Leia kiirelt!

Seadistuse muutmisel ilmub teade "Lubatud ainult ühe kasutaja korral"

Veateade "Lubatud ühe kasutaja korral" viitab sellele, et seadistust saab muuta ainult siis kui programmis on sees ainult 1 kasutaja. See teade ilmub valitud seadistuste puhul, mille muutmine mõjutab kõikide kasutajate tööd. Teised kasutajad peavad seadistuse muutmise hetkeks programmist väljuma.