Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 07. veebruar 2023

Kuidas täita seadistust “Viivis”?

Moodul Müügiarved > Seadistused > Viivis

Aasta viivise % – Sisesta AASTA (mitte päeva) viivise protsent. Näiteks, kui soovid arvestada 0,05 % päevas, siis sisesta siia 18,25
Kui kliendi kontakti kaardil on Tingimuste kaardil on viivise protsent määratud, kasutatakse seda.

Min. summa – Saad määrata minimaalse viivisesumma. Kui saadud viivisesumma koos igasuguste Arve lisatasudega jääb alla selle summa, Viivisarvet ei koostata.

Lubatud hilinemine – Seda välja kasutatakse vaid juhul, kui oled allpool määranud valiku “Pärast laekumist ühe arvena“. Sisesta väikseim hilinetud päevade arv, mis on vajalik Viivisarve koostamiseks.

Näiteks, kui määrad lubatud hilinemiseks 5 päeva, ei nõuta viivist arvelt, mis tasutakse 4-päevase hilinemisega. Kui arve tasutakse 6-päevase hilinemisega, arvutatakse viivis kõigi kuue päeva eest.

T.ting – Vali Viivisarvetel kasutatav Tasumistingimus. Kui see väli on tühi, kasutatakse Kontaktile määratud Tasumistingimust.

Artikkel – artikkel Artiklite registrist. Selle Artikliga määratakse viivise summadele Müügikonto ja KM kood. See kehtib igal juhul, ükskõik kas viivise määr võetakse Viivise seadistusest või Kontakti kaardilt (Tingimuste vahelehelt).

Viivisarve lisatasu – artikkel Artiklite registrist. Selle artikli Baashind lisatakse müügiarvele tähistamaks arve lisatasu (kui seda kasutad). Artiklil määratakse lisatasule Müügikonto ja KM kood. Lisatasu nõutakse iga Viivisarve pealt, olenemata tähtaja ületanud Arvete hulgast.

Intressi kood – Võimaldab sul rakendada erinevaid intressimäärasid, sõltuvalt tasumata arve summast või sõltuvalt perioodist. Kui soovid seda funktsioonaalsust rakendada, määra siis vaikimisi intressi kood.
Sa võid täita erineva intressi koodi ka iga müügiarve peal eraldi (arve peal vaheleht “Hinnakiri“, lahter “Viivis“). Kui arvel on määratud, siis ei kasutata siin seadistuses määratud määra.

Koosta viivisarved tähtaja – Siin saad määrata, kas Viivisarved koostatakse laekumata või laekunud hilinenud Arvetele.
Perioodi kohta – Valik võimaldab koostada viivisarved tähtaja ületanud veel laekumata arvetele määratud perioodis.
Näiteks on Arve tähtajaks 25. märts ning Arve tasutakse 10. mail. Kui iga kuu lõpus käivitad hooldusfunktsiooni “Koosta viivisarved”, esitakse kolm viivisarvet: märtsi lõpus (6 päeva eest), aprilli lõpus (30 päeva eest) ning mai lõpus (10 päeva eest; kokku 46 päeva eest).
Pärast laekumist ühe arvena – Valik võimaldab koostada viivisarve peale arve laekumist ehk viivisarve koostatakse ainult juhul, kui arve on laekunud ning sisaldab viivist kogu tähtaja ületanud aja eest. Eeltoodud näite puhul esitatakse vaid üks Viivisarve mai lõpus 46 päeva eest.

K.a. mittehilinenud arved – Märgi antud valik, kui soovid Viivisarvele kaasata ka tasumata Arved, mille Tasumistähtaeg ei ole veel ületatud. Selliste Arvete eest viivist ei arvutata. Kasuta seda võimalust, kui tahad Viivisarvel näidata ka Kliendi väljavõtet. Kasuta seda valikut vaid juhul, kui oled eespool määranud, et viivisarved koostatakse “Pärast laekumist ühe arvena“. Vastasel juhul võta antud valik maha.

Muuda märgukirja taset – Igal Arvel on kood (Märgukirja tase), mis näitab, mitu korda on sellele Märgukirju saadetud või kaasatud Kliendi väljavõttesse. Märgi antud valik, kui soovid, et Viivisarve koostamisel tõstetaks ka Märgukirja taset.
Märgukirjade saatmisel (kasutades Dokumentide funktsiooni) määrab Märgukirja tase, milline tekst Märgukirjale trükitakse. Need tekstid sisestatakse seadistuses Märgukirjatekstid. Iga Arve Märgukirjataset näed Müügiarvel (Lähetuse vahelehel).

Arvutusmudel – Vali viivise arvutamiseks kasutatav valem.

Arve kp. % * päevade arv – Viivise arvutamisel kasutatakse Arve esitamise kuupäeval kehtinud viivise määra. Arve % valiku korral vaatab programm, mis viivise % kehtis arve sisestamise hetkel. Viivis arvutatakse Arve peal (Lähetuse lehel) määratud viivise aastamäära (%) alusel. Kui arve sisestamise seadistus oli tol hetkel tühi, siis arve peale viivise % ei salvestu ja viivist sellelt arvelt ei arvestata.
Kui täidad seadistust ja arvutad viivist esmakordselt, ning soovid ka vanemate arvete eest viivist arvestada, siis on soovitatav kasutada hoopis järgmist valikut Hetke % (vt allpool)

Näiteks on viivise määraks 18,25%. Arve summale 117,50 (k.a. KM) tuleb tasuda 25. märtsiks. Eeldusel, et lubatud hilinemine on 0 päeva, arvutatakse viivis märtsi viimase kuue päeva eest järgmiselt:

117.50 x 18.25% x 6/365 = 0.36
Aprilli eest arvutatakse viivis järgmiselt:

117.50 x 18.25% x 30/365 = 1.79
Kui Arve tasutakse 10. mail, arvutatakse mai esimese üheksa päeva eest viivis järgmiselt:

117.50 x 18.25% x 9/365 = 0.54
Hetke % * päevade arv – 
Antud moodus on sarnane eelpoolkirjeldatuga, selle erinevusega, et viivis arvutatakse vastavalt hetkel määratud viivise protsendile, mis kehtib Viivisarve koostamise päeval (mitte algse arve koostamise kuupäeval kehtinud protsendile). Siin kasutatav viivise protsent võetakse Kontakti kaardi (Tingimuste vahelehelt) või, kui seal pole % määratud, siis siit seadistusest.
Kui täidad Viisvise seadistust esmakordselt ning soovid ka vanemate arvete eest viivist arvestada, siis on soovitatav märkida see valik.
Fikseeritud kuumäär – 
Märgi antud valik, kui viivise arvutamise aluseks on tähtaja ületanud Arve olemasolu, mitte ületatud päevade arv. Sellisel juhul arvutatakse viivist absoluutmäära, mitte aastamäära alusel. Antud valikuga kasutatakse viivise määra, mis kehtib Viivisarve väljastamise päeval. See viivise protsent võetakse Kontakti kaardilt (Tingimuste vahelehelt) või, kui seal pole protsenti määratud, antud seadistusest.
Ülaltoodud näite puhul arvutatakse viivist märtsi kuue viimase päeva eest järgmiselt:

117.50 x 18.25% = 21.74
Aprilli eest arvutatakse viivis järgmiselt:

117.50 x 18.25% = 21.74
Kui Arve tasutakse 10. mail, arvutatakse mai esimese üheksa päeva eest viivis järgmiselt:

117.50 x 18.25% = 21.74

K.a. liigaasta
Kui kasutad “Hetke %” või “Arve kp %“, siis käsitleb programm viivise % kui aasta protsenti.  Enne viivise perioodi päevadega korrutamist toimub aastase viivise % konverteerimine päeva %-ks, jagades 365-ga. Näiteks, kui viivise protsent on 18.25%, siis aprilli kuu viivis arvututakse järgneva valemiga:

18.25% x 30/365

Kui soovid, et liigaastatel toimuks aastase viivise % konverteerimine päevaseks, kasutades 366, siis märgi see valik. Eelneva näite põhjal toimub liigaastal arvutus järgnevalt:

18.25% x 30/366

Kui viivise arvutamise periood sisaldab osaliselt liigaastat, siis viivise päevase % leidmiseks kasutakse vastavalt mõlemat varianti. Eelneva näite põhjal, viivise arvutamine detsembri ja jaanuari kohta (kus detsember on liigaastas) toimub järgnevalt:

(18.25% x 31/366) + (18.25% x 31/365)

 

(viivised)

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Booksi versiooniuuendus, kevad 2024

22. aprill 2024

Standard Booksil on valminud uus versioon… Loe edasi

Willenbrock Baltic OÜ: tööleheveebi abil seadmete teenindusprotsessid ülevaatlikuks!

18. aprill 2024

Raske- ja laotehnika edasimüüja Willenbrock… Loe edasi

Flow Finance’i jaoks on Standard Books alati esimene valik

18. aprill 2024

Raamatupidamisteenust pakkuva Flow Finance´i jaoks… Loe edasi