Leia kiirelt!

Uuendasime versiooni, kontoris kasutajad saavad andmetele ligi, aga 1 kasutaja töökoht ei asu kontoris, ja see ei saa ühendust. Mis võib põhjuseks olla?Uuendatud 16. detsember 2014

Kui klientprogramm ei pääse serverile ligi, mis asub teises võrgus, tuleks üle kontrollida järgmised punktid:

1. Kas serverprogramm töötab.

2. Kas serverprogrammi ja clientprogrammide versiooninumber ja versiooni kuupäev on täpselt samad

3. Kas serverprogrammis Tehnika moodulis registris „Programmi seadistus“ on täidetud „Serveri port“ ? Port peab olema 4-kohaline ja suurem kui 1200.   Samas seadistuses veenduge, et ei oleks täidetud lahter „Veebi port“ .  Samas seadistuses märkida valik „Käivitamisel server“.

4. Kui kasutate Enterprise tarkvarapaketti, kas installeeritud serverprogramm on 32bit või 64bit versioon. ? Soovitame proovida 32bit versiooni (ka 64bit Windowsi puhul).

5. Kas serverarvuti Windowsi tulemüüris on programmile õigused tehtud (väljast sisse ühendus).

6. Kas serverarvuti viirusetõrje tarkvaras on programmile õigused tehtud (väljast sisse ühendus).

7. Kas kasutaja arvuti Windowsi tulemüüris on programmile õigused tehtud (seest välja ühendus).

8. Kas Kasutaja arvuti viirusetõrje tarkvaras on programmile õigused tehtud (seest välja ühendus).

9. Kas serverarvuti  TCP/IP aadress on staatiline ehk fikseeritud. Serverarvutis ei tohi kasutada DHCP seadistust.

10.Kas töökoha ehk kasutaja arvuti TCP/IP aadress kuulub serverarvutiga samasse lokaalsesse arvutivõrku? Kas IP aadressid kuuluvad samasse subnetti(alamvõrku).?   Serverarvuti ja töökoha arvuti IP aadressite kolm esimest positsiooni peavad olema samad.

11.Kas clientprogrammis on ettevõtete tabelis seadistatud õige serverarvuti TCP/IP aadress ja sama pordi number mis serverprogrammis määratud ?

12.Kui töökoht asub väljaspool kontori arvutivõrku (serverarvutiga erinevas võrgus), siis tuleb ettevõtete tabelis määrata kontori tulemüüri(ruuteri) väline TCP/IP aadress.

13.Kui töökoht asub väljaspool kontori arvutivõrku, kas kontori tulemüüris(ruuteris) on tehtud IP aadressi ja pordi suunamine. Kas suunamine on endiselt aktiivne?

14. Kontrollida, et serverarvutis ei oleks aktiveeritud IPv6  (IP aadress), peaks olema ainult IPv4.

Märksõnad: