Leia vastused

UUE PÕHIVARA KAARDI SISESTAMINE KÄSITSIUuendatud 28. november 2023

Põhivarasid saad sisestada kahel viisil:

A) Ostuarve pealt, kasutades Koosta menüü käsklust “Põhivara“. Loe sellest täpsemalt SIIT

B) Käsitsi sisestada oste Põhivarade registrisse (moodul Põhivarad).

Olulisemad väljad põhivara kaardil:

Inventarinr. – Anna Põhivarale kuni kolmekümnest tähemärgist koosnev inventarinumber. Nimetus Põhivara nimetus. Kui Põhivara koostatakse Ostuarvest, võetakse nimetus Ostuarve rea Nimetuse väljalt.
Mitteaktiivne – Märgi see valik, kui soovid Põhivara arvestusest välja jätta. Mitteaktiivseid Põhivarasid ei kaasata reeglina aruannetesse ning neile ei arvestata amortisatsiooni, ehkki soovi korral saad need alati kaasata. Mitteaktiivsed Põhivarad ei jookse ka Põhivarade Ctrl-Enter valikuaknasse, kuid need on nähtavad aknas “Põhivarad: Sirvi”.
Pea meeles, et Põhivara müügil või mahakandmisel ei muutu see automaatselt Mitteaktiivseks ning esineb endiselt aruandluses. Selle valiku saad vajadusel käsitsi märkida.
Kategooria – Põhivarakategooriate seadistus, Põhivarade moodul. Iga Põhivara peab kuuluma kindlasse Kategooriasse, iga Kategooria aga omakorda Põhivaraklassi. Põhivaraklass määrab, kuidas Põhivara amortisatsiooni Finantsis käsitletakse (st milliseid kontosid kasutatakse). Kui Põhivarakategooriale on Objektid ja Amortisatsioonimudelid määratud, sisestuvad need automaatselt ka Põhivarale.
Ostukuupäev – Põhivara soetamise kp., vastavalt ostuarvele.
Ostuväärtus
– Põhivara ostuväärtuse summa ilma KM-ta, vastavalt ostuarvele. Põhivara Ostuväärtus on aluseks amortisatsiooni arvestamisel. Kui see väli on tühi, amortisatsiooni ei arvestata. Kui Põhivara osteti enne Hansa kasutuselevõttu, sisesta siia siiski Põhivara algne Ostuväärtus.

NB! Kui soovid amortisatsiooni arvestamise alust muuta, ära tee seda siin. Kasuta selleks Ümberhindluste registrit.

NB! Kui sisestad ostuväärtuse koos sentidega, siis veendu, et kasutad amortisatsioonimudelit, kus ümardamine on märgitud “Kaks kohta peale koma“. Kui ostusumma sisestad täisarvuna, siis võib kasutada amordimudelit, kus ümardamine on “Täisarv“.

Vastutaja – Antud Põhivara eest vastutav töötaja. Kui soovid Vastutajat muuta, kasuta Põhivara seisu registrit.
Kogus – Kõik Põhivara kaardile sisestatavad hinnad ja väärtused peavad olema ühe ühiku hinnad. Kogus on võimalik sisestada täisarvudes.
Mudel 1 – Amortisatsioonimudel. Sellega pannakse paika Põhivara aastane amortisatsiooni protsent ning määratakse kasutatav meetod: lineaarne või degressiivne.
Akum.kulum. 1 – Kui mingi osa põhivarast on enne Standard Booksi kasutuselevõtmist juba amortiseeritud, siis sisesta see summa siia. Seda välja kasutatakse, kui põhivara osteti enne kaardil märgitud Alguskuupäeva (Alguskp. 1). Siia sisestatakse kuni selle kuupäevani arvestatud amortisatsioon.
Näiteks: Oletame, et Põhivara osteti hinnaga 1000 €. Ostuväärtuseks põhivara kaardi 1. osale sisestatakse 1000. Kuni Alguskuupäevani on Põhivara amortiseeritud 200 € ulatuses. Seega tuleb antud väljale sisestada 200. Seda 200 ei kanta Finantsi, kuna eeldatakse, et seda tehti eelmises raamatupidamissüsteemis. Kui amortisatsiooni arvestatakse kasutades degressiivset meetodit, siis on amortiseerimise aluseks 1000 – 200 = 800. Kui kasutatakse lineaarset meetodit, siis on aluseks Põhivara algne Ostuväärtus, kuid Akumuleeritud kulumit arvestatakse Põhivara raamatupidamisliku väärtuse arvutamisel amortisatsiooniperioodi lõpul.

Alguskp. 1 – Sisesta kuupäev, millest amortisatsiooni arvestamine algab. Amortisatsiooni ei arvestata, kui valitud Mudelile ei ole Alguskuupäeva määratud. Uue Põhivara ostmisel saab Alguskuupäevaks tavaliselt jooksva kuu esimene kuupäev. See kuupäev arvutatakse Ostukuupäevast  lähtuvalt automaatselt, kui sisestad Mudeli. Kui sisestatud kuupäev ei ole kuu esimene päev, käsitletakse seda enamasti sellena. Kui Põhivara amortiseerimisel kasutatakse degressiivset meetodit, on lühimaks amortiseerimise perioodiks üks kuu ning see periood peab algama kuu esimese päevaga. Päev on oluline ainult lineaarse meetodi puhul ning kui amortisatsiooni arvestatakse Päeva kohta. Kui Põhivara oli juba varem firmas olemas, sisesta Alguskuupäevaks kuupäev, mil hakkad amortisatsiooni arvestamiseks kasutama Standard Booksis Põhivarade moodulit.

Kasut. alates – Sisesta kuupäev, millest alates sinu ettevõte hakkas seda põhivara kasutama, kui see on erinev Alguskp. 1 kuupäevast. Alguskuupäev kopeeritakse siia lahtrisse automaatselt. See kuupäev ei mõjuta amortisatsiooni arvestust, kuid näidatakse Põhivara ajaloo aruandes.

Teiste põhivara kaardi väljade kohta loe siit juhendist (lk 8): PDF

Vaata ka VIDEOT

 (uus põhivara, uut põhivara, uue põhivara, põhivara koostamine)

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus