Leia kiirelt!

Mida tähendab teade "Socket Bind Error"?

Teade esineb juhul, kui samas arvutis töötab mitu serverprogrammi sama pordi numbriga. Kontrolli Windowsi Teenuste (Services) menüüst, et ei ole kogemata unustatud tööle vanemat versiooni.