Terje Vaikmäe

Standard Booksi algkoolituse teemad

Standard Books äritarkvara aitab töötajate tööülesandeid automatiseerida ja toetab juhte otsuste tegemisel. Selle eelduseks on tarkvara kasutamine arendaja poolt ettenähtud tingimustel ja soovitustel. Kui sinu ettevõttes hakatakse programmi kasutama esmakordselt või tuleb uus töötaja, siis on vajalik kasutaja koolitamine, et vältida eksimusi andmete sisestamisel ja tagada aruandluse korrektsed tulemused.

Video formaat võimaldab uuel töötajal õppida iseseisvalt, endale sobival ajal. Videod moodustavad nö. algkoolituse, mille läbitöötamisel tunneb kasutaja ennast kindlamalt Standard Books tarkvaraga töötamisel ning aitab ennetada valest kasutamisest tekkinud tööseisakuid või andmete kahjustamist.

Järgnevast kavast saab uus töötaja valida just teda puudutavad teemad, millega tema tööülesanded seotud on. Kui soovid kõiki teemasid korraga vaadata, siis leiad algkoolituse täispika veebisalvestuse SIIT


1. STANDARD BOOKS TARKVARA PAIGALDAMINE
1.1. Windows arvutis (video kestvus 1 minut 49 sekundit)
1.2. Mac arvutis (kestvus 2:49)

2. PROGRAMMI SISENEMINE JA VÄLJUMINE (kestvus 2:12)
Sisenemine erinevatesse ettevõtetesse. Korrektne töö lõpetamine programmis ja väljumine.

3. PÕHIAKEN JA TÖÖLAUD (kestvus 19:55)
Kuidas töötada Windows versioonis erinevates akendes, millised on peamised funktsioonid akendega töötamisel. Töölaua seadistamine kasutaja eelistuste järgi.
Teemad:
– bännerid,
– Abi menüü,
– moodulid ja ikoonid,
– uute kaartide koostamine,
– Lühiteed,
– Kaustad,
– Tööülesanded,
– Postkast,
– Kalender,
– KPI (Key Performance Indicator),
– Menüüd: Fail, Redigeeri, Kaart, Aken, Info,
– operatsioonide menüü,
– ekraani keeled.

3.1. Apple Mac versiooni töölaud (kestvus 5:02)
Standard Booksi töölaua erinevused Mac arvutis, võrreldes Windows versiooniga. Mac kasutajatel
soovitame eelnevalt vaadata ka 3. videot.

4. ARUANDED (kestvus 9:04)
Aruannete kasutamise loogika, aruande määrangute võimalused, faili salvestamine, “drill-down” funktsioon. Aruannete kasutamise loogika on kõikides moodulites ehk programmi osades sarnane. Sellepärast sobib see video kõikidele kasutajatele, sõltumata moodulist, mida kasutatakse.

5. ÜLDISE MOODULI PÕHISEADISTUSED (kestvus 12:30)
Üldise mooduli seaded mõjutavad tarkvara toimimist erinevates moodulites ehk osades, mistõttu on oluline need üle vaadata ja seadistada vastavalt oma ettevõtte vajadustele enne andmete sisestamist. Soovitame Üldise mooduli seaded üle vaadata peakasutajal või ettevõtte vastutaval isikul.
Teemad:
– Ettevõtte andmed,
– Internetivõtmed,
– Aruannete perioodid,
– Dokumendimallid, dokumentide sidumine mallidega.


MOODUL FINANTS

6. FINANTS MOODULI PÕHISEADISTUSED (kestvus 8:18)
Finants moodulisse kogunevad konteeringud teistest moodulitest. Finantsist saab kätte raamatupidamise põhilised finantsaruanded ning esitada elektroonilisi aruandeid Maksu- ja Tolliametile. Soovitame Üldise mooduli seaded üle vaadata kasutajal, kes vastutab üldiselt ettevõtte raamatupidamise ja finantsaruannete eest.
Teemad:
– Kontode register ehk kontoplaan,
– Algsaldod,
– Allsüsteemid,
– Aruannete seadistused, finantsaruannete kirjeldamine,
– Arvestusaastad / majandusaastad,
– Käibemaksukoodid / käibemaksumäärad.

