Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 16. märts 2023

Aruanne “Müügimehe preemia”

Moodul Müügiarved > Aruanded > Müügimehe preemia

Selles aruandes näed firma igale müügitöötajale arvutatud preemiat.
Kui andmebaasis on mitu ettevõtet, siis saad globaalset kasutajat kasutada Arve peal müügimehena. Käesoleva aruande jaoks tuleb siiski luua Isiku kaart igasse ettevõttesse, kus Müügimehe preemia aruannet on soov vaadata (moodul Üldine > Registrid > Isikud). See võimaldab sul määrata samale müügimehele igas ettevõttes erinevad boonuse protsendid. Kui isiku kaarti pole müügimehe jaoks koostatud, siis seda müügimeest aruandesse ei kaasata.

Kui soovid müügiboonust jagada kahe müügimehe vahel, siis Müügiarve sisestamisel tuleb müügimehed valida arve ridadel D. osal veerus “Müügimehed“. Kasuta ctrl+enter müügimehe koodi valimiseks. Mitu müügimeest eralda komaga.

“Müügimehe preemia ” aruande määramisakna valikud:

Müügimees – Vali (ctrl+enter) müügimees.

Periood – Sisesta aruande algus- ja lõppkuupäev. Kui jätad selle tühjaks, kasutab programm esimest perioodi seadistusest Aruannete perioodid (Üldine moodul).

V.a. klassifikaatoriga – Kui määrad siia klassifikaatori, ei arvestata boonust nendele artiklitele, mis on seotud käesoleva klassifikaatoriga. Sa saad siia sisestada mitu klaasifikaatorit, eraldades need komaga. Sel juhul ei arvestata boonust artiklitele, millel on määratud need kõik klassifikaatorid.

Preemia % – Siin määratud protsenti kasutatakse preemia arvestamiseks nendele müügimeestele, Kellele pole loodud kaarti Boonus seadistuses. Siin määratud protsent on prioriteetsem, kui Isiku kaardil määratud % või artikli kaardile.

Objektid (Arve päis) – Määra siin objekt, kui sa soovid preemiat arvestada ainult nendelt müügiarvetelt, mille peale on valitud sama objekt. NB! See kehtib arve päisesse sisestatud objektile, mitte ridadele. Kui määrad mitu objekti, eraldades komadega, siis arvestatakse preemia ainult arvetelt, millele on valitud kõik need objektid.

Esitus – Kasuta alltoodud valikuid määramaks, kui detailset aruannet soovid.
Detailne – Selle valikuga näed iga Müügimehe preemia analüüsi arveridade kaupa.
Kokkuvõte – Selle valikuga esitatakse üherealine kokkuvõte iga Müügimehe kohta.

Arvestusalus (Arve summa / Arve müügikate) – Määra siin, kas preemia arvestus (kasutades igale Müügimehele või Artiklile määratud preemiaprotsenti) peaks põhinema perioodi käibel või müügikattel.

Arvutamise alus – Nende valikutega määra, kuidas preemiad arvutatakse.
Isiku preemia % – Iga Müügimehe preemia arvutatakse temale Isiku kaardil määratud preemiaprotsendi alusel. Preemiat ei arvutata Müügimehele, kellele ei ole preemiaprotsenti määratud.
Artikli preemia % – Iga Müügimehe preemia arvutatakse Artiklitele määratud preemiaprotsentide alusel. Kui Artiklile ei ole preemiaprotsenti määratud, võetakse see Preemia seadistusest. Artikli eest, millele ei ole ka seadistuses protsenti määratud, preemiat ei arvestata.

Määra (Perioodil tehtud arved / Perioodil makstud arved)
Vali, kas preemia arvestatakse aruandeperioodil tehtud Arvete alusel (st käibe alusel) või perioodil laekunud summade alusel. Kui teed teise valiku, saad lisaks valida, kas ka Sularahaarved kaasatakse preemia arvutusse.

Kui teed teise valiku ning aruandeperioodi jääb osaliselt tasutud Arve, arvutatakse preemia vaid sellelt osaliselt makselt. Kui Arvel on mitu Artiklit, jagatakse osamakse Artiklite vahel proportsionaalselt. Kui Arvest on makstud näiteks 10%, loetakse tasutuks 10% iga Artikli hinnast. See on oluline, kui oled määranud, et preemia arvutamisel kasutataks Artiklitele määratud preemiaprotsente.

Ainult saldoga read – Seda valikut saad kasutada ainult Detailse esituse puhul ning sellega jäetakse aruandest välja nullsummadega arveread.

Ainult preemiaga read – Seda valikut saad kasutada ainult Detailse esituse puhul ning sellega jäetakse aruandest välja arveread, mille eest preemiat ei arvestata. Sellised read on võimalikud, kui preemiaprotsenti ei ole määratud ei Müügimehele ega Artiklile.

Näita artikli nimetust – Seda valikut saad kasutada ainult Detailse esituse puhul ning sellega näidatakse aruandes ka kõigi Artiklite nimetused.

Näita kokkuvõttes arveid  – Kasuta seda valikut, kui soovid ükskuid arveid loetleda ka Kokkuvõtvas vaates.

Näita osakonda – Seda valikut saad kasutada ainult Detailse esituse puhul ning koos valikuga Näita kliendi nime. Aruandes näidatakse ka kõigi Klientide Osakonnad ning nimed.

Näita kulu – See valik lisab aruandesse järgneva lisainfo:
Kokkuvõtvas vaates – Kokkuvõte näitab tavajuhul käivet kokku või müügikatet iga müügimehe kohta (sõltuvalt, kas arvestuse aluseks valisid käibe või müügikatte), ja lisaks preemia summa. Märkides skäesoleva valiku, näidatakse lisaks ka kulu kokku, müügikatet, müügikatte protsenti iga müügimehe kohta.
Detailses vaates – See aruande vaade näitab tavajuhul arve rea summat või müügikatet, ning preemia % ja preemia summa. Märkides käesoleva valiku näidatakse lisaks ka kogust, ühikuhinda, ühikuhind koos allahindlusega, rea summat, rea kulu ja müügikatte protsenti.

K.a. ettemaksuarved – Kasuta seda valikut, kui soovid preemiat arvestada Ettemaksuarvetelt (ettemaksuarved, mis on koostatud Müügitellimuste pealt).

See valik on kasulik siis kui preemia arvestuse aluseks on iga müügi käive. Sellisel juhul arvestatakse preemiat ettemaksuarve summast ning lõpparvel olevast ettemasu reast. Kasutatakse preemia protsenti, mis on määratud müügimehe Isiku kaardile (Üldine moodul), artikli kaardil olevat protsenti ei kasutata.

Kui oled määranud, et preemia arvutatakse iga müügi müügikattelt, siis arvestatakse boonus ainult ettemaksuarvelt, lõpparvel olevat rida ei arvestata, sest seal on müügikate 0. Ettemaksuarvel on sama müügikate, mis müügitellimusel. Kui koostad ettemaksuarve Laekumise kaardilt, siis on müügikate 100%.

 

(müügiboonus, boonus)

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Booksi versiooniuuendus, kevad 2024

22. aprill 2024

Standard Booksil on valminud uus versioon… Loe edasi

Willenbrock Baltic OÜ: tööleheveebi abil seadmete teenindusprotsessid ülevaatlikuks!

18. aprill 2024

Raske- ja laotehnika edasimüüja Willenbrock… Loe edasi

Flow Finance’i jaoks on Standard Books alati esimene valik

18. aprill 2024

Raamatupidamisteenust pakkuva Flow Finance´i jaoks… Loe edasi