Leia kiirelt!

Mida tähendab veateade "Receive Error 10054"?

Antud veateade viitab, et ühendus kliendi ja serverprogrammi vahel katkes. Teade ei viita katkestuse põhjusele, aga ilmub siis, kui serverprogramm sulgub või internetiühendus töökoha ja serveri vahel katkeb.