Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 26. jaanuar 2024

Kuidas seadistada kasutajaõiguseid?

Igale isikule saab määrata tema õigused, mida ta programmis teha saab.

Kasutajate õigusi on võimalik seadistada Üldises mooduli seadistuses “Kasutajagrupid“. Kirjelda siin seadistuses ära erinevad õigused töötajate gruppide/tööülesannete järgi. Kui oled kasutajagrupid kirjeldanud, siis vali iga isiku kaardi peal (register isikud), kuhu kasutajagruppi isik kuulub.

Kasutajagrupid – Sa saad seda lahtrit kasutada siis, kui lood kasutajagrupi, mis sisaldab ka õigusi mõne teise kasutajagrupi pealt. Võid siin lisada mitu kasutajagrupi koodi, eraldades koodiga.

Näiteks, sul võib olla loodud enne grupp, kus on lubatud Müügiarvete moodul ja grupp, kus on lubatud Ostuarvete moodul. Kui sul nüüd on vaja luua kolmas kasutajagrupp, mis sisaldab õigust mõlemale moodulile, siis lisa mõlemad eelnevad kasutajagrupi koodid siia lahtrisse.
Õigused, mis on määratud siin lahtris määratud kasutajagruppidele, omavad suuremat prioriteeti kui ridadele määratud õigused. Näiteks, kui kasutajagrupi ridadel oled “Numbriseeriad-arved” seadistuse keelanud, kuid siin väljal määrad kasutajagrupi koodi, kus on sama seadistus lubatud, siis isik saab ikkagi sellele seadistusele ligi. Kui oled siin väljal määranud komadega mitu kasutajagrupi koodi, millel on erinevad õigused sellele seadistusele, siis kehtib kõige viimasena lisatud kasutajagrupi koodi õigused. Näiteks, kui sisestasid siia grupid A, B and C, siis C on prioriteetsem kui A ja B.

Blokeeri kontod – loe selle kohta täpsemalt SIIT


Tabeli ridadel määratakse, millistele programmi osadele antud grupi liikmetel on õigus juurdepääsuks ning juurdepääsu tase. Juurdepääsu saad lubada või keelata tervele moodulile, selle teatud osadele (registritele või seadistustele) või toimingutele.

1) Anna igale kasutajagrupile Kood ning Tekst (kirjeldus).

2) Vali Tüüp, ehk millisele tasemele hakkad õigust määrama. Kasuta Ctrl+Enter klahvikombinatsiooni. Näiteks, moodul või register või seadistus. Alati määra kõigepealt Moodulite õigused ehk kas kasutaja näeb või ei näe mingit moodulit. Seejärel täpsusta registri, seadistuse või toimingu tasemel õigused.
Kui soovid piirata ligipääsu kõikidele seadistustele, siis jäta see veerg tühjaks.

Tüüp, mis on lisatud suurima numbriga reale, omab kõrgemat prioriteeti. Näiteks, kui 1.real keelad ligipääsu kõikidele seadistustele, seejärel 2.real lubad ligipääsu Tasumistingimuste seadistusele, siis kasutajagrupi  liikmed saavad Tasumistingimustele ligi. Kui 1.real lubad ja 2.real piirad ligipääsu, siis kasutajal puudub ligipääs.

3) Teises tulbas vali (Ctrl+Enter) konkreetne programmi osa. Kui valisid esimeses veerus Moodul, siis teises veerus avaneb moodulite valikud. Kui valisid Tüübiks „Toiming“, saad teise tulpa valida konkreetse toimingu, mille soovid võib-olla teatud töötajate jaoks keelata. Kui valisid Tüübiks „Aruanne“, saad teises tulbas määrata konkreetse aruande jne.

Kui jätad teise veeru tühjaks, siis rakendub õigus kogu nimekirjale. Näiteks, kui valid 1.veerus “Aruanne” ja 2. veeru jätad tühjaks, siis rakendub 3.veeru õigus kõikidele aruannetele.

4) Järgmises tulbas määratakse õiguste Tase (kasuta Ctrl+Enter). Valikuid „Vaata“, „Vaata/Uus“, „Sirvi“, „Sirvi/Uus“ ja “Keela sirvimine” kasutatakse ainult registrite või seadistuste puhul.
Vaata – võimaldab kasutajal näha olemasolevaid dokumente/kaarte. Uusi kaarte lisada ja muuta ei ole võimalik.
Vaata/Uus – kasutaja saab vaadata olemasolevaid kaarte ja sisestada uusi. Muuta ei ole võimalik.
Sirvi – saab vaadata ainult kaartide sirvimine akent, ühtegi kaarti avada ega uut luua ei ole võimalik.
Sirvi/Uus – saab vaadata ainult kaartide sirvimine akent ja koostada uut kaarti. Olemasolevaid kaarte vaadata ja muuta ei ole võimalik.
Keela sirvimine – registrit Põhiaknast avada ei ole võimalik, kuid kaarte koostada sellesse registrisse on võimalik teiste funktsioonide/moodulite kaudu.
Täis/Täielik – annab kasutajale täielikud õigused konkreetse funktsiooni kasutamiseks.
Puudub
– kasutajal puudub õigus funktsiooniu kasutamiseks. Funktsioon valik peidetakse kasutaja jaoks.

5) Viimases veerus vali “Ava tüüp“. Seda saad kasutada ainult siis, kui esimeses veerus on tüüp Register. Siin tehtud valik määrab selle, milline aken avaneb, kui kasutaja avab mõne registri (v.a. Põhiaknas lühiteedest avades).
Sirvi – Kui kasutaja avab näiteks Arvete registri, siis avaneb arvete sirvimise aken, kus on näha kõiki kaarte.
Uus kaart – Kasutajale avaneb uus tühi kaart, mida kasutaja täitma saab hakata. Et avada sellest aknast sirvimise akent, saab kasutaja kasutada F3 klahvi.

Kasutajagrupi salvestamiseks vajuta Salvesta.

Loo esimesena kindlasti 1 kasutajagrupp, millel on kõik õigused ja määra see vähemalt 1 kasutajale.

Vaata ka veebiseminari  VIDEOT

 

(kasutajagruppide seadistamine, kasutajaõiguste määramine, kasutusõigused, kasutajapiirangud)

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Lippude tootmine kiireks ja sujuvaks

26. veebruar 2024

Lippude ja tekstiiltoodetega… Loe edasi

Excellent Business Forum – kergitame saladusloori sündmuse osas!

21. veebruar 2024

Eelmisel aastal alguse saanud uus… Loe edasi

Seadmete hooldusprotsessid lihtsaks!

21. veebruar 2024

Standard Books äritarkvara… Loe edasi