Leia kiirelt!

Milline finantskanne peaks tekkima laomahakandmisest?Uuendatud 10. november 2016

Laomahakandmise kinnitamisel ja salvestamisel tekib kanne automaatselt, kui oled vastavalt seadistanud Finants moodulis “Allsüsteemide” seadistuses ja seadistuses “Numbriseeriad – Laomahakandmised”.

Tavaliselt debiteeritakse Lao mahakandmisest koostatud Kandel päises määratud Kulukontot. Vaikimisi on selleks Laokahjumi konto seadistusest “Lausendamine,ladu”. Kui reale on oma Kulukonto määratud, debiteeritakse rea Kulukontot.

Kandel krediteeritav(ad) Konto(d) leitakse järgmiselt:

  1. Krediteeritakse valitud Lao kontot.
  2. Kui Laole pole kontot määratud või Mahakandmisel pole Ladu näidatud ning eeldusel, et Kuluarvestuse seadistuses on märgitud valik “Kasuta konteerimisel artikliklasse”, krediteeritakse vastava Artikliklassi Laokontot.
  3. Kui Laole pole kontot määratud, Artikkel ei kuulu ühtegi Klassi ja Kuluarvestuse seadistuses ei ole märgitud valikut “Kasuta konteerimisel artikliklasse”, krediteeritakse Laokontot seadistusest “Lausendamine,ladu”.

Kande väärtus arvutatakse Artiklile või Artikliklassile määratud kulumudeli alusel. Kui selleks on Vaikimisi kulumudel, kasutatakse Kuluarvestuse seadistuses määratud peamist kulumudelit.

Kui Mahakandmine sisaldab mitut sama Kulukontot ja/või Laokontot kasutavat Artiklit, on vastaval Kandel kas iga Artikli kohta eraldi rida või üks ühine konteering. Märgi Kuluarvestuse seadistuses valik “Iga artikli kohta eraldi rida finantskandel”, kui soovid iga Artikli kohta eraldi konteeringuid.

Tavalisi ja Teenusartikleid Kandele ei kaasata, v.a. juhul kui Kuluarvestuse seadistuses on märgitud valik “Konteeri tavaliste ja teenusartiklite kulu”. Kui Laoseadistustes on märgitud valik Ära luba lähetada miinusesse, ei saa kinnitada Mahakandmist, millel on Laoartikkel suurema kogusega kui tegelikult laos on.

Mahakandmisest koostatud Kandel lisatakse Objektid Kulukontode (Laokahjumi) deebetkonteeringutele. Kui Kuluarvestuse seadistuses on märgitud valik !Objekt laokontodele”, lisatakse need Objektid ka Laokonto kreeditkonteeringutele.

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus