Leia kiirelt!

Kui tihti on vaja andmebaasihooldust teha?Uuendatud 20. september 2016

Korrektse kasutusviisi korral ei peaks tekkima vajadust andmebaasihooldust teha. Andmebaasihoolduse vajadus tekib juhul, kui aruannete tulemustes on näha erinevaid tulemusi. Valed tulemused aruannetes on põhjustatud aga dokumentide või kaartide mitte-tavapärasest muutmisest. Näiteks, dokumentide kustutamine või kinnituste eemaldamine.

Kui programmi kasutusviis on korrektne, siis võib ennetavalt teostada andmebaasihoolduse toimingu kord kvartalis või kord poolaasta jooksul.

Samuti võib andmebaasihooldus olla vajalik, kui imporditakse andmeid teistest süsteemidest. Kuna importimise käigus ei toimu automaatselt osade vahetulemuste arvutamist, siis on soovitatav teha andmebaasihooldus peale igat suurema faili importimist. 

Märksõnad: