Standard Books by Excellent

2024-01-27 build 85553473

 • Lisatud Go Cardless OpenBanking funktsionaalsus, mis avab liidestuse suure hulga Euroopa pankade ja finantsteenuste pakkujatega, sh PayPal, Wise, Paysera jne.
 • Lisatud pangaväljavõtete manuaalse pärimise võimalus
 • Lisatud Müügiarvete ja Laosissetulekute digiteerimise võimalus. Ostuarvete ja Kulutuste digiteerimisele lisatud dokumendi ridade digiteerimine
 • Lisatud Unifiedpost EDI liidestus
 • Lisatud Lexi.Market liidestus
 • Uuendatud Telema EDI liidestust
 • Lisatud võimalus saata e-arveid Rootsi klientidele
 • Täiendatud Korteriühistu mooduli funktsionaalsust
 • Täiendatud pakendiaruande funktsionaalsust
 • Muudetud tasumistingimuste kood 3-kohaliseks
 • Lisatud võimalus näha arvete müügikatet FIFO alusel
 • Täiendatud Arvete väljatrükkimisel kasutatavaid võimalusi
 • Muudetud kontaktikaardi lisamist Äriregistri päringu kaudu
 • Lisatud Swedbanki makselingi funktsionaalsus
 • Täiendatud EveryPay makselingi funktsionaalsust
 • Täiendatud moodulit Palk. Lisatud TSD lisade 4-6 edastamise võimalus, Palgasedelile lisatud puhkesaldo kuvamine arevestusperioodi või aasta lõpu seisuga
 • Täiendatud Põhivarade moodulit. Lisatud Väikevahendite arvestuse pidamise võimalus.
 • Muudetud Valuuta ümardamise seadistust registrite põhiseks.
 • Täiendatud Rest API võimalusi. Lisatud dokumentide manuste pärimise võimalus ja listfilter parameeter

KOGU UUENDUSTE NIMEKIRJA LEIAD SIIT