Leia kiirelt!

Kasutaja ei saa lohistada registreid PõhiaknasseUuendatud 23. oktoober 2015

Kui kasutaja ei saa lohistada ("drag and drop" funktsiooniga) Põhiaknas isikliku arhiivi aknasse registreid või aruandeid, siis tuleb isikule luua Postkast / Lisapostkast. Üldises moodulis ava Isikute register, aktiveeri kasutaja rida ja vali Koosta menüüst Postkast.

Vaata ka siit VIDEOST