Leia vastused

Kas saan muuta e-maili sisu teksti, kui saadan arve mailiga?Uuendatud 18. mai 2021

Jah, sellises olukorras saab kasutada kahte võimalust:
A) Seadistus Arve mail (moodul Müügiarved).
See seadistus on Müügiarvete jaoks ainult. Kasuta seda seadistust, kui soovid, et kõikidele müügiarvetele ilmuks alati sama sisu tekst. Täpsem kasutamine kirjeldatud allpool.

B) Seadistus E-mailide tekstid (moodul “E-mail ja kaustad”)
Näiteks, kui koostad e-maili müügiarvest, võetakse teema rida ja sisutekst seadistusest “E-mailide tekstid“, kus registriks on valitud “Arved“. Sina saad erinevate dokumentide e-maili sisu valida. Seda seadistust saad kasutada ka Tellimuste, Pakkumiste, Saldoteatiste jt dokumentide jaoks. Täpsem kasutamine kirjeldatud allpool. Vaata ka videot SIIT

E-mailiga arve saatmisel kontrollib programm kõigepealt seadistust B ja kui see on tühi, siis kasutatakse seadistust A.
—–

A) Seadistuse “Arve mail” täitmine:
Teema – Sisesta siia lühike tekst, mis kopeeritakse iga arve maili Teema/Subject reale. Pane tähele, et sõna “Arve” ja arve number lisatakse automaatselt teema reale juurde.

Eelnev tekst – vali Ctrl+Enter. Määra siia Standardtekstide kood (võetakse Kliendihalduse mooduli registrist “Standardtekstid”). Selle standardteksti kaardi pealt võetakse tekst, mis kopeeritakse iga arve e-maili sisu algusesse, enne kui loetletakse arvel olevad artiklid.

Järgnev tekst – vali Ctrl+Enter. Määra siia Standardteksti kood (võetakse Kliendihalduse mooduli registrist “Standardtekstid”). Selle standardteksti kaardi pealt võetakse tekst, mis kopeeritakse iga arve e-maili sisu lõppu, peale seda kui loetletakse arvel olevad artiklid.
Soovitatav on selle teksti algusesse lisada tühi rida.

E-maili saatja –  Täida see lahter ainult juhul, kui soovid, et sellest ettevõttest saadetavad müügiarved lähevad välja ainult ühelt kindlalt e-maili aadressilt (näiteks: firma üld e-maili aadress). See lahter võib täidetud olla igas ettevõttes erinevalt, kui soovid igast ettevõttest saata erinevalt aadressilt. See väli mõjutab  ainult müügiarvete saatmist.
—–

B) Seadistuse E-mailide tekstid täitmine:
Koosta seadistuses “E-mailide tekstid” uus kaart. Vaata ka videot SIIT

Register
Kasuta Ctrl+Enter, et valida dokument, mille puhul seda e-maili tekst kasutatakse. Näiteks, Müügiarved, Pakkumised, Tellimusi, Saldoteatisi jt. Iga dokumendi tüübi kohta saad koostada vaid ühe “E-maili teksti” kaardi  (näiteks: üks kaart Müügiarvete jaoks, üks kaart Kliendi väljavõtte jaoks, üks kaart Saldoteatise jaoks jne.).
Sellel kaardi pealt võetakse info lahtritest “Päis”, “Algustekst” ja “Lõputekst” ning kopeeritakse iga e-maili sisse, mille koostad valitud dokumendi pealt.

Päis (ehk emaili Teema)
Sisesta lühike tekst, mis kopeeritakse iga e-maili Teema (Subject) reale.
Sõltuvalt dokumendist, võib siia lisatud tekstile automaatselt lisanduda juurde täiendav info. Näiteks: kui dokument on Müügiarved, siis lisatakse sõna “Arve” (või “Kreeditarve”) ja arve number automaatselt tekstile juurde.

Algustekst
Vali siin ctrl+enter klahviga Standardteksti kood (võetakse registrist “Standardtekstid“, moodul Kliendihaldus). Kui valikuaken on tühi, saad uue teksti koha koostada samas aknas.
Selle koodi järgi võetakse tekst ja kopeeritakse iga e-maili sisu algusesse. Sõltuvalt dokumendist ja valikust “Jätta välja dokumendi detailne info e-maili sisust”, ilmub tekst enne artiklite loetelu. Selle teksti lõppu ei pea ise lisama tühja rida, programm teeb seda automaatselt.
Standardtekstide seadistuse kohta loe täpsemalt SIIT

Lõpp-tekst
Sarnaselt eelnevaga, määra siin Standardteksti kood. Selle koodi järgi võetakse tekst ja kopeeritakse iga e-maili sisu lõppu.
Sõltuvalt dokumendist ja valikust “Jätta välja dokumendi detailne info e-maili sisust”, ilmub tekst peale artiklite loetelu ja peale muud teksti (näiteks, tasumistingimus).
Soovitame siin kasutatava Standardtekst kaardi esimese reale sisestada ainult tühik, et tekstide vahel jääks sobivalt ruumi.

Kui Algustekst või Lõpp-teksti kaardil on kasutusel HTML formaat (on märgitud valik “HTML”), siis ka koostatava e-maili peal märgitakse automaatselt “HTML” valik.
Standardtekstide seadistuse kohta loe täpsemalt SIIT

“Jäta välja dokumendi detailne info e-maili sisust”
Kui saadad mõnda dokumenti e-mailiga (näiteks, pakkumist, tellimust, arvet vm), siis dokumendi detailsed andmed sisestatakse vaikimisi e-maili sisusse. Samuti lisatakse dokumendi PDF versioon e-maili kaardi külge.
Märgi see valik, kui sa ei soovi, et dokumendi read (artiklite info) kaasatakse e-maili sisuteksti sisse.

Keeled
Kui Keel koodi ei ole määratud, kasutatakse käesoleva kaardi päises määratud vaikimisi tekste. Kasuta keelkoode siis, kui soovid võõrkeelsete e-mailide puhul erinevat sisu teksti. Kui dokumendil, millest e-maili koostad, on täidetud KEEL, siis otsib programm “E-mailide tekstide” seadistusest kaarti, kus on sama Keele rida täidetud.
Kui väljastad dokumente eri keeltes, siis saad seadistuse ridadel valida ctrl+enter Keele koodi. “Päis” veeru alla sisesta e-maili Teema (Subject) vastavas keeles. Kolmandas ja neljandas veerus kasuta Ctrl+Enter, et valida Standardteksti kood, kus on vastavas keeles tõlgitud sisu.

See, millises keeles tõlget kasutatakse, sõltub dokumendil (arve, pakkumine vm) kasutatud Keele koodist. Mõne dokumendi puhul kontrollib programm Keele koodi kontakti kaardilt (näiteks, kliendi väljavõte või saldoteatis).

 

( arve mail / arvemail )

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus