Leia vastused

Kas kõikide ostuartiklite infot on võimalik korraga muuta?Uuendatud 03. aprill 2017

Kauba võtmisel lattu (Laosissetulekute kinnitamisel ja salvestamisel) on võimalik muuta artikli kaardil ostuhinda automaatselt. Ostuartiklite kaartidel ostuhindasid see ei mõjuta. Selleks, et muuta ka Ostuartiklitel ostuhinnad, kasuta Logistika mooduli hooldust “Uuenda ostuartiklid”. Seda funktsiooni saad kasutada ka ostuartiklite nimetuste muutmiseks: see on mugav, kui oled samale artiklile registreerinud erinevaid ostuartikleid.

Artikkel – Jäta see väli täitmata, kui soovid muuta kõik Ostuartiklid. Sisesta artiklikood, kui soovid muuta vaid selle artikli Ostuartiklit.

Tarnija – Sisesta tarnija kood, kui soovid muuta vaid selle tarnijaga seotud Ostuartikleid.

Muuda artikli nime – Märgi see valik, kui soovid muuta ostuartikli kaardil nimetust. Uus nimetus võetakse Artikli kaardilt ning see antakse kõigile antud artikliga seotud Ostuartiklitele.

Muuda hinda – Märgi see valik, kui soovid muuta Ostuartiklite hindu. Uueks hinnaks on ostuhind artikli kaardilt. Artiklite ostuhindu saad automaatselt muuta vastavalt viimastele Laosissetulekutele. Uus ostuhind kantakse kõigile artikliga seotud Ostuartiklitele hoolimata sellest, kas on märgitud valik Vaikimisi või milliselt tarnijalt artiklit viimati osteti.

Kui Ostuartikli hind on teises valuutas kui Artikli ostuhind, konverteeritakse hind vastavalt vahetuskursile.

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus