Leia vastused

Mida näitab aruanne “Akumuleeritud ostutellimused” Logistika moodulis?Uuendatud 19. märts 2021

See aruanne on sarnane “Ostutellimuste hetkeseisu” aruandele valikuga “Summalised kokkuvõtted“, milles esitatakse ostutellimused, mille puhul on kaubad saabunud, kuid ei ole saadud astuarvet. Siin aga saad tellida aruande ka konkreetse kulukonto kohta.

Aruandes näed iga ostutellimuse artikleid koos koodi, nimetuse, kulukonto, väärtuse ja võimalike objektidega. Samuti näed nii tellitud kui saabunud, arvega kui arveta kogust. Aruandes esitatakse ka ostutellimuse number, hankija kood ja nimi, objektid ja Planeeritud lähetuse kuupäev.

Selle aruande jaoks peab ostuarvete B.osal olema näidatud artiklid. Artiklid saab tekitada automaatselt ostuarvete koostamisel ostutellimustest, kui ostuarve seadistustes on märgitud valik “Summeerituna artikli ja projekti kaupa“.

Ostutellimus – Võid tellida aruande teatud ostutellimuse või ostutellimuste vahemiku kohta.

Periood – Määra aruande algus- ja lõpukuupäevad. Vaikimisi pakutakse esimest perioodi “Aruannete perioodide” seadistusest.

Tarnija – Võid tellida aruande teatud tarnija(te) ostutellimuste kohta. Sisesta tarnija kood või kooloniga eraldatud koodide vahemik.

Objekt(päisest) – Võid tellida aruande teatud Objekte kandvate ostutellimuste kohta. Siin arvestatakse objekte ostutellimuse päisest, mitte ridadelt. Kui sisestad mitu komadega eraldatud objekti, kaasatakse aruandesse ainult valitud objektide kombinatsiooni kandvad ostutellimused.

Objektitüüp – Kui soovid aruannet ostutellimuste kohta, mis kannavad teatud tüüpi objekte, sisesta siia soovitud objektitüübi kood. Siin arvestatakse objekte ostutellimuse päisest, mitte ridadelt.

Objekt (realt) – Võid tellida aruande ostutellimuste kohta, mille ridadel leidub teatud objekte. Kui sisestad mitu komadega eraldatud objekti, kaasatakse aruandesse ainult need ostutellimused, mille ridadel leidub valitud objektide kombinatsioon.

Konto – Kui soovid aruannet ostutellimuste kohta, mille ridade B.osal on näidatud teatud kulukonto, sisesta see Konto siia. Seda välja ei või tühjaks jätta.

Seisuga – Iga ostutellimuse rea kohta esitatakse tellitud ja saabunud ning arvetega ja arveteta kogused. Kui soovid, et need kogused arvutataks teatud kuupäeva seisuga, sisesta see kuupäev siia.

Vali – Vaikimisi kaasatakse aruandesse ainult kinnitatud ostutellimused. Nende valikutega saad neile lisada ka suletud ja kinnitamata ostutellimused.

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus