Leia vastused

Käibemaksumäära muudatus alates 1.1.2024Uuendatud 30. november 2023

____
12. detsembril 2023 kl 14:00 – 15:30 korraldame veebiseminari teemal:
Kuidas muuta käibemaksumäära Standard Booksis?
Videoülekandes räägitakse lahti käesolevas juhendis toodud teemad ja sammud. Koolitusele saad registreeruda meie koolituste lehel SIIT
____


Alates 01.01.2024 on Eestis käibemaksu standardmäär 22% senise 20% asemel.
Finantstehingute kajastamisega seotud näidetega saad tutvuda Maksu- ja Tolliameti kodulehel: SIIT

Oleme koostanud juhised, et aidata sinu ettevõttel seda üleminekut Standard Booksis sujuvamalt teha. Soovitame selle juhendiga tutvuda varakult ja arutada oma ettevõttesiseselt, kas teie ettevõttes on veel kasutusel teisi infosüsteeme, kus tuleb teha muudatusi enne ja pärast 1. jaanuari 2024. Võimalusel koosta endale tegevuskava koos meeldetuletusega, millal ja mis sammud tuleb teha.

NB!
* Ära kiirusta seadistuste muutmisega, enamus seadistusi tuleb programmis teha alles peale 01.01.2024, kuid enne uute 2024.a. dokumentide sisestamist. Võimalusel muuda seadistusi kui oled kõik 2023.a. dokumendid ära sisestanud, kuid enne 2024.a. uute dokumentide siestamist. Kui on vaja veel paralleelselt sisestada mõlema aasta dokumente, siis jälgi tähelepanelikult õigete KM koodide kasutamist iga dokumendi sisestamisel.
** Seadistused on ettevõttepõhised ehk pead need teostama igas aktiivses ettevõttes, mida kasutad.
*** Muuda ainult neid seadistusi, mida reaalselt kasutad. Kui allpool on loetletud seadistusi, mida sinu ettevõttes ei kasutata, võid need vahele jätta.


KÄIBEMAKSUMÄÄRA MUUTMINE STANDARD BOOKSIS

1. MOODUL FINANTS

1.1. Seadistused > Käibemaksukoodid
Siia seadistusse tuleb lisada uued käibemaksukoodid. Uued käibemaksukoodid saab kasutaja valida ise vastavalt oma seniste koodide loogikale.
NB! Olemasolevate käibemaksukoodide muutmine ja kustutamine ei ole lubatud kuna 2024. aastal kehtivad üleminekusätted, mis lubavad 20% müüki ja seoses sellega ka sisendkäibemaksu deklareerida veel ka 2024. aastal.
Lisaks on võimalik märkida käibemaksukoodi kehtivuse lõppkuupäeva. Selle jaoks tuleb täita käibemaksukoodide seadistuses E vahelehel väli „Kehtiv kuni“ (näiteks, 20% käibemaksukoodi reale sisesta kehtiv kuni 31.12.2023).

Uued käibemaksukoodid võid luua juba 2023 aastal, kuid veendu, et keegi kasutajatest neid ekslikult 2023.a. dokumentidel ei kasutaks.
Vaata käibemaksukoodide seadistuse näidet SIIT
%-ta – sisesta 22,00
%-ga – sisesta 18,032787 (arvutusvalem 22/1,22)

1.2. Metalli müük
Kui sinu ettevõttele rakendub käibemaksuseaduse § 41¹ „Kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete käibemaksuga maksustamise erikord”, ja oled Standard Booksis selleks kasutanud eraldi käibemaksukoode (näiteks, “metalli müük“), siis tuleb nende jaoks koostada samuti uued käibemaksukoodid. Vana koodi rida ära muuda ega kustuta, vaid lisa E osale “Kehtiv kuni” = 31.12.2023
Uued käibemaksukoodid võid luua juba 2023 aastal, kuid veendu, et keegi kasutajatest neid ekslikult 2023.a. dokumentidel ei kasutaks. Uus käibemaksukood sisesta metalli müügi jaoks nii:

%-ta: 0,00
Seletus – näiteks, “metalli müük 2024
B-osale sisesta:
Maksu %: 22,00
Maks.konto
: vali (ctrl+enter) metalli müügi pöördmaksu konto.

1.3. Metalli ost
Kui sinu ettevõtte tegeleb kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli või metalltoodete ostuga, ja oled Standard Booksis selleks kasutanud eraldi käibemaksukoode (näiteks, “metalli ost“), siis tuleb nende jaoks koostada samuti uued käibemaksukoodid. Vana koodi rida ära muuda ega kustuta, vaid lisa E osale “Kehtiv kuni” = 31.12.2023
Uued käibemaksukoodid võid luua juba 2023 aastal, kuid veendu, et keegi kasutajatest neid ekslikult 2023.a. dokumentidel ei kasutaks. Uus käibemaksukood sisesta metalli müügi jaoks nii:
%-ta – sisesta 22,00
Seletus – näiteks, “metalli ost 2024”
%-ga – sisesta 18,032787 (arvutusvalem 22/1,22)
Ostu KM – vali siia metalli ostu pöördmaksustamise konto.

1.4. Funktsioonid > Hooldus > Asenda käibemaksukood
Seda hooldust võid käivitada 2024.a. alguses alles siis, kui oled kõik 2023.a. dokumendid ära sisestanud
Seda hooldusfunktsiooni on võimalik kasutada Lausendamiste seadistuste, Artiklite/toodete, Kontaktide või teistes registrites käibemaksukoodide lihtsamaks asendamiseks (loe täpsemalt SIIT)

1.5. Registrid > Kontod
Kui sinu kontoplaanis on tehtud erinevad käibemaksu kontod erinevatele määradele, siis on vaja luua ka uus käibemaksukonto uue 22% määra jaoks (näiteks: käibemaks müügil 22%, müügikonto, kauba müük 22% või teenuse müük 22%). Uue konto kaardi koostamisest loe SIIT.
Kui oled konto kaartidele määranud KM koode, siis saad KM koodid korraga muuta hooldusega “Asenda käibemaksukood” (vaata punkti 1.4.).

1.6. Seadistused > Periodiseerimise mudelid
Muuda vaid juhul, kui kasutad seda seadistust ja oled täitnud kaartidel veeru “KM-k“. Asenda käsitsi uue KM koodiga.


2. MOODUL OSTUARVED

2.1. Seadistused > Ostuarve seadistused
Lahtris “Arvuta käibemaks” muuda “KM%” = 18,032787 (arvutusvalem 22/1,22).
Salvesta.

2.2. Seadistused > Lausendamine, ostud > vaheleht “KM-koodid
Muuda käsitsi “KM-kood, EL“, “Metalli pöördmaks“.
KM-kood Eestis” saab muuta hooldusega “Asenda käibemaksukood” (vaata punkti 1.4. eespool).


3. MOODUL MÜÜGIARVED

3.1. Seadistused > Lausendamine, müük > vaheleht “KM ja maksud
Vajadusel muuda KM konto, kui sul on olnud kasutusel erinevate käibemaksumäärade jaoks eraldi kontod (vt punkt 1.5.)

3.2. Seadistused > Lausendamine, müük > vaheleht “Müük
KM-kood Eestis” asenda käsitsi või muuda hooldusega “Asenda käibemaksukood” (vaata punkti 1.4. eespool).

3.3. Registrid > Artiklid
Kui sa oled Artiklite kaartidele täitnud “KM-kood, Eesti“, mis vastab 20%-le, siis kõikidel artiklitel saab KM koodi korraga muuta hooldusega “Asenda käibemaksukood” (vaata punkt 1.4. eespool).

Kui sinu ettevõttele rakendub käibemaksuseaduse § 41¹ „Kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete käibemaksuga maksustamise erikord”, ja oled koostanud eraldi Artikli kaardi metalli müügi jaoks, siis lisa selle artikli kaardile “KM-kood, Eesti” (mille koostasid punktis 1.2.).

3.4. Registrid > Artikliklassid
Kui sa oled Artikliklasside peal täitnud “KM-kood Eesti“, mis vastab 20%-le, siis kõikidel artiklikalsside kaartidel saab KM koodi korraga muuta hooldusega “Asenda käibemaksukood” (vaata punkt 1.4. eespool).

3.5. Registrid > Kontaktid
Kui sa oled Kontaktide kaartidele sisestanud KM koode, mis vastavad 20%-le, siis kõikidel Kontaktidel saab “Ostu KM koodi” ja “Müügi KM koodi” korraga muuta hooldusega “Asenda käibemaksukood” (vaata punkti 1.4. eespool).


4. MOODUL ÜLDINE

4.1. Registrid > Dokumendimallid
Vaata üle müügiarve, pakkumine, tellimus ja teised aktiivselt kasutatavad mallid. Kui nende mallide peale oli varem lisatud käibemaksu protsent tekstina, siis asenda käsitsi. Kui näed mallil teksti “20%“, siis tee selle teksti peal hiirega topeltklik, avanenud aknas sisesta uus protsent.
Salvesta aken ja Salvesta mall.

4.2. Kui sul on vaja väljastada müügiarveid, kus oleks näha mõlema käibemaksumääraga read (20% ja 22%), siis saad kasutada sellist arve dokumendimalli, kus on välja toodud eraldi käibemaksumäärade maatriks. Vaata näidet SIIT
Dokumendimallide sidumise ja aktiveerimise juhise leiad SIIT
Kui sinu dokumendimallide valikus selline arve mall puudub, siis saad seda küsida meie tugiliinilt info@excellent.ee või tel 669 1111.


5. KÄIBEMAKSUARUANDE (KMD) KIRJELDUS

5.1. Käibemaksuaruande koopia
Standard Booksis on võimalik luua mitu käibemaksuaruande põhja. Kuna 2024.a. alguses on vaja paralleelselt kasutada veel vana 2023 kui ka juba uut 2024.a. vormi, siis tuleb Standard Booksis luua eraldi KM aruande kirjelduse 2023.a. jaoks. Saad seda siis kasutada 2023.a. perioodide deklareerimiseks ja sul on edaspidi võimalik igal ajal vaadata tagant järele 2023.a. KM aruandeid. Koopiana loodud 2023 aruandesse uusi täiendusi lisada ei ole vaja.
Käibemaksuaruande koopia võid luua juba 2023.a. jooksul. Loe koopia tegemise juhist SIIT

5.2. Olemasoleva aruande täiendamine
Senine vaikimisi kasutusel olnud KM aruande kirjeldus jääb siis kasutusele uue perioodi ehk 2024.a. jaoks. Selle aruande kirjeldust ei tohi muuta ja täiendada enne kui oled 2023 perioodid deklareerinud ja KMD esitanud.
2024 aastal kehtivat KMD vormi tuleb täiendada vastavalt Maksuameti kodulehel toodud tingimustele: vaata SIIT

Standard Booksis saad 2024 käibemaksuaruande vormi muuta nii:
* mine moodulisse Finants > Seadistused > Aruannete seadistused;
* ava 2024.a. aruande jaoks kasutatav rida “Käibemaksuaruanne”;
* (üks primm) jaoks lisa uus rida koodiga 1S1
* lisa uue rea kood vastavatesse valemitesse “1S1″*0.2
* asenda või lisa vastavates KEY valemites 0.20 asemel 0.22
* asenda või lisa vastavates valemites sulgude sees 20% KM-koodid uue 22% KM koodiga;
* kui oled mõnel real kasutanud valemit:  -result(“konto ostjate ettemaksed”)/1.2
siis nüüd asenda valemisse 1.22
* kui sinu ettevõttele rakendub käibemaksuseaduse § 41¹ „Kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete käibemaksuga maksustamise erikord”, siis lisa siia kirjeldusse uus metalli müügi KM-kood, mille koostasid punktis 1.2.


6. LIIDESTUSED TEISTE SÜSTEEMIDEGA
Näiteks: Envoice, Finbite, Unifiedpost, Hausing, Bauwise, Scoro, Telema, veebipoed jne.
Kui kasutatakse Standard Booksiga erinevaid liidestusi ja andmevahetust teiste süsteemidega, siis on vaja nendes teistes süsteemides ka luua uued KM koodid (samad, mis Standard Booksis). Pöördu vastava lahenduse esindaja poole ja täpsusta, kuidas muuta KM koode ja millised toimingud nende süsteemis veel on vaja teha seoses käibemaksumäära muutumisega.


7. TEISED MOODULID
Juhul, kui kasutad neid mooduleid, siis vaata üle ka järgnevad seadistused.

7.1. Moodul Lepingud > Registrid > Lepingud
Kui Lepingute registris on palju kehtivaid lepinguid, mille käibemaksumäär 2024 muutub, siis kõige lihtsam viis lepingutel käibemaksukoodid asendada on kasutada hooldusfunktsiooni:
moodul Lepingud > Funktsioonid > Hooldus > “Uuenda infot lepingutel” (loe sellest täpsemalt SIIT).

7.2. Moodul Kassa > Seadistused > Kassaraamatu seadistused
Muuda ainult siis, kui oli eelnevalt täidetud. Vali (ctrl+enter) “Vaikimisi KM kood” lahtrisse uus KM kood.

7.3. Moodul Projektiarvestus > Seadistused > Lausendamine, projektid
Muuda ainult siis, kui oli eelnevalt täidetud. Uuenda (vali ctrl+enter) lahter “KM-kd“.

7.4. Moodul Müügihaldus > Registrid > Hinnakirjad
Muuda ainult siis, kui oli eelnevalt täidetud. Kui Hinnakirjade kaartidel oli täidetud veerg “KM-k” 20%-ga, siis vali käsitsi uus KM-kood.
7.5. Moodul Müügihaldus > Seadistused > Lähetusaadressid
Muuda ainult siis, kui oli eelnevalt täidetud. Kui lähetusaadressi kaartidel oli täidetud lahter “KM kood” 20%-ga, siis vali (ctrl+enter) käsitsi uus KM-kood.
7.6. Moodul Müügihaldus > Seadistused > Ettemaks
Muuda ainult siis, kui oli eelnevalt täidetud. Kui siin seadistuses oli täidetud lahter “KM-kood” 20%-ga, siis asenda uuega.
Ettemaksude kajastamise näited leiad Maksu- ja Tolliameti kodulehel: SIIT

_______
TUGI:

Kui sul tekib lisaküsimus käesolevas juhendis loetletud seadistuste tegemisel, siis kirjuta Excellenti tugiliinile info@excellent.ee või tel. 669 1111

 

 


(2024 aasta, käibemaksumäära muutus, käibemaksumäära uuendus, käibemaksu kohandamine, uue aasta käibemaksumuudatus, käibemaksu uuendamine Standard Booksis, käibemaksu seadistus, uued käibemaksumäärad, uus käibemaksumäär, juhend käibemaksu tõusuks, kuidas uuendada käibemaksu, käibemaksumäära muutmise õpetus, müügikäibemaks, käibemaksumäär, käibemaksuprotsent, käibemaks 22 protsenti, käibemaksu protsent, käibemaksukood, 1. jaanuar, 1.jaanuar, 1S1, km määr, km määraga, 1.1.2024)

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus