Leia vastused

Laoliikumise sisestamisel ei ilmu artikli ostuhind?Uuendatud 09. jaanuar 2017

Laoliikumine ei näita artikli ridadel hind kuni kaardi salvestamiseni. Salvestamise(mitte kinnitamise) hetkel ilmub ka nö.vana ühikuhind ehk millega kaup ühest laost välja läheb. Tegelik hind leitakse programmi poolt kinnitamise hetkel, sest siis leiab programm FIFO järjekorra järgi õige kulu hinna.

Veerg “Vana üh.hind, v.võetud”
Kui Vastu võetud kogus on näidatud, sisestub Laoliikumise salvestamisel siia ühiku laoväärtus, mida kasutatakse Laoliikumise vastuvõtmisel ja salvestamisel koostatud Kandel. Ühest suurema koguse korral näed siin keskmist ühiku laoväärtust.
Kui muudad Artiklikoodi või Vastu võetud kogust, ei arvutata vana ühikuhinda kohe automaatselt ümber. Selleks kasuta Operatsioonide menüü käsklust “Arvuta ostuhind vana ühikuhinna põhjal”. Vana ühikuhind arvutatakse ümber iga kord, kui Laoliikumist salvestatakse, eeldusel et on näidatud Vastu võetud kogus (ning kui kasutatakse vaheladu ja vahelaos on piisav kogus kaupa).
See hind arvutatakse vastavale Artiklile või Artikliklassile. Kui kasutatav kulumudel on Vaikimisi, on selleks Kuluarvestuse seadistuses määratud Peamine kulumudel.

Veerg “Lisakulu, v.võetud”
Mõnikord võib Artikli väärtus ühest Laost teise üleviimisel muutuda. Sellel väljale saad sisestada positiivse või negatiivse summa, mille võrra Artikli ostuhinda muudetakse: summa sisestatakse ühiku kohta.
Seda välja saad kasutada järgmiselt:

Vana hind Lisakulu Uus hind
50 10 60
50 -10 40
50 10% 55
50 -10% 45

Laoliikumise vastu võtmisel ja salvestamisel koostatud Kandel kantakse muutuse summa Laokahjumi või Laokasumi kontole seadistusest “Lausendamine Ladu”. Siin toodud lisakulu kaasatakse Artikli FIFO väärtuse ning Artikli üldisele Kaalutud keskmise (mida näed Artiklikaardi Kulude kaardil arvestusse). Kui Kuluarvestuse seadistuses on märgitud valik Kaalutud keskmine lao kohta, kaasatakse antud lisakulu ka Artikli Kaalutud keskmise väärtuse arvestusse sihtlaos.
Kui Artikli Ostuhinda muudetakse Laosissetulekul Kaalutud keskmisega (määratakse Artiklikaardi ehk Kulude kaardil), kaasatakse siin määratud lisakulu Artikli Ostuhinna arvestusse.

Veerg “Uus üh.hind, v.võetud” 
Uus Artikli ühiku hind koos teise Lattu üle viimisega kaasnenud kuluga. See on Artikli uus laoväärtus.
Operatsioonide menüü käsklusega Arvuta ostuhind vana ühikuhinna põhjal lisatakse Vanale ühikuhinnale, vastu võetud Lisakulu, vastu võetud. Uus ühikuhind arvutatakse alati Laoliikumise salvestamisel, eeldusel et on näidatud Vastu võetud kogus (ning kui kasutatakse vaheladu ja vahelaos on piisav kogus kaupa).

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus