Avaleht> Kasutajatugi> Moodulid> Logistika/Ladu> Funktsioonid> Kuidas käivitada hooldust “Koosta inventuurivõrdlus”?

Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 29. november 2022

Kuidas käivitada hooldust “Koosta inventuurivõrdlus”?

Moodul Logistika > Funktsioonid > Hooldus > Inventuurivõrdlus

Seda funktsiooni saad kasutada inventuuri lõpule viimise automatiseerimiseks. Võrreldakse tegelikke laoseise viimastel kinnitatud Inventuuri kaartidel andmebaasis registreeritud laokogustega. Inventuuri käigus ilmnenud laoseisu vigade parandamiseks koostatakse vastavad kinnitamata Laomahakandmised ja Laosissetulekud.
Artikli ühikuhinnad sisestuvad Laosissetulekutele Artiklikaardi Kulude kaardil Ostuhinna väljalt. Kuna uued Laosissetulekud ei ole kinnitatud (kui Sa ei ole vastupidist seadistanud), saad vajadusel neid hindasid muuta.

Enne hooldusfunktsiooni käivitamist võid tellida ja välja trükkida Inventuurivõrdluse aruande, kus näed ilmnenud vigu laoseisudes.
Käivita funktsiooni iga Lao kohta sarnaselt nagu hooldusfunktsiooni “Koosta inventuuri kaardid“.

Hoolduse määramisakna valikud:
Artikkel – Ctrl+Enter valik. Kui soovid võrrelda vaid teatud Artikli(te) tegelikke (Inventuuridelt) ja andmebaasis registreeritud laoseise, määra see Artikkel või kooloniga eraldatud vahemik siin.
Laoseisude võrdlus toimub ainult Laoartikkel tüüpi artiklitega.
Artikliklass –  Ctrl+Enter valik. Võid võrrelda teatud Klassi kuuluvate Laoartiklite tegelikke ja andmebaasis registreeritud laoseise. Määra siin see Artikliklass.
Art. klassifikaator – Ctrl+Enter valik. Kui soovid võrrelda vaid teatud Klassifikaatoreid kandvate Artiklite tegelikke ja andmebaasis registreeritud laoseise, sisesta Klassifikaatori kood siia. Kui Klassifikaatorit ei määrata, kaasatakse kõik Artiklid olenemata, kas neile on Klassifikaatoreid antud. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Klassifikaatorit, võrreldakse vaid antud kombinatsiooni kandvate Artiklite laoseise. Kui sisestad mitu plussmärgiga eraldatud Klassifikaatorit, võrreldakse Artikleid, mis kannavad vähemalt ühte valitud klassifikaatoritest. Kui sisestad Klassifikaatori ette hüüumärgi, jäetakse võrdlusest välja vaid Artiklid, mis kannavad antud Klassifikaatorit.
Näiteks:

1,2
Võrreldakse Artiklite Klassifikaatoritega 1 ja 2 tegelikke ja registreeritud laoseise (k.a. Artiklite Klassifikaatoritega 1, 2 ja 3).
1+2
Võrreldakse Artiklite Klassifikaatoritega 1 või 2 tegelikke ja registreeritud laoseise.
!2
Võrreldakse kõikide Artiklite v.a. Artiklite Klassifikaatoriga 2 tegelikke ja registreeritud laoseise.
1,!2
Võrreldakse Artiklite Klassifikaatoriga 1, kuid mitte Artiklite Klassifikaatoriga 2 tegelikke ja registreeritud laoseise (st ei võrrelda Artiklite Klassifikaatoritega 1 ja 2 laoseise). Pane tähele, et enne hüüumärki on koma.
!1,!2
Võrreldakse kõikide Artiklite v.a. Artiklite Klassifikaatoritega 1 või 2 tegelikke ja registreeritud laoseise. Jällegi pane tähele koma.
!(1,2)
Võrreldakse kõikide Artiklite v.a. Artiklite Klassifikaatoritega 1 ja 2 tegelikke ja registreeritud laoseise (st ei võrrelda Artiklite Klassifikaatoritega 1, 2 ja 3 laoseise).
!1+2
Võrreldakse Artiklite ilma Klassifikaatorita 1 ja Artiklite Klassifikaatoriga 2 tegelikke ja registreeritud laoseise (st võrreldakse ka Artiklite Klassifikaatoritega 1 ja 2 laoseise).
(1,2)+(3,4)
Võrreldakse Artiklite Klassifikaatoritega 1 ja 2 ning Artiklite Klassifikaatoritega 3 ja 4 tegelikke ja registreeritud laoseise.

Klassifikaatori tüüp – Ctrl+Enter valik. Sisesta Klassifikaatori tüüp, kui soovid, et võrreldaks antud tüüpi Klassifikaatoreid kandvate Artiklite tegelikke ja andmebaasis registreeritud laoseise. Kui Klassifikaatori tüüpi ei määrata, kaasatakse kõik Artiklid olenemata, kas neile on Klassifikaatoreid antud. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Tüüpi, võrreldakse ükskõik millist näidatud Tüüpi Klassifikaatorit kandvate Artiklite laoseise.
Ladu – Ctrl+Enter valikMäära Ladu, milles asuvate Artiklite tegelikke ja andmebaasis registreeritud laoseise võrreldakse. Seda Ladu näed ka antud funktsiooniga koostatud Laomahakandmistel ja Laosissetulekutel.
Kui kasutad mitut Ladu, käivita hooldust iga Lao kohta.
Kui kasutad vaid ühte Ladu, tuleb see Laoseadistustes määrata Põhilaoks. Sellisel juhul võid jätta selle välja tühjaks.
Kuupäev – Võrreldakse selle kuupäevaga Inventuuri kaarte sama päeva seisuga registreeritud laokogustega. Kui jätad siin kuupäeva määramata, kasutatakse käesolevat kuupäeva. Kui sama kuupäevaga on mitu Inventuuri kaarti, võetakse tegelikud laokogused kõikidelt nendelt kaartidelt (kui sama Artikkel on mitmel Inventuuri kaardil, liidetakse kogused kokku).
NB! Ära vali siia tuleviku kuupäeva.
Kui määratud kuupäevaga Inventuuri kaarti ei ole, kasutatakse sellest järgmise kuupäevaga kaarti. Soovitatav on määrata kuupäev, mille kohta oled kindel, et on sisestatud Inventuuri kaart, eriti kui oled valinud käesoleva kuupäeva. Kui käesoleva kuupäevaga Inventuuri kaarte pole, pole ka hilisema kuupäevaga Inventuure ning programm eeldab, et antud Artiklit tegeliku laoseis on null.
Siin näidatud kuupäeva näed kõigil selle funktsiooniga koostatud Laomahakandmistel ja Laosissetulekutel.

Peaaegu kõikide Artiklite kohta säilitatakse laoseisude ajalugu, mistõttu võid siia sisestada igasuguse möödunud kuupäeva, võrdlemaks selle päeva tegelikke ja andmebaasis registreeritud laoseise. Erandiks on seerianumbrit kandvad Artiklid. Säilitatakse küll selliste Artiklite laoseisude ajalugu, kuid Seerianumbrite endi kohta ajalugu ei ole. Niisiis, kui tellid funktsiooni Seerianumbri kohta (allpool), võrreldakse siin näidatud kuupäevaga Inventuuri kaarte kehtivate Seerianumbritega. Seepärast pead võrdluse jaoks Seerianumbri kohta sisestama siia käesoleva kuupäeva ning sama kuupäevaga peab olema vähemalt üks kinnitatud Inventuuri kaart. Kui sisestad möödunud kuupäeva, ei tohi sellest päevast saadik olla seerianumbreid kandvate Artiklitega laotoiminguid. Näiteks kui oled pärast viimast inventuuri lähetanud Seerianumbrit kandva Artikli, on vastaval Inventuuri kaardil selle tegelik kogus küll inventuuri päeva seisuga õige, kuid hetke registreeritud laoseisust ühe võrra suurem ning ekslikult koostatakse Laosissetulek, mis muudab laoseisu valeks.

Kommentaar – Siia sisestatud kommentaari näed funktsiooniga koostatavatel Laomahakandmistel ja Laosissetulekutel.

Kui artikkel puudub selle perioodi inventuurilehtedelt: 

Eelda loendatud koguseks 0 
Kui märgid selle valiku ja inventuuri kaardile on artikkel lisamata, siis eeldab programm, et artikli loendatud koguseks on null (0).  Ehk põhjus, miks artiklit Inventuuri kaardile ei lisatud, on sellepärast, et loendamise tulemusena ei leitud ühtegi toodet laost. Funktsioon koostab sellepärast Laomahakandmise, et kanda laosta maha kogused, mis andmebaasis laoseisu aruandes siiski olid olemas.
Kasuta seda valikut, kui teostad täielikku inventuuri, mitte osalist.
Eelda parandatud koguseks 0
Kui märgid selle valiku, siis see artikkel, mis Inventuuri kaardile on lisamata, sellel puudub koguste erinevus füüsilise laoseisu ja andmebaasi laoseisu vahel ehk korrigeerimist ei olegi vaja (programm ei koosta laosissetulekut ega laomahakandmist).
Sa võid seda valikut kasutada olukorras, kui inventuuri koostamine on jäänud veel pooleli ning sa ei soovi, et programm koostaks laosissetulekut või laomahakandmist artiklitele, mida sa pole veel loendanud.
Jäta vahele
See valik sarnaneb eelnevalt kirjeldatud valikule.

Seerianr. kaupa (tänase seerianr. hetkeseisuga) – Kui funktsiooniga koostatavatel Laosissetulekutel või Laomahakandmistel on seerianumbrit kandev Artikkel, on kaartidel nende Artiklite kohta tavaliselt üks rida vastava kogusega ja ilma seerianumbrita. Enne kaardi kinnitamist määra seerianumbrid, sisestades vastav arv ridasid sobivate kogustega (partiinumbrit kandvate Artiklite puhul) või Artiklid ühekaupa eraldi ridadele (seerianumbrit kandvate Artiklite puhul). Märgi see valik, kui soovid, et seerianumbrid ja kogused sisestuksid koostatavatele kaartidele automaatselt.
Kui kasutad seda valikut, on soovitatav määrata ülalpool tänane kuupäev ning sama kuupäevaga peaks olema vähemalt üks kinnitatud Inventuuri kaart.

Kinnita laosissetulekud ja laomahakandmised – Märgi see valik, kus soovid, et koostatavad Laosissetulekud ja Laomahakandmised oleksid kinnitatud. Vastasel juhul koostatakse kinnitamata kaardid.

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Books katab kõik sinu ettevõtte vajadused

13. mai 2024

Standard Booksi äritarkvaras on ligi… Loe edasi

Majanduse ilmaennustus – kas äike või päike?

14. juuni 2024

Eesti majanduse hetkeolukorrast ja tulevikuväljavaadetest… Loe edasi

Willenbrock Baltic OÜ: tööleheveebi abil seadmete teenindusprotsessid ülevaatlikuks!

11. juuni 2024

Raske- ja laotehnika edasimüüja Willenbrock… Loe edasi

Muuda tootmis- ja müügiprotsessid tarkvara abil sujuvaks.

07. juuni 2024

Kiiresti muutuvas ärimaailmas on ettevõtete… Loe edasi