Leia kiirelt!

Kuidas saata kontoplaan ja kulukohad Omniva või Envoice keskkonda?Uuendatud 21. mai 2019

Standard Books 8.5 versioonis on võimalik e-arvete jaoks vajalikud algandmed saata otse Omniva või Envoice operaatori veebikeskkonda. Ühesuunalise andmevahetuse käigus saadetakse Standard Booksist need registrid: Kontod, Objektid ja Kontaktid.
Registrite sisu edastatakse täies mahus.
 
KASUTAMINE
Kui aktiveerid esmakordselt Omniva või Envoice e-arvete teenuse, siis on võimalik teha täiendav seadistus, mis saadab esmased algandmed Standard Booksi programmist otse Omniva või Envoice keskkonda.
Kui kunagi de-aktiveerid Booksi programmis e-arvete teenuse kasutamise, siis automaatselt lõppeb ka  algandmete edastamine.

Baasandmete uuendamine toimub perioodiliselt vastavalt määratud ajastamisele. Ajastatud tegevusena kontrollib programm, kas on muudetud või lisatud registritesse (Kontod, Kontaktid, Objektid) andmeid. Muudetud ja uued kaardid edastatakse vastava intervalli tagant automaatselt Omniva või Envoice e-arve portaali.
 
AJASTAMINE
Algandmete saatmist on võimalik automatiseerida regulaarseks toiminguks, mis Booksist saadab regulaarselt uusi baasandmeid Omniva või Envoice keskkonda. Ajastamise saad seadistada moodulis Üldine > Seadistused > E-teenuste ajastamine> märgi valik “Algandmete edastamine e-arvete keskkonda”.
Vaikimisi on “Päringu ajaintervall sekundites” määratud 400 sekundit, kuid seda saab muuta.
NB! Kui muudad intervalli, siis tee peale seda ka süsteemi taaskäivitus (loe sellest SIIT).
 
KÄSITSI KÄIVITAMINE
Kasutajal on võimalik käivitada “Algandmete edastamine e-arvete keskkonda” ka käsitsi, kui ei soovi regulaarset uuendamist. Selle jaoks on hooldus
moodulis Üldine > Funktsioonid > Hooldus > “Edasta algandmed e-arvete keskkonda manuaalselt”.

Määramisakna valikud:
Saada kõik andmed (lisa / uuenda keskkonnas) – Selle valikuga ei kontrollita, mis kaardid on uuendatud, vaid saadetakse kõik Omniva/Envoice keskkonda (kontod, objektid, kontaktid). See valik sobib esmakordsel seadistamisel, kui operaatori e-arvete keskkond alles võeti kasutusele.

Asenda keskkonnas olevaid andmeid – Asendab andmeid keskkonnas uute andmetega.
Kui kasutaja ei vali kumbagi linnukest ja käivitab funktsiooni, siis Books programm kontrollib kõigepealt, kas viimasest saatmisest alates on muudetud/lisatud registrites kaarte (kontod, kontaktid, objektid). Seejärel edastatakse ainult muudetud/lisatud kaardid e-arve operaatori keskkonda.
 
Kui kasutaja ei soovi, et Booksi programm saadaks Omniva või Envoice keskkonda algandmeid, siis tuleb teha seadistus moodulis Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused > vaheleht “E-arve seadistused” > eemalda valik “Saada algandmeid e-arvete keskkonda”.

Funktsiooni toimimist saad kontrollida Tehnika mooduli aruandest “Ajastatud tegevuste nimekiri”, mille määramisaknasse sisesta “EInvBaseDataIdleTask”.

Kui peaks juhtuma, et kontod ei ilmu Omniva keskkonda, siis kontrolli üle, et Standard Booksis ei oleks mõnda konto kaarti, kus nimetus on täitmata või sisestatud tühik (moodul Finants, register Kontod). Enne edastamist saad algandmed (kontaktid, kontod, objektid) üle kontrollida aruandega „Andmete kontroll (e-arved)”, moodulis Müügiarved.
 
  
(dimensioonid)


Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus