Leia kiirelt!

Kas palgalehed saab e-mailiga töötajatele saata?Uuendatud 14. november 2018

Töötajatele on võimalik otse programmist saata palgalehti e-mailile. Võid saata ühest A) arvestusest või B) koondpalgasedeli. 

A) Ühe palgalehe saatmine ühe arvestuse kaardi baasil 
Selleks peab olema eelnevalt tehtud:
1) Aktiveeritud e-mailide saatmine programmist. E-mailide seadistamise juhendi leiad SIIT
2) Töötaja kaardil (moodul Palk > Registrid) peab olema määratud kehtiv e-maili aadress (lahter "E-post"). 
3) Arvestuse dokument peab olema seotud dokumendimalliga PALGALIPIK. Seda saad teha: moodul Palk > Dokumendid > Arvestused > operatsioonide(ratta) menüü > Kirjelda dokument
Kui dokumendimallide valikus puudub PALGALIPIK, siis saab konsultant selle saata. Selleks kirjuta e-mailile info@excellent.ee

Palgalehtede saatmine:
moodul Palk > Funtksioonid > Hooldused > "Koosta e-mailid palgaarvestustest"

Määramisakna valikud:
Periood - määra periood, mis kuu kohta palgaarvestused soovid e-mailiga saata.
Töötaja- vali Töötaja, kui soovid palgasedeli edastada konkreetsele Töötajale.
Tööleping- vali Tööleping, kui soovid palgasedeli edastada konkreetse Töölepingu kohta.
Arvestuse nr - sisesta Arvestuse nr või Arvestuste vahemik (eraldades kooloniga (:), kui soovid palgasedeli(-d) edastada konkreetse(-te) Arvestuste kohta.
K.a kinnitamata arvestused - märgi linnuke, kui soovid edastada ka kinnitamata Arvestuste kohta palgasedelid.
Saada e-mailid automaatselt  - märgi linnuke, kui soovid, et palgalipikud saadetaks programmist automaatselt, kohe peale hoolduse käivitamist. Vastasel juhul tekivad ettevalmistatud e-mailid kasutaja Postkasti, kus on võimalik need üle kontrollida ja välja saata.
----- 
B) Palgasedeli saatmine kuu arvestuste kohta 
Kui töötajal on perioodi jooksul olnud mitu palgaarvestuskaarti, siis on võimalik e-mailile saata palgasedel, mis koondab valitud perioodi jooksul tehtud tasud ning summeerib maksud.
Selleks peab olema tehtud:
1) Aktiveeritud e-mailide saatmine programmist.
2) Palgasedeli dokument peab olema seotud dokumendimalliga PALGASEDEL. 
Palga moodul > Dokumendid > Palgasedel. Tee rida aktiivseks ja vali operatsioonid ("ratta") menüüst > Kirjelda dokument > vali Ctrl+Enter dokumendimall nimega PALGASEDEL.
3) Töötaja kaardil peab olema määratud kehtiv e-maili aadress.
 

Palgasedeli saatmine e-mailile käib hooldusega:
moodul Palk > Funktsioonid > Hooldused >“Koosta palgasedeli e-mailid”.
Määramisakna valikud:
Periood - määra periood, mis kuu kohta soovid palgasedeleid e-mailiga saata
Töötaja - vali Töötaja, kui soovid palgasedeli edastada konkreetsele Töötajale
Tööleping - vali Tööleping, kui soovid palgasedeli edastada konkreetse Töölepingu kohta.
Määra:
Arvestuse kuupäeva alusel (vaikimisi täidetud) - registrist otsitakse kõik Arvestused, mille Arvestuse kuupäev (väli „Kuupäev“ Arvestuse peal) mahub valitud perioodi.
Väljamakse kuupäeva alusel - registrist otsitakse kõik Arvestused, mille Väljamakse kuupäev (väli „Väljamakse kuupäev“ Arvestuse peal) mahub valitud perioodi.
Saada e-mailid automaatselt - märgi linnuke, kui soovid, et palgasedelid saadetaks programmist automaatselt, kohe peale hoolduse käivitamist. Vastasel juhul tekivad ettevalmistatud e-mailid Postkasti, kus on võimalik need üle kontrollida ja välja saata.

Käivitamisel koostatakse postkasti e-mailid, mille päises on pealkiri: “Palgasedel + valitud periood”

 

  
(palgatõend)

Märksõnad: