Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 17. oktoober 2023

Hooldusfunktsioon “Koosta lepinguarved”

Moodul Lepingud > Funktsioonid > Hooldus > Koosta lepinguarved
Seda funktsiooni kasutatakse Lepingutele arvete koostamiseks. Programm otsib funktsiooni käivitamisel üles kõik kinnitatud Lepingud, mille viimane arveperiood lõpeb siin määratud ajavahemikul ning koostab vajalikud Müügiarved, mis salvestatakse kinnitamata kujul moodulisse Müügiarved. Kinnitatud Lepingutele, millel puudub Alguskuupäev, arveid ei koostata.

Niimoodi koostatud arved saad soovi korral kõik korraga kinnitada, Müügiarvete sirvimise aknas. Kui soovid mõnda neist arvetest muuta, pead seda tegema enne nende kinnitamist. Arvete peal tehtud muudatused ei kajastu Lepingu peal.

Enne selle funktsiooni kasutamist võid tellida aruande “Lepingute arvesoovitus“, milles näed koostatavaid Arveid.

Klient
Kui soovid koostada arveid teatud Kliendi või Klientide vahemiku Lepingutele, sisesta siia Kliendi kood või koodide vahemik (eraldades kooloniga). Kui soovid kaasata kõiki Kliente, jäta see väli tühjaks.
Kui kasutad valikut “Faktooringklientide arve” (allpool), sisesta siia Arve saaja Kliendi kood (või koodide vahemik), mitte lõppkliendi kood.
Leping
Sisesta Lepingu number või numbrite vahemik, kui soovid koostada arved ainult teatud Lepingutele.
Lepinguklass
Vali Ctrl+Enter Lepinguklassi kood, kui soovid koostada arved ainult sellesse Klassi kuuluvatele Lepingutele.
Kommentaar arvele
Vaikimisi sisestub antud funktsiooni kasutades koostatud arvetele viide Lepingu perioodile, mille kohta arve on koostatud. Kui soovid perioodi asemel näha mingit muud kommentaari, sisesta see siia.
Arve periood: alates/Kuni
Arveldusperiood, sisesta kuupäevade vahemik. Arved koostatakse kõikidele Lepingutele, mille arveldusperioodi algus langeb määratud ajavahemikule. Programm otsib üles kõik lepingud, mille eest on vaja arve esitada siin määratud perioodi sees.
Perioodi alguse võid jätta sisestamata, kuid lõpp peab olema määratud.
Kande kuupäev
Sisesta kuupäev, mis võetakse kõigi koostatavate arvete “Kande kuupäevaks“.

Arve kuupäev
Sisesta kuupäev, mis võetakse kõigi koostatavate arvete “Arve kuupäevaks“. Kui jätad siin välja tühjaks, arvutatakse “Arve kuupäev” lähtuvalt määrangutest iga üksiku Lepingu määrangutele Kuupäevade vahelehel (Koosta arve = Enne perioodi/peale perioodi, Päevi).

Keel
Kui sisestad siia Keele koodi, siis lisatakse see Keel ka kõikidele koostatavatele arvetele.

Lisa Müügimees arvele
Kui soovid, et uued arved seotakse kindla müügimehega, sisesta selle müügimehe kood siia.

Faktooringklientide arve
Märgi antud valik, kui soovid koondada ühele arvele kõik sama “Arve saaja” Lepingud (vt Lepingul vahelehte Partnerid). Tavaliselt on “Arve saajaks” kas peakontor, liisingu- või faktooringfirma. Lepingutele, millele pole määratud “Arve saajat”, nendele arveid ei koostata.Kui jätad antud valiku märkimata, koostatakse määratud “Arve saajaga” Lepingutele küll arved, kuid neid Lepinguid ei koondata ühele Arvele.

Arve muudab ladu
Märgi antud valik, kui soovid, et igale koostatavale arvele märgitakse automaatselt valik “Uuenda ladu“. Antud valik tagab, et arve kinnitamisel korrigeeritakse arvele sisestatud Laoartiklite laoseisu, ning et kulukonteeringud kaasatakse koostatavale Finantskandele (laokuluarvestuses).”Lausendamine, müük” seadistuses on võimalik määrata, et vaikimisi on kõikidel uutel müügiarvetel “Uuenda ladu
valik märgitud, kuid Lepinguarvetele seal määratud seadistus ei kehti. Sellepärast saad valiku teha siin.

Ära trüki lepingu numbrit arvele
Kui valik märkida, siis arvele ei lisata rida Lepingu numbriga.

Ära saada e-arvetena
Märgi see valik, kui soovid, et hooldusega koostatud arveid ei saadaks programm automaatselt e-arvena (näiteks soovid sooata hoopis e-mailiga või printida).

Vali (Kasuta lepingul olevat valuutat/Arve baasvaluutas 1/Arve baasvaluutas 2)
Vali koostatud arvetel kasutatav Valuuta.


HOOLDUSE KÄIVITAMINE


NB!
Enne kui käivitad hoolduse ja reaalselt arved koostad saad kontrollida, kas kõik määrangud on õigesti täidetud. Selleks saad kasutada määramisakna ülemises vasakus nurgas nuppu “Käivita aruandena“. Valik avab aruande “Lepingute arvesoovitus“, kus näed arveid, mis tekiksid sinu määrangute alusel. Kui aruande tulemus sobib, võid Käivitada hoolduse.

  • Hooldusfunktsiooni reaalseks käivitamiseks vajuta Käivita. Aega kulub sõltuvalt koostatavate arvete hulgast. Arve kuupäev sisestub automaatselt ka igale arvega seotud Lepingule “Viimase arve kuup.” väljale. Kui arved on koostatud, viiakse sind tagasi hooldusfunktsioonide valiku aknasse.
  • Kui sa ei määra ühtegi Klienti ega Lepingut ning käivitad funktsiooni, koostatakse arved kõigile Lepingutele, mis on antud ajavahemikuks arvekõlblikud eeldusel, et väljale “Arve periood: Kuni” on sisestatud mingi kuupäev.
  • Antud hooldusfunktsioon koostab arved üksikult Lepingu perioodi edenedes. Kui soovid koostada vajaliku arvu kinnitamata arveid kogu Lepingu perioodi kohta ühekorraga, kasuta Lepingu peal operatsioonide menüü funktsiooni “Koosta arve“.

Vaata paari näidet SIIT

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Booksi versiooniuuendus, kevad 2024

22. aprill 2024

Standard Booksil on valminud uus versioon… Loe edasi

Willenbrock Baltic OÜ: tööleheveebi abil seadmete teenindusprotsessid ülevaatlikuks!

18. aprill 2024

Raske- ja laotehnika edasimüüja Willenbrock… Loe edasi

Flow Finance’i jaoks on Standard Books alati esimene valik

18. aprill 2024

Raamatupidamisteenust pakkuva Flow Finance´i jaoks… Loe edasi