Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 02. veebruar 2023

Kuidas koostada amortisatsiooni kandeid?

Moodul Põhivarad > Funktsioonid > Hooldus > Koosta amortisatsioonikanded
Selle funktsiooniga koostatakse finantskanded otse Kannete registrisse (moodul Finants).

Enne funktsiooni käivitamist võid vaadata aruannet “Amortisatsioonikande soovitus“, kus näed, millised finantskanded koostatakse hoolduse käigus.
Vaata VIDEOT

Määramisakna valikud:

Periood
Määra periood, mille kohta soovid amortisatsiooni arvestada. Kui Sa ei kasuta lineaarset meetodit ning valikut Arvesta: Väärtused päeva kohta, peab periood olema täiskuudes: kui see nii ei ole, ümardatakse periood vastavalt.
Inventarinumber
Sisesta üks või mitu Põhivara, millele soovid amortisatsiooni arvestada.
Kategooria
Sisesta Põhivarakategooria, millesse kuuluvatele Põhivaradele soovid amortisatsiooni arvestada.
Põhivara klass
Sisesta Põhivaraklass, millele soovid amortisatsiooni arvestada.
Põhivarale ei saa Klassi määrata: iga Põhivara kuulub Põhivarakategooriasse, mis omakorda kuulub Põhivaraklassi.
Osakond
Sisesta Osakond, mille Põhivaradele soovid amortisatsiooni arvestada. Osakonda kuuluvust kontrollitakse viimaselt Põhivara seisu kaardilt tüübiga Liikumine (isegi siis, kui Põhivara seis on registreeritud amortisatsiooni perioodist hilisema kuupäevaga) või, kui Põhivara seisu ei ole registreeritud, Põhivarakaardi Omaniku kaardilt.
Kande kp.
Vaikimsi täidab programm eelpool valitud perioodi viimase kuupäeva. Näiteks, kui periood on 01.08.2020-31.08.2020, siis kande kuupäev ilmub 31.08.2020.
Soovi korral määra teine kuupäev, mis läheb tekkivale finantskandele Kande kuupäevaks.
Mudel
Siin määra, kumba Amortisatsioonimudelit Põhivarakaardi Mudelite kaardilt amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse.
Arvesta
Need valikud on olulised lineaarse meetodi puhul. Degressiivse meetodiga arvestatakse alati kuuamortisatsioon.

Väärtused kuu kohta
Selle valikuga jagatakse aasta amortisatsiooniprotsent 12-ga ning saadakse kuu protsent. Näiteks Põhivara väärtusega 50,000, mida amortiseeritakse 5% aastas, amortiseeritakse 208.33 kuus (50,000 x 0.05 / 12). See summa on alati sama sõltumata päevade arvust kuus.
Väärtused päeva kohta
Selle valikuga jagatakse aasta amortisatsiooniprotsent 365-ga ning korrutatakse päevade arvuga kuus, et saada kuu protsent. Näiteks Põhivara väärtusega 50,000, mida amortiseeritakse 5% aastas, amortiseeritakse 212.33 kuus, milles on 31 päeva (50,000 x 0.05 / 365 x 31). See summa muutub sõltuvalt päevade arvust kuus. Päevade arv saadakse vastavalt määratud aruandeperioodile.
Arvestuse aluseks viimase ümberhindluse väärtus
Antud valikuga määra ära, kuidas arvestatakse amortisatsiooni Põhivarale, millele on koostatud vähemalt üks Ümberhindlus. Ümberhindlused jõustuvad alates nende Alguskuupäevast (kui jätad selle valiku märkimata) või Põhivara kasutuselevõtust.
Antud valik ei oma tähtsust, kui Põhivarale ei ole Ümberhindlusi koostatud.
Märgi see valik, kui arvestad amortisatsiooni lineaarselt, kui Ümberhindlusega ei ole muudetud Amortisatsioonimudelit ning kui Sa soovid, et Põhivara kasutusaeg jääks muutumatuks. Käsitledes viimase Ümberhindluse väärtust algse Ostuväärtusena, arvestatakse sisuliselt eelnevate aastate amortisatsioon tagasiulatuvalt. Audiitor võib Sul soovitada registreerida amortisatsiooni muutus Finantsmoodulis. Amortisatsioon arvestatakse tagasiulatuvalt isegi juhul, kui Ümberhindluse Alguskuupäev on aruandeperioodist hilisem. Seepärast tee kindlaks, et enne Ümberhindluse sisestamist oleks eelmiste aastate amortisatsioon arvestatud ning vastavad Finantskanded tehtud.
Eraldi kanne iga põhivara kohta
Antud hooldusfunktsiooniga koostatud finantskandel debiteeritakse Põhivara amortisatsioonisummas Põhivaraklassile määratud Kulukontot ja krediteeritakse Põhivaraklassi Amortisatsioonikontot.
Vaikimisi koostatakse üks kanne. Kui Objekte ei kasutata, on kandel üks deebetkonteering igale Kulukontole (kõigi antud Kulukontot kasutavate Põhivarade akumuleeritud kulumi summas) ning üks kreeditkonteering igale Amortisatsioonikontole. Kui kasutad Objekte, on kandel eraldi konteeringud igale Objekti/Konto kombinatsioonile.
Märgi antud valik, kui soovid ühe kande asemel iga Põhivara kohta eraldi finantskannet.
V.a. mitteaktiivsed põhivarad
Märgi see valik, kui Sa ei soovi arvestada amortisatsiooni Põhivaradele, millel on märgitud valik “Mitteaktiivne“.

Kontrolli olemasolevaid kandeid
Märgi see valik, kui soovid, et programm kontrolliks, kas sama perioodi kohta on juba koostatud amortisatsioonikanne. See aitab vältida olukorda, et koostad sama perioodi kohta topeltkanded. Kui programm tuvastab, et kanne valitud perioodi kohta on juba mõnele põhivarale koostatud, kuvatakse kasutajale teade: Määratud perioodis on kanne juba koostatud, kontrolli registrit “Põhivarakanded” 

Ostuväärtuse asemel sihtfin.väärtust Märgi antud valik, kui soovid arvestada amortisatsiooni Ostuväärtuse asemel Sihtfinantseerimisväärtuse alusel.Kui soovid kasutada antud valikut, tee kindlaks, et igale Põhivarale on määratud Sihtfinantseerimisväärtus. Vastasel juhul sellisele Põhivarale amortisatsiooni ei arvestata.

Amortisatsioonisummas debiteeritakse Põhivaraklassile määratud Kulukontot ning krediteeritakse Amortisatsioonikontot. Amortisatsioonimudeliga 1 kasutatakse Kulu 1 ja Amortisatsioon 1 kontosid ning Mudeliga 2 Kulu 2 ja Amortisatsioon 2 kontosid. Objektid Põhivarakaardilt võetakse Kande mõlemale poolele. Põhivaraklassi Objektid ning Kulu 1 Objektid või Kulu 2 Objektid (sõltuvalt kasutatavast Mudelist) võetakse samuti deebetkonteeringule, samas kui kreeditkonteeringule võetakse Objektid ning Amort. 1 Objektid või Amort. 2 Objektid (sõltuvalt kasutatavast Mudelist).

Vaikimisi tehakse iga Põhivaraklassi kohta üks deebet- ja kreeditkonteering sõltumata Põhivarade hulgast. Eraldi konteeringud tehakse iga Objekti/Konto kombinatsiooni kohta.

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Lippude tootmine kiireks ja sujuvaks

26. veebruar 2024

Lippude ja tekstiiltoodetega… Loe edasi

Excellent Business Forum – kergitame saladusloori sündmuse osas!

21. veebruar 2024

Eelmisel aastal alguse saanud uus… Loe edasi

Seadmete hooldusprotsessid lihtsaks!

21. veebruar 2024

Standard Books äritarkvara… Loe edasi