Leia vastused

Artikli hetkeseisu akna seadistamine ja kasutamineUuendatud 19. mai 2022

Artikli hetkeseisu aken näitab abistavat infot, näiteks: artikli kogust laos, tellitud kogust, lähetatavat kogust ning hetke müügikatet.
Funktsiooni saad kasutada Artikli kaardi pealt, kui ka müügitellimuste, ostutellimuste, müügiarvete, lähetuste, laomahakandmiste ning laoliikumiste Operatsioonide menüüst, valides “Artikli hetkeseis“.

SEADISTAMINE

Kui soovid kõigile kasutajatele ühtemoodi seadistada, siis kasuta seadistust moodulis Müügiarved > Seadistused > Artikli hetkeseisu seadistus.  Iga valik/linnuke selles seadistuse aknas avab ja näitab Artikli hetkeseisu aknasse uue lahtri või nupu.

Kogus Laos – Tekitab nupu “Ladu“, millele vajutades avab aruande “Laoseis“. Nupu all on lahtris on Artikli laoseis käesoleval hetkel. Kui tegemist on struktuurartikli tüüpi artikliga, siis näitab kogust, mida saab valmistada hetkel olemasolevatest komponentidest.

Kogus Tellimustel – Tekitab nupu “Tellimus“, mis avab aruande “Täitmata müügitellimused“, kus on näha artiklid, mis pole veel lähetatud klientidele. Nupu all lahtris on näha hetkel täitmata müügitellimustel olevad kogused (st tellitud, aga lähetamata). Struktuurartiklite puhul arvestab komponentide koguseid. Kogused võtakse kõikidelt lähetamata tellimustelt, sõltumata, kas tellimus on kinnitatud või mitte. Suletud märkega tellimusi ei arvestata.

Kogus Laos“, “Kogus Tellimustel“, “Kogus Laos ühik 2-s” lahtrite info võib uueneda (st vähendada lähetatud koguseid) Lähetuste koostamisel või Lähetuse kinnitamisel. Seda saad seadistada Logistika mooduli seadistuses Laoseadistused > valik “Vähenda laokogust lähetustel”.

Kogus Ostutellimustel – Tekitab nupu “O-tell.“, mis avab aruande “Täitmata ostutellimused“, kus on näha artiklid, mis pole veel saabunud. Nupu all lahtris on näha hetkel saabumata artiklid ostutellimustel (ostutellimus tehtud, laosissetulek tegemata).

Kogus Laos“, “Kogus Tellimustel“, “Kogus Laos ühik 2-s“, “Lähetatav kogus” kogused uuenevad Laosissetulekute kinnitamisel. “Kogus Ostutellimustel” sisu uuendatakse ka kinnitamata Laosissetuleku sisestamisel ehk ainult salvestamisel.

Lähetatav kogus – Tekitab lahtri “Lähetatavad“. Hetke artikli laoseis, mis on vaba klientidele lähetamiseks (= hetke laoseisu kogus – kogus müügitellimustel). Lähetatavat kogust vähendatakse tellitud koguse võrra niipea kui uus Müügitellimus salvestatakse.

Reserveerimata kogus – Tekitab lahtri “Reserv.-ta“. Artikli hetke laoseis, millest arvatakse maha tellimused, mis on märgitud “Reserveeritud“.

Kuupäev – Kuupäev, millal artikkel peaks lattu saabuma, kui see koha tarnijalt tellida. See arvutatakse järgnevalt: tänasele kuupäevale lisatakse päevade arv, mis on täidetud Ostuartikli kaardil lahtris “Päevi tarnimiseks“.

Ostuhind – Artikli ostuhind, mis võetakse artikli kaardilt.

Müügikate – Tekitab lahtri “MK“. Dokumendi (arve, tellimuse või pakkumise) selle rea müügikate, kus hiirekursor asub. Kui artikli hetkeseisu aken avatakse kaardilt, kus pole müügikatet (näiteks, Lao mahakandmine või Artikli kaart), siis jääb väli tühjaks.

Müügikatte % – Tekitab lahtri “MK %“. Dokumendi (arve, tellimuse või pakkumise) selle rea müügikatte protsent, kus hiirekursor asub. Kui artikli hetkeseisu aken avatakse kaardilt, kus pole müügikatet (näiteks, Lao mahakandmine või Artikli kaart), siis jääb väli tühjaks.

Allahindlusega üh.hind – Tekitab lahtri “Allah.üh.hind“. Siin näidatav hind on Ühikuhind miinus allahindlus konkreetselt realt, kus hiirekursor asub. Muul juhul on need väljad tühjad. Kui artikli hetkeseisu aken avatakse kaardilt, kus pole müügikatet (näiteks, Lao mahakandmine või Artikli kaart), siis jääb väli tühjaks.

Kogus Laos ühik 2-s – Tekitab lahtri “Ladu üh. 2“. Artikli hetke laoseis teises mõõtühikus. Seda näidatakse vaid nende artiklite kohta, mille kaardil (vahelehel ‘Ladu‘) on täidetud “Ühik 2” ja “Ühiku koefitsient”.

Teisendid – Tekitab nupu “Teis“, mis avab aruande “Teisendite laoseis“.

Laoseisu prognoos – Tekitab nupu “Tulevik“, mis avab aruande “Tuleviku lao ajaline analüüs“. See aruanne näitab artikli prognoositavat lattu saabuvat kogus ja laost väljaminevat kogust. Aruanne baseerub täitmata müügi- ja ostutellimustele, kus on täidetud “Planeeritud lähetus” kuupäev.

Lao staatus – Tekitab artikli hetkeseisu akna lõppu nupu “Ladu“, mis avab aruande “Artikli laoseis” konkreetse artikli kohta. See aruanne näitab laoseisud, minimaaltasemed, täitmata müügitellimused, täitmata ostutellimused ja müügihinnad igas laos. NB! See nupp on erinev eespool kirjeldatud nupust “Kogus Laos“.

 

Sama seadistuse saad iga kasutaja jaoks eraldi teha moodulis Kasutaja Seadistused > Registrid > Artikli hetkeseisu seadistus.
See seadistus on kasutajapõhine ehk siia tuleb igale isikule koostada eraldi kaart, valides Koosta menüüst “Uus artikli hetkeseisu seadistus“. Kasutajatele, kellele siia kaarti ei ole loodud, kehtib üldine seadistus (vt eelmist A punkti).
Kui soovid, et mõnel kasutajale artikli hetkeseisu aken ei avaneks, siis lisa siia sellele kasutajale uus kaart ja vali Artikli hetkeseis=Ära näita.

KASUTAMINE

Kui avad hetkeseisu akna Artiklite registris konkreetse artikli kaardi peal, siis näidatakse infot selle avatud artikli kohta. Kui oled Arve, Tellimuse või muu dokumendi peal, siis esitatakse artikli hetkeseisu aknas andmed selle artikli kohta, mis real asub hetkel hiirekursor. Liikudes hiirega järgnevale või eelnevale reale, muutuvad ka andmed artikli hetkeseisu aknas.

Artikli hetkeseisu aken arvestab koguste näitamisel seda Ladu, mis on määratud sellele dokumendile, kus sa Artikli hetkeseisu akna avasid. Kui dokumendile Lao koodi ei ole veel määratud, siis arvestatakse koguseid üle kõikide ladude (v.a. “Lao staatus” valik, mis näitab eraldi numbreid iga lao kohta).

Sa saad seadistada nii, et Artikli hetkeseisu aken avaneb automaatselt alati, kui avad mõne kaardi, mille Operatsioonide menüüs see funktsioon esineb. Selleks mine moodulisse Müügiarved > Seadistused > Artikli seadistused > märgi valik “Näita artikli hetkeseisu akent“.

Artikli hetkeseisu akent saad liigutada ning asetada ekraanile vabalt valitud kohta. Akna asukoha salvestamiseks kasuta Aken menüüst “Salvesta asetus“.

Kui mingil põhjusel on aknas kuvatav info ebatäpne, siis saad akna info ümber arvutada. Loe sellest täpsemalt SIIT

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus