Marianne Reinsoo

Spikker: maksumuudatused 2024

Nagu iga aasta alguses, on tänavugi maksumäärades mitmeid muudatusi, mis hakkasid kehtima alates 01.01.2024. Siin on ülevaatlik info kehtima hakanud maksumuudatustest.

Käibemaksu standardmäär

Varem 20%, alates 01.01.2024 22%

Seaduses on seoses selle muudatusega kaks üleminekusätet:

  • kui võõrandatav kaup või osutatav teenus maksustatakse standardmääraga, võib kassapõhise käibemaksuarvestuse kasutaja veel kuni 2025. aasta 31. detsembrini maksta käibemaksu kauba või teenuse pärast 2023. aasta 31. detsembrit toimunud käibelt endiselt 20% määraga juhul, kui ostjale väljastati arve ning kaup lähetati või tehti kättesaadavaks või teenus osutati enne 2024. aasta 1. jaanuari;
  • teine üleminekusäte puudutab pikaajaliste lepingutega seotud tehinguid, milleks on eeskätt kinnisasjadega seotud tehingud. Maksukohustuslasel on veel kuni 2025. aasta 31. detsembrini õigus enne 2023. aasta 1. maid sõlmitud kirjaliku lepingu alusel kohaldada maksustatava kauba võõrandamisel või teenuse osutamisel kuni 2023. aasta 31. detsembrini kehtinud 20% käibemaksumäära, kui asjaomane leping näeb ette, et kauba või teenuse hind sisaldab käibemaksu või hinnale lisandub 20% käibemaksumääraga käibemaks ning lepinguga ei ole ette nähtud käibemaksumäära võimalikust muutusest tulenevat hinna muutust.

Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%

Maksuvaba tulu summa sõltub inimese sissetulekust (kuus kuni 654 eurot ja aastas kuni 7848 eurot). Maksuvaba tulu arvestamiseks peab inimene tööandjale või väljamakse tegijale esitama kirjaliku avalduse.

Maksuvaba tulu vanaduspensionieas ei sõltu inimese sissetulekust (kuus kuni 776 eurot ja aastas kuni 9312 eurot). Maksuvaba tulu arvestamiseks ei pea vanaduspensionieas inimene Sotsiaalkindlustusametile ja Pensionikeskusele esitama avaldust. Sotsiaalkindlustusamet arvestab maksuvaba tulu automaatselt ja annab maksuvaba tulu kasutamata jäägi üle Pensionikeskusele.

Maksuvabad on töötaja tervise edendamiseks tehtavad kulutused 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis.

Tulumaks dividendidelt

Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80. Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 14/86 ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määr on 7%.

Sotsiaalmaks

Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 725 eurot (2023. aastal kehtinud 654 euro asemel), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 239,25 eurot kuus.

Töötuskindlustusmaks

Töötuskindlustusmakse määrad ei ole muutunud.

Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse või paindliku vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Tööandja jätkab vanaduspensionieas töötajale või töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne või paindlik vanaduspension, makstud palgalt töötuskindlustusmakse tasumist tööandjale kehtestatud määras (0,8%).

Kogumispension

Kogumispensioni makse määr on 2%. Kogumispensioni makse kinnipidamise kohustus võib muutuda 3 korda aastas: 1. jaanuaril, 1. mail ja 1. septembril. Seda sõltumata põhjusest, kas inimene lahkub II sambast, peatab sissemaksed II sambasse, läheb II sambast pensionile või liitub II sambaga.

Maksuamet soovitab raamatupidajatel detsembris, aprillis ja augustis töötajate kogumispensioni makse kinnipidamise kohustus üle kontrollida.

Alates jaanuarist 2024 võimaldatakse II sambaga liitunud isikutel soovi korral tõsta oma 2-protsendine kogumispensioni makse määr 4 või 6le protsendile. Selleks tuleb esitada vastav avaldus pensioniregistri pidajale või kontohaldurile (01.01.2024–30.11.2024) ning uus makse määr hakkab kehtima 1. jaanuarist 2025.

Alkoholi- ja tubakaaktsiis

Kasvab alkoholi aktsiisimäär, kange alkoholi (40 vol) liitri pealt peab kaupmees riigile aktsiisi tasuma 0,38 eurot rohkem ja 5 eurose sigareti paki pealt peab aktsiisi tasuma 0,08 eurot rohkem.

Platvormide ja makseteenuste aruandlus

Platvormid ja makseteenuse pakkujad peavad hakkama andmeid edastama. Hiljemalt 31. jaanuariks peavad platvormid MTAle edastama andmeid seal 2023. aastal tegutsenud müüjate ja teenusepakkujate ning nende poolt teenitud tulu kohta. Platvormihalduritel tuleb teavet koguda ja esitada nii platvormil tegutsevate Eesti, kui teiste Euroopa Liidu liikmesriikide maksukohustuslaste kohta. Teiste liikmesriikide maksukohustuslaste kohta saadud teabe edastame vastavate riikide maksuhalduritele. Samal põhimõttel edastavad ka teised liikmesriigid meile sealsetelt platvormihalduritelt kogutud teabe Eesti maksukohustuslaste kohta.

Maksumuudatuste kohta saab lähemalt lugeda maksu- ja tolliameti kodulehelt.

Loe lähemalt ka, kuidas vastavaid muudatusi teha Standard Booksi programmis siit.

Allikas: https://www.emta.ee/

Standard Books katab kõik sinu ettevõtte vajadused

13. mai 2024

Raamatupidamine, Standard Books

Standard Booksi äritarkvaras on ligi 30 erinevat võimalust, mis toetavad… Loe edasi

Majanduse ilmaennustus – kas äike või päike?

14. juuni 2024

Uudised

Eesti majanduse hetkeolukorrast ja tulevikuväljavaadetest rääkis Excellent Business Forumil majandusanalüütik… Loe edasi

Willenbrock Baltic OÜ: tööleheveebi abil seadmete teenindusprotsessid ülevaatlikuks!

11. juuni 2024

Müük ja ladu, Kasutajalood, Hooldusteenindus

Raske- ja laotehnika edasimüüja Willenbrock Baltic OÜ jaoks katab… Loe edasi

Muuda tootmis- ja müügiprotsessid tarkvara abil sujuvaks.

07. juuni 2024

Müük ja ladu

Kiiresti muutuvas ärimaailmas on ettevõtete jaoks ülioluline omada tõhusat süsteemi… Loe edasi

Kristi Piper
projektijuht

Tekkis huvi? Proovi tasuta!

Tutvu Standard Books äritarkvara võimalustega lähemalt: jäta oma e-mail ja me võtame Sinuga personaalselt ühendust.

Tekkis huvi? Proovi tasuta!

Tutvu Standard Books äritarkvara võimalustega lähemalt: jäta oma e-mail ja me võtame Sinuga personaalselt ühendust.

Aitäh!

Sinu kontaktandmed on meie kliendihaldurile saadetud. Võtame Sinuga ühendust.

Viga!

Andmeid ei õnnestunud saata.

Liitu uudiskirjaga

Meie uudiskiri aitab Sul kursis olla viimaste Excellenti uudiste ja tootevärskendustega. Privaatsustingimustega saab tutvuda siin.

Aitäh!

Sinu kontaktandmed on meie kliendihaldurile saadetud. Võtame Sinuga ühendust.

Viga!

Andmeid ei õnnestunud saata.