Leia kiirelt!

Kuidas saab programmist eksportida kontoplaani ja kulukohad käsitsi?Uuendatud 1. märts 2016

E-arvete vahendmiseks läbi Omniva e-arvete keskkonna on vaja esmasel süsteemi ülesseadmisel eksportida Kontod ja Objektid. Saadud faile on võimalik Excelis muuta ja  importida Omniva e-arvete keskkonda.

Kontode eksportimine
Eksportimine on võimalik teostada kasutaja töökohas klientprogrammist. Mine moodulisse Integratsiooni -> Funktsioonid -> Ekspordid -> Baasandmed. Märgi valik "Kontod" ja Käivita.
Kui programm küsib, salvesta tekstifail soovitud asukohta ja anna failile nimi, lisades faili laiendiks .TXT

Objektide eksportimine:
Vali Ekspordid -> Baasregistrid. Märgi valik "Objektid" ja Käivita.
Kui programm küsib, salvesta tekstifail soovitud asukohta ja anna failile nimi, lisades faili laiendiks .TXT

Vaata ka VIDEOT

Tekkinud faili saad avada Excelis, muuta veerud Omnivale sobivaks ja salvestada uuesti .CSV failiks. Omniva faili kirjelduse leiat SIIT

Kui Integratsiooni moodulit ei ole moodulite valikus näha, siis saad selle aktiveerida, järgides juhiseid SIIT

 
(dimensioonid)