Maret Luts

01.04.2022 muutub lapsepuhkuse süsteem

Alates järgmise aasta 1. aprillist, mil töölepingu seaduses muutub lapsepuhkuse võtmise süsteem, tekib kõigil lapsevanematel õigus saada kümme tööpäeva tasustatud lapsepuhkust iga alla 14-aastase lapse kohta. Oluline on silmas pidada, et kümme tööpäeva pole iga-aastane lisapuhkus, vaid ühekordne puhkus alates vanemahüvitise lõpust kuni lapse 14-aastaseks saamiseni.

Lapse 14-aastaseks saamise aastal antakse lapsepuhkust olenemata sellest, kas lapse sünnipäev on enne või pärast lapsepuhkust.

Varem oli vanematel kahe peale kokku õigus kolmele kuni kuuele puhkusepäevale aastas olenevalt laste vanusest. Seadusemuudatus toob kaasa võrdsed õigused mõlemale lapsevanemale, sest alates 1. aprillist tekib mõlemal vanemal võrdne õigus saada iga lapse kohta kümme tööpäeva puhkust, kuid kaob ära aastapõhine arvestus. 

Kümme päeva iga lapse eest

Näiteks peres, kus kasvab üks laps, saavad vanemad kokku 20 tööpäeva puhkust, kuni laps saab 14-aastaseks. Kui peres on rohkem lapsi, saab kumbki vanem iga lapse kohta kümme päeva puhkust. Näiteks kui peres on neli last, on mõlemal vanemal võimalik saada 40 päeva puhkust. 

Siinkohal peab aga meeles pidama, et juhul kui vanem soovib kogu puhkuse ühel aastal välja võtta ja lapsi on rohkem kui kolm, ei saa kasutada rohkem kui 30 päeva lapsepuhkust selles konkreetses aastas. 

Puhkust on võimalik kasutada kas ühes osas või päevade kaupa kuni lapse 14-aastaseks saamiseni ja kaob ära nn aastapõhine lapsepuhkuse arvestamine. Puhkust saab kasutada ka eestkostja või hoolduspere vanem.

Võrreldes seni kehtinud korraga on tegemist lapsevanemate jaoks olulise muudatusega, sest mõlemal vanemal tekib oma individuaalõigus puhkusele, mida vanem saab oma äranägemisel ja lapse vajadusi arvestades kasutada. 

Muudatusega on välistatud olukord, kus näiteks isa soovib lapsepuhkust kasutada, kuid selgub, et lapse ema on puhkusepäevad juba ära kasutanud.

Puhkusearvestus algab vanemahüvitise lõppemisest

Ühe lapsevanema õigust kümne tööpäeva pikkusele puhkusele hakatakse arvestama alates vanemahüvitise lõppemise kuupäevast kuni lapse 14-aastaseks saamiseni (k.a terve kalendriaasta). 

Puhkuse eest makstava tasu suurus ühe kalendripäeva kohta on 50 protsenti perehüvitiste seaduse alusel arvutatud ühe kalendripäeva vanemahüvitise suurusest. Siiski pole see väiksem kui vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäära alusel arvutatud ühe kalendripäeva vanemahüvitise suurus.

Sotsiaalministeerium tõi selle kohta ka näite: kui inimese sotsiaalmaksuga maksustatav tulu on olnud ühes arvestusperioodis 1200 eurot, oleks tema lapsepuhkuse päevatasu 2022. aastal 30,78 eurot. Perehüvitise seaduse alusel oleks arvutus järgmine: lapsepuhkuse päevatasu oleks 1200 : 30 = 40 ja sellest 50 protsenti oleks 20 eurot, kuid seaduse järgi ei saa lapsepuhkuse hüvitise päevamäär olla alla töötasu alammäära tööpäeva määra.

2022 aasta töötasu alammäär on 654 eurot ja tööpäeva alammäär 30,78 eurot. Kuid kui inimese töötasu on olnud arvestusperioodil kokku 3000 eurot, oleks tema lapsepuhkuse hüvitise ühe päeva määr 3000 : 30 = 100, millest 50 protsenti on 50 eurot.

Näited on toodud olukordade kohta, kus sotsiaalmaksuga maksustatud tulu on püsinud stabiilselt sama ja kus inimesel on üks tööandja.

Kui lapse üks vanematest on surnud või rahvastikuregistris puudub kanne lapse isa kohta, on vanemal õigus lapsepuhkusele kuni 20 tööpäeva ühe lapse kohta kuni lapse 14-aastaseks saamiseni, kuid mitme lapse kohta kokku mitte rohkem kui 30 kalendripäeva ühes kalendriaastas. 

Lapsepuhkuse kasutamisega töötaja põhipuhkuse periood ei lühene, mistõttu on tööandjatel oluline tähele panna, et seadusemuudatusega tuleb arvestada ja kõik puhkused puhkuse ajakavas vormistada.

Erisusena on seaduses sätestatud, et kui töötaja soovib kasutada puhkuse ajakavasse märkimata lapsepuhkust järjestikku rohkem kui 15 kalendripäeva, peab sellest tööandjale vähemalt 30 kalendripäeva ette teatama, et tööandjal oleks piisavalt aega töö ümber korraldada. Muudel juhtudel kehtib tavaline reegel, et töötaja kohustub ajakavasse märkimata puhkuse kasutamisest tööandjale 14 kalendripäeva ette teatama.

Lastevanemate elu peaks muutuma lihtsamaks

Kiire töötempo tõttu ei kasuta aga paljud vanemad oma lapsepuhkuse päevi ära ühes kalendriaastas, mistõttu jäävad nad ilma tasustatud puhkusest, mis aegub kalendriaasta lõppedes. Seaduse muutmine kindlustab, et lapsepuhkuse päevad ei aegu iga kalendriaasta lõpus ning see võimaldab lastevanematel oma äranägemise järgi otsustada, millal ja kui palju päevi korraga soovitakse kasutada.

Siinkohal tasuks meeles pidada, et mõistlik oleks enne 1. aprilli veel kasutamata jäänud lapsepuhkuse päevad ära kasutada, kuna kasutamata lapsepuhkuse päevi üle ei kanta.

Näiteks, kui peres on laps, kes saab peale 1. aprilli 2022 14-aastaseks, on mõlemal töötaval vanemal võimalik kasutada veel enne 1. aprilli kolm tööpäeva tasustatud puhkusepäeva (jagatult) ning lisaks on uue seaduse kohaselt peale 1. aprilli veel täiendavalt õigus kümnele tööpäevale (vanematel kokku 20 tööpäeva) lapsepuhkusele samas kalendriaastas enne lapse 14-aastaseks saamist.

Uus lapsepuhkuse süsteem hõlbustab nii tööandja, töötaja kui ka sotsiaalkindlustusameti (SKA) elu. Lapsepuhkuse taotlemiseks tuleb lapsevanemal minna SKA iseteenindusse, kus tal on ülevaade oma kasutamata lapsepuhkuse päevade arvust ja kus saab märkida perioodi, mil soovitakse lapsepuhkust kasutada. SKA infosüsteemist saadetakse info otse tööandjale. Seega ei pea uue seaduse kohaselt enam tööandja puhkusetasu hüvitist taotlema, vaid SKA maksab lapsepuhkuse hüvitise otse lapsevanemale.

Alliaks: raamatupidaja.ee ja sotsiaalkindlustusamet.ee 

Loe lähemalt kuidas Standard Booksis kajastada muudatusi seoses täiendava lapsepuhkusega SIIT

 

Standard Booksi versiooniuuendus, kevad 2024

22. apr. 2024

Versiooniuuendused

Standard Booksil on valminud uus versioon ning alustame järk-järgult klientide üle… Loe edasi

Willenbrock Baltic OÜ: tööleheveebi abil seadmete teenindusprotsessid ülevaatlikuks!

18. apr. 2024

Kasutajalood, Hooldusteenindus, Müük ja ladu

Raske- ja laotehnika edasimüüja Willenbrock Baltic OÜ jaoks katab Standard… Loe edasi

Flow Finance’i jaoks on Standard Books alati esimene valik

18. apr. 2024

Kasutajalood, Raamatupidamine

Raamatupidamisteenust pakkuva Flow Finance´i jaoks on Standard Books oma mitmekesiste… Loe edasi

Kristi Piper
projektijuht

Tekkis huvi? Proovi tasuta!

Tutvu Standard Books äritarkvara võimalustega lähemalt: jäta oma e-mail ja me võtame Sinuga personaalselt ühendust.

Tekkis huvi? Proovi tasuta!

Tutvu Standard Books äritarkvara võimalustega lähemalt: jäta oma e-mail ja me võtame Sinuga personaalselt ühendust.

Aitäh!

Sinu kontaktandmed on meie kliendihaldurile saadetud. Võtame Sinuga ühendust.

Viga!

Andmeid ei õnnestunud saata.

Liitu uudiskirjaga

Meie uudiskiri aitab Sul kursis olla viimaste Excellenti uudiste ja tootevärskendustega. Privaatsustingimustega saab tutvuda siin.

Aitäh!

Sinu kontaktandmed on meie kliendihaldurile saadetud. Võtame Sinuga ühendust.

Viga!

Andmeid ei õnnestunud saata.