7. FINANTSKANNETE KOOSTAMINE (kestvus 8:02)
Finantskanded tekivad automaatselt allsüsteemidest ehk teistest moodulitest. Kandeid saab koostada ka käsitsi. Video on vajalik finantskannete käsitsi sisestajatele ja raamatupidajale, kes vastutab üldiselt ettevõtte raamatupidamise ja finantsaruannete eest.
Teemad:
– konteerimise seadistused,
– automaatsed kanded algdokumentidest,
– käsitsi kande sisestamine.

8. FINANTS MOODULI PÕHIARUANDED (kestvus 10:13)
Video on suunatud juhile või raamatupidajale, kes vastutab üldiselt ettevõtte raamatupidamise ja finantsaruannete eest.
Teemad:
– Bilanss,
– Bilanss kuude lõikes,
– Kasumiaruanne,
– KMD INF,
– Käibeandmik,
– Pearaamat,
– Päevaraamat,
– Saldoaruanne.


MOODUL MÜÜGIARVED

9. MÜÜGIARVED MOODULI PÕHISEADISTUSED (kestvus 7:38)
Müügiarvete mooduli seaded mõjutavad müügiarvetega seotud andmete, sh. klientide ja toodete sisestamist. Oluline on need üle vaadata ja seadistada enne andmete sisestamist. Müügiarved mooduli seaded võiks üle vaadata nii raamatupidaja, kes vastutab üldiselt ettevõtte raamatupidamise eest, kui ka müügi eest vastutaval isikul.
Teemad:
– Lausendamine, müük,
– Numbriseeriad – arved,
– Tasumistingimused,
– Tasumisviisid.

10. UUE KLIENDI/KONTAKTI SISESTAMINE (kestvus 7:41)
Video on suunatud kasutajatele, kes sisestavad uusi või uuendavad klientide ja kontaktisikute andmeid. Olulisemad väljad, mida jälgida uue kontakti kaardi täitmisel.

11. UUE ARTIKLI/TOOTE SISETAMINE (kestvus 4:37)
Video on suunatud kasutajatele, kes sisestavad uusi või uuendavad artiklite andmeid.
Olulisemad väljad, mida jälgida uue artikli kaardi täitmisel.

12. MÜÜGIARVETE KOOSTAMINE (kestvus 15:06)
Video on suunatud kasutajatele, kes sisestavad uusi müügiarveid klientidele. Video on vajalik nii raamatupidaja, kes vastutab üldiselt ettevõtte raamatupidamise eest, kui ka müügi eest vastutaval isikul.
Teemad:
– müügiarve sisestamine,
– kreeditarve koostamine,
– arve tühistamine,
– arve koopia tegemine,
– arvete sorteerimine.

13. PANGALAEKUMISTE SISESTAMINE (kestvus 11:14)
Video on vajalik kasutajale, kes vastutab klientide poolt tehtud pangamaksete sisestamise eest ja isikule, kes vastutab üldiselt ettevõtte raamatupidamise eest.
Teemad:
– klientidele väljastatud arvete laekumiste kajastamine programmis;
– klientide poolt teostatud ettemaksete sisestamine; ettemaksu sidumine arvega.

14. MÜÜGIARVETE MOODULI PÕHIARUANDED (kestvus 5:05)
Video on suunatud isikule, kes vastutab müügiprotsessi eest või raamatupidajale.
Teemad:
– Arvete nimekiri,
– Kliendi väljavõte, perioodiline,
– Kliendi väljavõte, tasumata arved,
– Müügireskontro / võlglaste nimekiri.


