Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 11. juuni 2024

Aruanne Laoseis

Selles Logistika mooduli aruandes esitatakse kõigi või valitud Artiklite, Ladude laoseisud või saldod.

Vaata ka VIDEOST

Määramisakna valikud:

Artikkel
Sisesta Artikli kood (või kooloniga eraldatud koodide vahemik), kui soovid näha kindlate Artiklite laoseise.
Aruandesse kaasatakse ainult Laoartiklid. (Tavalisi, Teenus- ega Struktuurartikleid aruandesse ei kaasata).
Artikliklass
Sisesta Artikliklassi kood, kui soovid aruannet teatud Klassi kuuluvate Laoartiklite kohta.
Art. klassifikaator
Võid tellida aruande vaid teatud Klassifikaatorit kandvate Artiklite kohta. Kui jätad välja tühjaks, näidatakse aruandes kõik Artiklid, nii Klassifikaatoriga kui ilma. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Klassifikaatorit, kaasatakse aruandesse vaid määratud Klassifikaatorite kombinatsiooni kandvad Artiklid. Kui sisestad mitu plussmärgiga eraldatud Klassifikaatorit, kaasatakse aruandesse kõik Artiklid, mis kannavad vähemalt ühte määratud Klassifikaatoritest. Kui sisestad Klassifikaatori ette hüüumärgi, ei kaasata aruandesse vaid neid Artikleid, mis kannavad seda Klassifikaatorit. Näiteks:
1,2
Aruandes näed Artikleid Klassifikaatoritega 1 ja 2 (k.a. Artikleid Klassifikaatoritega 1, 2 ja 3).

1+2
Aruandes näed Artikleid Klassifikaatoriga 1 või 2.
!2
Aruandes näed kõiki Artikleid v.a. Artikleid Klassifikaatoriga 2.
1,!2
Aruandes näed Artikleid Klassifikaatoriga 1, kuid mitte Artikleid Klassifikaatoriga 2 (st ei näe Artikleid Klassifikaatoritega 1 ja 2). Pane tähele, et enne hüüumärki on koma.
!1,!2
Aruandes näed kõiki Artikleid, v.a. Artikleid Klassifikaatoritega 1 ja/või 2. Jällegi pane tähele koma.

!(1,2)
Aruandes näed kõiki Artikleid, v.a. Artikleid Klassifikaatoritega 1 ja 2 (st ei näe Artikleid Klassifikaatoritega 1, 2 ja 3).
!1+2
Aruandes näed Artikleid ilma Klassifikaatorita 1 ja Artikleid Klassifikaatoriga 2 (st näed Artikleid Klassifikaatoritega 1 ja 2).
(1,2)+(3,4)
Aruandes näed Artikleid Klassifikaatoritega 1 ja 2 ja Artikleid Klassifikaatoritega 3 ja 4.

Klassifikaatori tüüp

Sisesta Klassifikaatori tüüp, kui soovid aruandes näha antud tüüpi Klassifikaatoreid kandvaid Artikleid. Kui jätad välja tühjaks, kaasatakse kõik Artiklid, nii Klassifikaatoriga kui ilma. Kui sisestad mitu komadega eraldatud tüüpi, kaasatakse aruandesse ükskõik millist valitud tüüpi Klassifikaatorit kandvad Artiklid.
Ladu
Kui soovid aruannet teatud Lao kohta, sisesta või vali (ctrl+enter) Lao kood.

Osakond

Sisesta Osakonna kood, kui soovid aruannet vaid teatud Osakonnale määratud Artiklite kohta (Osakond määratakse Artiklikaardi Lao kaardil.
Tarnija
Kui siin on määratud Tarnija, kaasatakse aruandesse ainult need Artiklid, mille vaikimisi kasutatavale Ostuartiklile on antud Tarnija märgitud.
Tootja/Importija
Vali (ctrl+enter) tootja või importija Kontakti kood, et näha aruandes ainult selle tootja/importija artikleid. Kui aruanne leiab artiklikaardid, millele on (vahelehel “Ladu“) määratud sama Tootja/Importija nagu aruande “Laoseis” määramisaknas, siis kuvatakse antud artikkel aruandesse.

Kuupäev

Sisesta kuupäev, mille kohta Laoseisu aruannet soovid. Kui see väli on tühi, esitatakse aruanne hetkeseisuga.

Esitus
Määra nende valikutega aruande detailsus.

Kokkuvõte – 

Selle valikuga esitatakse aruandes üks rida iga Artikli kohta, kus näed Artikli kogust Laos, ühiku ostuhinda ja väärtust.

Detailne – 

Selle valikuga näed, millal iga Artikkel Lattu võeti ning Artikli FIFO väärtust.

Lao kohta – 

Selle valikuga esitatakse sarnane aruanne Kokkuvõttele, kuid siin näed Artiklite koguseid Ladude kaupa.

Summadega – 

Kui kasutad valikut Lao kohta, pead märkima ka selle valiku, kui soovid lisaks kogustele näha ka väärtusi.

Arvutusmeetod

Nende valikutega määra, kuidas laoväärtused arvutatakse.

Vaikimisi

Märgi see valik, kui soovid, et laoväärtus arvutataks Artiklile antud Kulumudeli või, kui kasutad valikut Kasuta artikliklasside kulumudelit, Artikliklassile antud Kulumudeli alusel. Kui selleks on Vaikimisi Kulumudel, kasutatakse Kuluarvestuse seadistuses määratud Peamist kulumudelit. Aruande päises näed Kulumudelit Kuluarvestuse seadistusest, mis ei pruugi kehtida iga Artikli kohta.

Ostuhind

Märgi see valik, kui soovid, et laoväärtus arvutataks Artikli Kulude kaardil määratud Ostuhinna põhjal.

Baashind

Märgi see valik, kui soovid, et laoväärtus arvutataks Artiklikaardil. Protsent võetakse kas Artiklilt, vastavalt Artikliklassilt (kui Kuluarvestuse seadistuses on märgitud valik Kasuta artikliklasside kulumudelit) või Kuluarvestuse seadistusest.

Kaalutud keskmine

Märgi see valik, kui soovid, et laoväärtus arvutataks Artikli Kulude kaardil näidatud Kaalutud keskmise hinna põhjal. Arvestatakse Artiklitel, Artikliklassidel ja Kuluarvestuse seadistuses tehtud valikut ‘Kaalutud kesk Märgi see valik, kui soovid, et laoväärtus arvutataks FIFO või LIFO järjekorra alusel. FIFO või LIFO valik sõltub Artiklist, Artikliklassist (kui Kuluarvestuse seadistuses on märgitud valik Kasuta artikliklasside kulumudelit) või Kuluarvestuse seadistusest. Arvestatakse Artiklitel, Artikliklassidel ja Kuluarvestuse seadistuses tehtud valikut Kulujärjekord lao kohta. Ühikuhindade ja koguväärtuste ümardamise reeglid määratakse Üldise mooduli Ümardamise seadistuses (Kulu väärtuse arvutamine).

Järjestus

Aruanne on võimalik järjestada viiel erineval viisil.

Ainult saldoga

Märgi see valik, kui soovid, et aruandesse kaasataks vaid laoseisuga Artiklid. Laoseis võib olla nii positiivne kui negatiivne.
Ainult negat. kogused
Märgi see valik, kui soovid, et aruandesse kaasataks vaid negatiivse laoseisuga Artiklid. Selline aruanne on abiks laokoguste vigade parandamisel.
Näita seerianumbrit
Märgi see valik, kui soovid aruandes näha Artiklite seerianumbreid.
Näita kogust 2
Märgi see valik, kui soovid, et laokogused esitataks erinevates ühikutes. See valik toimib ainult Artiklite puhul, millel on määratud Ühik 2 ja Ühiku koefitsient.
Ümarda summad 2 kümnendikuni
Märgi see valik, kui soovid, et Artiklite koguväärtustel (ühiku väärtus korrutatud kogusega) näidataks kaks kohta peale koma. Kui allpool on valitud FIFO arvutusmeetod, arvestatakse siin tehtud valikut enne Üldise mooduli Ümardamise seadistuses tehtud valikut.
Kaasa suletud artiklid
Märgi see valik, kui soovid aruandes näha Suletud Artikleid. Suletud Artikleid võib veel Laos olla, eriti kui tellid Laoseisu aruande möödunud kuupäeva kohta.

2. VAHELEHT
Näita teisendeid – kasuta seda valikut, kui kasutad artiklitega koos teisendeid ja soovid näha teisendite kaupa laoseise. Loe teisendite kohta täpsemalt SIIT

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Books katab kõik sinu ettevõtte vajadused

13. mai 2024

Standard Booksi äritarkvaras on ligi… Loe edasi

Majanduse ilmaennustus – kas äike või päike?

14. juuni 2024

Eesti majanduse hetkeolukorrast ja tulevikuväljavaadetest… Loe edasi

Willenbrock Baltic OÜ: tööleheveebi abil seadmete teenindusprotsessid ülevaatlikuks!

11. juuni 2024

Raske- ja laotehnika edasimüüja Willenbrock… Loe edasi

Muuda tootmis- ja müügiprotsessid tarkvara abil sujuvaks.

07. juuni 2024

Kiiresti muutuvas ärimaailmas on ettevõtete… Loe edasi