Leia vastused

Kas laoarvestuse kulumudelit saab muuta?Uuendatud 12. jaanuar 2023

Kulumudel täidab kahte ülesannet:
Esiteks, kui pead laoarvestust Finants moodulis, koostatakse Arvete, Lähetuste, Töölehtede või Laomahakandmiste kinnitamisel automaatselt kanne Finantsi, millega debiteeritakse väljastatud kauba väärtuses Kulukontot ja krediteeritakse Laokontot. Lähetatava kauba väärtus arvutatakse vastavalt vaikimisi määratud Peamisele kulumudelile Logistika mooduli seadistusest Kuluarvestus.
Teiseks, Kulumudeli alusel arvutatakse laoväärtused Laoseisu aruandes.

Kuluarvestuse meetodi peab ettevõte valima enne majandusaasta algust. Eestis saab see olla FIFO või kaalutud keskmine meetod. Majandusaasta keskel ei tohi mudelit programmis muuta. Kui siiski selgub, et seadistus oli valesti täidetud ja vajab muutmist, soovitame eelnevalt nõu pidada Excellenti konsultandiga.

Põhisammud, mis laoarvestuse kulumudeli muutmisel tuleb teostada:

1. Koosta andmebaasi koopia enne kulumudeli seadistuste muutmist. Sellest koopiast on võimalik andmed taastada, kui järgnevate sammudega peaksid eksima. Tekstikoopia tegemisest loe SIIT.

2. Väljasta Laoseisu aruanne (moodul Logistika > Aruanded) hetkeseisu ja artiklite saldode fikseerimiseks.

3. Kanna programmis kogu laoseis nulli. Koosta Laomahakandmised, et viia programmis kaubad laost välja. Veendu Laoseisu aruandega, et laoseis näitab 0 (null).

4. Muuda peamist kulumudelit Logistika mooduli seadistuses “Kuluarvestus“.

5. Käivita hooldus “Lao konverteerimine” moodulis Tehnika > Funktsioonid > Hooldus. Loe hoolduse käivitamisest SIIT
(Kui Tehnika moodul pole aktiivne, loe SIIT)

6. Võta kaubad programmis lattu tagasi sisse Laosissetulekuga. Kasuta punktis 2. väljastatud Laoseisu aruannet.

NB!
* Kulumudeli muutmisel ei ole võrreldavad eelnevate perioodide laoaruanded.
* Kui on kasutusel olnud seerianumbri või partiinumbri jälgimisega artikleid, siis soovitame need artiklikaardid sulgeda ja luua uue kaardid. Peale kulumudeli muutmist tuleb kasutada vaid uusi artiklite kaarte.
* Kui kulumudeli muutmise hetkel on täitmata müügi- või ostutellimusi, siis tuleb neid uuendada ja valida uued artiklite koodid.

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus