Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 13. aprill 2023

PROJEKTI KAARDI SISESTAMINE

Mine Projektiarvestuse moodulisse, vali ikoon Registrid ja ava kaust ‘Projektid’. Avaneb aken ‘Projektid: Sirvi’, kus näed juba sisestatud Projekte. Sirvimisaknas saad Projekte erinevalt järjestada osutades erinevate veergude pealkirjadele.

Uue Projekti sisestamiseks vajuta Koosta menüüst “Uus projekt”.

Vaata ka veebiseminari VIDEOT

Projekt – Ctrl-Enter    Vali numbriseeriatest
Anna Projektile kuni 20 tähemärgist koosnev kood. Uue Projekti sisestamisel antakse sellele järgmine number numbriseeriast. Seda saad vajadusel muuta, aga mitte juba kasutatud numbri vastu.
Peaprojekt – Ctrl-Enter    Projektide register, Projektiarvestuse moodul
Kui Projekt on osa suuremast Projektist, vali siia peaprojekti kood. Peaprojektiks võib olla nt kontori kolimine, alamprojektideks aga arvutivõrgu ja telefonisüsteemi paigaldamine jne. Esmalt sisestatakse peaprojekt ning seejärel selle alamprojektid.
Peaprojekti kohta Projektide müügikatte, Projektide nimekirja, Projekti kasumi/kahjumi või Projektide hetkeseisu aruannet tellides saad valida, kas kaasatakse ka selle alamprojektid.
Arveid koostatakse alamprojektidele. Alamprojekti raames tehtud töid ei kaasata peaprojektile koostatud Arvetele.
Peaprojekti ei saa lõpetatuks märkida enne, kui kõik selle alamprojektid on lõpetatud.
Klass – Ctrl-Enter    Projektiklasside seadistus, Projektiarvestuse moodul
Kui Projekt kuulub mingisse Klassi, sisesta see siia. Projektiklasse saad kasutada aruannete liigendamiseks. Projektiklassile määratud Objektid sisestuvad automaatselt ka Projekti Tingimustekaardile.
Hooldusfunktsiooniga Koosta projektiarved võid koostada Arved nt teatud Klassi kuuluvatele Projektidele.
Kui Projektiseadistustes on märgitud valik ‘Nõua projektiklassi’, tuleb Projektile Klass märkida.
Nimetus –  Projekti kirjeldus.
Liikmed – Ctrl-Enter    Isikute register, Üldine moodul
Klient – Ctrl-Enter    Kliendid Kontaktide registris
Sisesta Kliendi kood. Enteri vajutamisel sisestub Kliendi nimi kõrvalolevale väljale.
Nimi – Kliendi nimi sisestub automaatselt Enteri vajutamisel, kui oled sisestanud Kliendi koodi.
Kontaktisik – Ctrl-Enter    Kontaktide register
Kliendi kontaktisiku nimi.
Müügimees – Ctrl-Enter    Isikute register, Üldine moodul
Projekti müügimehe initsiaalid. Projektijuhi väljale võib valida Isiku, kes vastutab igapäevaste Projektiga seonduvate tööde eest.
See väli on oluline ka kasutuspiirangute seadistamisel (kirjeldatud edaspidi).
Objektid – Ctrl-Enter    Objektide register, Finants/Üldine moodul
Sisestub vaikimisi    Ajatabelitele, Arvetele
Sisesta Objektid eraldades need üksteisest komadega. Kui Projektiklassil on Objektid määratud, sisestuvad need Projektile automaatselt (Objekte võid käsitsi lisada). Projektilt kantakse Objektid automaatselt kõigile sellest koostatud Arvetele.
Kliendikaardilt Objektid Projektile ei sisestu, küll aga Projektist koostatud Arvetele.
Arvest koostatud Kandel näed Objekte Müügikonto kreeditkonteeringul ning Kulukonto deebetkonteeringul (kui toimub kuluarvestus), ning Müügivõlgade konto deebetkonteeringul (Kui seadistuses Lausendamine, müük on märgitud valik ‘Objekt müügivõlgadele’.
Kui Projektiseadistustes on märgitud valik ‘Nõua projektile ja objektile sama koodi’, peab siin Objekt määratud olema. Sellisel juhul saab Projektile anda ainult ühe Objekti, mis võimaldab Finantsis iga Projekti tulusid ja kulusid täpselt analüüsida. Sama koodiga Objekti saad luua kasutades Projekti Operatsioonide menüü käsklust Koosta objekt.
Kui Projektiseadistus on märgitud valik ‘Kontrolli objekti vastavust projektiklassile’, peavad Projektile sisestatud Objektid olema samad mis on vastaval Projektiklassil. Muid Objekte lisada ei saa.
Müügigrupp – Ctrl-Enter    Müügigruppide seadistus, Üldine moodul
Sisestub vaikimisi    Müügimehelt
Müügigrupp sisestub valitud Müügimehe Isiku kaardilt. Kui rakendad kasutspiiranguid, saad Müügigrupiga piirata, milliseid Projekte kasutaja Projektide sirvimisaknas ja Ctrl-Enter valikuaknas näeb. Võid teha kasutaja jaoks nähtavaks ainult tema enda või tema Müügigrupi Projektid.
Lähemalt loe kasutuspiirangute kohta siit.
Kirjeldus – Kolm rida Projekti kirjeldavat teksti, mida saad nt Arvetele välja trükkida.
Projektijuht – Ctrl-Enter    Isikute register, Üldine moodul
Projektijuht Sinu firmas. Sisesta siia Isiku initsiaalid.
Nimi – Projektijuhi nimi sisestub automaatselt.
Alguskp – Ctrl-Enter    Vali kuupäev
Kuupäev, mil Projektiga alustati.
Lõpukp – Ctrl-Enter    Vali kuupäv
Kuupäev, mil Projekt lõpetati. Projektile, millel on märgitud lõpukuupäev, on endiselt võimalik Projektikandeid koostada. Kui soovid, et enam kandeid ei koostataks, märgi Projektil valik ‘Ei tee kandeid’ või ‘Lõpetatud”.
Ära tee arvet – Kui see valik on märgitud, ei koostata sellele Projektile hooldusfunktsiooniga Koosta projektiarvedArveid. Projektikannete põhjal on aja, materjalide ja ostude jälgimine siiski võimalik.
See valik ei takista Projektile ettemaksuarvete koostamist Projekti Ettemaksude osa põhjal. Kui soovid koostada Projektile Arveid kindlate osamaksetena sõltumata tegelikult kulutatud ajast ning materjalidest, märgi see valik.
Hetkeseis – Nende valikutega määrad Projekti hetkeseisu.

Aktiivne
Märgi see valik, kui tööd Projektiga käivad. Aktiivsed Projektid ei ole Projektide sirvimisaknas kuidagi tähistatud. Projektide Ctrl-Enter valikuaknas näed ainult aktiivseid Projekte.
Ei tee kandeid
Kui see valik on märgitud, ei saa Projektile enam kandeid koostada. Hooldusfunktsiooniga Koosta projektiarved koostatakse olemasolevatest Projektikannetest siiski Arved ka pärast Projekti hetkeseisu muutmist. Sellised Projektid on sirvimisaknas tähistatud kriipsukesega “-???. Aruannetes käsitletakse neid aktiivsete Projektidena.
Lõpetatud
Kui see valik on märgitud, ei kaasata Projekti enam Projektide arvesoovituse aruandessening, kui kasutatakse standardseadistusi, siis ka Projektide hetkeseisu, Projektide nimekirjaja Projektide müügikatte aruannetesse. Hooldusfunktsiooniga Koosta projektiarvedkoostatakse olemasolevatest Projektikannetest siiski Arved ka pärast Projekti hetkeseisu muutmist. Lõpetatud Projektid on sirvimisaknas tähistatud linnukesega “√”.
Lõpetatud Projektid ei kajastu ka Ressursiplaneerimise aknas. Lähemalt loe lõigust Projektid ja Ressursiplaneerimine.
Peaprojekti ei saa lõpetada enne, kui kõik selle alamprojektid on lõpetatud.

Projekti tüüp – Määra Projekti tüüp Töötajate statistika aruandes näed erinevat tüüpi Projektidega töötamisele kulunud aega.

Arvekõlblik
Tavalised kliendiprojektid.
Sisene
Hooldusfunktsiooniga Koosta projektiarved koostatakse Arved ka sisestele Projektidele (vajalik nt osakondadevahelisel arveldamisel). Kui soovid, et sisestele Projektidele Arveid ei koostataks, märgi igal Projektil valik ‘Ära tee arvet’.
Muu
Kasuta seda valikut Projektide puhul, mis ei mahu esimese kahe tüübi alla.

Loe edasi siit juhendist: hansamanuals.com

 

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Books katab kõik sinu ettevõtte vajadused

13. mai 2024

Standard Booksi äritarkvaras on ligi… Loe edasi

Kuidas Standard Books aitab müügitööd ja kliendisuhete organiseerimist?

24. mai 2024

Müügitöö tegemine on oluliselt lihtsam… Loe edasi

Digisillad tulevikku: digitaliseerimine ja andmevahetus

21. mai 2024

MKM digimajanduse osakonna juhataja võttis… Loe edasi

Milline on raamatupidamise tulevik?

16. mai 2024

Ärigeenidega Ksenija Germ töötab raamatupidajana… Loe edasi