Leia kiirelt!

Mida tähendab veateade "sendlevel>1" ?

Antud veateade viitab, et ühendus kliendi ja serverprogrammi vahel katkes. Teade ei viita katkestuse põhjusele, aga ilmub siis, kui serverprogramm sulgub või internetiühendus töökoha ja serveri vahel katkeb.