võetud. See valik kehtib vaid antud ostutellimusele. Kui soovid, et kõikidel uutel ostutellimustel oleks see valik vaikimisi märgitud, märgi Logistika mooduli seadistuses "Laoseadistus" valik "Ostuarve enne laosissetulekut".

Milleks kasutatakse ostutellimusel valikut "Hind KM-ga"?

Märgi linnukesega see valik, kui tarnijalt tellitavate kaupade hinnad ostutellimusel sisaldavad käibemaksu.

Milleks kasutatakse ostutellimusel valikut "Suletud"?

Märgi see valik, kui kõik antud Ostutellimusega seotud ostuarved ning kaup on saabunud. Kogused, mis on saabumata, tühistatakse, ning ei jookse enam aruandlusesse. Suletud ostutellimusest ei saa koostada laosissetulekuid. Siiski on võimalik koostada ostuarveid varem koostatud laosissetulekutele.
NB! Suletud ostutellimust uuesti avada ei saa.

Ostutellimuse sisestamine

Ostutellimuste koostamine ja muutmine toimub Logistika moodulis registris Ostutellimused.

Vaata VIDEOT

Ostutellimus sisetamise täpne juhis: hansamanuals.com

Kuidas täita ostuartikli kaarti?

Ostuartikleid saad koostada otse Logistika moodulis registris Ostuartiklid või (müügi)artikli kaardi pealt, valides Koosta menüüst "Ostuartikkel".

Meie artiklikood -  Sisesta artiklikood. See kood peab olema sama, mis vastaval artiklil. Artiklil võib olla mitu Ostuartiklit.

Nimetus - Ostuartikli nimetus sisestub Artiklite registrist. Seda saad vajadusel muuta. Allpool määratud tarnijale antud artikli kohta koostatud Ostutellimusel kasutatakse Ostuartikli nimetust, mitte nimetust artikli kaardilt.

Tarnija - Sisesta tarnija kood. Kasutama pead tarnijat, kellele on määratud Ostu tasumistingimus, kuna osade funktsioonidega ei koostata Ostutellimusi tarnijatele, kellele pole Ostu tasumistingimust määratud.

Nimi - Tarnija nimi sisestub tarnija koodi valimisel.

Vaikimisi - Sama artikli kohta võib registreerida mitu Ostuartiklit, nii et on võimalik salvestada iga tarnija küsitavad hinnad. Igale artiklile saad määrata ühe vaikimisi Ostuartikli. Märgi see valik Ostuartiklil, mis on registreeritud tarnijale, kellelt sa eelistatult antud kaupa ostad.
Korraga hulga Ostutellimuste koostamisel (hooldusfunktsiooniga) kasutatakse vaikimisi Ostuartiklit artiklitele määratud normaalse ja minimaalse tellimuse koguse kontrollimiseks ning sellega määratakse ära, millisele tarnijale ja millise hinna kohta Ostutellimused koostatakse.
Kui artiklil on mitu Ostuartiklit, kuid ükski neist pole vaikimisi Ostuartikkel, ei koostata Ostutellimuste hulgi koostamise funktsioonidega tavaliselt antud artikli kohta Ostutellimusi. Eranditeks on, kui "Ostutellimuste seadistustes" on määratud "Vaikimisi hankija", kui käivitada 'Koosta ostutellimused' funktsioon valikuga "Maksimeeri tellimused määratud hankijale" ja kui käivitada "Ostutellimuse vajaduse" funktsioon valikuta "Ainult ostuartikliga artiklid". 
Igal qrtiklil võib olla vaid üks vaikimisi Ostuartikkel.

Ostuhind - Sisesta valitud tarnija küsitav Ostuhind. Sisesta hind tarnija ühiku kohta ning valitud Valuutas.
Ostutellimuste ja Laosissetulekute sisestamisel sisestuvad Artiklite hinnad valitud hankija Ostuartiklitelt automaatselt. Vaikimisi Ostuartiklil näidatud hinda kasutatakse ka korraga hulga Ostutellimuste koostamisel vastavate funktsioonidega.
Kauba lattu võtmisel (st Laosissetulekute kinnitamisel ja salvestamisel) on võimalik lasta Artiklite Ostuhindu automaatselt muuta. Ostuartiklitel ostuhindu ei muudeta. 

Ostukulu - Kauba ostmisega kaasnev lisakulu antud tarnija puhul. Laosissetuleku koostamisel sisestub siin määratud Ostukulu vastavalt ühikute arvule Laosissetuleku ridade Tolli veergu. Kogu ostukulu sisestub Laosissetuleku jalusesse Tolli väljale. Sisesta see summa kohalikus valuutas.

Valuuta - Kui Ostuhind sisestatakse välisvaluutas, märgi siia selle Valuuta kood.
Ostuhindade muutmiseks vastavalt artikli kaartidele saad kasutada hooldusfunktsiooni 'Uuenda ostuartiklid'. Artiklikaardil näidatakse ostuhind alati kohalikus Valuutas. Kui see hind on Ostuartiklil ja Artiklil erinevates valuutades, toimub hindade ümberarvutamisel ka nende konverteerimine vastavasse valuutasse õige vahetuskursi alusel.

Ühikumuutus, Tarnija ühik - Neid välju kasutatakse, kui artikli ostul ja müügil kasutatakse erinevaid ühikuid. 
Hankija ühiku väljale sisesta ühik ostul. Soovitud ühiku leidmiseks kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni. Seejärel näita Ühikumuutuse väljal Hankija ühiku ja müügil kasutatava ühiku (määratakse artikli kaardi 'Hindade' kaardil) vaheline suhe. Ostuhind kehtib Hankija ühiku kohta.
Näiteks kui su firma müüb artiklit ükshaaval, aga ostab artiklit Hankijalt kaheteistkümnelistes kastides, on artiklikaardi 'Hindade' lehel ühikuks Tükk, Hankija ühikuks Tosin ja Ühikumuutuseks 12. Ostuhind ostuartiklil on tosina artikli hind.
Kui soovid tellida Artiklit 240 ühikut, sisesta Ostutellimuse koguseks 240. Hankija koguseks (Tellimuse 'Artiklite' kaardi B.osal) sisestub 20, mis on tellimuse kogus Hankija jaoks ja mis trükitakse ka Hankijale saadetavale Ostutellimusele.
Müügireskontro Ühikute seadistusse saab sisestada Hankija ühiku nimetuse tõlked.
Kui ostul ja müügil kasutatakse sama ühikut, jäta need väljad tühjaks. Sellisel juhul kehtib Ostuhind müügi ühiku kohta.

Hankija artikkel -  Hankija poolt artiklile antud kood. See kood trükitakse ka Ostutellimusele.

Norm. tell. kogus / Min. tell. kogus -  Nendest väljadest sõltuvad soovituslikud ostetavad kogused aruannetes Ostutellimuse soovitus ja Ostutellimuse vajadus (ning soovi korral Täiendamisvajaduse aruandes) ning Ostutellimustel, mis on koostatud artikli miinimumkoguse tagamiseks laos Ostutellimuste sirvimisakna Koosta menüü käsklusega "Koosta ostutellimused".

Nimetatud aruanded ja Koosta menüü funktsioon soovitavad tellida täiendamisvajadusega kaupa. Artikli täiendamisvajadus tekib, kui artikli laokogus jääb kõigi täitmata Müügi-, Ostu- ja Tootmistellimuste rahuldamisel alla määratud minimaalset taset (artikli minimaalne laokogus määratakse Laomooduli artiklite minimaaltasemete seadistuses või artikli kaardi 'Ladu' lehel). Täiendamisvajaduse korral on soovituslik tellimuse kogus aruandes või järgmisel Ostutellimusel kas minimaaltasemest puudu jääv kogus või normaalne tellimuse kogus, sõltuvalt sellest, kumb on suurem. Tellimust ei koostata, kui puudujääk on väiksem kui minimaalne tellimuse kogus.
Normaalne tellimuse kogus on seega minimaalne kogus, mida on võimalik Hankijalt tellida, samas kui minimaalne tellimuse kogus on minimaalne puudujääk, mis peab olema, selleks et artiklit saaks juurde tellida. Kui kumbagi kogust pole määratud, on soovitatav tellitav kogus puudujääk (st kogus, mis tagaks artiklile määratud Minimaalse koguse laos). 

Kui normaalne tellimuse kogus on suurem kui minimaalne tellimuse kogus, loetakse minimaalseks tellimuse koguseks null.
Kui tahad, et soovitatav tellitav kogus oleks alati mitmekordne normaalne tellimuse kogus, märgi Ostutellimuste seadistustes valik "Soovita täiskordseid norm. tellitavaid koguseid".
Kui Ostutellimused koostatakse Müügitellimuste mooduli hooldusfunktsioonidega 'Koosta ostutellimused' või 'Koosta planeeritud tegevused', on minimaalseks tellimuse koguseks minimaalne kogus, mille kohta on võimalik Hankijale tellimust esitada.
Sisesta normaalne ja minimaalne tellimuse kogus oma müügiühikus mitte Hankija ühikus.

Tootja - Sisesta vajadusel tootja kood.

Tootjamaa - Kauba päritolumaa. 

Ostujuht - Vaikimisi sisestub sisenenud kasutaja. Sisesta töötaja initsiaalid, kes antud Ostuartikli eest vastutab. 

Ostugrupp - Vaikimisi tuleb ostujuhi isiku kaardilt. Kui kasutad "Piiratud kasutuse" moodulit, saad selle välja abil piirata Ostujuhi nähtavaid ostuartikleid Ostuartiklite sirvimis- ja asetusaknas ainult tema enda või tema Ostugrupi ostuartiklitega.

Päevi tarnimiseks -  Sisesta siia aeg, mis tavaliselt kulub artikli kohalejõudmiseks Hankijalt. Vaikimisi ostuartikli puhul arvestab seda aega Müügihalduse mooduli hooldusfunktsioon 'Koosta planeeritud tegevused'. Selle funktsiooniga koostatakse Ostutellimused, mille kuupäevad arvutatakse vastavalt Müügitellimuse planeeritud lähetuse kuupäevale ning siin märgitud päevadele. Sellega tagad, et Müügitellimustel olevate artiklite kohta koostatakse Ostutellimused võimalikult hilja ning et kaup jõuab kohale vahetult enne Kliendile lähetamist.

Kuidas täita seadistust "Ostutellimuste seadistused" Logistika moodulis?

Selles seadistuses saad teha mõned valikud, kuidas Ostutellimused toimima peavad.

Vaikimisi hankija - Müügitellimuste mooduli hooldusfunktsiooni "Koosta ostutellimused" kasutatakse müügitellimustest ostutellimuste koostamiseks kauba kohta, mille hetke laoseis ei ole piisav müügitellimuse täitmiseks. Ostutellimuste sirvimisakna Koosta menüü käsklusega "Koosta ostutellimused" koostatakse ostutellimused kauba kohta, mille laoseis on langenud alla määratud minimaaltaseme. 

Nende funktsioonidega koostatakse Ostutellimused ainult sellisteaArtiklite kohta, millele on registreeritud vastavad vaikimisi ostuartiklid, kus on määratud Hankija ning märgitud valik Vaikimisi. Kui soovid, et ostutellimused koostatakse kaaArtiklite kohta, millel pole vastavat vaikimisi ostuartiklit, tuleb siia sisestada hankija, kellele sellised ostutellimused koostatakse.

Laosissetuleku koguseks null - ostutellimuse Koosta menüü käsklusega "Koosta laosissetulek" koostatakse tavaliselt Laosissetulek kõigi tellitud, kuid veel mitte saabunud artiklite kohta. Märgi see valik, kui soovid, et vaikimisi oleks koostataval Laosissetulekul artiklite koguseks null.

Konto ja objekt laosissetulekule - Märgi see valik, kui soovid, et Laovahekonto ostutellimuse B.osalt kantaks sellest Koosta menüü funktsiooniga "Koosta laosissetulek" koostatavate Laosissetulekute E.osale (ning ka Laosissetulekutest koostatavatele kannetele Finantsi).

Hoiata, kui ei ole vaikimisi hankija - Märgi see valik, kui soovid, et Ostutellimusele artikli lisamisel kontrollitaks, kas valitud hankija müüb antudaArtiklit. Hoiatust näed, kui artiklile ei ole registreeritud astuartiklit Ostutellimusel kasutatud hankija nimele. Kui see valik ei ole märgitud, on sinu enda vastutus tagada, et oled valinud sobiva hankija/artikli kombinatsiooni.

Soovita täiskordseid norm. tellitavaid koguseid - Sellest valikust sõltuvad soovituslikud ostetavad kogused aruannetes Ostutellimuse soovitus ja Ostutellimuse vajadus (ning soovi korral Täiendamisvajaduse aruandes) ning Ostutellimustel, mis on koostatud artikli miinimumkoguse tagamiseks laos Ostutellimuste sirvimisakna Koosta menüü käsklusega "Koosta ostutellimused".
Nimetatud aruanded ja Koosta menüü funktsioon soovitavad tellida täiendamisvajadusega kaupa. Artikli täiendamisvajadus tekib, kui artikli laokogus jääb kõigi täitmata Müügi-, Ostu- ja Tootmistellimuste rahuldamisel alla määratud minimaalset taset (artikli minimaalne laokogus määratakse Laomooduli artiklite minimaaltasemete seadistuses või artikli kaardi 'Ladu' lehel). Täiendamisvajaduse korral on soovituslik tellimuse kogus aruandes või järgmisel Ostutellimusel kas minimaaltasemest puudu jääv kogus või Normaalne tellimuse kogus, sõltuvalt sellest, kumb on suurem.

Märgi see valik, kui tahad, et soovituslik tellitav kogus oleks alati mitmekordne Normaalne tellimuse kogus. Näiteks kui artikli Normaalne tellimuse kogus on 6 ja puudujääv laokogus 7, on soovituslik kogus 12, kui see valik on märgitud ja 7, kui seda valikut ei kasutata.

Kreeditarved uuendavad arvega kogust - See valik määrab, kas arvega kogust Ostutellimuse C.osal muudetakse automaatselt antud Ostutellimusega seotud Ostuarve krediteerimisel. 
Kui see valik on märgitud, muudetakse arvega kogus automaatselt kreeditarve koostamisel, kui seda tehakse kopeerides algset arvet või kasutades kas algse arve või kaardi "Tagastatud kaubad hankijale" Koosta menüü funktsiooni "Koosta kreeditarve". Algse arve kopeerimisel muudetakse arvega kogust vaid eeldusel, et oled määranud sobiva Tasumistingimuse ning krediteeritava arve numbri enne kreeditarve esmakordset salvestamist. 

Kui see valik ei ole märgitud, muuda arvega kogust Ostutellimuse C.osal hooldusfunktsiooniga "Arvuta ümber ostutellimused".
Kui kreeditarve sisestatakse otse Ostuarvete registrisse, algse Ostutellimuse arvega kogust ei muudeta, sõltumata siin tehtud valikust. Samuti ei muudeta seda hooldusfunktsiooniga "Arvuta ümber ostutellimused".
Kui "Ostuarve seadistustes" on märgitud Ostuarvele ostutellimuse ridade ülekande valik "Ühe summeeritud reana hankija kulukontoga", ei muudeta algse Ostutellimuse arvega kogust kreeditarvega õigesti, sõltumata siin tehtud valikust. Samuti ei muudeta seda hooldusfunktsiooniga "Arvuta ümber ostutellimused".

Nõua ostutellimuse klassi - Märgi see valik, kui tahad, et kõik Ostutellimused peavad kuuluma mingisse Ostutellimuste klassi.

Lisakulude arved erinevatelt tarnijatelt - Tavaliselt koostatakse ostutellimuse Koosta menüü funktsiooniga 'Koosta ostuarve' koheselt Ostuarve tellitud artiklite kohta. Kui see valik on märgitud, koheselt ostuarvet ei koostata, vaid avatakse aken, kus saad valida, kas arvele kaasatakse ka transpordi-, tolli- ja lisakulud. Samas saad nende lisakulude kohta koostada eraldi arved, näiteks kui vastavad arved lähevad Ostutellimusest erinevale hankijale.

Kui see valik on märgitud, pead "Ostuarve seadistustes" märkima Ostuarvele Ostutellimuse ridade ülekande valiku "Iga rida eraldi" ning seadistuses "Lausendamine,Ladu" määrama transpordi-, tolli- ja lisakuludele Laosissetuleku kontrollkontod. 

Ära luba tellimustest tagastatud kaupu koostada Kui kaup tuleb Hankijale tagastada, saad selle kohta koostada  Ostutellimusest või Laosissetulekust kaardi Tagastatud kaubad hankijale. Tagastused pead koostama Laosissetulekutest, kui Laomooduli Kuluarvestuse seadistuses on märgitud valik "Algne laosisset. ostuhind hankijatele tagast. kaupadel". Märgi see valik, kui mingil muul põhjusel soovid, et Tagastused koostataks alati Laosissetulekutest.

O/tell kin. mahavõtmine keelatud, kinnitus vajalik laosissetulekuks - Kui see valik on märgitud, ei saa koostada Laosissetulekuid kinnitamata Ostutellimustest ega maha võtta Ostutellimuste kinnitust. See seadistus kehtib kõikidele kasutajatele.
Kui soovid neid piiranguid kehtestada vaid teatud kasutajatele, kasuta vastaval kasutajagrupil toiminguid "Laosissetuleku koostamine kinnitamata ostutellimusest keelatud" ja "Ostutellimuse kinnituste mahavõtmine". 

Laosissetuleku kurss  - Kui koostad Laosissetulekud ostutellimustest, sõltuvad siin tehtud valikust Baas- ja valuutavahetuskursid Laosissetuleku "Valuuta" osal. Kui see valik ei ole märgitud, võetakse kursid ostutellimuselt. Kui see valik on märgitud, kasutatakse Laosissetulekul kõige värskemaid kursse, kuid Artiklite hindasid Valuutas ei muudeta. Seetõttu on Laosissetulekul ostutellimusest erinevad summad kohalikus valuutas (ja sellest tulenevalt ka Laoseisu aruandes ning Finantsis).

Milleks kasutatakse ostuartikleid?

Logistika moodulis on eraldi register, kus registreeritakse artiklid, mida sinu firma tavaliselt ostab. Igal artiklil võib olla mitu vastavat Ostuartiklit. Näiteks kui ostad sama artiklit erinevatelt Hankijatelt, pead registreerima ka erinevad Ostuartiklid igale Hankijale, kus näitad tema küsitava hinna. Koostatavatele Ostutellimustele ja Laosissetulekutele sisestuvad sõltuvalt Hankijast õiged hinnad automaatselt.

Ostuartiklite registrit kasutavad enamasti firmad, kes ostavad kaupu edasi müümiseks. Siin registreeritakse hankijad ja artiklite ostuhinnad. Kindlasti tuleb Ostuartiklite registrit kasutada, kui koostad ostutellimusi suurel hulgal korraga, et täita Müügitellimusi või kindlustada artiklite minimaalne laoseis. Kui su firma müüb teenuseid või toodab ise artikleid müügiks, ei tarvitse Ostuartiklite registrit kasutada.

Kuidas kasutatakse hooldust "Ostutellimuse vajadus" Logistika moodulis?

Logistika moodul - Funktsioonid - Hooldused - Ostutellimuse vajadus. Seda funktsiooni kasutatakse määratud perioodi ostuvajaduse analüüsimiseks, võttes aluseks toimunud keskmise igakuise müügi. Analüüsi põhjal koostatakse Ostutellimused kauba kohta, mis valitud perioodil tõenäoliselt müüakse.
Kui soovid näha tellitavaid artikleid ja koguseid, telli enne selle funktsiooni kasutamist "Ostutellimuse vajaduse" aruanne. Tellitavaid koguseid näed aruandes 11. veerus.

Hoolduse käivitamisel Koostatakse kinnitamata Ostutellimused.

Hankija leitakse järgmiselt:

 1. Kui artiklile on Ostutellimuste moodulis Ostuartiklite registris määratud vastav Ostuartikkel, millel on märgitud Hankija ning valik Vaikimisi, kasutatakse seda Hankijat.
 2. Muul juhul kasutatakse Ostutellimuste seadistustes määratud Vaikimisi hankijat. Kui seal ei ole Hankijat määratud, koostatakse Hankijata Ostutellimus artiklite kohta, mis ei vasta punktis 1 toodud kriteeriumidele. Hankija saad seejärel käsitsi määrata. Võid ka jagada need artiklid erinevate Hankijate Ostutellimustele.

Periood - Selle funktsiooniga arvutatakse iga artikli keskmine müük kuu kohta ja eeldusel, et allpool on märgitud valik "Soovituslik tellitav kogus sisaldab eeldatavat müüki", ennustatakse keskmise müügi põhjal tulevast müüki ning koostatakse Ostutellimused. Keskmised näitajad saadakse kinnitatud müügiarvete põhjal, mille kuupäevad jäävad siin määratud perioodi. 
Ole tähelepanelik õige perioodi valimisel. Näiteks kui perioodiks on jooksev aasta, kaasatakse arvestusse ka kuud, mil müüki ei olnud, mis muudab keskmise näitaja valeks. Perioodiks peab olema teatud arv täiskuid. Kui sisestad mingi muu perioodi, ümardab programm selle lähima täiskuude arvuni.

Kuude arv - Iga artikli kohta arvutatakse välja selle keskmine müük kuus, mille põhjal ennustatakse lähikuude müüki. Kui allpool on märgitud valik "Soovituslik tellitav kogus sisaldab eeldatavat müüki", koostatakse Ostutellimused eeldatava müügivajaduse täitmiseks vajalikule kogusele. Määra siin, mitme kuu müüki soovid ennustada. Kui see väli on tühi, ei koostata Ostutellimusi.

Artikkel - Sisesta Artikli kood või kooloniga eraldatud koodide vahemik, mille kohta soovid Ostutellimused koostada. Ostutellimustele kaasatakse ainult Laoartiklid. Ei tellita suletud Artikleid.

Artikliklass - Sisesta Artikliklass, millesse kuuluvate Artiklite kohta soovid Ostutellimused koostada. Ostutellimustele kaasatakse ainult Laoartiklid. Ei tellita suletud Artikleid.

Soovituslik tellitav kogus sisaldab eeldatavat müüki - Vaikimisi on Ostutellimusel Artikli koguseks teoreetiline laokogus pluss Minimaalne laokogus pluss Vaikimisi ostuartiklil määratud "Normaalse tellimuse kogusest" puudu jääv kogus, kusjuures võetakse arvesse "Ostutellimuste seadistuses" tehtud valikut "Soovita täiskordseid norm. tellitavaid koguseid". Kui see valik on märgitud, lisatakse tellitavale kogusele prognoositav müük, mille arvutamise põhimõtet kirjeldatakse Kuude arvu välja kirjelduses.

Ainult ostuartikliga artiklid - Tavaliselt kaasatakse Ostutellimustele kõik määratud vahemikku jäävad ostuvajadusega Laoartiklid. Kui artiklile on registreeritud vaikimisi ostuartikkel, võetakse Hankija ja ostuhind ostuartiklilt. Artikkel, millel vaikimisi ostuartiklit pole, lisatakse ilma Hankijata Ostutellimusele (või kui on määratud vaikimisi hankija, siis tema Ostutellimusele) ning ostuhind saadakse artikli kaardilt. Kui aga on märgitud antud valik, koostatakse Ostutellimused vaid vaikimisi ostuartikliga Laoartiklite kohta.

Funktsiooni käivitamiseks vajuta "Käivita". Sõltuvalt koostatavate Ostutellimuste arvust võib see mõni hetk aega võtta. Seejärel avaneb taas Hoolduste nimekiri.

Kuidas kasutatakse hooldust "Koosta ostutellimused" Logistika moodulis?

Logistika moodul - Funktsioonid - Hooldused: Koosta ostutellimused. Funktsiooni käivitamisel võrreldakse laoseise määratud minimaaltasemetega ning koostatakse vajadusel ostutellimused. Seejuures võetakse arvesse ka täitmata müügitellimuste kogused. Koostatud Ostutellimused salvestatakse kinnitamata kujul.

Tellitavate Artiklite puhul peavad olema täidetud teatud tingimused:
1. Ostuartiklite register peab sisaldama järgmist informatsiooni:

 • Ostetavad Artiklid peavad olema registreeritud Ostuartiklitena. Iga Artikli kohta peab leiduma Ostuartikkel, millel on määratud Hankija ning märgitud valik "Vaikimisi".
 • Igal Ostuartiklil peab olema määratud normaalne või minimaalne tellimuse kogus.
 • Igal Ostuartiklil peab olema määratud Ostuhind (st tavapärane ostuhind).
 • Kui Artiklile ei ole registreeritud vastavat Ostuartiklit, kasutatakse seda Ostutellimustel siiski, kui oled Ostutellimuste seadistustes määranud vaikimisi kasutatava Hankija. Sellisel juhul võetakse Artikli ostuhind Artiklikaardi "Kulude" osalt.
  Ühel Artiklil võib olla mitu sellele vastavat Ostuartiklit nt erinevate Hankijate jaoks. Vaikimisi valik märgitakse ainult ühel Ostuartiklil.

2. Artiklite register peab sisaldama järgmist informatsiooni:

 • Artikli kaardi "Ladu" osal tuleb määrata Artikli minimaalne laotase. 
 • Tellitavad Artiklid ei või olla suletud.

Ostutellimuste koostamiseks peab olema kehtiv numbriseeria seadistuses Numbriseeriad – Ostutellimused.

Enne selle funktsiooni käivitamist on soovitav tellida Täiendamisvajaduse või Ostutellimuse soovituse aruanne, kus näed, millistele artiklitele Ostutellimused tõenäoliselt koostatakse.
Ostutellimused saab koostada igat tüüpi artiklite kohta, eeldusel, et need vastavad eeltoodud tingimustele. Kui oled määranud vaikimisi hankija, tuleks määrata vaid nende mitte-Laoartiklite minimaalsed laotasemed, mille kohta soovid koostada Ostutellimusi. Täiendamisvajaduse ja Ostutellimuse soovituse aruandes näed vaid Laoartikleid.

Kui jätad kõik väljad täitmata, koostatakse Ostutellimused kõigile artiklitele, mille laotase on langenud alla määratud minimaaltaseme, võttes arvesse veel täitmata Müügi-, Ostu- ja Tootmistellimusi. Tellitakse piisavad kogused minimaalse laoseisu taastamiseks või koostatakse tellimus Ostuartiklile määratud normaalse tellimuse koguse kohta, vastavalt kumb on suurem. Kui soovituslik tellitav kogus on väiksem antud Ostuartiklile määratud minimaalsest tellitavast kogusest, siis artiklit Ostutellimusele ei kaasata. Kui Ostutellimuste seadistustes on märgitud valik "Soovita täiskordseid norm. tellitavaid koguseid", on tellimusel koguseks täiskordne normaalne tellimuse kogus. Hankijaks on Ostuartiklil märgitud vaikimisi hankija või vaikimisi hankija Ostutellimuste seadistustest. Kui soovid tellida vaid teatud kaupu, täida väljad järgmiselt.

Artikkel - Kasuta seda välja, kui soovid tellida juurde teatud Artiklit või Artikleid.

Artikliklass - Kasuta seda välja, kui soovid tellida juurde teatud Artikliklassi kuuluvaid Artikleid.

Hankija - Kasuta seda välja, kui soovid tellida juurde Artikleid, mille Vaikimisi ostuartiklil on näidatud teatud Hankija.

Artikleid, millele ei ole Vaikimisi ostuartiklit määratud (Artiklid, mis kasutavad Vaikimisi hankijat Ostutellimuste seadistustest), ei kaasata Tellimusele ka juhul, kui siin määratakse sama Hankija. Selliseid Artikleid on võimalik tellida määrates Artikli või Artikliklassi allpool. 

Koosta uus ostutellimus - Märgi see valik, kui soovid, et alati koostataks uued Ostutellimused. Kui see valik on märkimata ja leidub kinnitamata või lahtisi Ostutellimusi samadele Hankijatele, lisatakse tellitavad Artiklid neist varaseimale Ostutellimusele. Kui märgid selle valiku, koostatakse iga Artikli kohta eraldi Ostutellimus, isegi kui kõik kaubad tellitakse samalt Hankijalt.

Kui Tellimused on koostatud, saad neid vajadusel vaadata, muuta ja kinnitada Ostutellimuste registris.  Selle funktsiooni mõte on koostada Ostutellimusi artiklite kohta, mille laoseis on langenud alla määratud minimaaltaseme ja artiklite kohta Müügitellimustelt, mille täitmiseks pole laos piisavalt kaupa.

Kas saab kasutajale keelata laosissetuleku kinnitamise?

Kui kasutajal on õigus sisestada programmis uusi laosissetulekuid, aga puudub õigus sissetulekuid ise kinnitada, siis saab kasutajagrupile lisada piirangu. Kasutajale ilmub teade, et toiming ei ole lubatud.

Õiguse piiramiseks mine moodulisse Üldine - Seadistused - Kasutajagrupid. Leia grupp, kuhu kasutaja kuulub ja ava. Lisa vabale reale

Toiming / Laosissetuleku kinnitamine / Ei

Laosissetuleku kinnitamisel ilmub teade "Tegevus on keelatud:Laosissetuleku kinnitamine"

Teade ilmub juhul, kui kasutajale ei ole lubatud kinnitada laosissetulekuid. Õiguse muutmiseks mine moodulisse Üldine - Seadistused - Kasutajagrupid. Leia grupp, kuhu kasutaja kuulub ja ava. Lisa vabale reale

Toiming / Laosissetuleku kinnitamine / Täis

Kas saab kasutajale keelata lähetuste kinnitamise?

Kui kasutajal on õigus sisestada programmis uusi lähetusi, aga puudub õigus lähetust ise kinnitada, siis saab kasutajagrupile lisada piirangu. Kasutajale ilmub teade, et toiming ei ole lubatud.

Õiguse piiramiseks mine moodulisse Üldine - Seadistused - Kasutajagrupid. Leia grupp, kuhu kasutaja kuulub ja ava. Lisa vabale reale

Toiming / Lähetuse kinnitamine / Ei

Lähetuse kinnitamisel ilmub teade "Tegevus on keelatud:Lähetuse kinnitamine"?

Teade ilmub juhul, kui kasutajale ei ole lubatud kinnitada lähetust. Õiguse muutmiseks mine moodulisse Üldine - Seadistused - Kasutajagrupid. Leia grupp, kuhu kasutaja kuulub ja ava. Lisa vabale reale

Toiming / Lähetuse kinnitamine / Täis

Kas saab piirata, et kasutaja ei saaks ostutellimusest laosissetulekut koostada?

Kui kasutajal on õigus sisestada programmis uusi ostutellimusi ja samas ka vaadata koostatud laosissetulekuid, aga puudub õigus laosissetulekut ise koostada, siis saab kasutajagrupile lisada piirangu. Kasutajale ilmub teade, et toiming ei ole lubatud.

Õiguse piiramiseks mine moodulisse Üldine - Seadistused - Kasutajagrupid. Leia grupp, kuhu kasutaja kuulub ja ava. Lisa vabale reale

Toiming / Laosissetuleku koostamine ostutellimusest / Ei

Kas saab piirata, et kasutaja ei saaks tellimusest lähetust koostada?

Kui kasutajal on õigus sisestada programmis uusi müügitellimusi ja samas ka vaadata koostatud Lähetusi, aga puudub õigus lähetusi ise koostada, siis saab kasutajagrupile lisada piirangu. Kasutajale ilmub teade, et toiming ei ole lubatud koostada.

Õiguse piiramiseks mine moodulisse Üldine - Seadistused - Kasutajagrupid. Leia grupp, kuhu kasutaja kuulub ja ava. Lisa vabale reale

Toiming / Lähetuse koostamine müügitellimusest / Ei

Ostutellimusest laosissetuleku koostamisel ilmub teade "Tegevus on keelatud:Laosissetuleku koostamine ostutellimusest"?

Teade ilmub juhul, kui kasutajale ei ole lubatud koostada Laosissetuleku dokumenti ostutellimusest. Õiguse muutmiseks mine moodulisse Üldine - Seadistused - Kasutajagrupid. Leia grupp, kuhu kasutaja kuulub ja ava. Lisa vabale reale

Toiming / Laosissetuleku koostamine ostutellimusest / Täis

Kuidas täita seadistus Laoseadistused?

Selles seadistuses saad märkida erinevad valikud, kuidas Logistika moodul sinu ettevõtte jaoks toimima peab.

Põhiladu - Kui siin on Ladu määratud, kasutatakse seda alati vaikimisi, kui ei ole määratud mõnda teist Ladu. Kui sisestad nt Laosissetuleku Ladu määramata, võetakse kaup siin määratud Põhilattu.
Kui Sul on vähemnalt üks Ladu, määra see siin Põhilaoks. Sellega tagad, et kaup asub igal ajahetkel mingis laos. Kui unustad määrata laotoimingul Lao, lisatakse kaup Põhilattu või eemaldatakse Põhilaost. Kui kasutad mitut Ladu, on soovitatav märkida samas seadistuses ka valik Nõua ladu. See kohustab Sind igale laotoimingule Ladu sisestama.
Kui valik Nõua ladu (allpool) ei ole märgitud ning Põhiladu muudetakse, pead enne uute laotoimingute sisestamist tegema andmebaasist tekstikoopia ning importima selle uude tühja andmebaasi. Sellega viiakse kogu kaup vanast Põhilaost uude. Kõiki ilma Laota sisestatud laotoiminguid käsitletakse nüüd uue Põhilao toimingutena. Kui kaup jääb tegelikkuses endisesse Põhilattu, saad selle sinna tagasi viia kasutades Laoliikumisi. 
Kui määrad Põhilao esmakordselt, kantakse tekstikoopia importimisel kogu kaup, mille puhul seni oli Ladu määramata Põhilattu.

Teenindusladu - Teenindusladu on vajalik, kui kasutad Hooldusteeninduse moodulit. Hooldusesse või parandusse toodud Artiklid võetakse automaatselt siin määratud Teeninduslattu.

Aseta artikli klassifikaator - Selle välja kohta loe palun lähemalt SIIT.

Nõua ladu - Kui see valik on märgitud, tuleb kõigil laotoimingutel (Lähetustel, Laosissetulekutel) ja Arvetel määrata Ladu. Kui see valik on märkimata ning toimingutel Ladu ei määrata, kasutatakse automaatselt Põhiladu.
See valik on soovitatav märkida, kui kasutad mitut Ladu. Sellega tagad, et laotoimingul peab Ladu olema määratud ning takistad kauba ekslikult Põhilattu võtmise või sealt eemaldamise.

Uuenda tuntud seerianumbrite registrit - Seda valikut kasutatakse Hooldusteeninduse mooduli puhul. Kui see valik on märgitud, saad Hooldusteeninduse moodulis kasutada Sinu poolt müüdud Artiklite seerianumbreid. Kui selline Artikkel parandusse tuuakse, saab HansaWorld Enterprise seerianumbri abil Arve kuupäeva ja Artiklile määratud Garantiikuude arvu (Artiklikaardi Retsepti kaardil) põhjal otsustada, kas Artiklil kehtib garantiiaeg.

Automaatne lähetus tavalistele ja teenusartiklitele - Müügitellimustest koostatavatele Arvetele kaasatakse tavaliselt vaid Artiklid, mille kohta on kinnitatud Lähetused. See tähendab, et enne Arve koostamist tuleb Tellimusest koostada Lähetus ja see kinnitada. See ei ole vajalik, kui Tellimusel ei ole Lao- või Struktuurartikleid (st tegelikkuses kaupa Laost ei lähetata). Kui soovid sellistest Tellimustest Lähetust tegemata Arveid koostada, märgi antud valik. 
Kui see valik on märgitud ning Müügitellimusel esineb Tavaline või Teenusartikkel, sisestub väljadele Lähetustel ja Lähetatud Tellimuse salvestamisel automaatselt tellitud kogus. Tavalisi ja Teenusartikleid seega Tellimustest koostatud Lähetustele ei kaasata. Kui Tellimus on salvestatud, ei saa enam ka tellitud kogust muuta.
Kui kasutad seda valikut, jälgi, et Sa ei koosta kogemata teenuste eest enneaegselt Arveid Tellimustele, millel leidub ka Laoartikleid.

Seda valikut ei märgita, kui kasutad Müügitellimusi, mis on seotud Projektidega. Sellistest Tellimustest ei koostata Arveid otse: need koostatakse Projektikannetest, mis omakorda koostatakse Lähetustest. Kui antud valik on märgitud, ei kanta ja Tavalisi ja Teenusartikleid (nt töötunde) Tellimustelt Projektikannetele Lähetuste kaudu, kuna Lähetusi ei eksisteeri.

Automaatne sissetulek tavalistele ja teenusartiklitele - Ostutellimustest koostatavatele Ostuarvetele kaasatakse tavaliselt ainult Artiklid kinnitatud Laosissetulekutelt. See tähendab, et enne Ostuarve koostamist tuleb Ostutellimusest koostada Laosissetulek ja see kinnitada. See ei ole vajalik, kui Ostutellimusel ei ole Lao- või Struktuurartikleid (st tegelikkuses kaupa Lattu ei võeta). Kui soovid sellistest Ostutellimustest Laosissetulekut tegemata Ostuarveid koostada, märgi antud valik.
Kui see valik on märgitud ning Ostutellimusel esineb Tavaline või Teenusartikkel, sisestub Saadud koguse väljale Ostutellimuse salvestamisel automaatselt tellitud kogus. Tavalisi ja teenusartikleid seega Ostutellimustest koostatud Laosissetulekutele ei kaasata. Kui Ostutellimus on salvestatud, ei saa enam ka tellitud kogust muuta.

Arved enne lähetust - Müügitellimustest koostatavatele Arvetele kantakse tavaliselt ainult Artiklid kinnitatud Lähetustelt. See tähendab, et Arve koostamiseks peab Müügitellimus olema lähetatud. Kui soovid koostada Tellimustest Arveid (Tellimuse kogusummale) enne Artiklite lähetamist, märgi see valik. Kui Lähetustest koostatakse kulukandeid, koostatakse need Lähetuste kinnitamisel (st valik Arved enne lähetust ei mõjuta kuluarvestust). Siiski, kui kulukanded koostatakse Arvetest, Kandeid Finantsi ei koostata. Arve koostamisel pole lähetatava Artikli hind teada, kuna Lähetust veel ei ole. Sellisel juhul pead selle Kande sisestama Finantsi käsitsi.
Kui siin pole see valik märgitud, saad selle aktiveerida üksikul Tellimusel, märkides Tellimusel valiku Arve enne lähetust (Läh.ting. kaardil).

Ostuarve enne laosissetulekut - Ostutellimustest koostatavatele Ostuarvetele kantakse tavaliselt ainult Artiklid kinnitatud Laosissetulekutelt. See tähendab, et Arve koostamiseks peab Ostutellimus olema lattu sisse võetud. Kui soovid koostada Ostutellimustest Arveid (Tellimuse kogusummale) enne Laosissetuleku koostamise, märgi see valik.
Kui siin pole see valik märgitud, saad selle aktiveerida üksikul Ostutellimusel, märkides Tellimusel valiku Arve enne laosissetulekut (Tingimuste kaardil).
Enne Laosissetulekute koostamist saad Ostutellimustest koostada Ostuarveid ka siis, kui Ostuarve seadistustes on märgitud valik Kasuta alati ostutellimuselt täielikke koguseid. Selle valikuga koostatakse Arve Tellimuse kogusummale, isegi juhul, kui on tegemist osalise Laosissetulekuga, samas kui valikuga Ostuarve enne laosissetulekut koostatakse Ostuarve osalise Laosissetuleku summale.

Automaatne partiinumber lähetusele, Sorteeri partiinumbrid Parim enne kuupäeva järgi - Seerianumbrit kandva Artikli lähetamisel pead tavaliselt Seerianumbri ise sisestama, kuna seda ei tehta automaatselt vastavalt FIFO/LIFO arvestusele. Kui on aga tegemist Artikliga, millel on vaid partiinumber ning Sa oled märkinud selle valiku, sisestuvad Seerianumber ja Parim enne kuupäev Lähetusele automaatselt. 
Kui tellitakse partiist suurem kogus kaupa, sisaldab Lähetus vajalikku arvu erinevate Seerianumbritega ridu. Näiteks partii Seerianumbriga 1 koosneb 10 Artiklist ja partii Seerianumbriga 2 samuti 10 Artiklist. Sulle esitatakse Tellimus 11 Artiklile. Kui see valik on märgitud, koostatakse Lähetus, millel on 2 rida: esimene kogusele 10 ja Seerianumbriga 1 ning teine kogusele 1 ja Seerianumbriga 2.
Seerianumbrite kasutamist alustatakse kõige väiksemast (1 enne 2-te, A enne B-d jne). Kuid kui valik Sorteeri partiinumbrid Parim enne kuupäeva järgi on märgitud, kasutatakse esimesena kõige varasema Parim enne kuupäevaga partiinumbrit. Ilma Parim enne kuupäevata partiinumbreid kasutatakse esimestena.
Kui Lähetust koheselt ei kinnitata, saad sellel kasutavaid partiinumbreid muuta, kasutades Operatsioonide menüü käsklust Täida partiinumbrid.

Luba lähetada rohkem, kui oli tellitud - Tellimustest Lähetuste koostamisel ei lubata tavaliselt lähetada suuremat kogust, kui on tellitud. Märgi see valik, kui soovid seda siiski teha. See valik kehtib kõigi Artiklite kohta (ka Tavaliste ja Teenusartiklite kohta).

Ära nõua seerianumbrit laosissetulekul - Vaikimisi on määratud, et Seerianumbriga Artiklite lattu võtmisel ei saa Laosissetulekut ilma Seerianumbrit sisestamata salvestada. Sarnaselt pead Artikli müügil sisendama Lähetusele või Arvele kehtiva Seerianumbri (hetkel laos sees oleva). 
Kui Sulle selline kord ei sobi, märgi see valik. Nüüd saad Laosissetuleku kinnitada ilma sellele Seerianumbreid sisestamata. Laost väljastamise toimingutel (nt Lähetustel, Arvetel, Laomahakandmistel) pead siiski Seerianumbrid määrama, kuid nende puhul ei kontrollita Seerianumbri kehtivust (seda, kas kaup ka hetkel laos on). Kuna Laosissetulekutele pole Seerianumbrite sisestamine kohustuslik, ei ole võimalik Seerianumbri kehtivust kontrollida. Samal põhjusel ei saa laost väljastamise toimingutel valida Seerianumbrit klahvikombinatsiooniga Ctrl-Enter.

Lähetuse ja laoliikumise kuupäevaks kinnitamise kuupäev  - Kui kasutad Kulujärjekorra kulumudelit, pead kõik laotoimingud sisestama ranges kuupäevalises järjekorras, või valeks võib muutuda FIFO/LIFO arvestus. Näiteks ära registreeri Lähetust eelmise päeva kuupäevaga, kui oled juba sisestanud laost väljastamise toimingu (nt Lähetuse, Laomahakandmise) tänase kuupäevaga. Samuti on soovitatav laotoimingud nende esmakordsel salvestamisel kinnitada. Ära kinnita varem registreeritud kinnitamata laotoimingut, kui on olemas hilisemad kinnitatud laotoimingud, v.a. juhul, kui Sa muudad sellel ka kuupäeva. Kui kasutatakse Kulujärjekorra kulumudelit, on soovitatav märkida see valik tagamaks FIFO/LIFO arvestuse korrektsus. Selle valiku kasutamisel antakse Lähetusele selle kinnitamisel automaatselt tänane kuupäev. Samuti sisestub tänane kuupäev Laoliikumise märkimisel Saadetuks ning salvestamisel selle Saadetud kuupäevaks ja Laoliikumise märkimisel Vastu võetuks ja salvestamisel selle Vastu võetud kuupäevaks.

Nõua planeeritud lähetuse kuupäeva - Märgi see valik, kui tahad, et Müügi- ja Ostutellimustel peab olema määratud Planeeritud lähetuse kuupäev.

Vähenda laokogust lähetustel - Nende valikutega määra, millal lähetatud Artiklid Laost maha võetakse (millal laoseise vähendatakse). Artikli kogust vähendatakse lähetatud koguse võrra kas Lähetuse koostamisel või selle kinnitamisel.
Kauba laoseisu igas Laos saad kiiresti kontrollida Operatsioonide menüü funktsiooniga Vaata artikli hetkeseisu või Artikli hetkeseisu aruanne, mis on kättesaadav mitmes HansaWorld Enterprise’i registris. Artikli kogust Laos näed ka Lähetusel väljal Laos. Nende valikutega saad valida, kas laokogus sisaldab ka kinnitamata Lähetustel olevaid koguseid.

Ühik 2 arvutamine - Mitmesse Laomooduli aruandesse on võimalik kaasata Kogust 2. Nii saad näha Artiklite, mille Lao kaardil on määratud Ühik 2 ja Ühikukoefitsient laokoguseid kahes erinevas mõõtühikus.
Kogus 2 saadakse standardkoguse Ühikukoefitsiendiga korrutamisel või jagamisel. Tee vastav valik siin. Selle valiku muutmisel pead aruannete uuendamiseks koostama tekstikoopia ja importima selle uude tühja andmebaasi.

Kronoloogia laos - Kronoloogia funktsiooni saad kasutada FIFO/LIFO väärtuste täpsuse tagamiseks, nõudes laotoimingute sisestamist kuupäevaliselt õiges järjekorras. Kui see funktsioon on kasutusel, ei luba HansaWorld Enterprise kinnitada laotoimingut (Laosissetulekut, Lähetust, Laoliikumist, Tagastatud kaupa või Laomahakandmist), kui vastavas registris eksisteerib varasema Kande kuupäevaga kinnitamata toiminguid või hilisema Kande kuupäevaga kinnitatud toiminguid. Kulujärjekorra kulumudeli puhul on soovitatav see valik märkida.
Märgi valik Üle ladude, kui soovid, et kronoloogiat jälgitaks kõigi laotoimingute puhul ning valik Lao kohta, kui soovid jälgida kronoloogiat vaid uuel laotoimingul kasutatud Lao puhul.
Kronoloogia jälgimise saad konkreetse Lao jaoks välja lülitada, märkides valiku Ignoreeri kronoloogiat vastava Lao kaardil.
NB! Kui see valik on märgitud, ei või registreerida laotoimingut tulevase kuupäevaga. Vastasel juhul ei saa enam tänase kuupäevaga toiminguid sisestada.

Miinusesse lähetamine - Nende valikutega saad määrata, kuidas programm peab toimima Tellimustest Lähetuste koostamisel, kui Laos on vähem kaupa kui tellitud. Tavalisi ja Teenusartikleid need valikud ei puuduta, isegi kui oled Kuluarvestuse seadistuses märkinud valiku Konteeri tavaliste ja teenusartiklite kulu.
Kulujärjekorra kulumudeli (kas FIFO või LIFO) alusel kulukannete arvutamisel märgi valik Ära luba. Kui teed mõne teise valiku ning soovid lähetada Artiklit, mida laos ei ole, lähetatakse miinusesse, kuid Artikli FIFO/LIFO väärtus ei ole teada ning kulukande summad on valed.

Luba - Selle valikuga on võimalik lähetada rohkem Laoartikleid, kui tegelikult Laos on. Kui tellitud kogus on suurem, pakutakse Tellimustest Lähetuste koostamisel vaikimisi siiski Laos olevat kogust.

Ära luba - Märgi see valik, kui soovid, et kaupa ei lähetataks rohkem, kui tegelikult Laos on.

Läheta alati - Selle valikuga saad lähetada suurema koguse Laoartikleid, kui tegelikult Laos on. Erinevalt valikust Luba sisestub Tellimustest Lähetuste koostamisel koguseks automaatselt alati tellitud kogus, isegi kui Laos ei ole piisavalt kaupa.

Rohkem kui ostutellitud - Nende valikutega määra, kas Laosissetulekule saab määrata suurema koguse kui algsel Ostutellimusel.

Põhiladu
Ctrl-Enter    Ladude seadistus, Laomoodul
Kui siin on Ladu määratud, kasutatakse seda alati vaikimisi, kui ei ole määratud mõnda teist Ladu. Kui sisestad nt Laosissetuleku Ladu määramata, võetakse kaup siin määratud Põhilattu.

Kui Sul on vähemnalt üks Ladu, määra see siin Põhilaoks. Sellega tagad, et kaup asub igal ajahetkel mingis laos. Kui unustad määrata laotoimingul Lao, lisatakse kaup Põhilattu või eemaldatakse Põhilaost. Kui kasutad mitut Ladu, on soovitatav märkida samas seadistuses ka valik Nõua ladu. See kohustab Sind igale laotoimingule Ladu sisestama.

Kui valik Nõua ladu (allpool) ei ole märgitud ning Põhiladu muudetakse, pead enne uute laotoimingute sisestamist tegema andmebaasist tekstikoopia ning importima selle uude tühja andmebaasi. Sellega viiakse kogu kaup vanast Põhilaost uude. Kõiki ilma Laota sisestatud laotoiminguid käsitletakse nüüd uue Põhilao toimingutena. Kui kaup jääb tegelikkuses endisesse Põhilattu, saad selle sinna tagasi viia kasutades Laoliikumisi. 

Kui määrad Põhilao esmakordselt, kantakse tekstikoopia importimisel kogu kaup, mille puhul seni oli Ladu määramata Põhilattu.

!

Kui valik Nõua ladu ei ole märgitud ning Põhiladu muudetakse, pead enne uute laotoimingute sisestamist tegema andmebaasist tekstikoopia ning importima selle uude tühja andmebaasi.


Teenindusladu
Ctrl-Enter    Ladude seadistus, Laomoodul
Teenindusladu on vajalik, kui kasutad Hooldusteeninduse moodulit. Hooldusesse või parandusse toodud Artiklid võetakse automaatselt siin määratud Teeninduslattu.

Aseta artikli klassifikaator
Ctrl-Enter    Artikliklassifikaatorite seadistus, Laomoodul
Selle välja kohta loe palun lähemalt siit.

Nõua ladu 
Kui see valik on märgitud, tuleb kõigil laotoimingutel (Lähetustel, Laosissetulekutel) ja Arvetel määrata Ladu. Kui see valik on märkimata ning toimingutel Ladu ei määrata, kasutatakse automaatselt Põhiladu.

See valik on soovitatav märkida, kui kasutad mitut Ladu. Sellega tagad, et laotoimingul peab Ladu olema määratud ning takistad kauba ekslikult Põhilattu võtmise või sealt eemaldamise.

Uuenda tuntud seerianumbrite registrit 
Seda valikut kasutatakse Hooldusteeninduse mooduli puhul. Kui see valik on märgitud, saad Hooldusteeninduse moodulis kasutada Sinu poolt müüdud Artiklite seerianumbreid. Kui selline Artikkel parandusse tuuakse, saab HansaWorld Enterprise seerianumbri abil Arve kuupäeva ja Artiklile määratud Garantiikuude arvu (Artiklikaardi Retsepti kaardil) põhjal otsustada, kas Artiklil kehtib garantiiaeg.

Automaatne lähetus tavalistele ja teenusartiklitele 
Müügitellimustest koostatavatele Arvetele kaasatakse tavaliselt vaid Artiklid, mille kohta on kinnitatud Lähetused. See tähendab, et enne Arve koostamist tuleb Tellimusest koostada Lähetus ja see kinnitada. See ei ole vajalik, kui Tellimusel ei ole Lao- või Struktuurartikleid (st tegelikkuses kaupa Laost ei lähetata). Kui soovid sellistest Tellimustest Lähetust tegemata Arveid koostada, märgi antud valik. 

Kui see valik on märgitud ning Müügitellimusel esineb Tavaline või Teenusartikkel, sisestub väljadele Lähetustel ja Lähetatud Tellimuse salvestamisel automaatselt tellitud kogus. Tavalisi ja Teenusartikleid seega Tellimustest koostatud Lähetustele ei kaasata. Kui Tellimus on salvestatud, ei saa enam ka tellitud kogust muuta.. 

Kui kasutad seda valikut, jälgi, et Sa ei koosta kogemata teenuste eest enneaegselt Arveid Tellimustele, millel leidub ka Laoartikleid.

Seda valikut ei märgita, kui kasutad Müügitellimusi, mis on seotud Projektidega. Sellistest Tellimustest ei koostata Arveid otse: need koostatakse Projektikannetest, mis omakorda koostatakse Lähetustest. Kui antud valik on märgitud, ei kanta ja Tavalisi ja Teenusartikleid (nt töötunde) Tellimustelt Projektikannetele Lähetuste kaudu, kuna Lähetusi ei eksisteeri.

Automaatne sissetulek tavalistele ja teenusartiklitele 
Ostutellimustest koostatavatele Ostuarvetele kaasatakse tavaliselt ainult Artiklid kinnitatud Laosissetulekutelt. See tähendab, et enne Ostuarve koostamist tuleb Ostutellimusest koostada Laosissetulek ja see kinnitada. See ei ole vajalik, kui Ostutellimusel ei ole Lao- või Struktuurartikleid (st tegelikkuses kaupa Lattu ei võeta). Kui soovid sellistest Ostutellimustest Laosissetulekut tegemata Ostuarveid koostada, märgi antud valik.

Kui see valik on märgitud ning Ostutellimusel esineb Tavaline või Teenusartikkel, sisestub Saadud koguse väljale Ostutellimuse salvestamisel automaatselt tellitud kogus. Tavalisi ja teenusartikleid seega Ostutellimustest koostatud Laosissetulekutele ei kaasata. Kui Ostutellimus on salvestatud, ei saa enam ka tellitud kogust muuta.

Arved enne lähetust 
Müügitellimustest koostatavatele Arvetele kantakse tavaliselt ainult Artiklid kinnitatud Lähetustelt. See tähendab, et Arve koostamiseks peab Müügitellimus olema lähetatud. Kui soovid koostada Tellimustest Arveid (Tellimuse kogusummale) enne Artiklite lähetamist, märgi see valik. Kui Lähetustest koostatakse kulukandeid, koostatakse need Lähetuste kinnitamisel (st valik Arved enne lähetust ei mõjuta kuluarvestust). Siiski, kui kulukanded koostatakse Arvetest, Kandeid Finantsi ei koostata. Arve koostamisel pole lähetatava Artikli hind teada, kuna Lähetust veel ei ole. Sellisel juhul pead selle Kande sisestama Finantsi käsitsi.

Kui siin pole see valik märgitud, saad selle aktiveerida üksikul Tellimusel, märkides Tellimusel valiku Arve enne lähetust (( Läh.ting. kaardil).

Ostuarve enne laosissetulekut 
Ostutellimustest koostatavatele Ostuarvetele kantakse tavaliselt ainult Artiklid kinnitatud Laosissetulekutelt. See tähendab, et Arve koostamiseks peab Ostutellimus olema lattu sisse võetud. Kui soovid koostada Ostutellimustest Arveid (Tellimuse kogusummale) enne Laosissetuleku koostamise, märgi see valik.

Kui siin pole see valik märgitud, saad selle aktiveerida üksikul Ostutellimusel, märkides Tellimusel valiku Arve enne laosissetulekut (( Tingimuste kaardil).

Enne Laosissetulekute koostamist saad Ostutellimustest koostada Ostuarveid ka siis, kui Ostuarve seadistustes on märgitud valik Kasuta alati ostutellimuselt täielikke koguseid. Selle valikuga koostatakse Arve Tellimuse kogusummale, isegi juhul, kui on tegemist osalise Laosissetulekuga, samas kui valikuga Ostuarve enne laosissetulekut koostatakse Ostuarve osalise Laosissetuleku summale.

Automaatne partiinumber lähetusele, Sorteeri partiinumbrid Parim enne kuupäeva järgi 
Seerianumbrit kandva Artikli lähetamisel pead tavaliselt Seerianumbri ise sisestama, kuna seda ei tehta automaatselt vastavalt FIFO/LIFO arvestusele. Kui on aga tegemist Artikliga, millel on vaid partiinumber ning Sa oled märkinud selle valiku, sisestuvad Seerianumber ja Parim enne kuupäev Lähetusele automaatselt. 

Kui tellitakse partiist suurem kogus kaupa, sisaldab Lähetus vajalikku arvu erinevate Seerianumbritega ridu. Näiteks partii Seerianumbriga 1 koosneb 10 Artiklist ja partii Seerianumbriga 2 samuti 10 Artiklist. Sulle esitatakse Tellimus 11 Artiklile. Kui see valik on märgitud, koostatakse Lähetus, millel on 2 rida: esimene kogusele 10 ja Seerianumbriga 1 ning teine kogusele 1 ja Seerianumbriga 2.

Seerianumbrite kasutamist alustatakse kõige väiksemast (1 enne 2-te, A enne B-d jne). Kuid kui valik Sorteeri partiinumbrid Parim enne kuupäeva järgi on märgitud, kasutatakse esimesena kõige varasema Parim enne kuupäevaga partiinumbrit. Ilma Parim enne kuupäevata partiinumbreid kasutatakse esimestena.

Kui Lähetust koheselt ei kinnitata, saad sellel kasutavaid partiinumbreid muuta, kasutades Operatsioonide menüü käsklust Täida partiinumbrid.

Luba lähetada rohkem, kui oli tellitud 
Tellimustest Lähetuste koostamisel ei lubata tavaliselt lähetada suuremat kogust, kui on tellitud. Märgi see valik, kui soovid seda siiski teha. See valik kehtib kõigi Artiklite kohta (ka Tavaliste ja Teenusartiklite kohta).

Ära nõua seerianumbrit laosissetulekul 
Vaikimisi on määratud, et Seerianumbriga Artiklite lattu võtmisel ei saa Laosissetulekut ilma Seerianumbrit sisestamata salvestada. Sarnaselt pead Artikli müügil sisendama Lähetusele või Arvele kehtiva Seerianumbri (hetkel laos sees oleva). 

Kui Sulle selline kord ei sobi, märgi see valik. Nüüd saad Laosissetuleku kinnitada ilma sellele Seerianumbreid sisestamata. Laost väljastamise toimingutel (nt Lähetustel, Arvetel, Laomahakandmistel) pead siiski Seerianumbrid määrama, kuid nende puhul ei kontrollita Seerianumbri kehtivust (seda, kas kaup ka hetkel laos on). Kuna Laosissetulekutele pole Seerianumbrite sisestamine kohustuslik, ei ole võimalik Seerianumbri kehtivust kontrollida. Samal põhjusel ei saa laost väljastamise toimingutel valida Seerianumbrit klahvikombinatsiooniga Ctrl-Enter.

Lähetuse ja laoliikumise kuupäevaks kinnitamise kuupäev 
Kui kasutad Kulujärjekorra kulumudelit, pead kõik laotoimingud sisestama ranges kuupäevalises järjekorras, või valeks võib muutuda FIFO/LIFO arvestus. Näiteks ära registreeri Lähetust eelmise päeva kuupäevaga, kui oled juba sisestanud laost väljastamise toimingu (nt Lähetuse, Laomahakandmise) tänase kuupäevaga. Samuti on soovitatav laotoimingud nende esmakordsel salvestamisel kinnitada. Ära kinnita varem registreeritud kinnitamata laotoimingut, kui on olemas hilisemad kinnitatud laotoimingud, v.a. juhul, kui Sa muudad sellel ka kuupäeva. Kui kasutatakse Kulujärjekorra kulumudelit, on soovitatav märkida see valik tagamaks FIFO/LIFO arvestuse korrektsus. Selle valiku kasutamisel antakse Lähetusele selle kinnitamisel automaatselt tänane kuupäev. Samuti sisestub tänane kuupäev Laoliikumise märkimisel Saadetuks ning salvestamisel selle Saadetud kuupäevaks ja Laoliikumise märkimisel Vastu võetuks ja salvestamisel selle Vastu võetud kuupäevaks.

Nõua planeeritud lähetuse kuupäeva
Märgi see valik, kui tahad, et Müügi- ja Ostutellimustel peab olema määratud Planeeritud lähetuse kuupäev.

Vähenda laokogust lähetustel 
Nende valikutega määra, millal lähetatud Artiklid Laost maha võetakse (millal laoseise vähendatakse). Artikli kogust vähendatakse lähetatud koguse võrra kas Lähetuse koostamisel või selle kinnitamisel.

Kauba laoseisu igas Laos saad kiiresti kontrollida Operatsioonide menüü funktsiooniga Vaata artikli hetkeseisu või Artikli hetkeseisu aruanne, mis on kättesaadav mitmes HansaWorld Enterprise’i registris. Artikli kogust Laos näed ka Lähetusel väljal Laos. Nende valikutega saad valida, kas laokogus sisaldab ka kinnitamata Lähetustel olevaid koguseid. 

Loe lähemalt funktsioonide Vaata artikli hetkeseisu ja Artikli hetkeseisu aruanne kohta. 

Ühik 2 arvutamine 
Mitmesse Laomooduli aruandesse on võimalik kaasata Kogust 2. Nii saad näha Artiklite, mille Lao kaardil on määratud Ühik 2 ja Ühikukoefitsient laokoguseid kahes erinevas mõõtühikus.

Kogus 2 saadakse standardkoguse Ühikukoefitsiendiga korrutamisel või jagamisel. Tee vastav valik siin. Selle valiku muutmisel pead aruannete uuendamiseks koostama tekstikoopia ja importima selle uude tühja andmebaasi.

Kronoloogia laos 
Kronoloogia funktsiooni saad kasutada FIFO/LIFO väärtuste täpsuse tagamiseks, nõudes laotoimingute sisestamist kuupäevaliselt õiges järjekorras. Kui see funktsioon on kasutusel, ei luba HansaWorld Enterprise kinnitada laotoimingut (Laosissetulekut, Lähetust, Laoliikumist, Tagastatud kaupa või Laomahakandmist), kui vastavas registris eksisteerib varasema Kande kuupäevaga kinnitamata toiminguid või hilisema Kande kuupäevaga kinnitatud toiminguid. Kulujärjekorra kulumudeli puhul on soovitatav see valik märkida.

Märgi valik Üle ladude, kui soovid, et kronoloogiat jälgitaks kõigi laotoimingute puhul ning valik Lao kohta, kui soovid jälgida kronoloogiat vaid uuel laotoimingul kasutatud Lao puhul.

Kronoloogia jälgimise saad konkreetse Lao jaoks välja lülitada, märkides valiku Ignoreeri kronoloogiat vastava Lao kaardil.

!

Kui see valik on märgitud, ei või registreerida laotoimingut tulevase kuupäevaga. Vastasel juhul ei saa enam tänase kuupäevaga toiminguid sisestada.


Miinusesse lähetamine 
Nende valikutega saad määrata, kuidas programm peab toimima Tellimustest Lähetuste koostamisel, kui Laos on vähem kaupa kui tellitud. Tavalisi ja Teenusartikleid need valikud ei puuduta, isegi kui oled Kuluarvestuse seadistuses märkinud valiku Konteeri tavaliste ja teenusartiklite kulu.

Kulujärjekorra kulumudeli (kas FIFO või LIFO) alusel kulukannete arvutamisel märgi valik Ära luba. Kui teed mõne teise valiku ning soovid lähetada Artiklit, mida laos ei ole, lähetatakse miinusesse, kuid Artikli FIFO/LIFO väärtus ei ole teada ning kulukande summad on valed.
Luba 
Selle valikuga on võimalik lähetada rohkem Laoartikleid, kui tegelikult Laos on. Kui tellitud kogus on suurem, pakutakse Tellimustest Lähetuste koostamisel vaikimisi siiski Laos olevat kogust.

Ära luba 
Märgi see valik, kui soovid, et kaupa ei lähetataks rohkem, kui tegelikult Laos on.

Läheta alati 
Selle valikuga saad lähetada suurema koguse Laoartikleid, kui tegelikult Laos on. Erinevalt valikust Luba sisestub Tellimustest Lähetuste koostamisel koguseks automaatselt alati tellitud kogus, isegi kui Laos ei ole piisavalt kaupa.
Rohkem kui ostutellitud 
Nende valikutega määra, kas Laosissetulekule saab määrata suurema koguse kui algsel Ostutellimusel.

Kuidas sisestada retsepti?

Enne retsepti kaardi loomist tuleb valmis teha valmistoote artikli kaart Artilite registris. Retsepti kaardi loomiseks on kõige lihtsam valida valmistoote artikli kaardi peal Koosta menüü valik "Retsept". Ekraanile avaneb retsepti kaart, mis saab autmaatselt koodiks sama koodi, mis valmistootel. Samuti on retsepti ridadele lisatud valmistoode "Välja" veeru all. Loodud retsepti kood salvestub automaatselt ka valmistoote kaardil "Retsept" lahtrisse.

Retsepte võid sisestada ka otse moodulis Logistika - Seadistused. Vajuta Koosta menüüst Koopia, kui soovid olemasolevat retsepti kaarti aluseks võtta. Või vali Koosta menüüst Uus, kui soovid uut retsepti koostama hakata.

Kood - Anna retseptile kuni 20 tähemärgist koosnev kood. Retseptikood võiks olla sarnane väljundartikli Artiklikoodile.

Nimetus - Toodetava komplekti kirjeldus.

Toodetav kogus - Toodetava koguse saad määrata vaid eeldusel, et kasutad Tootmise moodulit (st. kui Retseptiga koostatakse Laoartikkel).

Tunde ettevalmistamiseks, Minimaalne toodetav kogus, Päevi tootmiseks, Fikseeritud tootmispäevi, Tunde tootmiseks, Värv ressursiplaneerimises, Toodetav arv, Standardpartii, Lisatootm. kogus, Keel - Ka neid välju saad kasutada vaid Tootmise mooduli olemasolul. 

Suletud - Märgi see valik, kui sa Retsepti enam ei kasuta. Kui struktuurartikkel koostatakse suletud retseptiga ning sa kasutad seda artiklit müügitellimusel, müügiarvel või muul müügi- või laotoimingul, vastavat toimingut salvestada ei saa. Seepärast on soovitatav märkida ka struktuurartikkel Suletuks, millega eemaldad selle artikli valiku nimekirjast ja tagad, et seda kogemata ekslikult ei kasutataks (või määra struktuurartiklile mõni teine retsept).

Juhised - Siia sisesta retsepti kasutamise juhised.

Retsepti tabeli ridadele sisesta sisendartiklid (st. valmistatava artikli koostisosad). Tabeli viimasele reale sisesta valmiva/komplekteeritud artikli kood (st. retsepti tulemus). Kui Tootmise moodulit ei kasutata, peab retsepti tulemuseks olema artikkel, mis on tüübiga Struktuurartikkel. Tootmiste registris kokku pandud artikkel peab olema Laoartikkel tüüpi.

Osa A

Artikkel - Vali sisendartiklite artiklikood. Viimasele reale sisesta valmistoote artiklikood.

Nimetus - Artiklikoodi valimisel sisestub Artikli Nimetus automaatselt.

Sisse - Sisesta valmistoote kokkupanemiseks vajaminevate komponentide arv. NB! Ära sisesta komponente viimasele reale.

Välja - Eespool toodud komponentidest koostatavate väljundartiklite arv. Tavaliselt on selleks 1. Kogus peab olema 1, kui retsept on seotud artikliga.

Osak.% - Osakaalu protsent. Seda välja kasutatakse vaid juhul, kui retseptil on mitu väljundartiklit. Tavaliselt võib seda ette tulla vaid siis, kui väljundartiklid on Laoartiklid (st artiklid, mis komplekteeritakse Tootmise moodulis). Väljundartiklite ridadele sisesta vastavad osakaalu protsendid. Retsepti kasutamisel Tootmise kaardil jagatakse sisendartiklite kogukulu vastavalt siin määratud protsendimääradele.

Mat.kulu - Kui reale on sisestatud sisendartikkel, määra artikli ühiku Ostuhind. Vaikimisi sisestub artikli Ostuhind artiklikaardilt. Siin näidatav summa EI OLE sama, kui tavapärase Kulumudeli alusel arvutatud laoväärtus. Selle kulusumma muutmiseks kasuta hooldusfunktsiooni "Muuda retsepti".

Kui reale on sisestatud väljundartikkel (komplekteeritav kaup), määra selle artikli väärtus. Tavaliselt on selleks sisendartiklite Ostuhindade summa, kusjuures arvesse on võetud ka kasutatud koguseid. Jällegi sisestub vaikimisi artikli Ostuhind artiklikaardilt.
Sisendartiklite kogukulu näed jaluses Sisendartiklite kulu väljal ja väljundartiklite koguväärtust Väljundartiklite väärtuse väljal.

Töökulu - Tööjõukulu (toodetud ühiku kohta). Sisesta sisendartiklite ja/või väljundartiklite töökulu. Tavaliselt on selleks artikli kokkupanemiseks kasutatava tööjõu kulu.
Töökulu määra vaid sellistele Retseptidele, millega koostatakse Laoartikkel (mis komplekteeritakse Tootmise registris). Kui koostatakse Struktuurartikkel, töökulu arvesse ei võeta.

Töökulu sisesta reale, mis tähistab sisendartiklit. Nii krediteeritakse antud retsepti kasutavast Tootmise kaardist koostatud finantskandel tööjõukulu summas Tootmise T-kulu kontot. Kui määrad töökulu väljundartikli reale, debiteeritakse selle summas Tootmise T-kulu kontot.

Nii Sisendartiklite kulu kui Väljundartiklite väärtuse summad jaluses sisaldavad töökulu.

Osa B

Kirjeldus - Sisesta siia märkused artikli kohta.

Retsept - Siin näed, kas arikkel on omakorda komplekteeritud komponentidest (ehk on määratud alamretsept). Seda välja muudetakse automaatselt ning käsitsi seda muuta ei saa.

Jalus

Lukusta - Kui oled veendunud, et retsept on valmis, märgi edasiste muudatuste vältimiseks antud valik.
NB! Kui oled antud retsepti kord toimingul (nt Lähetusel või Tootmisel) kasutanud, ära seda enam muuda, eriti kui Retseptiga koostatakse Struktuurartikkel, millel pole märgitud valikut "Aseta sisestamisel komponendid". Sellisel juhul muudab retsepti muutmine laoseisud valeks.
Kui siiski oleks vaja retsepti muuta, koosta hoopis uus retsept.

Sisendartiklite kulu - Sisendartiklite kogukulu (Töökulu + (Materjalikulu x Sisse kogus)). Kui väljundartikkel on laoartikkel, sisesta see summa vastava artikli kaardile Ostuhinna väljale. Seda saad teha kas käsitsi või kasutada Tootmise mooduli hooldusfunktsiooni "Muuda retsepti".

Väljundartiklite väärtus - Väljundartiklite koguväärtus (Töökulu + (Materjalikulu x Välja kogus)).

Millised valikud pean märkima kliendilt Tagastatud kauba dokumendi koostamisel?

Kui klient tagastab kauba, saab Lähetuse dokumendilt koostada Tagastatud kauba kaardi. Tagastataud kaubad tekivad Logistika mooduli seadistusse "Tagastatud kaubad". Dokumendil on valik  Vähenda. Selle valikuga saad määrata, kuidas muudetakse müügitellimusel infot, millest Tagastuse kaart koostati.

Lähetatud kogust - Selle valikuga vähendatakse müügitellimusel ainult lähetatud koguseid. Seda kasutatakse, kui klient soovib rikkis kauba asendamist. Kui Tagastus on kinnitatud ja soovid saata asenduskauba, saad müügitellimusest koostada uue Lähetuse.

Tellitud ja saadud kogust - Selle valikuga vähendatakse nii Tellitud ja Lähetatud kogust. Seda kasutatakse, kui asenduskaupa ei soovita. Kui müügitellimuse kohta on saadetud kliendil ka Müügiarve, saad selle krediteerida, valides Tagastuse kaardi Koosta menüüst käskluse Koosta kreeditarve.

Seadistuses saad määrata vaikimisi valiku, mis alati uue Tagastatud kauba kaardi koostamisel kohe valitud on. Selleks on Logistika moodulis seadistus 
Tagastataud kaupade seadistus.

Milleks kasutatakse seadistust "Lao ümberhindluse seadistused"?

Logistika/Ladu mooduli seadistust kasutatakse Lao ümberhindluste registriga koos. 

Kui ettevõttel on mitu ladu (või kui kasutatakse seerienumbrite jälgimist), siis võib olla vajadus hinnata laoväärtused ümber vastavalt konkreetsele laole ehk ainult ühes laos või ainult kindla seerianumbriga/partiinumbriga artiklid.
Kui Lao ümberhindluse koostamisel ei ole oluline ladu või seerianumber/partiinumber, ja soovid et programm lubaks hinna ümberhindluse ainult kogu toote laoseisule, siis märgi see valik  "Sama kulu samale artiklile".

Mida näitab seadistus "Kaalutud keskmine"?

Logistika mooduli seadistuses "Kaalutud keskmine" näed iga artikli keskmist ühiku ostuhinda. Informatsiooni sellest seadistusest kasutatakse Laoseisu aruandes ning kauba lähetamisel laost, kui kasutad Kaalutud keskmise kulumudelit koos valikuga "Kaalutud keskmine lao kohta" (seadistus Kuluarvestus).

Kui laosissetulekul on määratud Ladu, koostatakse selle kinnitamisel ja salvestamisel antud seadistusse lattu võetud artiklite kohta kaardid automaatselt. Kui teatud artikli/lao kombinatsiooni kohta juba on Kaalutud keskmise kaart olemas, arvutatakse sellel keskmine ostuhind vastavalt uuele laosissetulekule ümber. Laosissetulekud, millel ei ole Ladu märgitud, antud seadistust ei mõjuta.

Kuna iga artikli/lao kombinatsiooni kohta on seadistuses eraldi kaart, võib siin toodud keskmine ostuhind erineda artikli kaardil olevast, kuna seal arvutatakse keskmine hind kõigi ladude peale kokku.

Keskmine ostuhind sisaldab ka võimalikke lisakulusid nagu transport või toll. Kaalutud keskmise kaardi koostamisel võetakse arvesse ka kõiki varasemaid antud artikli/lao kombinatsiooniga laosissetulekuid (näiteks kui eelmine Kaalutud keskmise kaart kustutati).

Kuidas seadistada mitu ladu?

Programm võimaldab hoida kaupa mitmes laos. Laoseisude üle peetakse arvestust nii iga lao kohta eraldi kui kõikide ladude kohta kokku.

Kui sul on vähemalt üks ladu, määra see Logistika moodulis Laoseadistustes põhilaoks. Sellega tagad, et kaup asub igal ajahetkel mingis laos. Kui unustad määrata laotoimingul lao, lisatakse kaup põhilattu või eemaldatakse põhilaost. Kui kasutad mitut ladu, on soovitatav märkida samas seadistuses ka valik Nõua ladu. See kohustab kasutajat igale laotoimingule ladu sisestama.

Mine Logistika moodulisse, ava Seadistused, rida Laod.  Uue lao kaardi sisestamiseks klõpsa Koosta menüüst Uus.

Vaata ka VIDEOT

Laokonto 
Laokontot debiteeritakse kauba lattu võtmisel ja krediteeritakse kauba lähetamisel laost. Kui Lao kaardile ei ole kontot määratud, konteeritakse kas Artikliklassi Laokontot või seadistuses Lausendamine,ladu määratud Laokontot.

Objekt
Kasuta Ctrl+Enter objektide registrist valimiseks. Laole saad anda kuni 20 komadega eraldatud Objekti, mis sisestuvad ka kõigi antud laoga seotud Laosissetulekutele. Laosissetulekutest koostatud finantskandel sisestuvad objektid Laokasumi konto kreeditkonteeringule. Laomahakandmistest koostatud finantskandel sisestuvad objektid Laokahjumi konto deebetkonteeringule. Teiste ladudega seotud Laosissetulekutele ega Laomahakandmistele need Objektid ei sisestu, mis lubab analüüsida kasumit ja kahjumit Ladude lõikes.

Ignoreeri kronoloogiat 
Tagamaks FIFO/LIFO järjekorra õigsuse, saad määrata, et laotoimingud registreeritaks programmis kronoloogilises järjekorras. Selleks märgi Logistika mooduli Laoseadistustes valik "Kronoloogia laos". Kui kasutad seda võimalust, ei saa laotoimingut (Laosissetulek, Lähetus, Laoliikumine, Tagastatud kaubad või Laomahakandmine) kinnitada, kui ühes neist registritest eksisteerib varasema Kande kuupäevaga kinnitamata laotoiming või hilisema Kande kuupäevaga kinnitatud laotoiming.
Kui antud Laos pole laotoimingute registreerimise kronoloogiline järjekord oluline, märgi antud valik.

Nõua asukohta 
Kui Laol on Asukohad ning sa soovid, et antud Lao kasutamisel näidataks alati ka Asukoht, märgi see valik. See valik on kohustuslik, kui kasutad ERP paketiga Laohalduse moodulit ja antud ladu on sisestatud Laohalduse seadistustesse. Kui sa ei kasuta Laohalduse moodulit, on soovitatav seda valikut mitte märkida.

Tüüp
Nende valikutega määra antud lao kohta hooldusfunktsiooni Inventuurivõrdlus käivitamisel kasutatavad laokasumi ja -kahjumi kontod. 

Muu 
Märgi see valik, kui on tegemist tavalise Laoga. Kui hooldusfunktsiooniga Inventuurivõrdlus koostatakse selles laos asuva artikli kohta Laosissetulek, kasutatakse Laokasumi kontot Logistika seadistusest "Lausendamine,Ladu". Kui funktsiooniga koostatakse aga Laomahakandmine, kasutatakse samas seadistuses määratud Laokahjumi kontot.

Tootmine 
Kui hooldusfunktsiooniga Inventuurivõrdlus koostatakse selles Laos asuva artikli kohta Laosissetulek, kui artikkel kuulub artikliklassi ja Kuluarvestuse seadistuses on märgitud valik "Kasuta konteerimisel artikliklasse", on Laokasumi kontoks artikliklassi kaardil Materjalikulu erinevuste konto. Muul juhul kasutatakse Laokasumi kontot seadistusest Lausendamine,Ladu. Sarnaselt, kui hooldusfunktsiooniga koostatakse Laomahakandmine ning eelpoolnimetatud tingimused on täidetud, on Laokahjumi kontoks artikliklassi peal Materjalikulu erinevuste konto. Muul juhul kasutatakse Laokahjumi kontot seadistusest Lausendamine Ladu.

Kui sul on mitu ladu, võid iga Lao kohta eraldi FIFO ja Kaalutud keskmise arvestuste pidamiseks märkida Logistika moodulis Kuluarvestuse seadistuses valikud "Kulujärjekord lao kohta" ning "Kaalutud keskmine lao kohta". Sellega tagad, et kaup väljastatakse järjekorras, kuidas see vastavasse lattu sisse tuli.
Kui need valikud märgitud ei ole, peetakse üldist FIFO ja kaalutud keskmise arvestust: artiklid väljastatakse Lattu võtmise järjekorra alusel, olenemata sellest, millises laos neid kaupu hoitakse. Need valikud mõjutavad ka laoväärtuste arvutusi Laoseisu aruande jaoks. Samuti on soovitatav märkida valik "Nõua ladu" või määrata põhiladu Laoseadistustes. Nii ei unusta sa kauba väljastamisel või lattu võtmisel Ladu määrata.

Kuidas kasutatakse seadistust Partiitekstid?

Logistika mooduli seadistuses Partiitekstid määratakse nö. riknevate kaupade ‘Parim enne‘ kuupäevad.  Artiklite puhul, mida sinu firma edasi müüb, tekivad partiiteksti kaardid automaatselt Laosissetulekute kinnitamisel. Eelduseks on, et Laosissetuleku ridadel on täidetud ‘Parim enne‘ kuupäev ning artiklile on antud kas seeria- või partiinumber.

Artiklid, mida ise kokku pannakse või toodetakse, tuleb kõigepealt registreerida Tootmise kaardiga (Tootmise moodulis), kus antakse neile ka seerianumbrid. Seejärel sisesta siia seadistusse vajalikud kaardid käsitsi, määrates sobivad ‘Parim enne’ kuupäevad.

Kui Partiitekstid on loodud, näidatakse kasutajale kauba väljastamisel (Lähetusele või Müügiarvele) seerianumbri sisestamisel automaatselt ka artikli ‘Parim enne’ kuupäevi. Selleks märgi Müügiarvete mooduli seadistuses "Artikli seadistused" valik "Näita Parim enne kuupäevi".

Mida tähendab Tagastatud Kaubad dokumendi peal valik "Kreeditarveta"?

"Tagastatud Kaubad" dokumendid asuvad Logistika moodulis seadistuste all. Kui Tagastatud kaupade kaardile lisada linnuke "Kreeditarveta", siis ei saa antud Tagastatud kauba kaardist koostada kreeditarvet )"Koosta" menüüst).

Laosissetulek tehti vales valuutas. Tooted on juba müüdud. Kuidas parandada?

Toimi järgnevalt:

1) See kogus, mis on juba müüdud, tuleb Tagastatud kaubaga sisse tagasi võtta. Müügiarve krediteerida.

2) Kõik need artiklid, mis olid vale valuutaga laosissetuleku peal, tuleb laost maha kanda, laoseis nulli viia. Tee laomahakandmine.

3) Tee uus laosissetulek õiges valuutas ja õigete hindadega.

4) Koosta uuesti müügiarve.

Logistika mooduli juhend

Standard Books versiooni põhjal: PDF

 TEEMAD:

SISSEJUHATUS

ARTIKLID

SEADISTUSED:
ARTIKLITE MINIMAALTASEMED
KULUARVESTUS
LAOSEADISTUSED
LAOD
LAUSENDAMINE, LADU
OSTUTELLIMUSTE KLASSID
OSTUTELLIMUSTE SEADISTUSED
TAGASTATUD KAUBAD
TOOTJAD/IMPORTIJAD

REGISTRID:
LÄHETUSED
LAOSISSETULEKUD
LAOMAHAKANDMISED
LAOLIIKUMISED
OSTUTELLIMUSTE REGISTER
OSTUARTIKLITE REGISTER
KONTAKTID
INVENTUURID

HOOLDUSED:
KOOSTA INVENTUURI KAARDID
INVENTUURIVÕRDLUS

ARUANDED:
ARTIKLI AJALUGU
LAOSEIS
TÄIENDAMISVAJADUS
OSTUTELLIMUSTE NIMEKIRI
TÄITMATA OSTUTELLIMUSED

DOKUMENDID

EKSPORDID:
LAOSALDO
LAOSEIS

Laoliikumise sisestamisel ei ilmu artikli ostuhind?

Laoliikumine ei näita artikli ridadel hind kuni kaardi salvestamiseni. Salvestamise(mitte kinnitamise) hetkel ilmub ka nö.vana ühikuhind ehk millega kaup ühest laost välja läheb. Tegelik hind leitakse programmi poolt kinnitamise hetkel, sest siis leiab programm FIFO järjekorra järgi õige kulu hinna.

Veerg "Vana üh.hind, v.võetud"
Kui Vastu võetud kogus on näidatud, sisestub Laoliikumise salvestamisel siia ühiku laoväärtus, mida kasutatakse Laoliikumise vastuvõtmisel ja salvestamisel koostatud Kandel. Ühest suurema koguse korral näed siin keskmist ühiku laoväärtust.
Kui muudad Artiklikoodi või Vastu võetud kogust, ei arvutata vana ühikuhinda kohe automaatselt ümber. Selleks kasuta Operatsioonide menüü käsklust "Arvuta ostuhind vana ühikuhinna põhjal". Vana ühikuhind arvutatakse ümber iga kord, kui Laoliikumist salvestatakse, eeldusel et on näidatud Vastu võetud kogus (ning kui kasutatakse vaheladu ja vahelaos on piisav kogus kaupa).
See hind arvutatakse vastavale Artiklile või Artikliklassile. Kui kasutatav kulumudel on Vaikimisi, on selleks Kuluarvestuse seadistuses määratud Peamine kulumudel.

Veerg "Lisakulu, v.võetud"
Mõnikord võib Artikli väärtus ühest Laost teise üleviimisel muutuda. Sellel väljale saad sisestada positiivse või negatiivse summa, mille võrra Artikli ostuhinda muudetakse: summa sisestatakse ühiku kohta.
Seda välja saad kasutada järgmiselt:

Vana hind Lisakulu Uus hind
50 10 60
50 -10 40
50 10% 55
50 -10% 45

Laoliikumise vastu võtmisel ja salvestamisel koostatud Kandel kantakse muutuse summa Laokahjumi või Laokasumi kontole seadistusest "Lausendamine Ladu". Siin toodud lisakulu kaasatakse Artikli FIFO väärtuse ning Artikli üldisele Kaalutud keskmise (mida näed Artiklikaardi Kulude kaardil arvestusse). Kui Kuluarvestuse seadistuses on märgitud valik Kaalutud keskmine lao kohta, kaasatakse antud lisakulu ka Artikli Kaalutud keskmise väärtuse arvestusse sihtlaos.
Kui Artikli Ostuhinda muudetakse Laosissetulekul Kaalutud keskmisega (määratakse Artiklikaardi ehk Kulude kaardil), kaasatakse siin määratud lisakulu Artikli Ostuhinna arvestusse.

Veerg "Uus üh.hind, v.võetud" 
Uus Artikli ühiku hind koos teise Lattu üle viimisega kaasnenud kuluga. See on Artikli uus laoväärtus.
Operatsioonide menüü käsklusega Arvuta ostuhind vana ühikuhinna põhjal lisatakse Vanale ühikuhinnale, vastu võetud Lisakulu, vastu võetud. Uus ühikuhind arvutatakse alati Laoliikumise salvestamisel, eeldusel et on näidatud Vastu võetud kogus (ning kui kasutatakse vaheladu ja vahelaos on piisav kogus kaupa).

Laosissetuleku sisestamisel ilmub teade "Artikkel ei ole laoartikli tüübis"

Lao sissetuleku ridadele on sisestatud artikkel, mille tüüp ei ole "Laoartikkel". Lattu saab võtta ainult "Laoartikli" tüüpi artikleid/tooteid.

Kui oled just loonud uue artikli kaardi, siis kontrolli artikli kaardi peal, et oleks märgitud valik "Laoartikkel".

Laoliikumise salvestamisel ilmub teade "Kood ei ole kasutusel"

Lao liikumisel peavad olema märgitud dokumendi päisesse mõlema lao koodid, millisest laost ja millisesse lattu kaup liigub. Ladude koode on kõige täpsem valida Ctrl+Enter klahvikombinatsiooni kasutades. Laoliikumine annab samasuguse veateate ka siis, kui olete kogemata käsitsi vale laokoodi sisestanud.

Kas saab kaupasid laost välja saata Lähetust tegemata?

Jah, kaupu saab laost välja saata ka ilma Lähetust koostamata. Seda saab teha, sisestades Arve otse Müügiarvete moodulis ning märkides Arvel valiku "Uuenda ladu".

Moodul Müügiarved > Seadistused> "Lausendamine Müük" on võimalik märkida ruut "Arve muudab ladu". Kui on märgitud see valik, märgib programm Arvel "Uuenda ladu" automaatselt. Kui see valik on arvel märgitud, muudetakse laoseisu, kuid Lähetuste registrisse vastavat kaarti ei koostata.
Aruandes 'Artikli ajalugu' on ka laoseisu muutused kajastatud. Samuti tekib Arvest koos realisatsiooni kandega ka kulukanne. Müügitellimusest on võimalik koostada Arve enne Lähetust, kui moodulis Logistika > Seadistused > Laoseadistused > märkida linnuke "Arve enne lähetust". 

Kaupade laoseisu saab ka vähendada, kasutades Laomahakandmisi, kuid need on mõeldud peamiselt riknenud kauba jmt. maha kandmiseks.

(Enterprise ja ERP versioonides moodul Logistika=Ladu)

Kas kaupade lattu võtmiseks peab alati sisestama esmalt ostutellimuse, seejärel sellest lao sissetuleku?

Ei pea Ostutellimusest alustama, võib sisestada ka kohe Laosissetuleku. Ostutellimuste kasutamine muudab kaupade saabumise jälgimise paindlikumaks. 

Mida tähendab lao kronoloogia?

Kronoloogia laos tähendab, et programm kontrollib, et kõik laodokumendid oleksid sisestatud ajaliselt õiges järjekorras. Näiteks, kui on sisestatud laosissetulek kuupäevaga 10. jaanuar 2016, ja programm on seadistatud kronoloogiat jälgima, siis ei saa peale seda sisestada laosissetulekut kuupäevaga 05. jaanuar 2016.

Kronoloogi jälgimine aktiveeritakse seadistusega Logistika moodulis > Seadistused > Lao seadistused - "Kronoloogia laos"= Lao kohta/Üle ladude.

Kronoloogia funktsiooni saad kasutada FIFO/LIFO väärtuste täpsuse tagamiseks, nõudes laotoimingute sisestamist kuupäevaliselt õiges järjekorras. Kui see funktsioon on kasutusel, ei luba programm kinnitada laotoimingut (Laosissetulekut, Lähetust, Laoliikumist, Tagastatud kaupa või Laomahakandmist), kui vastavas registris eksisteerib varasema Kande kuupäevaga kinnitamata toiminguid või hilisema Kande kuupäevaga kinnitatud toiminguid. FIFO kulumudeli puhul on soovitatav see valik märkida.

Märgi valik "Üle ladude", kui soovid, et kronoloogiat jälgitaks kõigi laotoimingute puhul.
Märgi valik "Lao kohta", kui soovid jälgida kronoloogiat vaid uuel laotoimingul kasutatud Lao puhul.

Kronoloogia jälgimise saad konkreetse Lao jaoks välja lülitada, märkides valiku "Ignoreeri kronoloogiat" vastava Lao kaardil.

Kauba väärtus laost lattu liigutamisel muutub. Kuidas laoliikumisel sisestada?

Sisesta Laoliikumine, lisa artiklid ja kogused. Artiklite ridadel täida veerg "Liakulu v.v." (lisakulu vastuvõtmisel). Kui lao liikumine kinnitada, täidab programm automaatselt veerud "Vana üh.hind v.v." ja "Uus hind v.v." Uuele hinnale lisatakse automaatselt lisakulu.

Laoliikumise kinnitamisel tekib finantskanne, kus lisakulu on konteeritud "Lao muutuse" kontole, mis määratakse moodulis Logistika > Seadistused > "Lausendamine,ladu".

Vaata ka VIDEOT

Loe täpsemalt siit: hansamanuals.com

(Enterprise ja ERP versioonides moodul Logistika=Ladu)

Aruande "Laoseis" kasutamine

Selles aruandes esitatakse kõigi või valitud Artiklite, Ladude laoseisud või saldod.

Täpsem info: video, hansamanuals.com

Millise finantskande koostab programm laoliikumisest?

Kui kinnitada laoliikumine, siis tekib finantskanne, kus krediteeritakse laoliikumise väljale "Laost" sisestatud lao kontot (konto on sisestatud lao kaardile Logistika mooduli seadistuses). Krediteerimine toimub laoliikumise veeru "FIFO" summas. Debiteeritakse laoliikumise väljale "Lattu" sisestatud lao kontot. Debiteerimine toimub veeru "Uus hind" summas.

Kui Lao kaardil on konto määramata, kasutab programm laokontot, mis on määratud Logistika mooduli seadistuses "Lausendamine, Ladu". Hinna erinevused konteeritakse "Laomuutuse" kontole.

Kui mõlema lao kaardi peal on juhtumisi sama kontot kasutatud, siis laoliikumisest ei teki kannet.

Kuidas parandada valesti sisestatud laosissetulekut?

Kui laosissetulek on juba kinnitatud, siis seda dokumenti lihtsalt parandada ei saa. Laosissetuleku parandamise viis sõltub mitmest nüansist. Kui laosissetulekule sisestati ekslikult vale hind, siis tuleb toimida järgnevalt.

1) Kui ettevõttes on kasutusel FIFO kuluarvestuse meetod.
A) Eeldusel, et vale hinnaga kaupa pole veel müüdud ega Lähetatud. Võid vale laosissetuleku tühistada: vajuta valesti sisestatud rea numbrile, nii et terve rida läheb aktiivseks ning vajuta Backspace klahvi. Punane joon ilmub rea peale.
Seejärel saad uue laosissetuleku koostada. Vale laosissetuleku tühistamisel tühistab programm automaatselt ka finantskande.

Kui eelnevalt oli artikli laoseis 0, siis võid tühistamise asemel ka vale laosissetulekuga sisse võetud artiklid ja samad kogused maha kanda laomahakandmisega. Seejärel teha uue laosissetuleku õige hinnaga.

B) Kui vale laosissetulekuga kaup on juba müüdud või Lähetatud, siis tühistamist kasutada ei saa.
Kui eelnevalt oli laos sama artiklit veel teise hinnaga, siis selleks, et kauba FIFO järjekord saaks õigeks, tuleb programmis konkreetse kauba laoseis korraks tühjaks kanda. Väljasta aruanne Laoseis detailse vaatega, fikseeri kauba laoseis kokku ja tee laomahakandmine kogu lao kogusele nii, et selle kauba kogus laos oleks null. Seejärel koosta uus laosissetulek ja võta kaubad tagasi lattu samas järjekorras nagu enne ja õige hinnaga. 

Kui eelnevalt oli laos erinevatest partiidest eri hindadega kaupa, siis tuleb laoseisu taastated sisesta mitu erinevat laosissetulekut, samas järjestuses nagu need varasemalt lattu võeti. Iga sissetuleku peale määra vastav sisseostu hind. 

2) Kui ettevõttes on kasutusel kaalutud keskmise kuluarvestuse meetod.
Koosta "Lao ümberhindluse" dokument, millega saad selle artikli ostuhinda muuta, ilma et peaksid tegema laomahakandmise ja laosissetuleku.

Kuidas sisestada ladude algsaldosid?

Lao algsaldode sisestamiseks tehakse arvestuse algusele eelnenud kuupäevaga Laosissetulek, kuhu märgitakse kõikide artiklite koguselised laoseisud ja nende ostuhinnad. Kui Sa soovid sisestada artiklite hinnad täpsete FIFO hindadega, siis võid sisestada laosissetulekule ühte artiklit mitu korda(erinevatele ridadele) erinevate hindadega. Esimese rea artikkel läheb laost välja enne temale järgneva rea artiklit. Hankijat laosissetulekule märkima ei pea. Kui Sul on mitu ladu tuleb ladude laoseisud sisestada eraldi laosissetulekute kaardile.

Vaata ka VIDEOT

Kuidas kasutatakse Logistika moodulis seadistust "Lao ümberhindlused"?

Moodulis Logistika asub Seadistuste all register "Lao ümberhindlused". Register võimaldab lihtsamalt teha laokaupade ümberhindlust. Näiteks: kui osteti kallis kaup, mis jäi lattu seisma ja vajab nüüd alla hindamist.

Laoümberhindluse kaardile sisesta hinnaerinevuse konto, ladu ja artikkel, mida soovid ümber hinnata.  Artikli koodi sisestamisel lisab programm automaatselt laojäägi koguse igas laos. Ümber saab hinnata artikli olemasoleva kogu laojäägi programmis, kogust ise muuta ei saa.

Salvesta(ära kinnita!) kaart, et näha vana ostuhinda ja sisesta siis ise kõrvale uus ostuhind. Kontrolli andmeid enne kinnitamist. Kinnitamisel kantakse automaatselt kogus laost maha ja võetakse tagasi arvele uue hinnaga. Lisaks tekib Finants moodulisse kanne.

Vaata ka VIDEOT

Loe täpsemalt juhendist: hansamanuals.com (vt ka näidis ümberhindluse sisestamine)

(Enterprise/ERP versioonis moodul Logistika=Ladu)

Kas ma saan varem sisestatud Ostutellimust muuta?

Kuni Sa ostutellimust kinnitanud ei ole, saab seda muuta. Kui oled koostanud Ostutellimusest laosissetuleku, ei ole võimalik enam Ostutellimusel mõningaid muudatusi teha. Näiteks, ei saa kogust muuta väiksemaks kui Laosissetulekul. Uusi ridasid saab lisada, kuid ühtegi vana rida ei saa kustutada, olenemata sellest, kas selle rea artikleid on juba lattu sisse võetud või ei ole.

Aruanne "Ajaline lao analüüs" ei näita õiget saldot

Logistika mooduli aruandes "Ajaline lao analüüs" ei klapi viimane Saldo veerg eelnevate veergudega summaga. Olukord võib tekkida siis, kui arunne on käivitatud ladu määramata. Aruande määramisaknas tuleb valida ka kindel Ladu, mille kohta aruannet on soov vaadata. 

Kui ei kasutata laoliikumisi, siis võib aruanne vaadata ka Ladu määramata. Nimelt on programmi jaoks laoliikumine ühelt poolt laost väljaminek ja teiselt poolt laosissetulek. Kui on sisestatud laoliikumise dokumente, siis tuleb aruande määramisel kindlasti ka Ladu määrata, mille suhtes aruande tulemust on soov vaadata. 

(Enterprise/ERP versioonis moodul Logistika=Ladu) 

Laomahakandmise dokumendist ei teki finantskannet

Laomahakandmise sisestamisel tuleb määrata kulukonto. Kulukontot kasutatab programm kande tegemiseks Finants moodulisse. Kulukonto peab olema erinev Laokontost. Kui kinnitad laomahakandmise, ja kannet ei teki, siis kontrolli, et kulukonto ei oleks sama, mis lao kaardi peal laokonto. Lao kaarti saad kontrollida nii: ava laomahakandmine, aktiveeri lahter "Ladu" ja vajuta F2 klahvi, avaneb selle lao kaart, kus on näha Laokonto.

Laomahakandmise kandest saad rohkem lugeda siit: hansamanuals.com

Kuidas koostada automaatselt Ostutellimust?

Ostutellimuste automaatseks koostamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

1. Ostetavad artiklid peavad olema registreeritud programmis Laoartikkel tüübiga.

2. Kõik tellitud artiklid peavad olema registreeritud Ostuartiklite registris (moodul Logistika).

3. Ostuartikli kaardil peab olema märgitud valik  "Vaikimisi" ja sisestatud Hankija kood.

Ostutellimuste automaatseks koostamiseks on programmis kolm võimalust:

1. Kasutades Müügihalduse moodulis hooldusfunktsiooni 'Koosta Ostutellimused' (Funktsioonid - Hooldused)

2. Olles  Müügitellimuste nimekirja sivimise aknas aktiveeri konkreetse müügitellimuse rida ja vali Operatsioonid > "Koosta ostutellimus". Alates 8.1 versioonist asub valik "Koosta" menüü all.

3. Olles Ostutellimuste  sirvimise aknas vali Operatsioonid > "Koosta ostutellimused". Alates 8.1 versioonist asub valik "Koosta" menüü all.

(Enterprise versioonis on moodul Logistika=Ostutellimused, moodul Müügihaldus=Müügitellimused)

Mis juhtub, kui unustatakse laosissetulekule ladu märkimata?

Selle vältimiseks on olemas moodulis Ladu > Seadistused > Laoseadistused, mille all on võimalik määrata linnuke "Nõua ladu", mis ei luba teha ühtki ladu puudutavat tehingut ilma ladu määramata. Kui selline asi siiski juhtus on kaks erinevat võimalust, kui moodulis Ladu > Seadistused > "Laoseadistused" on märgitud põhiladu, siis võetakse kaubad sellisel juhul automaatselt sellesse lattu. Kui aga põhiladu pole määratu,d võtab programm kaubad nn. "Ilma koodita lattu". Selleks, et kaubad sattuksid õigesse lattu tuleks teha mahakandmine samuti ilma laota ja siis koostada uus laosissetulek uuesti, seekord õigesse lattu.

Kas ma saan koostada Ostuartikleid kuidagi automaatselt?

Ostuartikleid saab koostada artikli kaardi peal Operatsioonid menüü valikuga 'Koosta ostuartikkel'. Alates 8.1 versioonist asub valik "Koosta" menüü all.

Programm koostab automaatselt antud artiklile vastava Ostuartikli kaardi. Sisesta Ostuartikli kaardile hankija ja muu vajalik informatsioon ning salvesta see.

Kuidas teha ostutellimust, kui hankija annab allahindlust kogusummast ja kaupadele ei ole soodustusega hindu välja toodud?

Kui hankija annab koondhinnaalandust, saad selle siiski jagada kõikidele artiklitele. Selleks sisesta ühikuhinnast järgmisele väljale allahindlusprotsent, rea summa arvutatakse sel juhul vastavalt ostukogusele ja hinnaalandusele.

Milliseid seadistusi kontrollida enne lao mooduliga tööle hakkamist?

Logistika moodulis on mitmeid seadistusi, mis tuleb paika panna enne dokumentide sisestamist.

Kolm olulisemat seadistust, mis tuleb kindlasti õigesti täita enne toimingute alustamist:
1. Kuluarvestus. Loe selle seadistuse kohta täpsemalt siit: OSA 1OSA 2 ja OSA 3
2. Laoseadistused. Loe selle seadistuse kohta täpsemalt SIIT
3. Lausendamine,ladu. Loe selle seadistuse kohta täpsemalt SIIT

Seadistused sõltuvad ettevõtte tööprotsessidest ja spetsiifikast. Seetõttu soovitame seadistused teha koos konsultandiga või eelnevalt tutvuda seadistuste osaga Lao mooduli juhendis: PDF või hansamanuals.com

(Enterprise ja ERP versioonides moodul Logistika=Ladu)

Kas on võimalik müügitellimusest tehtud kinnitatud lähetust tühistada? Ja kas see muudab ka laos kogused endiseks?

Kinnitatud Lähetust kustutada ja tühistada ei saa. Aga õige on toimida järgnevalt:

ava lähetus ja vali operatsioonid nupu alt "Koosta tagastatud kaubad" (alates 8.1 versioonist asub valik "Koosta" menüü all). Vajadusel korrigeeri koguseid ja kinnita. Peale seda on kaubad lattu tagasi võetud.

Vaata kaupade tagastamise kohta videot SIIT

Kuidas konteeritakse Laoliikumisel lisakulu?

Lisakulu veerus olev summa konteeritakse kontole, mis on määratud Logistika mooduli Seadistuses "Lausendamine,Ladu" lahtris 'Laomuutus'. NB! Selleks, et koostataks kanne, peab see konto olema erinev lahtris "Ladu" sisalduvast kontost. Samuti tuleb üle vaadata Laoliikumiste numbriseeriad Lao seadistustes ning Allsüsteemide seadistus Finants moodulis.

Laoseisus on ostuhind ja väärtus täiskroonides, tahaks komakohtadega

Moodul Üldine > Seadistused > Ümardamine > "Kuluhind" juures sisesta vastav arv Komakohti (standardis 2) ja vali Samm.

Kuidas ma pean programmi seadistama, kui ma soovin, et automaatselt laoarvestusest kulukandeid ei tekiks (teen ise perioodi lõpus käsitsi koondkande)?

1. Finants> Seadistused> Allsüsteemid> kustuta linnukesed valikuruutudest 'Lähetuste kanded' ning 'Laosissetulekute kanded'. Linnuke peab alles jääma valikuruutu 'Müügiarvete kanded', sest muidu ei koostata kandeid ka müügi-, käibemaksu- ja müügivõlgade kontodele.

2. Logistika moodul > Seadistused> Kuluarvestus. Jälgi, et peamiseks kulumudeliteks on määratud 'Ei'.

3. Iga Artikliklassi kaardil peab olema kulumudeliks määratud kas 'Vaikimisi' või 'Ei'. Vaikimisi kasutataval kulumudelil on juba määratud valik 'Ei'.

(Enterprise ja ERP versioonis moodul Logistika=Ladu)


Müügitellimused

Müügitellimusest koostan müügiarvet ja ilmub teade "Lähetatud artiklid on juba arveldatud"?

Teade viitab sellele, et konkreetsest tellimusest on juba arve koostatud varem. Kontrolli tellimuse peal operatsioonide menüüst aruannet "Tellimuse hetkeseis", kus on näha mis toimingud on sellest tellimusest juba tehtud.

Kui aruandest ei selgu põhjus, siis võid teha tellimuse ümberarvutamise hoolduse:

moodul Müügihaldus - Funktsioonid - Hooldused - Arvuta tellimused ümber. Sisesta konkreetse tellimuse nr ja märgi valikud "Lähetatud kogus" ja "Arvega kogus". Käivita.

Kuidas sisestada tellimust?

Müügitellimusi saad sisestada moodulis Müügihaldus. (Enterprise/ERP paketis Müügihaldus = Müügitellimused)

Vaata VIDEOT

Kas saab tellimuse märkida lõpetatuks, kui Lähetus on tehtud, aga arvet ei olegi vaja teha?

Tellimuste sirvimisakna Operatsioonide("rattakese") menüüs on funktsioon "Märgi arve koostatuks".

Kasuta seda, kui oled koostanud Tellimusest kinnitatud Lähetuse ja mingil põhjusel ei soovi esitada arvet. Märgi ära soovitud Tellimus(ed) ja vali Operatsioonide menüüst antud funktsioon. Iga tellimuserea Arvega koguseks D.osal sisestub Lähetatud kogus, mis takistab edaspidi arvet koostamast.

Kui soovid hiljem siiski arve koostada, kasuta hooldusfunktsiooni "Arvuta tellimused ümber", millega muudetakse tellimuseridade arvega kogused tagasi nulliks või asendatakse kogusega, mille eest on arve esitatud.

Mida mõjutab valik "Suletud" müügitellimuse päises?

Märgi see valik, kui Tellimus on lõplikult täidetud. Suletud tellimust ei saa enam muuta. Kui tellimus on osaliselt täitmata, ja sulgeda tellimus, siis tühistatakse need kogused ning need ei jookse enam aruandlusse. Suletud tellimust uuesti avada ei saa.

Suletud tellimust ei saa lähetada. Enne sulgemist koostatud lähetustele saad siiski arveid koostada.

Mitmekasutaja süsteemis saad teatud kasutajatel keelata tellimuste sulgemise. Seda tehakse Kasutajagruppidega, toiminguga "Tellimuste sulgemine keelatud".

Miks müügitellimusel ei uuenenud info peale arve koostamist?

Müügitellimusel on näha alati info, kas tellimusest on koostatud Lähetus ja Arve ning milliste koguste osas. See info uueneb automaatselt kui valida Tellimuse peal Koosta menüüst "Arve" või "Lähetus". Infot saad vaadata kolmest kohast: A) Tellimuste sirvimise aknas linnukeste järgi, B) Tellimuse operatsioonide menüüst valik "Vaata tellimuse hetkeseisu" või C) Tellimuse D.lehel veerud "Läh. 1", "Läh. 2", "Arveld.".

Kui peale Lähetuse kinnitamist või peale Arve kinnitamist info tellimuse peal ei muutu või on koguste info vale, siis soovitame kasutada hooldusfunktsiooni "Arvuta tellimused ümber" - moodul Müügihaldus - Funktsioonid - Hooldus.

NB! Ära muuda selle funktsiooniga koguseid Tellimustel, mille kohta on arved juba koostatud hooldusfunktsiooniga "Koosta koondarved". Sellise arve peal 'Tunnuste' lehel ei ole näidatud, millisest Tellimusest see koostati ja funktsioon ei leia seda Tellimust arvega koguse muutmisel. Samuti ole tähelepanelik selle funktsiooni kasutamisel Tellimuste kohta, millel on kasutatud operatsioonide menüü funktsiooni "Märgi arve koostatuks". Selliste Tellimuste kohta arveid ei ole ja seega funktsioon neid ka ei leia.

Müügitellimusest lähetuse koostamisel ilmub teade "Tegevus on keelatud:Lähetuse koostamine müügitellimusest"?

Teade ilmub juhul, kui kasutajale ei ole lubatud koostada Lähetuse dokumenti müügitellimusest. Õiguse muutmiseks mine moodulisse Üldine - Seadistused - Kasutajagrupid. Leia grupp, kuhu kasutaja kuulub ja ava. Lisa vabale reale

Toiming / Lähetuse koostamine müügitellimusest / Täis

Müügitellimusest arve koostamisel ilmub teade "Koosta kõigepealt lähetus"?

Teade ilmub juhul, kui kasutaja üritab müügitellimuse pealt koostada müügiarvet, kasutades Koosta menüü valikut "Koosta arve". Vaikimsi on programm seadistatud selliselt, et enne arve koostamist peab olema koostatud ja kinnitatud Lähetuse(saateleht) dokument.

Kui arve on vaja koostada enne lähetuse koostamist, siis tuleb müügitellimuse peal "Läh.ting." osal märkida valik "Arve enne lähetust".

Kui valin müügitellimuse peal Koosta menüüst Tootmised, ilmub teade "Funktsioon ebaõnnestus"?

Funktsioon kontrollib, et müügitellimusel oleks täidetud vähemalt üks rida ja et tellimuse ridadele oleks määratud Retsepti kood.

Valides müügitellimusel "Trüki sisetellimus" ilmub teade "Dokument kirjeldamata"?

Müügihalduse moodulis asub Müügitellimuste register. Avades müügitellimuse ekraanile on Operatsioonide menüüs valik "Trüki sisetellimus". Kui selle valiku valimisel ilmub teade "Dokument kirjeldamata", siis on sidumata dokumendimall.

Selleks ava ikoon Dokumendid - Ettemaksuarved. Vali operatsioonide menüüst "Kirjelda dokument" ja vali sobiv dokumendimall esimesele reale Dok.mall veergu.

Kas müügitellimusest saab arvet teha enne lähetuse koostamist?

Müügitellimustest koostatavatele müügiarvetele kantakse tavaliselt ainult artiklid, mis olid kinnitatud Lähetusel. See tähendab, et arve koostamiseks peab Müügitellimus olema eelnevalt lähetatud.

Aga kui soovid koostada tellimustest arveid (tellimuse kogusummale) enne artiklite lähetamist, märgi Logistika mooduli seadistuses Laoseadistused valik "Arved enne lähetust". Kulukanded ehk finantskanded koostatakse Lähetuste kinnitamisel (st. valik "Arved enne lähetust" ei mõjuta kuluarvestust). Arvetest kulukandeid Finantsi ei koostata, sest arve koostamisel pole lähetatava artikli kuluhind teada, kuna Lähetust veel ei ole tehtud.

Kui Laoseadistuses valikut ei soovi märkida, saab selle aktiveerida igal üksikul Müügitellimusel, märkides Tellimusel valiku "Arve enne lähetust".

Vaata ka VIDEOT

Kas müügitellimusest peab alati lähetuse koostama, et saaks arvet teha?

Müügitellimustest koostatavatele müügiarvetele kaasatakse tavaliselt vaid artiklid, mille kohta on eelnevalt kinnitatud Lähetused. See tähendab, et enne arve koostamist tuleb tellimusest koostada lähetus ja see kinnitada.

See ei ole vajalik, kui tellimusel ei kasutada Laoartikleid või Struktuurartikleid (st tegelikkuses kaupa laost ei lähetata). Tellimusel on ainult tavalised artiklid või teenused. Kui soovid sellistest Tellimustest ilma lähetuseta arveid koostada, märgi Logistika mooduli seadistuses "Laoseadistused" valik "Automaatne lähetus tavalisetele ja teenusartiklitele".

Kui see valik on märgitud ning müügitellimusel esineb artikleid tüübiga Tavaline või Teenus, sisestub väljadele "Lähetustel" ja "Lähetatud" automaatselt tellitud kogus Tellimuse salvestamisel. Tavalisi ja Teenusartikleid seega tellimustest koostatud lähetustele ei kaasata. Kui tellimus on salvestatud, ei saa enam ka tellitud kogust muuta.
Kui kasutad seda valikut, jälgi, et sa ei koosta kogemata teenuste eest enneaegselt arveid tellimustele, millel leidub ka Laoartikleid.

Müügitellimusest arve koostamisel ilmub teade "Tellimus kuulub projekti alla"?

Teade ilmub juhul, kui kasutaja on eelnevalt valinud Müügitellimuse operatsioonide(või Koosta) menüüst "Koosta projekt". Projektidega seotud arveid ei saa koostada Tellimuse pealt, vaid tuleb teha Projektiarvestuse moodulis hooldusfunktsiooniga.

Kui projekt sai koostatud ekslikult, siis on kaks lahendus:
A.) Kui Te soovite, et tellimus ja müügiarve oleksid omavahel seotud, siis tuleb koostatud lähetuse peal operatsioonide menüü alt koostada "Tagastatud kaubad" ehk laost välja läinud tooted uuesti lattu sisse võtta. Seejärel tuleb vana tellimus sulgeda ja teha uus tellimuss, sellest uus lähetus, ja siis saab ka juba teha arve.

B.) Kui tellimuse ja müügiarve seotus ei ole oluline, siis saab teha arvete registris lihtsalt uue arve käsitsi.

Müügitellimusest koostati arve, aga ostuhind ei tulnud tellimuselt kaasa, vaid artikli kaardilt?

Arvete koostamisel Tellimustest võidakse iga arvel oleva artikli ostuhind (ja seega ka selle müügikate) võtta Tellimuselt või artikli kaardilt (Ostuhinna ja Lisakulu summa). Kui soovid kasutada esimest varianti, siis mine moodulisse Logistika - Seadistused - Kuluarvestus - eemalda valik "Arvuta uuesti müügikate, kui teed arve".

Pakkumisest koostati müügitellimus, aga tellimuse numbrit muuta ei saa

Kui tellimus koostatakse pakkumise dokumendi pealt "Koosta" menüüst, siis avaneb tellimus ekraanile ja salvestatakse ka automaatselt. Salvestamise hetkel võtab programm järgmise vaba numbri seadistusest "Numbriseeriad - müügitellimused". Samal ajal salvestub müügitellimuse number pakkumise peale. Niimoodi on pakkumine seotud tellimusega. Sellele põhjusel ei ole võimalik selliselt koostatud tellimustel numbrit muuta, et säiliks seos pakkumise ja tellimuse numbri vahel.

Müügitellimusest ei teki müügiarvet. Mis võib olla põhjuseks?

Müügitellimusest arve koostamiseks vali operatsioonide menüüst käsklus "Koosta arve". Selleks peab Müügitellimus olema enne salvestatud. Tavaliselt peaks Tellimusest olema koostatud vähemalt üks kinnitatud Lähetus. Ekraanile avaneb uue arve aken.

Kui funktsiooni käivitamisel arvet ei koostatud, on võimalikud põhjused järgmised:
1. Tellimusel pole artikleid, mille kohta arvet esitada. Kui tellimusel pole laoartikleid, millele pole koostatud Lähetust, siis ka arvet ei koostata.

2. Tellimuse peal "Lähetustingimused" osal on täidetud Projekti kood. Sellisel juhul tuleb arve koostada Projektiarvestuse moodulis, kasutades hooldusfunktsiooni "Koosta projektiarved".

3. Kliendi kaardil on märgitud valik "Ainult koondarved" (Tingimuste osal).

4. Kasutaja kuulub Kasutajagruppi, kellel on keelatud koostada tellimustest arveid. Kontrolli Üldises moodulis seadistust Kasutajagrupid.

5. Seadistuses "Numbriseeriad – Arved" puudub vastava perioodi numbriseeria. Kontrolli Müügiarvete moodulis vastavat seadistust.

Müügitellimusest ei teki Lähetust. Mida võib olla põhjuseks?

Müügitellimusest saab nupuvajutusega koostada Lähetuse dokumendi, valides tellimuse peal operatsioonide menüüst valiku "Koosta lähetus". Kui lähetuse dokumenti ekraanile ei ilmu, siis tuleks üle kontrollida järgnevad seadistused:

1. Tellimus on suletud. Veendu, et tellimusel ei oleks märgitud linnuke "Suletud".

2. Kõik Tellimusel olevad Artiklid on juba lähetatud. Tellimust on võimalik täita osade kaupa ehk ühest tellimusest saab koostada ka mitu Lähetust. Kui tellimus on juba 100% saadetud, siis nö. ülelähetamist programm ei tee.

3. Klient on ületanud oma krediidilimiidi ja seadistuses on määratud, et sellistele klientidele kaupa ei saa lähetada. Sellisel juhul ilmub ka ekraanile vastav teade. Kontrolli Müügiarvete moodulis seadistust "Krediidilimiit".

4. Klient on märgitud "ootel". Kontrolli, kas Kontakti kaardi on "Tingimuste" osal märgitud valik "Ootel". Seda valikut kasutatakse juhul, kui kliendiga on vaidlustatud mõni arve.

5. Kasutaja kuulub Kasutajagruppi, kellel pole lubatud koostada Tellimustest Lähetusi.
Kontrolli Üldises moodulis seadistust Kasutajagrupid, kus võib olla rida "Lähetuste koostamine müügitellimustest" ja/või "Lähetuste koostamine kinnitamata müügitellimustest keelatud".

6. Seadistuses "Numbriseeriad – Lähetused" puudub vastava perioodi numbriseeria. Kontrolli Logistika moodulis seadistust.

Kui müügitellimus on märgitud "Suletud", kas saab arvet ja lähetust teha?

A) Kui Müügitellimusest on tehtud enne lähetus ja seejärel tellimuse kaart suletud, siis programm lubab arvet koostada Tellimuse pealt.

B) Kui Müügitellimus sai suletud enne Lähetuse koostamist, siis ei saa enam lähetust ega arvet koostada. Sel juhul tuleb alustada uue tellimusega.

Tellimustest koostasin koondarve, millele ilmusid ka lähetamata artiklid?Miks?

Mitme müügitellimuse põhjal on võimalik koostada üks koondarve, kasutades Müügihalduse moodulis hooldust "Koosta koondarved".

Kui tekkinud müügiarve peal on artikleid, mida kliendile reaalselt ei saadetud, siis arvelt kustutades ei uuene info müügitellimusel. Ehk müügitellimuse hetkeseis näitab nagu arve oleks sellele kogusele koostatud. Antud olukorda ei muuda ka andmebaasihoolduse toiming.

Antud olukord võib tekkida juhul, kui tellimusel on kasutatud ka mitte-laoartiklit (artikli tüüp=Tavaline või Teenus). Lisaks on aktiveeritud moodulis Logistika > Seadistused > Laoseadistused > valik "Automaatne lähetus tavalistele ja teenusartiklitele". Sellisel juhul ilmuvad kõik mitte-laoartiklid automaatselt ka koondarvele.

Et olukorda vältida, tuleks mainitud seadistuses linnuke eemaldada.

(Enterprise ja Standard ERP versioonis moodul Logistika=Ladu, Müügihaldus=Müügitellimused)

Mida tähendavad Müügitellimuste sirvimise aknas veerud "Läh." ja "Arve"?

Lisaks Tellimuse numbrile näed Sirvi aknas kliendi koodi ja nime ning kas Tellimus on lähetatud ja arve koostatud:

Tellimuse hetkeseis Läh.  Arve
Lähetamata ja arveta    -
Täielik Lähetus koostatud, kuid kinnitamata  √  -
Täielik Lähetus kinnitatud, kuid Arve esitamata  √  
Täielikult lähetatud ja arve(osaline või täielik) koostatud  √  √
Osaline Lähetus koostatud, kuid kinnitamata    -
Osaline Lähetus kinnitatud, kuid Arve koostamata  √   
Osaline Lähetus tehtud, arve koostatud     √

Viimasel juhul on arved esitatud siiani lähetatud kauba kohta, kuid Tellimus pole täies ulatuses täidetud. Tavaliselt ei saa koostada Tellimuse kohta Arvet enne Lähetuse koostamist ja kinnitamist.

Müügitellimusest ei saa koostada Ostutellimust, ilmub teade "Ostuartiklit ei eksisteeri sellele artiklile...”

Ostutellimusi on võimalik koostada nii Müügitellimuse kaardilt kui ka Funktsioonid -> Hooldused -> "Koosta ostutellimused" valikuga. Mõlema funktsiooni kasutamisel on eelduseks, et eksisteerib Ostuartikli kaart, ostuartikli kaardil on märgitud valik "Vaikimisi". Kui müügitellimusele sisestati Ladu, siis ostuartikli kaardil peab olema samuti täidetud lahter Ladu (need peavad ühtima).

Müügitellimuse dokumenti välja printides ei prindita välja ettevõtte nime?

Vali moodul Üldine > Seadistused > Dokumendimallide seadistused. Märgi ära linnukesega valik 'Trüki organisatsiooni nime'

Vaata ka VIDEOT

Kas ma pean alati, kui sisestan valuutas müügitellimust kasutama Operatsioonid nupu alt funktsiooni "Arvuta ümber valuutahinnkirja artiklid"?

See funktsioon on vajalik juhul, kui tellimuse sisestamise ja tellimuse töösse minemise vahelisel perioodil koostamise ja printimise vahelisel perioodil on hinnad muutunud (valuutal põhinevad hinnad). Samuti kasutatakse funktsiooni, kui on tellimusele valuuta või valuutakurss valesti sisestatud. Seda käsklust kasutades sisestuvad tellimusele uued hinnad vastavalt jooksvatele valuutakurssidele.

Kuidas saan müügitellimusest teha arve?

Müügitellimusest arve tegemiseks peavad kaubad olema enne lähetatud (kui ei ole seadistatud teisiti).

Vali Operatsioonide nupu alt 'Koosta lähetus'. Alates 8.1 versioonist asub valik "Koosta" menüü all.

Kinnita lähetus. Olles taas müügitellimuse kaardil vali Operatsioonid nupu alt 'Koosta arve'.

Kas saab teha mitmest tellimusest ühte koondarvet?

Mitmest müügitellimusest saad koostada koondarve, millel näidatakse artiklid tellimuste kaupa. Seda saad teha moodulis Müügihaldus > Funktsioonid > Hooldused > "Koosta koondarved". Pane tähele, et koondarve määramisel tuleb sisestada klient, kellele koondarvet soovid. Samuti kehtib koondarve koostamisel  reegel, et arvet saab teha lähetatud (kinnitusega) kaupadele, kui laoseadistustes pole määratud teisiti.

(Enterprise ja ERP versioonis moodul Müügihaldus=Müügitellimused)