MOODUL OSTUARVED

15. OSTUARVETE MOODULI PÕHISEADISTUSED (kestvus 6:04)
Ostuarvete mooduli seaded mõjutavad ostuarvetega seotud andmete, sh. tarnijate sisestamist. Oluline on need üle vaadata ja seadistada enne andmete sisestamist. Ostuarved mooduli seaded võiks üle vaadata nii raamatupidaja, kes vastutab üldiselt ettevõtte raamatupidamise eest, kui ka ostu ja kulutuste eest vastutaval isikul.
Teemad:
– Lausendamine, ostud,
– Numbriseeriad – ostuarved,
– Numbriseeriad – tasumised,
– Ostuarve seadistused,
– Pangad,
– Tasumistingimused,
– Tasumisviisid.

16. UUE TARNIJA/KONTAKTI SISESTAMINE (kestvus 4:30)
Video on suunatud kasutajatele, kes sisestavad uusi või uuendavad tarnijate ja kontaktisikute andmeid. Olulisemad väljad, mida jälgida uue tarnija/kontakti kaardi täitmisel.

17. OSTUARVE SISESTAMINE (kestvus 14:27)
Video on suunatud kasutajatele, kes sisestavad uusi tarnijatelt saadud ostuarveid. Video on vajalik nii raamatupidaja, kes vastutab üldiselt ettevõtte raamatupidamise eest, kui ka ostu ja kulutuste eest vastutaval isikul.
Teemad:
– tarnijalt saabunud ostuarve sisestamine käsitsi,
– kreeditarve koostamine,
– ostuarve tühistamine,
– ostuarvete sorteerimine,
– arve koopia tegemine.

18. TASUMISTE KOOSTAMINE (kestvus 14:39)
Video on vajalik kasutajale, kes vastutab tarnijatele tehtavate pangamaksete sisestamise eest ja isikule, kes vastutab üldiselt ettevõtte raamatupidamise eest.
Teemad:
– tarnijale tehtud maksete sisestamine käsitsi,
– automaatselt tasumiste kaartide koostamine ehk tasumiste soovitus,
– maksete saatmine panka otse või failiga,
– tarnijale tasutud ettemaksu sisestamine, ettemaksu sidumine ostuarvega.

19. OSTUARVED MOODULI PÕHIARUANDED (kestvus 5:42)
Video on suunatud isikule, kes vastutab ostude ja kulutuste eest ja raamatupidajale, kes vastutab üldiselt ettevõtte raamatupidamise eest.
Teemad:
– Ostureskontro
– Tarnija väljavõte, perioodiline
– Tarnija väljavõte, tasumata arved
– Tasumisennustus.

Videojuhendid on loodud Standard Books 8.5 Windows versiooni põhjal.

Lippude tootmine kiireks ja sujuvaks

26. veebr. 2024

Kasutajalood, Müük ja ladu

Lippude ja tekstiiltoodetega tegelev Lipuvabrik… Loe edasi

Excellent Business Forum – kergitame saladusloori sündmuse osas!

21. veebr. 2024

Uudised

Eelmisel aastal alguse saanud uus traditsioon Excellent Business Forum kasvab… Loe edasi

Seadmete hooldusprotsessid lihtsaks!

21. veebr. 2024

Uudised, Hooldusteenindus

Standard Books äritarkvara hooldusteenindusemooduli abil hoiab seadmete hooldusega… Loe edasi

Kristi Piper
projektijuht

Tekkis huvi? Proovi tasuta!

Tutvu Standard Books äritarkvara võimalustega lähemalt: jäta oma e-mail ja me võtame Sinuga personaalselt ühendust.

Tekkis huvi? Proovi tasuta!

Tutvu Standard Books äritarkvara võimalustega lähemalt: jäta oma e-mail ja me võtame Sinuga personaalselt ühendust.

Aitäh!

Sinu kontaktandmed on meie kliendihaldurile saadetud. Võtame Sinuga ühendust.

Viga!

Andmeid ei õnnestunud saata.

Liitu uudiskirjaga

Meie uudiskiri aitab Sul kursis olla viimaste Excellenti uudiste ja tootevärskendustega. Privaatsustingimustega saab tutvuda siin.

Aitäh!

Sinu kontaktandmed on meie kliendihaldurile saadetud. Võtame Sinuga ühendust.

Viga!

Andmeid ei õnnestunud saata.