E-post ja kaustad

Programmist on võimalik saata e-kirju, nii üksiku kirjana või ka arveid ja pakkumisi. Sisseehitatud e-posti funktsioon toimib nn. e-posti clientprogrammina ehk kasutab samu e-posti aadresse ja seadistusi nagu senine e-posti programm (näiteks Outlook). Kaustade kaudu saad suhelda töökaaslaste, klientide, hankijate ja muude kontaktidega. Kaustades saad jagada infot ning teha faile… Read More

Kalender

Kalendris registreeritakse töötajate tööaeg ning analüüsitakse nende ajakasutust. Töötajad saavad vaadata üksteise kalendreid, mille graafiline esitus annab hea ülevaate veel reserveerimata ajast ning võimaldab lihtsalt lisada uusi tööülesandeid. Kalendris registreeritud tegevuste kohta võib tellida erinevaid aruandeid (nt Isiklik kalender, Töötaja aja statistika), mis on head aja planeerimise ja analüüsi abivahendid. Read More

Integratsioon

Enamus andmete eksportimise valikuid on koondatud ühte moodulisse – Integratsioon. Seal on võimalik andmebaasist käsitsi eksportida enamus andmeid, näiteks arved, kontaktid, tooted jpm. Read More

HAL erilahendused

HansaWorld on loonud oma tarkvara arendamiseks spetsiaalse programeerimiskeele HAL (Hansa Application Language). See on arenduse tööriist, mis võimaldab HansaWorldi tarkvara kohandada vastavalt kliendi vajadustele ja soovidele. HAL võimaldab luua uusi aruandeid, funktsioone, muuta ekraanipilte ja aknaid, importida või eksportida andmeid teistest süsteemidest. Eelised: Suurendada tarkvara paindlikkust. Muuta ja kohandada tarkvara… Read More

Soovitusindeks

Äritarkvarasse on integreeritud Soovitusindeksi tagasiside küsitluse metoodika, mis võimaldab küsida klientidelt tagasisidet, saada ülevaadet juba küsitud tagasisidest ning parandada seeläbi kliendikogemust. Read More

Veebipood ja CMS

Standard Booksi veebipood võimaldab luua majandustarkvaraga täielikult integreeritud veebipoe süsteemi. Nii ei pea kulutama ressurssi toodete ja klientide haldamiseks mitmes süsteemis ning ära jääb ka veebipoe ja majandustarkvara integreerimise keerukas ja aeganõudev protsess. Kasutaja poolt veebipoodi sisestatud tellimus või arve on reaalajas nähtav ka Standard Booksi kasutajatele. Samuti on kõik… Read More

Aruandegeneraator

Aruandegeneraator võimaldab kasutajal luua uusi aruandeid. Nii on võimalik vajadustele vastavalt kasutada kõiki Standard Booksi andmebaasi sisestatud andmeid. Aruandegeneraator võimaldab luua aruandeid, mis on sarnase keerukusega kui standardaruanded, kuid võivad sisaldada just konkreetsele kasutajale sobivat infot ning väljundit. Aruandegeneraator on oluline tööriist ettevõtte juhtimisarvestuses. Read More

Projektiarvestus

Projektiarvestuse moodul võimaldab lisaks finantsobjektidele täiendavat võimalust pidada arvet erinevate projektide kasumlikkuse kohta, planeerida projektiga seotud inimeste tööd ja pidada tööaja arvestust. Sõltuvalt projekti eelarvest ja ajast on projektiarvestuse moodulist võimalik väljastada ka arveid. Standard Booksi projektiarvestuse moodul on mõeldud peamiselt teenindusettevõtetele. Read More

Komplekteerimine

Komplekteerimise moodul võimaldab lahendada lihtsamate nõudmistega tootmisettevõtte äriprotsessi kajastamise. Võimaldades sisestada erinevate toodete komponente/retsepte ning komplekteerimise hetkel muuta vastavalt ka laoseisu automaatselt. Read More

E-arved

E-arvete saatmiseks tuleb sõlmida leping operaatoriga. E-arvete operaatoreid on Eestis mitmeid ning nende infosüsteemid on omavahel ühenduses. Standard Books toetab kõiki teenusepakkujaid. See tähendab, et saate vabalt valida endale sobivaima operaatori ning Standard Booksi äritarkvara saab e-arvete genereerimise, saatmise ja vastuvõtmisega suurepäraselt hakkama. Read More

Pilveteenus

Standard Books on pilvepõhine äritarkvara ja pilves on hea. Sul on alati ligipääs oma andmebaasile ning aruanded on kiiremad kui varem. Varukoopiad tehakse automaatselt ja igal ööl. Sa ei pea enam muretsema kõvaketta täitumise või riistvara vananemise pärast. Read More

Konsolideerimine

Konsolideerimise moodul teeb emaettevõttele kättesaadavaks tütarettevõtete kanded ning võimaldab koostada lihtsalt ja kiiresti konsolideeritud aruandeid. Read More