Leia vastused

Kas kõikide laoartiklite ostuhindasid on võimalik korraga muuta?Uuendatud 03. aprill 2017

Artikli kaartidel saab korraga ostuhindasid muuta, kasutades Logistika mooduli hooldusfunktsiooni “Muuda artikli ostuhinda”.

Selle funktsiooniga saad muuta laoartiklite ostuhindasid Artiklite registris. Uued ostuhinnad võetakse laosissetulekutelt.

Artikkel – Sisesta artiklikood. Jäta väli tühjaks, kui soovid muuta kõigi laoartiklite ostuhinnad. 

Klass – Vali konkreetse artikliklass, kui soovid ainult sellesse klassi kuuluvat ostuhinda muuta.

Valuutakurss – Nende valikutega määra, kuidas arvutatakse ostuhinnad välisvaluutas Laosissetulekute puhul. 
Sissetuleku päeva – Ostuhinnad arvutatakse Laosissetuleku päeva kursi alusel. Soovitatav on kasutada seda valikut, kuna samad väärtused esinevad ka laoaruandluses.
Hetke – Ostuhinnad arvutatakse, kasutades hetke kurssi.

Muuda – Nende valikutega määra, kuidas uued ostuhinnad arvutatakse. 
Vastavalt artiklikaardile – Selle valikuga muudetakse ostuhind vastavalt märgitud valikule Artiklikaardil.
Lao FIFO – Kõigi artiklite puhul kasutatakse keskmise FIFO meetodit.

Uuenda kaalutud keskmist – Märgi see valik, kui soovid artiklite kaalutud keskmised hinnad ümber arvutada.
Ainult saldoga artiklid – Märgi see valik, kui soovid, et ostuhinnad arvutataks ümber vaid positiivse laosaldoga artiklitel.

Ostuhindade muutmiseks teatud valemi alusel (nt suurendamaks kõiki ostuhindasid 10%) kasuta Hindade mooduli hooldusfunktsiooni “Arvuta artiklite ostuhinnad ümber“.

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus