Standard Books by Excellent

2021-09-26 build 85400383

 • Täiendatud pangaliideseid.
  – KMD, TSD ja nende lisade saatmine Maksuametile muudetud kiiremaks
  – Muudetud valuutatoimingute alusel finantskannete koostamist
  – Imporditud pangatehingutest koostatud finantskannetele lisatud panga selgitus
  – Lisatud võimalus siduda laekumised arve Ametliku numbriseeriaga
  – Pangakannete vastavuste seadistus muudetud registriks
 • Lisatud uus seadistus Automaatsed taustatoimingud. Seadistusse saavad kasutajad luua automaatseid toiminguid. Nii saab valitud ajastuse ja määrangute alusel:
  – Saata perioodiliselt aruandeid määratud
  e-postiaadressile
  – Käivitada perioodiliselt programmisiseseid hooldusi
 • Lisatud liidestus DPD pakiautomaatide ja kullerteenusega.
 • Lisatud Tasaarvelduste register.
 • Finantsmoodulisse lisatud mitmed objektianalüütikaga seotud aruanded.
 • Lisatud võimalus luua rohkem kui 30 majandusaastat.
 • KMD INF aruandele lisatud võimalus välistada INF1 ja INF2 lisadest ärikliente.
 • Lisatud Koond-ostuarvete register.
 • Muudetud Tarnija e-arve registrit ja saabuva ostuarve töötlemist.
 • Tarnija e-arvest ostuarve koostamisel lisatud hoiatus kui tarnijal on kinnikandmata ettemakseid.
 • Muudetud Müügiarvete mooduli aruandeid.
 • Lisatud võimalus välistada e-postiga saadetavate arvete hulgast e-arvete vastuvõtjate arved.
 • Muudetud erinevatest dokumentidest e-kirja koostamist. Kiri koostatakse ka siis kui e-posti aadress puudub.
 • Lisatud Keskmise töötasu ja Koondamishüvitise aruanded.
 • Täiendatud Kogumispensioni liitumispäringut.
 • Täiendatud Telema liidestust.
 • Lisatud Pakendiartiklite edastamise võimalus
 • Lisatud Koondsaatelehtede register.
 • Lisatud uus moodul Ettevõtte märguanded.
 • Muudetud Amortisatisiooni aruannet.
 • Lisatud Kulutuse numbri automaatne edastamine Costpocketisse.
 • Muudetud Konsolideeritud saldoaruande eksporti.
 • Muudetud aruannet Kasutaja kaartide ajalugu.
 • Läbivalt muudetud registrite sorteerimist.
 • Lisatud võimalus kuvada dokumendimallil pikki tekste.

Lisatud mitmeid veaparandusi kogu programmi lõikes