Avaleht> Kasutajatugi> Moodulid> Logistika/Ladu> Seadistused> Kuidas täita seadistust Kuluarvestus?

Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 28. märts 2024

Kuidas täita seadistust Kuluarvestus?

Mõnede ettevõtete jaoks on piisav, kui ülevaade laoseisust saadakse igakuiste aruannete põhjal ning vastavad finantskanded Finantsi moodulisse sisestatakse kord kuus. Teiste jaoks on oluline võimalus jälgida laoseisu pidevalt reaalajas ning tellida bilanssi ja kasumiaruannet suvalisel ajahetkel. Selliste kasutajate jaoks koostab programm kaupade lattu võtmise või laost väljastamise kinnitamisel automaatselt kulukanded Finantsi. Kauba müügil on võimalik valida, kas need kanded koostatakse arvete või lähetuste kinnitamisel.

Kuluarvestuse pidamiseks peavad artiklid olema üldjuhul registreeritud Laoartiklitena. Vali oma ettevõtte peamine kulumudel (kuluarvestuse meetod) Logistika mooduli seadistuses Kuluarvestus.


Kulumudel

Artikli Laost väljastamisel muudetakse automaatselt laoväärtust Finantsis. Väljastamise kulukannete väärtus arvutatakse vastavale Artiklile või Artikliklassile antud Kulumudeli alusel. Vaikimisi Kulumudeli puhul kasutatakse allpool kirjeldatud Peamist kulumudelit. Nende valikutega määra ära Kulumudeli toimimine teatud olukordades.

Peamine kulumudel

Kulumudel täidab kaht ülesannet. Esiteks, kui pead kuluarvestust Finantsis, koostatakse Arvete, Lähetuste, Töölehtede või Laomahakandmiste kinnitamisel automaatselt Kanne Finantsi, millega debiteeritakse väljastatud kauba väärtuses Kulukontot ja krediteeritakse Laokontot. Lähetatava kauba väärtus arvutatakse vastavale Artiklile määratud Kulumudeli alusel või, kui kasutad valikut Kasuta artikliklasside kulumudelit, vastava Artikliklassi kulumudeli alusel. Kui see Kulumudel on Vaikimisi, kasutatakse Peamist kulumudelit.
Teiseks, Kulumudeli alusel arvutatakse laoväärtused Laoseisu aruandes. Teiseks, Kulumudeli alusel arvutatakse laoväärtused Laoseisu aruandes. Siingi arvutatakse kauba väärtus vastavale Artiklile määratud Kulumudeli alusel või, kui kasutad valikut Kasuta artikliklasside kulumudelit, vastava Artikliklassi kulumudeli alusel. Kui see Kulumudel on Vaikimisi, kasutatakse Peamist kulumudelit. Võrdluseks võid Laoseisu aruandes kasutada mõnda muud Kulumudelit. Kui siin seadistuses oled valinud Peamiseks kulumudeliks Ei, kuna Sa ei pea kuluarvestust (vt punkti 2 osas Kui kuluarvestus ei ole vajalik eespool),saad Laoseisu aruande tellimisel valida soovitud Kulumudeli.
Mõlemal juhul eiratakse teatud olukorras valitud Kulumudelit, kui oled vastaval Artiklil, Artikliklassil või siin seadistuses märkinud valiku Seerianumbripõhine ostuhind (kirjeldatakse edaspidi). Sellisel juhul sõltub Ostuhind Seerianumbrist. Teatud Seerianumbriga Artikli müümisel kasutatakse vastaval kulukandel sellele Seerianumbrile antud Ostuhinda. Seerianumbriga Artiklite väärtused arvutab Laoseisu aruanne laos olevatele Seerianumbritele määratud Ostuhindade alusel.

