Leia vastused

Milleks kasutatakse hooldust “Koosta laoliikumised” Müügihalduse moodulis?Uuendatud 04. mai 2017

Selle funktsiooniga koostatakse korraga hulk Laoliikumisi kauba viimiseks valitud Müügitellimuste ‘Lähetustingimuste’ lehel määratud Ladudesse. Kui Tellimustel pole Ladu näidatud, aga “Laoseadistustes” on määratud Põhiladu, viiakse koostatud Laoliikumistega kaup Põhilattu. Antud funktsioon ei arvesta tellimuseridade F osal näidatud Ladusid. Iga Tellimuse kohta koostatakse üks Laoliikumine, millel on iga tellimuserea kohta üks rida (Laoliikumisel ei kajastu tellimuseread, mis on juba kas osaliselt või täies ulatuses lähetatud). Vajadusel võivad koostatud Laoliikumised olla märgitud Vastu võetuks, eeldusel et laos, kust kaup võetakse, on piisav kogus kaupa. Suletud Tellimuste kohta Laoliikumisi ei koostata.

Kauba viimiseks vajalikku lattu sisestub ladu Tellimuse “Lähetustingimuste” lehelt (või Põhiladu, kui tellimusele pole ladu määratud) vastava Laoliikumise väljale Lattu. Laoliikumise Kommentaari väljal näed, millise Tellimuse kohta see koostati. Laoliikumise ridade kogused võetakse Tellimustelt: ei pakuta viia üle kogu olemasolev laokogus.

Periood – Kui soovid otsida vaid teatud perioodi Müügitellimusi, sisesta siia selle perioodi algus- ja lõpukuupäev, eraldades need kooloniga.

Tellimused – Siin saad valida, millise Müügitellimuse või Tellimuste vahemiku kohta Laoliikumised koostatakse. Laoliikumisi ei koostata Müügitellimuste kohta, mille ‘Lähetustingimuste’ kaardil ei ole määratud Ladu ega tellimuseridade kohta, mis on juba kas osaliselt või täies ulatuses lähetatud. 
NB! See väli peab olema täidetud.

Klass – Siin saad valida, millisesse Tellimuste klassi kuuluvate Müügitellimuste kohta Laoliikumised koostatakse. 

Klient – Siin saad valida, millise kliendi Müügitellimuste kohta Laoliikumised koostatakse.

Laost – Määra Ladu, kust kaup üle viiakse. Sihtlaoks on ladu Tellimuse ‘Lähetustingimuste’ kaardilt.
NB! See väli peab olema täidetud.

Numbriseeria kommentaar – Võid määrata, et Laoliikumistele antakse numbrid teatud seeriast seadistusest Numbriseeriad – Laoliikumised. Selleks sisesta siia vastava seeria Kommentaar. Ole tähelepanelik suur- ja väiketähtedega. Kui jätad välja tühjaks või kui vastavat Kommentaari ei leita, kasutatakse esimest seeriat seadistusest.

Laoliikumise kuupäev – Määra kuupäev, mis antakse koostatud Laoliikumistele.

Kinnita laoliikumised – Märgi see valik, kui soovid, et koostatud Laoliikumised oleksid märgitud “Vastu võetuks”. Kui see valik on märgitud ja laos, kust kaup võetakse, pole piisavat kaubakogust ning “Laoseadistustes” on keelatud miinusesse lähetamine, ei märgita koostatud laoliikumisi “Vastu võetuks”.

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus