Leia kiirelt!

Milliseid kontosid programm kasutab müügiarvest tekkinud finantskandel?

Müügiarve kinnitamisel tekib Finants moodulisse kanne. Kandele leitakse kontod, kontrollides järjest seadistusi. Kui esimeses seadistuses kontot pole määratud otsib programm kontod järgnevast:

Deebet=müügivõlg
1.Kliendiklass pealt > 2. Lausendamine, Müük seadistusest > 3. Arve pealt 

Kreedit=käibemaks
1. Kontakti kaardilt > 2. Artikli kaardilt > 3. Artikliklassi pealt > 4. Lausendamine,Müük > 5. Arve ridadelt

Kreedit=müügitulu
1. Tasumistingimuse kaardilt > 2. Artikli kaardilt > 3. Artikliklassilt > 4. Lausendamine > 5. Arvelt 

või

D=kassa.  
1. Tasumistingimuselt > 2. Lausendamisest > 3. Arvelt 

K=käibemaks.
1. Kontakt > 2. Artikkel > 3. Artikliklass > 4. Lausendamine > 5. Arve

K=müügitulu.
1. Tasumistingimus > 2. Artikkel > 3. Artikliklass > 4. Lausendamine > 5. Arve

Nagu eelnevast kirjeldusest selgub, siis kasutatakse "Lausendamine,Müük" seadistuses määratud kontosid, juhul kui mujal seadistustes ei ole kontosid või käibemaksukoode määratud. Lausendamise seadistuses määrataksegi vaikimisi kasutatavad kontod ja KM koodid.