Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 30. märts 2022

Hooldus “Lisa kliendiklassifikaator”

Lisa kliendiklassifikaator funktsioon võimaldab sul lisada kindel kliendi klassifikaator korraga paljudele klientidele. Näiteks:
– kliendid, kes on ostnud/ei ole ostnud mingit kindlat artiklit;
– lepingutega kliendid, kelle lepingul on/ei ole mingi kindel artikkel;
– kliendid, kellele on tehtud/ei ole tehtud pakkumist mingi kindla artikli kohta;
– kliendid, kes on tellinud/ei ole tellinud mingit kindlat toodet;
– kliendid, kelle ajaloos on loodud tegevusi kindla tegevusetüübiga.

See on eriti praktiline, kui soovid saata e-maile nendele kliendigruppidele. Selleks käivita käesolev funktsioon ning seejärel koosta Kliendikiri, valides kindla klassifikaatori. Klassifikaatorite kohta saad võtta ka aruandeid.
Enne “Lisa kliendiklassifikaator” käivitamist saad võtta aruande “Kes on/ei ole ostnud“, kus näed kliente, keda antud funktsiooni käivitamine mõjutab.

Periood – Funktsioon otsib kliendid, kes on/ei ole ostnud siin määratud perioodis, ning lisab uue klassifikaatori nendele kontaktikaartidele. Kui sa ei taha perioodi määrata, siis märgi allpool valik “Ära arvesta perioodi”. Perioodi ei arvestata, kui tegeled Lepingute registriga (märgid valiku allpool).
Kliendiklass – Funktsioon otsib kliendid, kes kuuluvad siin määratud kliendiklassi.
Müügimees – Funktsioon otsib kliendid, kes on seotud siin määratud müügimehega (kontakti kaardil on määratud sama müügimehe kood).
Artikkel – Määra siin artikkel, mille alusel otsing ja kliendiklassifikaatori lisamine tehakse. Funktsioon otsib kes on/ei ole ostnud siin määratud artiklit.
Artikliklass – Kui määrad siin artikliklassi, siis lisatakse uus kliendiklassifikaator nendele klientidele, kes on ostnud vähemalt ühe artikli, mis kuulub siin määratud klassi.
Artikliklassifikaator – Määra siin artikliklassifikaator, mille järgi programm otsib kliendid, kes on ostnud mõne artikli, mis kuulub siin määratud klassifikaatori alla. Kui määrad siin mitu artikliklassifikaatorit komaga, siis lisatakse uus klassifikaator ainult nendele klientidele, kes on/ei ole ostnud KÕIK siin määratud klassifikaatoriga artiklit.
Kui eraldad + märgiga siin, siis peab klient olema ostnud VÄHEMALT ÜHE loetletud klassifikaatoriga artiklitest. Kui kasutad (!) hüüumärki, välistatakse siin määratud klassifikaatoreid.
Tegevuse tüüp – Kui määrad tegevuse tüübi siin, siis lisatakse kliendiklassifikaator nendele klientidele, kellel on tehtud tegevusi, mille tüüp kattub siin määratud tüübiga. Kui tahad seda lahtrit kasutada, siis märgi allpool ka valik Register=”Tegevused“.
Lisa klassifikaator – Määra siin kliendiklassifikaator, mis funktsiooni käivitamisel lisatakse klientidele. Kui mõnel kliendil on juba see klassif., siis uuesti seda ei lisata.
Klient – Kui soovid kliendiklassifikaatori lisada kindlale klientide vahemikule, siis määra see siin (eraldades kooloniga vahemiku). Vaikimisi otsib funktsioon ainult “Klient” linnukesega kontakti kaarte. Kui tahad teistele ka lisada, siis tee allpool lisavalikud.
Suletud klientidele klassif. ei lisata.
Kliendi klassifikaator – Funktsioon otsib kontakti kaartidelt need, kellele on juba lisatud mingi kindel kliendiklassifikaator, ning uus lisatakse juurde. Toimivad “+” / “!”  ja koma filtreerimiseks (vt eespool).

Register – Määra siin, millise registri info põhjal funktsioon otsinguid teeb.
Arved – Funktsioon otsib müügiarvete hulgast kliendid, kes on/ei ole ostnud kindlat artiklit. Arved peavad olema kinnitatud ja ei tohi olla tühistatud.
Lepingud – Sama loogika nagu arvetega. Selle valikuga ei arvestata eespool määratud perioodi. Kui teed lisavaliku “Ei ole ostnud“, siis ei vaadata kliente, kellel puudub üldse leping.
Pakkumised – Sarnane arvetega.
Tellimused – Sarnane arvetega.
Tegevused – Sarnane arvetega.
Arved,Tellimused või Pakkumised valikuga tuleb kindlasti määrata kas artikkel, artikliklass või artikliklassifikaator.

Vali
On ostnud/ei ole ostnud – Vali, kas funktsioon arvestab neid, kes ON OSTNUD või neid kes EI OLE OSTNUD.
Ära arvesta perioodi – Kui sa ei taha et hooldus arvestaks ülevalpool määratud perioodi, tee see valik.
K.a. tarnijad/kontaktisikud/külalised/edasimüüjad – Vaikimisi otsib programm ainult “Klient” märkega kontakti kaarte. Tee siin lisavalikud, kui soovid klassif. lisada ka teistele.

NB! Ole tähelepanelik valikute kombineerimisel. Näiteks, kui märgid “Ei ole ostnud” ja märgid “K.a. tarnijad“, siis lisatakse klassif. kõikidele tarnijatele, sest tarnijad ei saa sinult midagi osta.

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Books katab kõik sinu ettevõtte vajadused

13. mai 2024

Standard Booksi äritarkvaras on ligi… Loe edasi

Digisillad tulevikku: digitaliseerimine ja andmevahetus

21. mai 2024

MKM digimajanduse osakonna juhataja võttis… Loe edasi

Milline on raamatupidamise tulevik?

16. mai 2024

Ärigeenidega Ksenija Germ töötab raamatupidajana… Loe edasi

Raamatupidamisprogramm raamatupidajale

15. mai 2024

Excellenti raamatupidaja Marianne Reinsoo… Loe edasi