Leia kiirelt!

Programmi sisenemisel ilmub teade "SQL live mode is enabled but not in configuration"?

Kui programmi sisenemisel ilmub teade "SQL live mode is enabled but not in configuration", siis:

1. Kontrollige seadistust moodulis Tehnika > Seadistused > “Relatsioonilise andmebaasi registrid”. Seadistus peab olema tühi.

2. Kontrollige seadistust moodulis Tehnika > Seadistused > "Relatsoonilise andmebaasi seadistus". Seadistus peab olema tühi.

3. Kui endiselt ilmub sama teade, käivitage serverprogrammi restart.

4. Kui eelnevad toimingud ei aidanud, tuleb läbi viia andmebaasihoolduse toiming.