Võimalikud Kulumudelid:

Ei – Märgi see valik, kui Sa ei soovi Kulumudelit kasutada. Väljastamise kulukandeid ei koostata.Laoseisu aruande tellimisel pead iga kord määrama Kulumudeli, või vastasel juhul laoväärtusi selles ei esitata. (Kulumudel vali aruande määramisaknas).

Ostuhind – Kasutatakse Artikli Ostuhinda (Artiklikaardi Kulude kaardilt). Kui märgid selle valiku, on soovitatav märkida ka üks valikutest Uuenda ostuhinda peale laosissetulekut (samuti Artiklikaardi Kulude kaardil). Nii on Artikli Ostuhind alati õige.

% baashinnast – Kulu on vastav protsent Artikli Baasmüügihinnast (st jaehinnast). Protsent sisesta kõrvalasuvale % väljale. Kasuta seda valikut, kui soovid, et müügikate oleks ühtlane.

Kaalutud keskmine – Kasutatakse Artikli Kaalutud keskmist Ostuhinda (kõigi eelnevate ostude keskmine hind, mida näed Artiklikaardi Kulude kaardil.
Kaalutud keskmine arvutatakse kauba lattu võtmisel järgmise valemi alusel ümber:

WA= (( Kogus laos x Hetke KK) + (Kogus LS-l x Ühikuhind LS-l)) / (Kogus laos + Kogus LS-l)

Kulujärjekord

Kasutatakse FIFO (First In First Out) või LIFO (Last In First Out) väärtust, mis arvutatakse Laosissetulekutel registreeritud Ostuhindade alusel. Valik FIFO või LIFO tee allpool.
Kulujärjekorra kulumudel võimaldab pidada väga täpset laoväärtuste arvestust, eriti kui Artikli Ostuhinnad võivad erineda. Kuid selle täpsuse tagamiseks peab olema järjekindel. Et FIFO (esimesena sisse, esimesena välja) ja LIFO (viimasena sisse, esimesena välja) väärtused oleksid õiged, tuleb kõik laotoimingud sisestada rangelt kronoloogilises järjekorras. Ära kunagi registreeri Laosissetulekut eelmise päeva kuupäevaga, kui oled juba sisestanud Laosissetuleku tänase kuupäevaga. Samamoodi ka Lähetuste ja Laomahakandmistega. Samuti on soovitatav laotoimingud nende esmakordsel salvestamisel kinnitada. Ära kinnita varem registreeritud kinnitamata Laosissetulekut, kui on olemas hilisemad kinnitatud Laosissetulekud, v.a. juhul, kui Sa muudad sellel ka kuupäeva. Laotoimingute kronoloogilise registreerimise tagamiseks kasuta Laoseadistuste valikut Kronoloogia laos ning “Lausendamine müük” valikut Nõua arvete kronoloogiat.

Kulujärjekorra kulumudel 

Kui Peamiseks kulumudeliks (ülalpool) on määratud Kulujärjekord, tee siin valik FIFO ja LIFO arvestuse vahel.

FIFO – Kauba lähetamisel või muul viisil laost väljastamisel lähetatakse esimesena kaup, mis võeti lattu sisse esimesena. Laoseisu aruandes määratakse Artiklite väärtused kronoloogilises järjekorras.

LIFO – Kauba lähetamisel või muul viisil laost väljastamisel lähetatakse esimesena kaup, mis võeti lattu sisse viimasena. Laoseisu aruandes määratakse Artiklite väärtused vastupidiselt kronoloogilisele järjekorrale.

Kui oled Peamise kulumudeli valikul märkinud Ei, kuna Sa ei pea kuluarvestust, tuleks siiski valida üks kahest Kulujärjekorra kulumudelitest. Laoseisu aruande tellimisel pead määrama Kulumudeli. Kui selleks on Kulujärjekorra kulumudel, kasutatakse aruandes siin määratud mudelit (kas FIFO või LIFO), eeldusel et Artikli või Artikliklassi vastav valik on Vaikimisi.

Kreeditarved ja tagastatud kaubad 

Neid valikuid kasutatakse vaid Kulujärjekorra kulumudeli (FIFO või LIFO) kasutamisel. Sellise kulumudeli puhul pannakse Artikkel Lattu võtmisel järjekorda. Kaubad lähetatakse või eemaldatakse muul viisil Laost selle järjekorra alusel (st FIFO puhul alustatakse kõige esimesena ja LIFO puhul kõige viimasena Lattu võetud Artiklist). Nende valikutega määra, millisele kohale järjekorras Kliendi poolt tagastatud kaup sisestatakse.

Kui Kulujärjekorra kulumudelit ei kasutata, märgi valik Sisesta kulujärjekorda uue kirjena. Vastasel juhul muutub valeks Laoseisu aruanne. Kui kasutad Kulujärjekorra kulumudelit, kuid Laoseisu aruande koostamiseks valid mingi muu Kulumudeli, pea meeles, et aruanne võib olla vale, kui siin on märgitud valik Sisesta kulujärjekorda algsele positsioonile.

Sisesta kulujärjekorda uue kirjena 

Tagastatud kaup sisestatakse järjekorra lõppu (FIFO) või algusesse (LIFO), sarnaselt uue kauba registreerimisele Laosissetulekuga. Korrektse FIFO/LIFO arvestuse huvides on soovitatav see valik märkida.

Sisesta kulujärjekorda algsele positsioonile

Tagastatud kaup sisestatakse selle algsele kohale järjekorras. FIFO puhul on selleks järjekorra algus ning tagastatud kaup lähetatakse järgmisena.
Selle valiku märkimisel pead Tagastatud kauba kaardid koostama Lähetustest (neid ei saa koostada Müügitellimustest).
Kui kaup väljastati algselt Laost Kliendile kas Müügitellimuse või Lähetuse alusel, koosta kauba tagasi Lattu võtmiseks Tagastatud kauba kaart Lähetusest või Müügitellimusest. Tagastusega sisestatakse Artikkel FIFO/LIFO järjekorda nii, nagu kirjeldasime eespool.
Kui kaup väljastati algselt Kliendile Arvega ilma Müügitellimust tegemata, koosta Laosissetulek, millega tagad, et kaup võetakse Lattu tagasi õige hinnaga. Olenemata ülalpool tehtud valikust, sisestatakse Artikkel alati kas järjekorra lõppu (FIFO) või algusesse (LIFO).

Müügikulu konteerimine (Lähetustel /Arvetel (ei postita lähetuselt) / Arvetel (kulu lähetuselt) 

Mõnedes riikides nõutakse, et müügitehingul ja seotud kulukandel oleks sama kuupäev. Selleks märgi sobiv valik ning kulukanded koostatakse Arvetest. Samuti võta Finantsi moodulis “Allsüsteemide seadistuses” maha valik Lähetuste kanded ning märgi “Lausendamine, müük” seadistuses valik Arve muudab ladu. Kui nimetatud valikud pole märgitud nagu kirjeldatud, võib juhtuda, et kulukandeid ei koostatagi. Pane tähele, et laoseisu muudavad siiski Lähetused. Kui Lähetusel on Arvest varasem kuupäev, esineb perioode, mil Laoseisu aruanne ja laoarvestus Finantsis erinevad.
Kulukannete koostamiseks Lähetustest märgi vastav valik ja märgi “Allsüsteemide seadistuses” valik Lähetuste kanded.

Kasuta MK kulus tegelikku ostuhinda

Arvete koostamisel Tellimustest võidakse iga Arvel oleva Artikli Ostuhind (ja seega ka selle müügikate) võtta Tellimuselt või Artikli kaardilt (Ostuhinna ja Lisakulu summa). Kui soovid kasutada viimast varianti, märgi antud valik. See on täpsem, kui uuendad Artiklite Ostuhindasid Laosissetulekute põhjal ja kasutad back-to-back Ostutellimusi. Sellisel juhul registreeritakse värskeima ostuhinnaga Laosissetulek tõenäoliselt peale Müügitellimust ning selle Laosissetuleku põhjal muudetakse Ostuhinda Artiklikaardil.

Kui oled märkinud Müügitellimuste mooduli Tellimuste seadistustes valiku Arvuta tellimuse MK lähetusel ümber, sisestub Müügitellimusest Lähetuse koostamisel a iga Artikli laoväärtus (arvutatakse Kulumudeli alusel, nt FIFO, LIFO või Kaalutud keskmine) Lähetuselt Tellimuse ridade Ostuhinna väljale. Seega, kui oled märkinud valiku Arvuta tellimuse MK lähetusel ümber, kuid ei ole märkinud valikut Arvuta uuesti müügikate, kui teed arve, sisestub iga Artikli laoväärtus Tellimuselt Arvele.

Objekt laokontodele 

Lähetuse kinnitamisel Lähetuste kinnitamisel kantakse Objektid Lähetuse E osalt sellest koostatud Kande Kulukonto deebetkonteeringule. Märgi antud valik, kui soovid, et need kantaks ka Kande Laokonto kreeditkonteeringule.
Laomahakandmise kinnitamisel kantakse Objektid päisest ja A osalt Kande Kulukonto(de) (Laokahjumi konto) deebetkonteeringule. Kui märgid selle valiku, kantakse need Objektid ka Laokonto kreeditkonteeringule.

Kasuta konteerimisel artikliklasse 

Kui see valik on märgitud, kasutab HansaWorld Enterprise Lähetustest, Arvetest, Töölehtedest ja Laosissetulekutest Kannete koostamisel kontosid Artikliklassilt.
Kui see valik on märgitud, on soovitatav kõik Laoartiklid jagada Artikliklassidesse ning igale Artikliklassile määrata Kulu- ja Laokonto.

Konteeri struktuurartiklite kulu müügiarvel 

Kui Struktuurartiklit kasutatakse Lähetusest koostatud kulukandel, kasutatakse komponentide Kontosid, Kulumudelit ja laoväärtusi. Samuti, kui Arvest koostatud kulukandel kasutatakse Struktuurartiklit, millel on märgitud valik Aseta sisestamisel komponendid, kasutatakse komponentide Kontosid, Kulumudelit ja laoväärtusi. Kuid kui Arvest koostatud kulukandel kasutataval Struktuurartiklil valikut Aseta sisestamisel komponendid märgitud pole, kasutatakse komponentide Kontosid, Kulumudelit ja laoväärtusi vaid siis, kui oled siin märkinud selle valiku. Vastsel juhul selliseid Struktuurartikleid kulukandele ei kaasata (st Arved ei muuda komponentide laoarvestust Finantsis).

Iga artikli kohta eraldi rida finantskandel 

Kui lattu võtmise või väljastamise toiming sisaldab mitut sama Kulukontot, Laokulu kontrollkontot ja/või Laokontot kasutavat Artiklit, on vastaval kulukandel kas iga Artikli kohta eraldi read või üks ühine konteeringupaar. Märgi see valik, kui soovid iga Artikli kohta eraldi konteeringuid.

Uuenda kaalutud keskmist tarnijale tagastatud kaupadest 

Märgi see valik, kui tahad, et Artikli Kaalutud keskmise arvestusel võetakse arvesse Tagastusi hankijatele.
Näiteks ostsid Sa kaks Artiklit hinnaga 100 ja 200. Artikli Kaalutud keskmine on seega 150. Tagastad teise neist Hankijale. Kui soovid, et Kaalutud keskmine jääks 150, ära märgi seda valikut. Märgi see valik, kui soovid, et Kaalutud keskmiseks saaks järelejäänud Artikli hind (mis sõltub sellest, kas oled märkinud valiku Algne laosissetuleku ostuhind hankijatele tagast. kaupadel).

Uuenda kaalutud keskmist tag. kaupadest ja kreeditarvetest 

Märgi see valik, kui tahad, et Artikli Kaalutud keskmise arvestusel võetakse arvesse Tagastatud kauba kaarte (st kui Klient tagastab kauba). Kui soovid, et Kaalutud keskmist muudavad Kreeditarved, märgi see valik ning samuti valik Kreeditarved muudavad ladu Üldise mooduli Valikuliste võimaluste seadistuses.

Näiteks ostad Sa Artikli hinnaga 100 ja väljastad selle Kliendile. Seejärel ostad teise samasuguse Artikli, aga seekord hinnaga 200. Artikli Kaalutud keskmine on nüüd seega 200 (null-laoseisu puhul muutub see nulliks). Klient tagastab Artikli. Kui tahad, et Kaalutud keskmine ei muutuks, ära märgi seda valikut. Kui tahad, et uus Kaalutud keskmine oleks 150 (100 ja 200 keskmine) ning Sa soovid, et Kaalutud keskmise arvutamisel võetaks arvesse Tagastatud kauba Lisakulusid, märgi see valik.

Konteeri tavaliste ja teenusartiklite kulu 

Tavaliselt koostatakse lattu võtmise ja väljastamise kulukanded vaid Laoartiklite kohta. Kui tahad, et kanded koostataks ka Tavaliste ja Teenusartiklite kohta, märgi see valik.
Selle valiku märkimisel on soovitatav mitte kasutada Kulujärjekorra kulumudelit Tavaliste ja Teenusartiklite puhul. Laoseadistuste Miinusesse lähetamise valikud ei kehti Tavaliste ja Teenusartiklite kohta ning seega ei keelata lähetamist miinusesse. Miinusesse lähetamine muudab aga FIFO/LIFO arvestuse valeks.

Kaalutud keskmine Baasvaluuta 2-s 

Väljastamise kulukande (koostatud nt Lähetusest või Arvest) väärtus Baasvaluutas 1 arvutatakse Kulumudeli alusel. Saadud summa arvutatakse tavaliselt ümber Baasvaluutasse 2 vastavalt kehtivale kursile.
Kui märgid selle valiku, arvutatakse väärtus Baasvaluutas 1 vastavalt Kulumudelile nagu tavaliselt. Kuid saadud summat ei arvutata ümber Baasvaluutasse 2: selle asemel võetakse Baasvaluuta 2 summa Artiklikaardi Kulude kaardi väljalt Kaal.keskm. Baasvaluuta 2-s (seda summat näed ka Lähetuse C osal).
Kui kasutad Kaalutud keskmise kulumudelit, tagad selle valiku märkimisega Finantsi laoarvestuse õigsuse mõlemas Baasvaluutas.

Seerianumbripõhine kulu konteerimine

Kui müüakse või muul viisil eemaldatakse laost seerianumbrit kandev Artikkel, tuleb seerianumber Arvele, Lähetusele või Laomahakandmisele käsitsi sisestada: seda ei valita automaatselt. HansaWorld Enterprise pakub laoarvestuse seisukohalt kahte meetodit, kuidas seerianumbriga Artikli laost väljastamine mõjutab laoarvestust.

Esimese meetodi puhul ei mõjuta seerianumbrid Artiklite Ostuhindu. ArveLähetuse või Laomahakandmise kinnitamisel arvutatakse kulukande väärtus vastavalt kas Artiklile või Artikliklassile või siin seadistuses määratud Kulumudelile. Näiteks kui kasutad Kulujärjekorra FIFO Kulumudelit, eemaldatakse Laost vanima Ostuhinnaga Artikkel hoolimata sellest, kas valitud seerianumber on vanim või mitte. Selle meetodi kasutamiseks jäta antud valik märkimata.

