Leia vastused

Milleks kasutatakse Projektiarvestuse moodulit?Uuendatud 06. jaanuar 2017

Projektiarvestuse moodul on mõeldud peamiselt teenindusettevõtetele. Sellised firmad esitavad oma klientidele arved tehtud töötundide või ka päevade eest. Paljudel juhtudel lisanduvad ostetud materjalid ja kaubad. Hinnad võivad kujunenda väga erinevalt sõltuvalt töötaja kvalifikatsioonist, konkreetsest ülesandest ja ka kliendist. Samas võib projektil olla eelnevalt kokku lepitud kindel hind.

Vajadus projektiarvestuse süsteemi järele võib tekkida ka väikses firmas, niipea kui päevakorda kerkivad keerukamad projektid. Kui väikesed konsultatsioonifirmad jõuavad 20 – 30 konsultandini, on see piir käes. Edasisel laienemisel on vaja juba mitut juhti, et firma müük ja töökorraldus ei kannataks. Lihtsustades projektijuhtimist, võimaldab Books seda punkti edasi lükata. Teenindusettevõtte jaoks on töötaja aja õige kasutamine väga olulise tähtsusega. Tund aega tasuta osutatud teenust on firma jaoks kaotatud raha, mida tagasi ei saa. 

Booksi Projektiarvestuse moodul võimaldab igal töötajal täita ise oma Ajatabeleid, soovitavalt iga päev. Ajatabeleid jälgivad juhid ning enne Arvete koostamist peavad need olema kinnitatud. Seda võiks teha iganädalaseslt. Enne Arvete koostamist saab parandada võimalikud vead ning vajadusel teha muudatusi. Kuni kinnitamiseni on Ajatabelid vabalt muudetavad. Selle mooduli põhifunktsiooniks on koguda kokku informatsioon iga projekti raames tehtud töötundide ning kasutatud materjalide ja osutatud teenuste kohta. Kui see informatsioon on olemas, saab seda võrrelda eelarvega, kontrollida, vajadusel muuta ning esitada selle põhjal kliendile arve. See moodul keskendub tuludele, mitte kuludele. Kulude üle peetakse automaatselt arvestust Finantsmoodulis

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus