Leia kiirelt!

Programmi sisenemisel ilmub teade "SQL live mode is enabled but not in configuration"?Uuendatud 26. veebruar 2017

Kui programmi sisenemisel ilmub teade "SQL live mode is enabled but not in configuration", siis:

1. Kontrollige seadistust moodulis Tehnika > Seadistused > “Relatsioonilise andmebaasi registrid”. Seadistus peab olema tühi.

2. Kontrollige seadistust moodulis Tehnika > Seadistused > "Relatsoonilise andmebaasi seadistus". Seadistus peab olema tühi.

3. Kui endiselt ilmub sama teade, käivitage serverprogrammi restart.

4. Kui eelnevad toimingud ei aidanud, tuleb läbi viia andmebaasihoolduse toiming.