Leia vastused

Kuidas arvestada töötajale püsitasu ja puhkusel palga jätkumist?Uuendatud 31. oktoober 2023

Puhkusetasu arvutamisel võetakse aluseks Vabariigi Valitsuse määrus nr 91 “Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“. Kui töötajale maksti puhkusetasu arvutamise kuule eelneva kuue kuu või kuuest kuust lühema aja jooksul muutumatu suurusega töötasu, siis keskmist kalendripäevatasu ei arvutata ja töötajale makstakse puhkusetasuna muutumatu suurusega töötasu.

Standard Booksis tuleb teha järgmised toimingud

Moodul Palk > Registrid > Töölepingud. Töötaja töölepingul peab olema täidetud:
1. Tasuliik. Tasuliik peab olema koostatud selline, kus peal on märgitud valik “Püsitasu“, arvestuse aluseks valitud “Proportsionaalselt töötatud ajaga” ning (vahelehel “Puhkuse arvestus“) on Arvestuse meetod = Palga jätkumine.
2. Puhkuse puudumise tüüp. Vali siia Tüüp, mis on seotud sellise tasuliigi kaardiga, millel on arvestuse aluseks valitud “Proportsionaalselt töötatud ajaga” ning (vahelehel “Puhkuse arvestus“) Arvestuse meetod = Palga jätkumine.

 

Kui töölepingu kaardil on need valikud tehtud, siis rakendub palga jätkumine puhkuse korral. Töötajale tuleb perioodis koostada nii puhkusearvestuse kui palgaarvestuse kaardid. Puhkusearvestuse kaardil näidatakse töötasu päevatariif ning kogus on tööpäevade arv puhkuse perioodis.

NÄIDE:
Töötaja töötasu töölepingul on 1200 EUR.
Töötaja puhkas 09.10.2023 – 15.10.2023  kokku 7 kalendripäeva.
Töötajale koostatakse Puhkusearvestuse kaart, kus
tariif = 1200/22(oktoobrikuu tööpäevade arv) =54,55
ning kogus = 5 tööpäeva. Puhkusetasu 54,55 * 5=272,75 EUR

Töötajale koostatakse palgaarvestuse kaart kus tariif = 1200/22(oktoobrikuu tööpäevade arv) =54,55
ning kogus = 17 tööpäeva. Töötasu 54,55 * 17=927,27 EUR.

Kokku tasud oktoobrikuu eest 272,75 + 972,27 =1200,02 EUR

Kuna kuude lõikes on tööpäevade arv erinev, siis võib tekkida programmis ümardusvahesid.

NB! Kui sellisele töötajale tekib vajadus arvestada lõpparve, siis tuleb enne lõpparve hoolduse käivitamis muuta töölepingul “Puhkused” vahelehel puhkuse puudumise tüüp. Puhkuse puudumise tüüp peab olema seotud Tasuliigi kaardiga, millel on arvestuse aluseks valitud “Proportsionaalselt töötatud ajaga” ning (vahelehel “Puhkuse arvestus”) Arvestuse meetod = Keskmine kalendripäeva tasu (v.a. Riiklikud pühad).

 

(püsitasu, palga jätkumine, palga jätkamine, puhkus, palgajätkamine)

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus