Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 29. märts 2017

Kuidas seadistada mitu ladu?

Programm võimaldab hoida kaupa mitmes laos. Laoseisude üle peetakse arvestust nii iga lao kohta eraldi kui kõikide ladude kohta kokku.

Kui sul on vähemalt üks ladu, määra see Logistika moodulis Laoseadistustes põhilaoks. Sellega tagad, et kaup asub igal ajahetkel mingis laos. Kui unustad määrata laotoimingul lao, lisatakse kaup põhilattu või eemaldatakse põhilaost. Kui kasutad mitut ladu, on soovitatav märkida samas seadistuses ka valik Nõua ladu. See kohustab kasutajat igale laotoimingule ladu sisestama.

Mine Logistika moodulisse, ava Seadistused, rida Laod.  Uue lao kaardi sisestamiseks klõpsa Koosta menüüst Uus.

Vaata ka VIDEOT

Laokonto 
Laokontot debiteeritakse kauba lattu võtmisel ja krediteeritakse kauba lähetamisel laost. Kui Lao kaardile ei ole kontot määratud, konteeritakse kas Artikliklassi Laokontot või seadistuses Lausendamine,ladu määratud Laokontot.

Objekt
Kasuta Ctrl+Enter objektide registrist valimiseks. Laole saad anda kuni 20 komadega eraldatud Objekti, mis sisestuvad ka kõigi antud laoga seotud Laosissetulekutele. Laosissetulekutest koostatud finantskandel sisestuvad objektid Laokasumi konto kreeditkonteeringule. Laomahakandmistest koostatud finantskandel sisestuvad objektid Laokahjumi konto deebetkonteeringule. Teiste ladudega seotud Laosissetulekutele ega Laomahakandmistele need Objektid ei sisestu, mis lubab analüüsida kasumit ja kahjumit Ladude lõikes.

Ignoreeri kronoloogiat 
Tagamaks FIFO/LIFO järjekorra õigsuse, saad määrata, et laotoimingud registreeritaks programmis kronoloogilises järjekorras. Selleks märgi Logistika mooduli Laoseadistustes valik “Kronoloogia laos”. Kui kasutad seda võimalust, ei saa laotoimingut (Laosissetulek, Lähetus, Laoliikumine, Tagastatud kaubad või Laomahakandmine) kinnitada, kui ühes neist registritest eksisteerib varasema Kande kuupäevaga kinnitamata laotoiming või hilisema Kande kuupäevaga kinnitatud laotoiming.
Kui antud Laos pole laotoimingute registreerimise kronoloogiline järjekord oluline, märgi antud valik.

Nõua asukohta (ainult Standard ERP versioonis)
Kui Laol on Asukohad ning sa soovid, et antud Lao kasutamisel näidataks alati ka Asukoht, märgi see valik. See valik on kohustuslik, kui kasutad ERP paketiga Laohalduse moodulit ja antud ladu on sisestatud Laohalduse seadistustesse. Kui sa ei kasuta Laohalduse moodulit, on soovitatav seda valikut mitte märkida.

Tüüp
Nende valikutega määra antud lao kohta hooldusfunktsiooni Inventuurivõrdlus käivitamisel kasutatavad laokasumi ja -kahjumi kontod. 

Muu 
Märgi see valik, kui on tegemist tavalise Laoga. Kui hooldusfunktsiooniga Inventuurivõrdlus koostatakse selles laos asuva artikli kohta Laosissetulek, kasutatakse Laokasumi kontot Logistika seadistusest “Lausendamine,Ladu”. Kui funktsiooniga koostatakse aga Laomahakandmine, kasutatakse samas seadistuses määratud Laokahjumi kontot.

Tootmine 
Kui hooldusfunktsiooniga Inventuurivõrdlus koostatakse selles Laos asuva artikli kohta Laosissetulek, kui artikkel kuulub artikliklassi ja Kuluarvestuse seadistuses on märgitud valik “Kasuta konteerimisel artikliklasse”, on Laokasumi kontoks artikliklassi kaardil Materjalikulu erinevuste konto. Muul juhul kasutatakse Laokasumi kontot seadistusest Lausendamine,Ladu. Sarnaselt, kui hooldusfunktsiooniga koostatakse Laomahakandmine ning eelpoolnimetatud tingimused on täidetud, on Laokahjumi kontoks artikliklassi peal Materjalikulu erinevuste konto. Muul juhul kasutatakse Laokahjumi kontot seadistusest Lausendamine Ladu.

Kui sul on mitu ladu, võid iga Lao kohta eraldi FIFO ja Kaalutud keskmise arvestuste pidamiseks märkida Logistika moodulis Kuluarvestuse seadistuses valikud “Kulujärjekord lao kohta” ning “Kaalutud keskmine lao kohta”. Sellega tagad, et kaup väljastatakse järjekorras, kuidas see vastavasse lattu sisse tuli.
Kui need valikud märgitud ei ole, peetakse üldist FIFO ja kaalutud keskmise arvestust: artiklid väljastatakse Lattu võtmise järjekorra alusel, olenemata sellest, millises laos neid kaupu hoitakse. Need valikud mõjutavad ka laoväärtuste arvutusi Laoseisu aruande jaoks. Samuti on soovitatav märkida valik “Nõua ladu” või määrata põhiladu Laoseadistustes. Nii ei unusta sa kauba väljastamisel või lattu võtmisel Ladu määrata.

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Lippude tootmine kiireks ja sujuvaks

26. veebruar 2024

Lippude ja tekstiiltoodetega… Loe edasi

Excellent Business Forum – kergitame saladusloori sündmuse osas!

21. veebruar 2024

Eelmisel aastal alguse saanud uus… Loe edasi

Seadmete hooldusprotsessid lihtsaks!

21. veebruar 2024

Standard Books äritarkvara… Loe edasi