Leia kiirelt!

Interneti Kaugkasutust kasutades annab veateate "Connection Failed"?Uuendatud 30. oktoober 2014

Kui kasutaja töökoht asub kontorist väljaspool ehk ühendus serveriga toimub Internetist, siis sõltub ühenduse saamine mitmetest seadistustest nii kasutaja kui serverarvuti poolel. Kui mõni nendest seadistustest peaks aja jooksul muutuma, siis võib juhtuda, et kasutaja ei saa serveriga/andmebaasiga ühendust. Sellisel juhul kontrolli järgnevad punktid, koos oma IT tugiisikuga.

Kontrollnimekiri: 

1. Kas serverprogramm töötab.

2. Kas serverprogrammi ja clientprogrammide versiooninumber ja versiooni kuupäev on täpselt samad

3. Kas serverprogrammis Tehnika moodulis registris „Programmi seadistus“ on täidetud „Serveri port“     Port peab olema 4-kohaline ja suurem kui 1200.    Samas seadistuses veenduge, et ei oleks täidetud lahter „Veebi port“ .  Samas seadistuses märkida valik „Käivitamisel server“.

4. Kui kasutate Enterprise tarkvarapaketti, kas installeeritud serverprogramm on 32bit või 64bit versioon.     Soovitame proovida 32bit versiooni (ka 64bit Windowsi puhul).

5. Kas serverarvuti Windowsi tulemüüris on programmile õigused tehtud (väljast sisse ühendus).

6. Kas serverarvuti viirusetõrje tarkvaras on programmile õigused tehtud (väljast sisse ühendus).

7. Kas kasutaja arvuti Windowsi tulemüüris on programmile õigused tehtud (seest välja ühendus).

8. Kas kasutaja arvuti viirusetõrje tarkvaras on programmile õigused tehtud (seest välja ühendus).

9. Kas serverarvuti  TCP/IP aadress on staatiline ehk fikseeritud. Serverarvutis ei tohi kasutada DHCP seadistust.

10.Kas töökoha ehk kasutaja arvuti TCP/IP aadress kuulub serverarvutiga samasse lokaalsesse arvutivõrku? Kas IP aadressid kuuluvad samasse subnetti(alamvõrku).  Serverarvuti ja töökoha arvuti IP aadressite kolm esimest positsiooni peavad olema samad.

11.Kas clientprogrammis on ettevõtete tabelis seadistatud õige serverarvuti TCP/IP aadress ja sama pordi number mis serverprogrammis määratud

12.Kui töökoht asub väljaspool kontori arvutivõrku (serverarvutiga erinevas võrgus), siis tuleb ettevõtete tabelis määrata kontori tulemüüri(ruuteri) väline TCP/IP aadress.

13.Kui töökoht asub väljaspool kontori arvutivõrku, kas kontori tulemüüris(ruuteris) on tehtud IP aadressi ja pordi suunamine. Kas suunamine on endiselt aktiivne.

14. Kontrollida, et serverarvutis ei oleks aktiveeritud IPv6  (IP aadress), peaks olema ainult IPv4.