Leia vastused

Kuidas lisada uut põhivara amortisatsioonimudelit?Uuendatud 27. jaanuar 2021

Amortisatsioonimudeleid kasutatakse põhivarade amortisatsiooni arvestamisel. Igal põhivaral saad kasutada ühte või kahte Mudelit.

Amordimudeli sisestamiseks ava Põhivarade moodulis register Amortisatsioonimudelid. Avaneb sirvi aken, kus näed eelnevalt sisestatud mudeleid. Uue mudeli lisamiseks vali Koosta menüüst “Uus”.

Kood – Anna amortisatsioonimudelile kuni viiest tähemärgist koosnev kordumatu kood.
Nimetus – Mudeli nimetus.
Amortisatsiooni % – Aastane amortisatsiooniprotsent. Protsent arvutatakse Põhivara ostuväärtuselt (Põhivara kaardilt), või viimase Ümberhindluse Uuelt väärtuselt. NB! Ära täida mõlemad lahtrid “%” ja “Aastaid” korraga, täidetud tohib olla vaid üks nendest.

Amort. meetod – Iga amortisatsioonimudel kasutab ühte neljast amortiseerimismeetodist. See meetod määrab, kuidas amortisatsiooni arvestatakse. Vali sobiv meetod vastavalt kohalikule seadusandlusele.
Amortisatsioonita – Amortisatsiooni ei arvestata.
Lineaarne – Põhivara amortiseeritakse igal aastal samas summas, võttes aluseks Ostuväärtuse. Kui Põhivara on ümber hinnatud, võetakse aluseks viimase Ümberhindluse uus väärtus. Näiteks, põhivara ostuväärtusega 100000, mida amortiseeritakse 20% aastas, kasutades lineaarset meetodit, amortiseerub 5 aastaga lõplikult (igal aastal 20 000).
Degressiivne – Selle meetodiga väheneb põhivara baasväärtus igal aastal amortisatsioonisumma võrra. Näiteks, põhivara ostuväärtusega 100,000, mida amortiseeritakse 20% aastas, kasutades degressiivset meetodit, amortiseerub esimesel aastal 20,000, teisel aastal 16,000 (20% 100,000-20,000) jne. Selle meetodi puhul ei amortiseeru põhivara kunagi lõplikult. Kui amortisatsiooni arvestatakse igakuiselt, väheneb põhivara baasväärtus iga kuuga. Eeltoodud näites on esimese kuu amortisatsioon 100,000 x 20% x 1/12 = 1666,66. Teisel kuul on see (100,000 – 1666,66) x 20% x 1/12 = 1638,89, kolmandal kuul (100,000 – 1666.66 – 1638.89) x 20% x 1/12 = 1611.57 jne.

Periood – Need valikud on vajalikud ainult Lineaarset meetodit kasutavate amortisatsioonimudelite puhul. Degressiivse meetodiga mudelitel on valikuks alati Kuu. Siin märgitud valikuid kasutatakse ainult aruannetes Põhivara ajalugu, Amortisatsiooniaruanne. Teistes aruannetes ja hoolduste käivitamisel valitakse periood alles aruande tellimisel.

Kuu – Selle valikuga jagatakse aasta amortisatsiooniprotsent 12-ga ning saadakse kuu protsent. Näiteks põhivara väärtusega 50,000, mida amortiseeritakse 5% aastas, amortiseerub 208.33 võrra kuus (50,000 x 0.05 / 12). See summa on alati sama sõltumata päevade arvust kuus. Amortisatsiooni arvestamise minimaalne periood on üks kuu alates 1. kuupäevast.
Päev – Selle valikuga jagatakse aasta amortisatsiooniprotsent 365-ga ning korrutatakse päevade arvuga kuus, et saada kuu protsent. Näiteks, põhivara väärtusega 50,000, mida amortiseeritakse 5% aastas, amortiseerub kuus, milles on 31 päeva, 212.33 võrra (50,000 x 0.05 / 365 x 31). See summa muutub sõltuvalt päevade arvust kuus. Päevade arv leitakse vastavalt aruande või hooldusfunktsiooni määramisaknasse sisestatud amortiseerimisperioodile. Amortisatsiooni arvestamisel ei ole minimaalset perioodi.

Aasta – Selle valikuga on amortisatsiooni arvestamisel minimaalseks perioodiks üks aasta alates kalendriaasta esimesest päevast.
Ümardamine – Määra nende valikutega antud mudeliga amortisatsiooni arvestamise ümardamine. Ümardamine vali selle järgi, kui täpselt soovid sisestada põhivara ostuväärtused. Kui soovid ostuväärtuse sisestada sentidega, siis jäta siin vaikimisi märgitud valik “Kaks kohta peale koma“.

Vajuta Salvesta.

Vaata ka VIDEOT
(amortisatsioonimäärad)

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus