Leia vastused

Kuidas saab muuta käibemaksuaruannet?Uuendatud 07. märts 2023

Käibemaksuaruande kirjeldamine on võimalik moodulis Finants > Seadistused > “Aruannete seadistused. Tee hiirega topeltklik “Käibemaksuaruande” real. Avaneb olemasolev kirjelduse aken, kus saad teha muudatusi.

Avanenud akna päises on näha Nimetust ja Tüüpi. Neid kasutaja ise muutma ei pea, need antakse programmi poolt ja näitavad, et see on käibemaksuaruanne.

  • Ridade täitmisel saab kasutaja sisestada rea koodi ja kommentaari/teksti vastavalt riiklikult etteantud KM aruande vormile.
  • Kirjelduse veeru täitmiseks saab kasutada Ctrl+Enter klahvikombinatsiooni, mis avab abistava valemi sisestamise akna.
  • Miinusmärk valemi ees muudab summa negatiivseks või positiivseks, sõltuvalt konto klassist. Näiteks, müügikäive salvestatakse andmebaasis vaikimisi negatiivse summana. Et KM aruandes oleks summat näha pluss-märgiga, siis lisatakse valemi ette “-“
  • Rea lisamiseks vahele vajuta rea numbrile, nii et kogu rida läheks aktiivseks, ja vajuta Enter klahvi. Tekib tühi rida vahele.
  • Rea kustutamiseks vajuta rea numbrile, nii et kogu rida läheks aktiivseks, ja vajuta Backspace klahvi. Rida kustub vahelt.
  • Kui mõnel real on palju valemeid ja rida saab täis, siis tuleb kasutada mitut rida – abiread. Valemid tuleb jaotada mitmele abireale ja siis abiread kokku summeerida. Näiteks: tee esimene abirida koodiga 03 ja teine abirida koodiga 04. Kui tahad need kaks rida summeerida, siis lisa eraldi soovitud reale valem
    key(“03”)+key(“04”)

Vaata ka käibemaksuaruande muutmise videot SIIT

Käibemaksu aruandes kasutatavate valemite ja näidete kohta saad täpsemalt lugeda siit: PDF

Kui sinu kasutatavas versioonis puudub viimati uuendatud käibemaksuaruande põhi, siis võta ühendus meie konsultandiga, kes nõustab, kuidas on võimalik importida uus käibemaksuaruande kirjeldus.

 

 

(käibemaksuaruanne, KMD)

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus