Avaleht> Kasutajatugi> Moodulid> Logistika/Ladu> Seadistused> Kuidas täita seadistust “Laoseadistused”?

Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 13. detsember 2023

Kuidas täita seadistust “Laoseadistused”?

Moodul Logistika > Seadistused > Laoseadistused
Selles seadistuses saad märkida erinevad valikud, kuidas Logistika moodul sinu ettevõtte jaoks toimima peab.
Vaata veebiseminari VIDEOT või loe täpsemalt järgnevalt:

Põhiladu – Kui siin on Ladu määratud, kasutatakse seda alati vaikimisi, kui ei ole määratud mõnda teist Ladu. Kui sisestad nt Laosissetuleku Ladu määramata, võetakse kaup siin määratud Põhilattu.
Kui Sul on vähemnalt üks Ladu, määra see siin Põhilaoks. Sellega tagad, et kaup asub igal ajahetkel mingis laos. Kui unustad määrata laotoimingul Lao, lisatakse kaup Põhilattu või eemaldatakse Põhilaost. Kui kasutad mitut Ladu, on soovitatav märkida samas seadistuses ka valik Nõua ladu. See kohustab Sind igale laotoimingule Ladu sisestama.
Kui valik Nõua ladu (allpool) ei ole märgitud ning Põhiladu muudetakse, pead enne uute laotoimingute sisestamist tegema andmebaasist tekstikoopia ning importima selle uude tühja andmebaasi. Sellega viiakse kogu kaup vanast Põhilaost uude. Kõiki ilma Laota sisestatud laotoiminguid käsitletakse nüüd uue Põhilao toimingutena. Kui kaup jääb tegelikkuses endisesse Põhilattu, saad selle sinna tagasi viia kasutades Laoliikumisi.
Kui määrad Põhilao esmakordselt, kantakse tekstikoopia importimisel kogu kaup, mille puhul seni oli Ladu määramata Põhilattu.

Teenindusladu – Teenindusladu on vajalik, kui kasutad Hooldusteeninduse moodulit. Hooldusesse või parandusse toodud Artiklid võetakse automaatselt siin määratud Teeninduslattu.

Aseta artikliklassifikaator – Selle välja kohta loe palun lähemalt SIIT

Nõua ladu – Kui see valik on märgitud, tuleb kõigil laotoimingutel (Lähetustel, Laosissetulekutel) ja Arvetel määrata Ladu. Kui see valik on märkimata ning toimingutel Ladu ei määrata, kasutatakse automaatselt Põhiladu.
See valik on soovitatav märkida, kui kasutad mitut Ladu. Sellega tagad, et laotoimingul peab Ladu olema määratud ning takistad kauba ekslikult Põhilattu võtmise või sealt eemaldamise.

Uuenda müüdud seadmete (tuntud seerianumbrite) registrit – Seda valikut kasutatakse Hooldusteeninduse mooduli puhul. Kui see valik on märgitud, saad Hooldusteeninduse moodulis kasutada Sinu poolt müüdud Artiklite seerianumbreid. Kui selline Artikkel parandusse tuuakse, saab seerianumbri abil Arve kuupäeva ja Artiklile määratud Garantiikuude arvu (artiklikaardi Retsepti osa) põhjal otsustada, kas Artiklil kehtib garantiiaeg.

Automaatne lähetus tavalistele ja teenusartiklitele – Müügitellimustest koostatavatele Arvetele kaasatakse tavaliselt vaid Artiklid, mille kohta on kinnitatud Lähetused. See tähendab, et enne Arve koostamist tuleb Tellimusest koostada Lähetus ja see kinnitada. See ei ole vajalik, kui Tellimusel ei ole Lao- või Struktuurartikleid (st tegelikkuses kaupa Laost ei lähetata). Kui soovid sellistest Tellimustest Lähetust tegemata Arveid koostada, märgi antud valik.
Kui see valik on märgitud ning Müügitellimusel esineb Tavaline või Teenusartikkel, sisestub väljadele Lähetustel ja Lähetatud Tellimuse salvestamisel automaatselt tellitud kogus. Tavalisi ja Teenusartikleid seega Tellimustest koostatud Lähetustele ei kaasata. Kui Tellimus on salvestatud, ei saa enam ka tellitud kogust muuta.
Kui kasutad seda valikut, jälgi, et Sa ei koosta kogemata teenuste eest enneaegselt Arveid Tellimustele, millel leidub ka Laoartikleid.

Seda valikut ei märgita, kui kasutad Müügitellimusi, mis on seotud Projektidega. Sellistest Tellimustest ei koostata Arveid otse: need koostatakse Projektikannetest, mis omakorda koostatakse Lähetustest. Kui antud valik on märgitud, ei kanta ja Tavalisi ja Teenusartikleid (nt töötunde) Tellimustelt Projektikannetele Lähetuste kaudu, kuna Lähetusi ei eksisteeri.

Arved enne lähetust – Müügitellimustest koostatavatele Arvetele kantakse tavaliselt ainult Artiklid kinnitatud Lähetustelt. See tähendab, et Arve koostamiseks peab Müügitellimus olema lähetatud. Kui soovid koostada Tellimustest Arveid (Tellimuse kogusummale) enne Artiklite lähetamist, märgi see valik. Kui Lähetustest koostatakse kulukandeid, koostatakse need Lähetuste kinnitamisel (st valik Arved enne lähetust ei mõjuta kuluarvestust). Siiski, kui kulukanded koostatakse Arvetest, Kandeid Finantsi ei koostata. Arve koostamisel pole lähetatava Artikli hind teada, kuna Lähetust veel ei ole. Sellisel juhul pead selle Kande sisestama Finantsi käsitsi.
Kui siin pole see valik märgitud, saad selle aktiveerida üksikul Tellimusel, märkides Tellimusel valiku Arve enne lähetust (Läh.ting kaardil).

Ostuarve enne laosissetulekut – Ostutellimustest koostatavatele Ostuarvetele kantakse tavaliselt ainult Artiklid kinnitatud Laosissetulekutelt. See tähendab, et Arve koostamiseks peab Ostutellimus olema lattu sisse võetud. Kui soovid koostada Ostutellimustest Arveid (Tellimuse kogusummale) enne Laosissetuleku koostamise, märgi see valik.
Kui siin pole see valik märgitud, saad selle aktiveerida üksikul Ostutellimusel, märkides Tellimusel valiku Arve enne laosissetulekut (Tingimuste kaardil).
Enne Laosissetulekute koostamist saad Ostutellimustest koostada Ostuarveid ka siis, kui Ostuarve seadistustes on märgitud valik Kasuta alati ostutellimuselt täielikke koguseid. Selle valikuga koostatakse Arve Tellimuse kogusummale, isegi juhul, kui on tegemist osalise Laosissetulekuga, samas kui valikuga Ostuarve enne laosissetulekut koostatakse Ostuarve osalise Laosissetuleku summale.

Automaatne partiinumber lähetusele,
Sorteeri partiinumbrid Parim enne kuupäeva järgi – 
Seerianumbrit kandva Artikli lähetamisel pead tavaliselt Seerianumbri ise sisestama, kuna seda ei tehta automaatselt vastavalt FIFO/LIFO arvestusele. Kui on aga tegemist Artikliga, millel on vaid partiinumber ning Sa oled märkinud selle valiku, sisestuvad Seerianumber ja Parim enne kuupäev Lähetusele automaatselt.
Kui tellitakse partiist suurem kogus kaupa, sisaldab Lähetus vajalikku arvu erinevate Seerianumbritega ridu. Näiteks partii Seerianumbriga 1 koosneb 10 Artiklist ja partii Seerianumbriga 2 samuti 10 Artiklist. Sulle esitatakse Tellimus 11 Artiklile. Kui see valik on märgitud, koostatakse Lähetus, millel on 2 rida: esimene kogusele 10 ja Seerianumbriga 1 ning teine kogusele 1 ja Seerianumbriga 2.
Seerianumbrite kasutamist alustatakse kõige väiksemast (1 enne 2-te, A enne B-d jne). Kuid kui valik Sorteeri partiinumbrid Parim enne kuupäeva järgi on märgitud, kasutatakse esimesena kõige varasema Parim enne kuupäevaga partiinumbrit. Ilma Parim enne kuupäevata partiinumbreid kasutatakse esimestena.
Kui Lähetust koheselt ei kinnitata, saad sellel kasutavaid partiinumbreid muuta, kasutades Operatsioonide menüü käsklust “Täida partiinumbrid”.

Luba lähetada rohkem, kui oli tellitud – Tellimustest Lähetuste koostamisel ei lubata tavaliselt lähetada suuremat kogust, kui on tellitud. Märgi see valik, kui soovid seda siiski teha. See valik kehtib kõigi Artiklite kohta (ka Tavaliste ja Teenusartiklite kohta).

Ära nõua seerianumbrit laosissetulekul – Vaikimisi on määratud, et Seerianumbriga Artiklite lattu võtmisel ei saa Laosissetulekut ilma Seerianumbrit sisestamata salvestada. Sarnaselt pead Artikli müügil sisendama Lähetusele või Arvele kehtiva Seerianumbri (hetkel laos sees oleva).
Kui Sulle selline kord ei sobi, märgi see valik. Nüüd saad Laosissetuleku kinnitada ilma sellele Seerianumbreid sisestamata. Laost väljastamise toimingutel (nt Lähetustel, Arvetel, Laomahakandmistel) pead siiski Seerianumbrid määrama, kuid nende puhul ei kontrollita Seerianumbri kehtivust (seda, kas kaup ka hetkel laos on). Kuna Laosissetulekutele pole Seerianumbrite sisestamine kohustuslik, ei ole võimalik Seerianumbri kehtivust kontrollida. Samal põhjusel ei saa laost väljastamise toimingutel valida Seerianumbrit klahvikombinatsiooniga Ctrl-Enter.

Lähetuse ja laoliikumise kuupäevaks kinnitamise kuupäev  – Kui kasutad Kulujärjekorra kulumudelit, pead kõik laotoimingud sisestama ranges kuupäevalises järjekorras, või valeks võib muutuda FIFO/LIFO arvestus. Näiteks ära registreeri Lähetust eelmise päeva kuupäevaga, kui oled juba sisestanud laost väljastamise toimingu (nt Lähetuse, Laomahakandmise) tänase kuupäevaga. Samuti on soovitatav laotoimingud nende esmakordsel salvestamisel kinnitada. Ära kinnita varem registreeritud kinnitamata laotoimingut, kui on olemas hilisemad kinnitatud laotoimingud, v.a. juhul, kui Sa muudad sellel ka kuupäeva. Kui kasutatakse Kulujärjekorra kulumudelit, on soovitatav märkida see valik tagamaks FIFO/LIFO arvestuse korrektsus. Selle valiku kasutamisel antakse Lähetusele selle kinnitamisel automaatselt tänane kuupäev. Samuti sisestub tänane kuupäev Laoliikumise märkimisel Saadetuks ning salvestamisel selle Saadetud kuupäevaks ja Laoliikumise märkimisel Vastu võetuks ja salvestamisel selle Vastu võetud kuupäevaks.

Ostutell. nr ainult laosiss. ridadel (mitte päises) – Kui Laosissetulekut koostada Ostutellimuse pealt, siis ostutellimuse number liigub Laosissetuleku päisesse “Ostutellimuse nr.” lahtrisse.  Märgi käesolev valik, kui soovid, et otsutellimuse number kopeeritakse hoopis Laosissetulekule igale reale, “OT nr” lahtrisse (I osale).
Kui ostutellimuse numbrid on täidetud Laosissetuleku ridadel, siis saad laosissetuleku salvestada alles peale seda, kui Ostutellimus on kinnitatud. Ehk see aitab kontrollida, et kasutaja ei saaks koostada Laosissetulekut kinnitamata Ostutellimustest.

