Leia vastused

Kuidas kasutada hooldust “Vähetõenäoliselt laekuvad võlad”?Uuendatud 10. jaanuar 2023

Moodul Müügiarved > Funktsioonid > Hooldused > Vähetõenäoliselt laekuvad võlad

Funktsiooniga koostatakse finantskanne vastavalt hoolduse määramisaknas tehtud valikule:
– arvete vaidlustamine (“Lausendamine, müük” seadistuses konto “Vähetõen.laek.müügivõlad“);
– ebatõenäoliste arvete kulusse kandmine (“Lausendamine, müük” seadistuses konto “Ebatõenäoliselt laekuvad arved“).

Samal ajal märgitakse automaatselt nendele arvetele linnuke “Vaidlustatud“.
Kui arve hiljem siiski tasutakse, krediteeritakse laekunud summas Müügivõlgade konto asemel Vähetõenäoliselt laekuvate müügivõlgade kontot või Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kontot, vastavalt sellele, mis valik hooldusega tehti.

Funktsiooni kasutamiseks ava moodul Müügiarved > Funktsioonid > Hooldus. Avanenud nimekirjas tee topeltklõps real “Vähetõenäoliselt laekuvad võlad“. Avaneb aken:

Arve – Sisesta Arve number või numbrite vahemik. Valitud Arvete tasumata summad kantakse Müügivõlgade kontolt Vähetõenäoliselt laekuvate müügivõlgade kontole. Iga Arve kohta koostatakse eraldi Finantskanne.

Vahemikku jäävate vaidlustatud Arvete laekumata võlga Vähetõenäoliselt laekuvate müügivõlgade kontole ei kanta.

Klient – Ctrl-Enter avab Kontaktide valiku nimekirja. Sisesta Kliendi kood, kelle müügivõlg tuleb üle kanda.

Kliendiklass – Ctrl-Enter avab Kliendiklasside valiku akna.
Kui sisestad siia Kliendiklassi, kantakse üle kõigi sellesse Klassi kuuluvate Klientide müügivõlad.

Hilinenud päevi – Määra siin, mitu päeva peab Arve tähtaeg olema ületatud, selleks et selle summa üle kantaks.
Kui jätad Arve, Kliendi ja Kliendiklassi väljad tühjaks, kantakse üle kõikide siin määratud päevade võrra tähtaja ületanud vaidlustamata Arvete võlad. Funktsiooni toimimiseks peab see väli sisaldama väärtust.

Kande kuupäev – Sisesta kuupäev, mis antakse antud funktsiooniga koostatud Finantskannetele. Kui jätad välja tühjaks, antakse Kandele käesolev kuupäev.

Kande numbriseeria – Saad määrata, et antud funktsiooniga koostatud Kannetele antaks numbrid kindlast numbriseeriast seadistusest “Numbriseeriad – Kanded“. Selleks sisesta siia number sellest seeriast. Kui siia pole numbrit sisestatud, kasutatakse seadistuse esimest numbriseeriat. Kui sisestatud number ei kuulu numbriseeriasse, Kannet ei koostata.

Toimingu valik “Vaidlustatud arved” või “Ebatõenäolised arved kulusse” – Siin saad määrata, kas antud arved tõstetakse “Ostjate tasumata summad” kontolt eraldi  vaidlustatud arvete kontole või kantakse summa kulusse ja miinusmärgiga kontole “Ebatõenäoliselt laekuvad arved“.

Funktsiooni käivitamiseks klõpsa Käivita.
Kui Kandeid ei koostatud nagu eeldasid ning täidetud on kõik eeltoodud tingimused, on võimalik põhjus see, et seadistuses “Lausendamine, müük” ei ole määratud “Vähetõen. laek. müügivõlad” konto ja/või “Ebatõenäoliselt laekuvad arved” konto.

Kui soovid arved, mille eest laekumised tõenäoliselt jäävadki toimumata, Müügireskontro aruandes välja kanda, siis saad koostada laekumised lootusetutele arvetele. Selleks kasuta funktsiooni “Lootusetud arved(mahakandmine)“. Loe täpsemalt SIIT

 

(ebatõenäoliselt laekuvad, ebatõenäolised, vähetäenäoliselt laekuvad)

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus