Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 28. juuni 2019

Kuidas kasutada funktsiooni “Koosta tellimustest lähetused”?

Selle funktsiooniga koostatakse korraga palju Lähetusi. Funktsioon otsib kõik täitmata Müügitellimused, mille täitmiseks on kaup laos olemas ja koostab vastavad Lähetused. Saad valida, kas koostatakse kinnitatud või kinnitamata Lähetused. Iga Tellimuse kohta koostatakse eraldi Lähetus, isegi juhul, kui mitu Tellimust on samalt Kliendilt. Uut Lähetust ei koostata Tellimuse kohta, millel on kinnitamata Lähetusi. Lähetusi ei koostata ootel Klientidele (kelle Kontakti kaardi Tingimuste osal on märgitud valik Ootel).

Periood
Saad koostada Lähetused teatud ajavahemiku Müügitellimustest. Selleks sisesta siia selle perioodi algus- ja lõpupäev, eraldades kooloniga. Vaikimisi sisestub esimene periood “Aruannete perioodide” seadistusest.
Tellimused
Võid koostada Lähetused teatud Tellimusest või Tellimuste vahemikust. Sisesta Tellimuse number või kooloniga eraldatud numbrivahemik.
Nr.seeria komment.
Võid määrata, et Lähetustele antakse numbrid teatud seeriast seadistusest “Numbriseeriad – Lähetused”. Selleks sisesta siia vastava seeria Kommentaar. Ole tähelepanelik suur- ja väiketähtedega. Kui jätad välja tühjaks või kui vastavat Kommentaari ei leita, kasutatakse esimest seeriat seadistusest.
Artikkel
Kui soovid koostada Lähetused teatud Artikli või Artiklite vahemiku kohta, näita siin selle Artikli kood või kooloniga eraldatud koodide vahemik. Kui Tellimusel on lisaks valitud Artiklitele ka Artikleid väljastpoolt siin määratud vahemikku, on Lähetusel vaid vahemiku Artiklid.
Plan. lähetus
Võid koostada Lähetused tellimustest, mille lähetamine on planeeritud teatud päevale. Sisesta see päev siia.
Lähetused koostatakse järgmistest Tellimustest:

  • Tellimustest, millel on Planeeritud lähetuse kuupäev määratud päises, mitte ridade E osal;
  • Tellimustest, millel on Planeeritud lähetuse kuupäev määratud kõikide ridade E osal, mitte päises;
  • Tellimustest, millel on Planeeritud lähetuse kuupäev määratud Tellimuse esimesel real, mitte päises ega järgnevatel ridadel.

Kui Tellimuse ridadel on erinevad Planeeritud lähetuse kuupäevad, märgi allpool valik Kõik lähetatavad tellimused. Selliseid Tellimusi ei saa täies ulatuses ühel päeval lähetada, mistõttu nende kohta ei koostata Lähetusi, kui on märgitud valik “Ainult täielikult lähetatavad“.

Lähetusi ei koostata Tellimustest, millel ei ole Planeeritud lähetuse kuupäeva määratud.
Kuni kuupäevani
Kui määrad ülevalpool Planeeritud lähetuse kuupäeva, koostatakse Lähetused selle Planeeritud lähetuse kuupäevaga Tellimustest nii nagu eespool kirjeldatud. Kui märgid selle valiku, koostatakse Lähetused tellimustest, mille lähetus on planeeritud kas antud kuupäevale või varasemaks. Lähetusi ei koostata Tellimustest, millel ei ole Planeeritud lähetuse kuupäeva määratud.
Lähetuse kp.
Määra koostatavate Lähetuste kuupäev. Kui siin ei ole kuupäeva määratud, saab Lähetuse kuupäevaks vastava Tellimuse kuupäev.
Sort.indeks
Lähetused koostatakse siin näidatud Sorteerimisindeksiga tellimustest. Tellimuse Sorteerimisindeksit näed ‘Lähetustingimuste‘ kaardil.
Tellimuseklass
Siin saad määrata, et Lähetused koostataks teatud Tellimuste klassi kuuluvatest Tellimustest.
Ladu
Kui soovid koostada Lähetused teatud Lao tellimustest, näita see Ladu siin. Funktsioon vaatab Tellimuse päises asuvat ladu, mitte Tellimuse ridadelt. Vajadusel võid kasutada seda välja koos valikuga Lähetus lao kohta allpool: iga ridadel kasutatud Lao kohta koostatakse ikkagi omaette Lähetus.
Tellimused
Siin vali, millistest Tellimustest Lähetused koostatakse.

Ainult täielikult lähetatavad
Lähetused koostatakse vaid Tellimustest, mille täitmiseks täies ulatuses on laos kaup olemas. Kui sama Artiklit on vaja lähetada mitmelt Tellimuselt ja piisavat kaubakogust laos ei ole, koostatakse Lähetused vaid olemasoleva kauba kohta. Lähetusi ei koostata Tellimustest, millel on juba olemas kinnitamata Lähetusi. Kui Tellimusest on eelnevalt koostatud osaline Lähetus, ei koostata Lähetust ülejäänud Artiklite kohta, isegi kui vajalikud Artiklid on nüüd laos olemas.
Kõik lähetatavad tellimused
Lähetused koostatakse Tellimustest, mille osaliseks täitmiseks on laos kaup olemas.
Kui märgid selle valiku, on koostataval Lähetusel tellimuse kõik veel lähetamata read. Kui Artiklit laos ei ole, pakutakse lähetatavaks koguseks nulli. Kui Sa ei soovi Lähetustele null-kogusega ridu, märgi allpool valik “V.a. 0-kogusega lähetatavad read“.
Kui sama Artikli kohta on mitu Tellimust ja laos kaupa vaid piiratud kogus, koostatakse iga Tellimuse kohta Lähetus, millel on vaikimisi lähetatavaks koguseks tellitud kogus. Aga kui kasutad ka valikut Kinnita lähetused ja Artiklit enam laos pole, on vastava Artikli vaikimisi koguseks 0. Kui sa seda ei soovi, märgi jällegi allpool valik “V.a. 0-kogusega lähetatavad read“.
Esimesena reserveeritud
Märgi see valik, kui kaupa on laos piiratud kogus ja soovid kõigepealt lähetada Tellimused, mille jaoks on kaup reserveeritud. Vastasel juhul lähetatakse kõigepealt kõige vanemad Tellimused.
Kinnita lähetused
Märgi see valik, kui soovid koostada kinnitatud Lähetused. Vastasel juhul on koostatud Lähetused kinnitamata.
Kasutajagruppidega saad määrata, et teatud töötajad ei või Lähetusi kinnitada, keelates toimingu Lähetuste kinnitamine. Kui hooldusfunktsiooni käivitaval töötajal on keelatud Lähetuste kinnitamine, koostatakse kinnitamata Lähetused.
Lähetus lao kohta
Vaikimisi koostatakse iga Tellimuse kohta üks Lähetus, mille Ladu võetakse Tellimuse ‘Lähetustingimuste‘ kaardilt. Kui Tellimuse rea F osal on näidatud muu Ladu, näed seda Lähetuse vastava rea B osal. Märgi see valik, kui soovid, et iga Tellimusel kasutatud lao kohta koostataks eraldi Lähetus.
V.a. hoiatusega kliendid
Märgi see valik, kui ei soovi koostada lähetusi Hoiatusega Klientidele (hoiatused sisestatakse Kontakti kaardile).
Ära kontrolli krediidilimiiti
Kui Müügiarvete mooduli Krediidilimiidi seadistuses on märgitud valik “Ära luba lähetada“, ei koostata Lähetusi oma krediidilimiidi ületanud Klientidele. Märgi see valik, kui soovid, et Lähetused koostatakse ka sellistele Klientidele.
Seda valikut ei ole vaja märkida, kui ei kasutata Krediidilimiidi seadistuste valikut “Ära luba lähetada“, vaid valikut “Hoiatus lähetuse koostamisel“. Sellisel juhul koostatakse Klientidele, kes on oma krediidilimiidi ületanud, alati Lähetused.
V.a. 0-kogusega lähetatavad read
Selle valiku kohta loe palun valiku “Kõik lähetatavad tellimused” kirjeldusest eespool.

Klõpsa Käivita funktsiooni käivitamiseks.

Kui Lähetusi ei koostatud ja eeldusel, et viga ei ole Numbriseeriates, võib olla, et Kasutajagruppidega on  keelatud tellimustest Lähetusi koostada. Vastaval Kasutajagrupil on keelatud toiming “Lähetuste koostamine müügitellimustest” ja/või valitud toiming “Lähetuse koostamine kinnitamata müügitellimusest” keelatud.

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Books katab kõik sinu ettevõtte vajadused

13. mai 2024

Standard Booksi äritarkvaras on ligi… Loe edasi

Digisillad tulevikku: digitaliseerimine ja andmevahetus

21. mai 2024

MKM digimajanduse osakonna juhataja võttis… Loe edasi

Milline on raamatupidamise tulevik?

16. mai 2024

Ärigeenidega Ksenija Germ töötab raamatupidajana… Loe edasi

Raamatupidamisprogramm raamatupidajale

15. mai 2024

Excellenti raamatupidaja Marianne Reinsoo… Loe edasi