Standard Books by Excellent

2022-10-22 build 85480648

 • Lisatud graafilised ärianalüüsi vaated
 • Lisatud manustatud failide eelvaate avanemine
 • Lisatud Ostuarvete ja Kulutuste digiteerimine otse programmist
 • Lisatud Swedbank Gateway teiste pankade konto väljavõtte pärimise võimalus
 • Lisatud SMS sõnumite saatmise võimalus otse programmist
 • Lisatud liidestus e-arve operaatoriga Billberry
 • Lisatud liidestus e-arve operaatoriga Banqup
 • Lisatud võimalus saata e-arveid läbi Costpocketi keskkonna
 • Lisatud liidestus Cargosoni veohaldustarkvaraga
 • Lisatud liidestus Venipaki pakiveoteenusega
 • Lisatud liidestus DPD pakiveoteenusega
 • Lisatud liidestus Bauwise projektihaldustarkvaraga
 • Täiendatud liidestust Scoro projektihaldustarkvaraga
 • Täiendatud finantsmooduli aruandeid „Kasumiaruanne“, „Pearaamat“, „Käibeandmik“ ja „Saldoaruanne“
 • Täiendatud artikli otsingut „Sirvi“ ja „Aseta“ akendes
 • Täiendatud Telema liidestust
 • Täiendatud Palgamooduli funktsionaalsust, lisatud seadusandlusest tulenevad muudatused vanaduspensioniealistele
 • Muudetud Põhivara mooduli aruandeid ja hooldust „Koosta amortisatsioonikanded“
 • Korteriühistu moodulis lisatud uus aruanne „Kululiigid“
 • Muudetud Lepingute mooduli hooldust „Koosta lepinguarved“

Lisatud mitmeid veaparandusi kogu programmi lõikes