Nõua põhjus lahtri täitmist – Märgi see valik, kui tahad, et “Põhjus” lahter oleks kohustuslik täita (Tagastatud Kaubad ja Tagastataud Kaubad Tarnijatele ja Laomahakandmistel). See valik on soovitatatv märkida, kui kasutad Hooldusteeninduse moodulis aruannet “Partii kvaliteedi reklamatsioonid“.

Hoiata mittenõutud seerianumbri sisestamisel – Kui valik on peal, siis laodokumentidel  kontrollib programm, kas on täidetud Seerianumbri väli ja kas sellele reale sisestatud artikli kaardil on “Seerianumbri jälgimine = Ilma“. Kui mõlemad tingimused on täidetud, siis ilmub teade “Antud artiklil pole seerianumbri jälgimine kohustuslik. Vajadusel eemalda seerianumber“.
Kontroll toimub dokumentidel Laoliikumine, Laosissetulek, Laomahakandmine, Lähetus, Müügitellimus, Müügiarve (valikuga Muuda ladu).

Hoiata, kui lähetatakse vähem, kui on tellitud – Kui  Müügitellimuselt koostatakse Lähetus, siis on võimalik lähetada väiksem kogus, kui klient tellinud oli (näiteks, kui laos puudub vajalik kogus). See valik siin aktiveerib kontrolli, mis võrdleb Lähetusel koguseid lahtrites “Tellitud” ja “Läh. kogus“. Kui lahtris “Tellitud” väärtus on suurem kui “Läh. kogus” väärtus siis kuvatakse kasutajale teade “Lähetatav kogus on väiksem, kui tellitud kogus

Uuenda lähetatavat kogust Laosissetuleku kinnitamisel – Kui valik on märgitud, siis iga Laosissetuleku kinnitamisel uuendatakse automaatselt kinnitamata Lähetustel veerge “Laos” ja “Lähetatav kogus“.

Vähenda laokogust lähetustel – Nende valikutega määra, millal lähetatud Artiklid Laost maha võetakse (millal laoseise vähendatakse). Artikli kogust vähendatakse lähetatud koguse võrra kas Lähetuse koostamisel või selle kinnitamisel.
Kauba laoseisu igas Laos saad kiiresti kontrollida Operatsioonide menüü funktsiooniga Vaata artikli hetkeseisu või Artikli hetkeseisu aruanne, mis on kättesaadav mitmes  registris. Artikli kogust Laos näed ka Lähetusel väljal Laos. Nende valikutega saad valida, kas laokogus sisaldab ka kinnitamata Lähetustel olevaid koguseid.

Ühik 2 arvutamine – Mitmesse Laomooduli aruandesse on võimalik kaasata Kogust 2. Nii saad näha Artiklite, mille Lao kaardil on määratud Ühik 2 ja Ühikukoefitsient laokoguseid kahes erinevas mõõtühikus.
Kogus 2 saadakse standardkoguse Ühikukoefitsiendiga korrutamisel või jagamisel. Tee vastav valik siin. Selle valiku muutmisel pead aruannete uuendamiseks koostama tekstikoopia ja importima selle uude tühja andmebaasi.

Tavalised ja teenusartiklid ostutellimusel – Ostutellimustest koostatavatele Ostuarvetele kaasatakse tavaliselt ainult Artiklid kinnitatud Laosissetulekutelt. See tähendab, et enne Ostuarve koostamist tuleb Ostutellimusest koostada Laosissetulek ja see kinnitada. See ei ole vajalik, kui Ostutellimusel ei ole Lao- või Struktuurartikleid (st tegelikkuses kaupa Lattu ei võeta). Kui soovid sellistest Ostutellimustest Laosissetulekut tegemata Ostuarveid koostada, märgi antud valik.
Kui see valik on märgitud ning Ostutellimusel esineb Tavaline või Teenusartikkel, sisestub Saadud koguse väljale Ostutellimuse salvestamisel automaatselt tellitud kogus. Tavalisi ja teenusartikleid seega Ostutellimustest koostatud Laosissetulekutele ei kaasata. Kui Ostutellimus on salvestatud, ei saa enam ka tellitud kogust muuta.

Kronoloogia laos – Kronoloogia funktsiooni saad kasutada FIFO/LIFO väärtuste täpsuse tagamiseks, nõudes laotoimingute sisestamist kuupäevaliselt õiges järjekorras. Kui see funktsioon on kasutusel, ei luba programm kinnitada laotoimingut (Laosissetulekut, Lähetust, Laoliikumist, Tagastatud kaupa või Laomahakandmist), kui vastavas registris eksisteerib varasema Kande kuupäevaga kinnitamata toiminguid või hilisema Kande kuupäevaga kinnitatud toiminguid. Kulujärjekorra kulumudeli puhul on soovitatav see valik märkida.
Märgi valik Üle ladude, kui soovid, et kronoloogiat jälgitaks kõigi laotoimingute puhul ning valik Lao kohta, kui soovid jälgida kronoloogiat vaid uuel laotoimingul kasutatud Lao puhul.
Kronoloogia jälgimise saad konkreetse Lao jaoks välja lülitada, märkides valiku Ignoreeri kronoloogiat vastava Lao kaardil.
NB! Kui see valik on märgitud, ei või registreerida laotoimingut tulevase kuupäevaga. Vastasel juhul ei saa enam tänase kuupäevaga toiminguid sisestada.

Miinusesse lähetamine – Nende valikutega saad määrata, kuidas programm peab toimima Tellimustest Lähetuste koostamisel, kui Laos on vähem kaupa kui tellitud. Tavalisi ja Teenusartikleid need valikud ei puuduta, isegi kui oled Kuluarvestuse seadistuses märkinud valiku Konteeri tavaliste ja teenusartiklite kulu.
Kulujärjekorra kulumudeli (kas FIFO või LIFO) alusel kulukannete arvutamisel märgi valik Ära luba. Kui teed mõne teise valiku ning soovid lähetada Artiklit, mida laos ei ole, lähetatakse miinusesse, kuid Artikli FIFO/LIFO väärtus ei ole teada ning kulukande summad on valed.
Luba – Selle valikuga on võimalik lähetada rohkem Laoartikleid, kui tegelikult Laos on. Kui tellitud kogus on suurem, pakutakse Tellimustest Lähetuste koostamisel vaikimisi siiski Laos olevat kogust.
Ära luba – Märgi see valik, kui soovid, et kaupa ei lähetataks rohkem, kui tegelikult Laos on.
Läheta alati – Selle valikuga saad lähetada suurema koguse Laoartikleid, kui tegelikult Laos on. Erinevalt valikust Luba sisestub Tellimustest Lähetuste koostamisel koguseks automaatselt alati tellitud kogus, isegi kui Laos ei ole piisavalt kaupa.

Rohkem kui ostutellitud – Nende valikutega määra, kas Laosissetulekule saab määrata suurema koguse kui algsel Ostutellimusel.

Ignoreeri skaneerimisel hoiatus – Kui see valik on märgitud, siis märgitakse kaardile esimesele positsioonile “Vigane vöötkood”. Näiteks, kui kasutad Laosissetulekul lahtrit “Loe vöötkood” ja programm ei tuvasta sisestatavat vöötkoodi, siis ei ilmu ekraanile hoiatust, vaid sissetuleku dokumendi reale ilmub vigane vöötkood.

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Books katab kõik sinu ettevõtte vajadused

13. mai 2024

Standard Booksi äritarkvaras on ligi… Loe edasi

Willenbrock Baltic OÜ: tööleheveebi abil seadmete teenindusprotsessid ülevaatlikuks!

11. juuni 2024

Raske- ja laotehnika edasimüüja Willenbrock… Loe edasi

Majanduse ilmaennustus – kas äike või päike?

10. juuni 2024

Eesti majanduse hetkeolukorrast ja tulevikuväljavaadetest… Loe edasi

Muuda tootmis- ja müügiprotsessid tarkvara abil sujuvaks.

07. juuni 2024

Kiiresti muutuvas ärimaailmas on ettevõtete… Loe edasi