Leia kiirelt!

Kasutaja ei saa lohistada registreid Põhiaknasse

Kui kasutaja ei saa lohistada ("drag and drop" funktsiooniga) Põhiaknas isikliku arhiivi aknasse registreid või aruandeid, siis tuleb isikule luua Postkast / Lisapostkast. Üldises moodulis ava Isikute register, aktiveeri kasutaja rida ja vali Koosta menüüst Postkast.

Vaata ka siit VIDEOST