Teise meetodi puhul on Ostuhinnad seerianumbritega seotud. Arve või Lähetuse kinnitamisel kantakse kulusse antud seerianumbri laoväärtus. See ei tarvitse olla õige ostuhind, mida kasutataks valitud Kulumudeli puhul. Selle meetodi kasutamiseks märgi antud valik.

Seda meetodit on soovitav kasutada, kui kaupa ostetakse mõnikord lattu erihindadega, nt näidiste puhul. Kui näidiseid viiakse Laost välja või liigutatakse Ladude vahel Laoliikumistega (sisetellimused), tagab see meetod, et näidise erihind jääb seotuks selle seerianumbriga.
Kui oled juba Laomooduli kasutamist alustanud, ei tohi enam antud valikut muuta, kuna sellega läheks FIFO/LIFO arvestus sassi ning muutuksid valeks Kaalutud keskmised hinnad. Kui soovid seda siiski teha, käivita Tehnika mooduli hooldusfunktsioon Lao konverteerimine. Sellega arvutatakse ümber FIFO/LIFO järjekord ning Kaalutud keskmised, kuid ei muudeta eelnevalt registreeritud laotoiminguid (nt Lähetusi) ega nendest koostatud Kandeid Finantsi. Samuti võib olla vajalik laoarvestuse Finantsis õigeks saamiseks sisestada vajalik paranduskanne käsitsi.
Siin tehtud valikut saad üksiku Artikli või, kui kasutad valikut Kasuta artikliklasside kulumudelit eespool, Artikliklassi jaoks muuta.

Kulujärjekord lao kohta 

Kui Sul on mitu Ladu ja kasutad Kulujärjekorra kulumudelit, pakub HansaWorld kahte FIFO/LIFO arvutusmeetodit.
Esimese meetodi puhul peetakse FIFO/LIFO arvestust kõigi Ladude kohta kokku. See on sobiv, kui Ladusid pole või Laod tähistavad nt sama Lao erinevaid laoruume või riiuleid. Kui kaup lähetatakse laost, saadetakse alati kõigepealt vanimad (FIFO) või uusimad (LIFO) Artiklid sõltumata sellest, millises Laos need asuvad või milline Ladu on Lähetusele või Arvele märgitud. Artikleid võib Laoliikumistega Ladude vahel liigutada, kuid nende väärtus ei muutu. Sellise meetodi kasutamiseks lülita antud valik välja.

Teise meetodi puhul peetakse FIFO/LIFO arvestust iga Lao kohta eraldi. See meetod on sobiv, kui erinevad Laod tähistavad erinevaid laohooneid. Kui Artiklid lähetatakse laost, saadetakse kõigepealt antud Lao vanimad (FIFO) või uusimad (LIFO) Artiklid. Sellise meetodi kasutamiseks märgi antud valik.

Kui oled juba Laomooduli kasutamist alustanud, ei tohi enam antud valikut muuta, kuna sellega läheks FIFO/LIFO arvestus sassi. Kui soovid seda siiski teha, käivita Tehnika mooduli hooldusfunktsioon Lao konverteerimine”. Sellega arvutatakse ümber FIFO/LIFO järjekord ning Kaalutud keskmised, kuid ei muudeta eelnevalt registreeritud laotoiminguid (nt Lähetusi) ega nendest koostatud Kandeid Finantsi. Samuti võib olla vajalik laoarvestuse Finantsis õigeks saamiseks sisestada vajalik paranduskanne käsitsi.

Kui Kulujärjekorra kulumudelit ei kasutata, võid siiski soovida seda valikut kasutada, kui Sul on mitu Ladu (kui kasutad kas Kaalutud keskmise või Ostuhinna kulumudelit ning vastavalt valikuid Kaalutud keskmine lao kohta või Ostuhind lao kohta). Laoseisu aruande arvutamisel võid kasutada kas oma tavapärast Kulumudelit või valida mõne muu Kulumudeli. Kui soovid kunagi kasutada laoseisude arvutamiseks Kulujärjekorra kulumudelit, märgi antud valik ning aruande tellimisel pakutakse samasuguseid valikuid kui tavapärase Kulumudeli puhul.
Siin tehtud valikut saad üksiku Artikli või, kui kasutad valikut Kasuta artikliklasside kulumudelit eespool, Artikliklassi jaoks muuta.

Kaalutud keskmine lao kohta 

Mitme Lao korral peab programm iga Artikli kohta kahte Kaalutud keskmise arvestust – üldist (seda näed Artiklikaardi Kulude kaardil) ning iga Lao lõikes eraldi (neid näed Kaalutud keskmise seadistuses).
Kaalutud keskmise kulumudeli korral määra selle valikuga, milliste summade alusel arvutatakse Laoseisu aruande ning väljastamise kulukannete väärtused. Kui seda valikut ei märgi, kasutatakse üldist Kaalutud keskmist. Kui see valik on märgitud, kasutatakse Kaalutud keskmisi Lao kohta.
Näiteks: võeti Lattu 1 sisse Artiklid hinnaga 100 ja 150 ning Lattu 2 Artiklid hinnaga 150 ja 200. Üldine Kaalutud keskmine on seega 150, Lao 1 Kaalutud keskmine 125 ja Lao 2 Kaalutud keskmine 175. Kui see valik on märkimata, on Laoseisu aruandes väärtuseks 4 x 150 ning väljastamise kulukande summa olenemata laost 150. Kui see valik on märgitud, on Laoseisu aruandes väärtuseks (2 x 125) + (2 x 175) ning väljastamise kulukande summa olenevalt Laost kas 125 või 175.
Kauba Laoliikumisega ühest Laost teise viimisel kaasatakse sellega seotud Lisakulud Artikli üldise Kaalutud keskmise arvestusse. Kui see valik on märgitud, kaasatakse need lisakulud ka sihtlao Kaalutud keskmise arvestusse.

Kui Kulujärjekorra kulumudelit ei kasutata, võid siiski soovida seda valikut kasutada, kui sul on mitu Ladu (kui kasutad kas Kaalutud keskmise või Ostuhinna kulumudelit ning vastavalt valikuid Kaalutud keskmine lao kohta või Ostuhind lao kohta). Laoseisu aruande arvutamisel võid kasutada kas oma tavapärast Kulumudelit või valida mõne muu Kulumudeli. Kui soovid kunagi kasutada laoseisude arvutamiseks Kulujärjekorra kulumudelit, märgi antud valik ning aruande tellimisel pakutakse samasuguseid valikuid kui tavapärase Kulumudeli puhul.

Siin tehtud valikut saad üksiku Artikli või, kui kasutad valikut Kasuta artikliklasside kulumudelit eespool, Artikliklassi jaoks muuta.

NB! OLULINE

Kui oled juba Lao mooduli kasutamist alustanud, ei tohi enam antud seadistuse valikuid arvestusaasta keskel muuta, kuna siis ei pruugi FIFO/LIFO arvestus enam olla korrektne. Kui soovid seda siiski teha, pea eelnevalt nõu Excellenti konsultandiga.

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Books katab kõik sinu ettevõtte vajadused

13. mai 2024

Standard Booksi äritarkvaras on ligi… Loe edasi

Majanduse ilmaennustus – kas äike või päike?

14. juuni 2024

Eesti majanduse hetkeolukorrast ja tulevikuväljavaadetest… Loe edasi

Willenbrock Baltic OÜ: tööleheveebi abil seadmete teenindusprotsessid ülevaatlikuks!

11. juuni 2024

Raske- ja laotehnika edasimüüja Willenbrock… Loe edasi

Muuda tootmis- ja müügiprotsessid tarkvara abil sujuvaks.

07. juuni 2024

Kiiresti muutuvas ärimaailmas on ettevõtete… Loe edasi